z diecézy v obrazoch
Úvod  | Biskup  | Kúria  | Farnosti  | Časopis  | Dokumenty  | Bohoslužby  | KATEDRÁLA - Info

V súlade s predpisom kán. 492 KKP bola vymenovaná

Ekonomická rada Spišskej diecézy

od 1. decembra 2012 do 30. novembra 2017

v tomto zložení:


Mons. PaedDr. Andrej Imrich

Mons. ThLic. Ľubomír Štefaňák

ThDr. Peter Majda, PhD.

Mgr. Štefan Machaj

Ing. Jozef Jendruch, PhD.

Ing. Peter Dominik

Ing. Peter PetríkAktuality
18.6.2017
Diakonská a kňazská vysviacka
viac info

2.6.2017
Celosvetová štafeta modlitby ruženca za kňazov
viac info

2.5.2017
Nedeľa Dobrého pastiera v Spišskej Kapitule
viac info

1.5.2017
Nové číslo časopisu KAPITULA
viac info

16.4.2017
Veľkonočné posolstvo spišského biskupa
viac info