z diecézy v obrazoch
Úvod  | Biskup  | Kúria  | Farnosti  | Časopis  | Dokumenty  | Bohoslužby  | KATEDRÁLA - Info

Diecézna liturgická komisia - platnosť do 12.3.2019

 
ThDr. Štefan Tuka, PhD., tajomník DLK a vedúci sekcie pre liturgickú reč
prof. Amantius Akimjak OFS, PhD., vedúci sekcie pre liturgický spev a posvätnú hudbu
Mons. prof. František Dlugoš, PhD., vedúci sekcie pre liturgický priestor a sakrálne umenie
 
Oravské dekanáty:
prof. Ľubomír Pekarčík, PhD. - liturgický priestor, liturgia
Mgr. Marián Pánik - - liturgický priestor, liturgia
Mgr. Blažej Dibdiak - liturgický priestor, liturgia
ThDr. Štefan Tuka, PhD., - liturgický priestor, liturgický spev a hudba
Mgr. Richard Jurík - liturgia, liturgický spev a hudba
 
Liptovské dekanáty:
PaedDr. Ivan Bujňák - liturgický priestor, liturgický spev a hudba
Mgr. Jozef Tomaga - liturgický priestor, liturgia
PaedDr. Stanislav Misál - liturgický priestor, liturgia 
 
Podtatranské dekanáty:
ICLic. Jakub Grich OPraem - liturgický priestor, liturgický spev a hudba
PhDr. Vladimír Fajkus - liturgický priestor, liturgia
Mgr. Michal Lipták - liturgický priestor, liturgia
Mgr. Jozef Gužiak - liturgia, liturgický spev a hudba
 
Dolnospišské dekanáty:
prof. Amantius Akimjak OFS, PhD. - liturgia, liturgický spev a hudba
Mons. prof. František Dlugoš, PhD. - liturgický priestor, liturgia
ThDr. ICLic. Ján Kuboš, PhD. - liturgický priestor, liturgický spev a hudba
ThDr. Radomír Bodziony, PhD. - liturgický priestor, liturgia
Mgr. Pavol Ondrík - liturgický priestor, liturgia
ThLic. Viktor Pardeľ - liturgia, liturgický spev a hudba
 
Hornospišské dekanáty:
ThLic. Tomáš Gondkovský - liturgický priestor, liturgia
Mgr. Jozef Palenčár - liturgický priestor, liturgický spev a hudba
PhDr. Ondrej Želonka - liturgický priestor, liturgia
 
Referenti na prípravu liturgických slávností:
Oravské dekanáty - prof. Ľubomír Pekarčík, PhD., Mgr. Richard Jurík
Liptovské dekanáty - PaedDr. Ivan BujňákPaedDr. Stanislav Misál
Podtatranské dekanáty - ICLic. Jakub Grich OPraem, Mgr. Jozef Gužiak
Dolnospišské dekanáty - Mons. prof. František Dlugoš, PhD., ThLic. Viktor Pardeľ
Hornospišské dekanáty - PhDr. Ondrej Želonka, Mgr. Jozef Palenčár

 


Aktuality
18.6.2017
Diakonská a kňazská vysviacka
viac info

2.6.2017
Celosvetová štafeta modlitby ruženca za kňazov
viac info

2.5.2017
Nedeľa Dobrého pastiera v Spišskej Kapitule
viac info

1.5.2017
Nové číslo časopisu KAPITULA
viac info

16.4.2017
Veľkonočné posolstvo spišského biskupa
viac info