z diecézy v obrazoch
Úvod  | Biskup  | Kúria  | Farnosti  | Časopis  | Dokumenty  | Bohoslužby  | KATEDRÁLA - Info

Konzultácie so súdnym vikárom

Konzultácie so súdnym vikárom Spišskej diecézy Mons. prof. ThDr. ICLic. Jánom Dudom, PhD. sa vybavujú prostredníctvom Kancelárie Cirkevného súdu na t. č. 053/4194177.

Konzultácie s pomocným súdnym vikárom

Konzultácie s pomocným súdnym vikárom Spišskej diecézy doc. ICDr. Milošom Pekarčík, PhD. je potrebné dohodnúť prostredníctvom Kancelárie Cirkevného súdu na t. č. 053/4194177.

Konzultácie s konkrétnym sudcom

Konzultácie s konkrétnym sudcom Spišskej diecézy je potrebné si dohovoriť prostredníctvom Kancelárie Cirkevného súdu na t. č. 053/4194177.

 

Žalobný spis - pomoc na napísanie

 

Advokáti

Udelenie mandátu advokátovi

 


Aktuality
18.6.2017
Diakonská a kňazská vysviacka
viac info

2.6.2017
Celosvetová štafeta modlitby ruženca za kňazov
viac info

2.5.2017
Nedeľa Dobrého pastiera v Spišskej Kapitule
viac info

1.5.2017
Nové číslo časopisu KAPITULA
viac info

16.4.2017
Veľkonočné posolstvo spišského biskupa
viac info