z diecézy v obrazoch
Úvod  | Biskup  | Kúria  | Farnosti  | Časopis  | Dokumenty  | Bohoslužby  | KATEDRÁLA - Info


Ak cítiš túžbu zúčastniť sa misie a chceš urobiť niečo prospešné pre šírenie Božieho kráľovstva, tak si pozri informácie o misijnej činnosti.
Ak máš teda viac ako 20 rokov, nebojíš sa nových výziev, si pripravený(á) stráviť minimálne jeden rok v službe sociálne slabším ľuďom, ktorí sú častokrát odkázaní na pomoc druhých v spolupráci s rehoľnými komunitami, alebo kresťanskými laickými spoločenstvami, si pripravený(á) žiť v komunite, častokrát vo veľmi skromných podmienkach, si schopný prispôsobiť sa a máš aj jazykové znalosti, tak potom skús osloviť niektorú z nasledujúcich organizácií a skontaktovať sa s nimi ohľadom ďaľšieho postupu.

Pallotini

SDB - Saleziáni Dona Bosca

CSsR -Redemptoristi - Kongregácia najsvätejšieho vykupiteľa

PMD - Pápežské misijné diela

MSC - Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho

SVD - Misionári Verbisti - Spoločnosť Božieho slova
 
 

 


Aktuality
18.6.2017
Diakonská a kňazská vysviacka
viac info

2.6.2017
Celosvetová štafeta modlitby ruženca za kňazov
viac info

2.5.2017
Nedeľa Dobrého pastiera v Spišskej Kapitule
viac info

1.5.2017
Nové číslo časopisu KAPITULA
viac info

16.4.2017
Veľkonočné posolstvo spišského biskupa
viac info