z diecézy v obrazoch
Úvod  | Biskup  | Kúria  | Farnosti  | Časopis  | Dokumenty  | Bohoslužby  | KATEDRÁLA - Info

 

TLAČIVO Diecézny katechetický úrad

 

O podporu 2% zo zaplatenej dane v prospech zaregistrovaných neziskových organizácií a občianskych združení sa uchádza aj Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy.

Každoročne z tohto príjmu realizujeme nákup technických prostriedkov, literatúry, tvoríme materiály na katechézu. Prostriedky z 2% používame i na grafickú prácu a tlač materiálov. Hoci nezískavame vysoké čiastky, predsa je to pre nás nezanedbateľná pomoc.

Ak teda uvažuje/š/te komu poukázať túto čiastku, zváž/te, prosím, pomoc a podporu pre DKÚ.

Pán Boh zaplať a požehnaj! 

S vďakou

 


Viktor Pardeľ
, DKÚ Spiš


Aktuality
18.6.2017
Diakonská a kňazská vysviacka
viac info

2.6.2017
Celosvetová štafeta modlitby ruženca za kňazov
viac info

2.5.2017
Nedeľa Dobrého pastiera v Spišskej Kapitule
viac info

1.5.2017
Nové číslo časopisu KAPITULA
viac info

16.4.2017
Veľkonočné posolstvo spišského biskupa
viac info