• 05Júl

  V súvislosti s odvolaním pána arcibiskupa Róberta Bezáka z postu trnavského arcibiskupa Svätým Otcom Benediktom XVI. dňa 2. júla 2012 vládne priveľa emócii. Chce to určitý čas, aby sa dalo vidieť veci s určitým odstupom a aj nadhľadom. Ale je pravdou, že Katolícka cirkev na Slovensku bola a aj je vystavená silnému tlaku. Najlepším riešením sa ukazuje čas, ktorý plynie, ukľudňuje, zaháňa emócie a prináša racionálnejšie videnie veci. Dejiny to raz vyhodnotia a možno, že to nebude ani dlho trvať. Ak už spomínam dejiny, v našej histórii poznáme minimálne dva podobné prípady.

  Kauza Vojtaššák v roku 1946

  V roku 1946 sa pražská vláda vedená ministrom zahraničných vecí Zdenkom Fierlingerom usilovala o to, aby pápež Pius XII. odvolal z úradu spišského biskupa Jána Vojtaššáka s odôvodnením, že práve tento biskup je prekážkou dobrých vzťahov medzi Československou republikou a Svätou Stolicou. Boli to náročné časy, lebo práve v tomto období dochádzalo ku generačnej obmene slovenských biskupov: v Banskej Bystrici skončil pán biskup Blaha a nastúpil Škrábik, v Nitre pomaly končil pán arcibiskup Kmeťko a po ňom neskôr nastúpil pán biskup Nécsey a podobne to vyzeralo aj v iných diecézach, azda s výnimkou Košickej diecézy, kde bol administrátorom pán biskup Čársky až do roku 1962. Zároveň to bolo obdobie silnejúceho vplyvu komunistickej diktatúry vedenej Klementom Gottwaldom. A stalo sa, že Svätá Stolica skutočne vyzvala pána biskupa Jána Vojtaššáka, aby sa vzdal postu spišského biskupa. Pán biskup Vojtaššák na výzvu Svätej Stolice reagoval, že „nikdy nebolo ľahké byť biskupom a keby boli veci v poriadku, rád by to urobil. Ale aby komunisti určovali kto bude biskupom na Slovensku, to teda nie“. Substitút Štátneho sekretariátu Svätej Stolice pán arcibiskup Domenico Tardini (neskorší kardinál) sa k odpovedi pána biskupa Vojtaššáka postavil racionálne a oznámil pri rokovaniach Československej vláde, že v tejto veci Svätá Stolica nemôže ustúpiť a pána biskupa Vojtaššáka neodvolá. Vieme, ako sa ďalej odvíjal životný príbeh pána biskupa Jána Vojtaššáka. V roku 1950 bol uväznený, odsedel si vo väzení 11 plných rokov a až do konca života musel byť v exile. Ukázal sa ako biskup vždy verný Bohu, Svätému Otcovi a Katolíckej cirkvi a to aj v časoch väzenia a vyhnanstva. 2. júla 1995 pápež bl. Ján Pavol II. vyzval na proces jeho blahorečenia, ktorý sa nachádza v Rímskej fáze riešenia. A jeho hrob sa dnes nachádza v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.

  Kauza kardinála Berana

  Približne o dve desaťročia neskôr sa uskutočnil ďalší príbeh odvolania tentoraz pražského arcibiskupa kardinála Berana. Beranov príbeh opisuje vo svojej knihe Il martirio della pazienza (slov. Mučeníctvo trpezlivosti) delegát Svätej Stolice a neskorší kardinál Štátny sekretár Agostino Casaroli. Kniha vyšla aj v českom preklade.

  Začiatkom 60. rokov bol kardinál Beran stále pod dozorom štátnej bezpečnosti a stále bol aktuálnym pražským arcibiskupom, aj keď mu spravovať arcidiecézu nedovolili. Monsignor Casaroli bol poverený jednať s pražskou vládou, aby vyjednal aspoň nejaký priestor pre vykonávanie biskupskej služby vo vtedajšom Československu. Počas rokovaní čs. vláda predložila návrh, aby Svätá Stolica odvolala z postu pražského arcibiskupa kardinála Berana a umožnila na jeho miesto Františkovi Tomáškovi ako pražskému apoštolskému administrátorovi, ktorému vláda umožní vykonávať biskupskú službu a spravovať pražskú arcidiecézu. Svätá Stolica dlho zvažovala túto možnosť a Casaroli sa vo Vatikáne dôsledne radil. A tak napokon došlo k tomu, že Monsignor Casaroli pristúpil k rokovaniam s pánom kardinálom Beranom i pánom Františkom Tomáškom. Ťažisko rozhodnutia spočívalo však na kardinálovi Beranovi, ktorý si vyžiadal čas na rozmyslenie. Následne oznámil pánu Casarolimi, že Boží ľud pražskej arcidiecézy je v ťažkej situácii a preto jeho svedomie ako ich pastiera mu nedovolí, aby ho v tejto chvíli opustil. Vtedy Monsignor Casaroli „vytiahol“ ďalšie riešenie, na ktoré ho splnomocnil pápež Pavol VI. a oznámil kardinálovi Beranovi, že pápež chápe dôvody jeho svedomia a preto rozhodnutie v tomto prípade berie z jeho svedomia na svoje a odníma z jeho ramien bremeno pastiera pražskej arcidiecézy. Došlo teda k tomu, že pápež Pavol VI. odvolal kardinála Berana z postu pražského arcibiskupa a ponúkol mu „pobyt v Ríme“, s čím vopred pražská vláda súhlasila. Kardinálovi Beranovi to pripadla ako veľká obeta, ktorú pápež od neho žiada, ale v odovzdanosti do božej vôle pápežovo rozhodnutie prijal, aj keď sa vlastným slzám neubránil.

  Kardinál Beran a emeritný pražský arcibiskup dožil v Ríme v Nepomucene, kde zomrel. Z úcty k tomuto veľkému mužovi Katolíckej cirkvi pápež Pavol VI. nariadil, aby ho pochovali v krypte svätopeterskej baziliky, kde – mimochodom – pochovávajú pápežov a je to v blízkosti hrobu sv. Petra apoštola.

  Napokon dejiny ukázali, že to bolo správne rozhodnutie, hoci aj bolestivé. Mons. František Tomášek ako apoštolský administrátor sa ukázal ako muž na správnom mieste. Spravoval pražskú arcidiecézu v rámci svojich možností, a po vymenovaní za pražského arcibiskupa a kardinála bol spolu so slovenským „tajným“ biskupom Jánom Chryzostomom Korcom skutočným pilierom Katolíckej cirkvi pred pádom komunistického režimu. V apríli 1990 vítal v Československu pápeža Jána Pavla II. na jeho prvej apoštolskej návšteve. Potom v pokoji odovzdal pražskú arcidiecézu svojmu nástupcovi a „odišiel k Pánovi“.

  Záver

  V obidvoch prípadoch sa ukázal postoj Svätej Stolice ako prezieravý. Hoci sa nezaobišiel bez zložitých a aj ťažkých momentov. A máme tu úplne odlišné postoje Svätej Stolice: v prípade pána biskupa Vojtaššáka to vyhodnotila tak, že pápež Pius XII. ho neodvolal. A vďaka tomu sa pán biskup Vojtaššák stal symbolom odporu Katolíckej cirkvi proti komunizmu a trpiteľom za vieru v Boha a vernosť Svätému Otcovi a Cirkvi.

  V prípade pána kardinála Berana pápež Pavol VI. rozhodol úplne inak: vzal na seba, na svoje svedomie zodpovednosť a kardinála odvolal a žiadal od neho poslušnosť. A kardinál Beran poslúchol, aj keď to bolo pre neho veľmi ťažké. Dnes – ak mám správne informácie – sa vedie proces jeho blahorečenia a za všetko hovorí aj fakt, že je pochovaný v krypte baziliky sv. Petra v Ríme. Keby nebol poslúchol, Cirkev v Československu by nemala kardinála Tomáška a určite by pohrebným miestom kardinála Berana nebola svätopeterská bazilika.

  V tomto nám nedávne dejiny poskytujú lekciu na poučenie: problémy treba riešiť vždy s pokojom, aj keď majú v sebe niekedy silný náboj emócii a najmä s určitým časovým nadhľadom. V prípade situácie pána arcibiskupa Bezáka ide o príliš čerstvú záležitosť a nemáme v historickej mozaike ešte dostatočný počet kamienkov, ani primeraný nadhľad. Ale raz to dejiny vyhodnotia. Azda až neúprosne, ale vyhodnotia. Preto nerobme unáhlené úsudky ani smerom k Svätému Otcovi, ani smerom k pánu arcibiskupovi Bezákovi, ani smerom ku Konferencii biskupov Slovenska. Všetko chce svoj čas.

  V kaplnke sv. Cyrila a Metoda v Slovenskom kolégiu v Ríme je nápis Ubi Petrus, ibi Ecclesia (slov. Kde je Peter, tam je Cirkev). Je to výrok sv. Ambróza, milánskeho arcibiskupa a jedného z najväčších cirkevných otcov. Tento výrok nám pripomína, že okrem trpezlivosti chápanie dejinných súvislostí si od nás kresťanov vyžaduje aj dar viery. Veď o čom inom, ak nie o viere, je Ježišov výrok: Ty si Peter… (Mt 18,18).

  Foto: prevzaté z kolegiumrim.kbs.sk


  Autor: Ján Duda @ 15:32 05/07/2012

Počet komentárov: 721

WP_Cloudy
 • Jozef:

  Vidí sa mi to rozumný komentár, aj rozumné porovnania, hoci sa stali trochu v iných historických súvislostiach a myslím si, že sú aj pravdivé. Žijeme však v dobe intenzívnej sociálnej komunikácie a informácie sa šíria veľmi rýchlo, že sa človek ani nemá čas nad nimi dôslednejšie zamyslieť.

 • Pavel:

  Ján Vojtaššák byl politicky aktivní, podporoval Andreje Hlinku a jeho snahy o slovenskou autonomii. Po vzniku Slovenského štátu roku 1939 byl místopředsedou Štátnej rady.

  Vojtaššák a deportace

  Asi nejkontroverznější otázkou působení Vojtaššáka jako biskupa a člena Štátnej rady je jeho postoj k deportacím Židů do rukou Třetí říše. Zde ovšem dochází k ostrým rozporům i v primárních zdrojích. Vojtaššák je obviňován z antisemitismu, vypjatého nacionalismu a pasivního přihlížení deportacím. Vatikánský chargé d’affaires Burzio jej tak opakovaně popisoval ve svých zprávách.

  a kardinál Beran byl mučedník tedy černá a bílá nespojitelné osudy

 • Viera:

  Pán profesor, ďakujem za príspevok k téme dnešných dní, ale ak mám byť úprimná, nič nové som sa nedozvedela. To, že všetko chce čas vieme predsa každý, aj to, na ktorej strane bola pravda sa raz dozvieme, lebo verím, že Boh nás tým obdaruje. Že je dnes RKC pod veľkým tlakom, aj to nie je nič nové, a to, že potrebuje rekonštrukciu a je o tom presvedčená už obrovská masa veriacich (to nepoprie nikto), to ste vlastne ani nespomenuli. Nuž, čo sa dá ešte k tomu dodať? Z mojej strany som na tomto fóre už vlastne vypovedala všetko. Želám krásny a požehnaný sviatočný čas:-)

 • Pavol:

  Dakujem za Vase slova pan profesor. Ano, chce to postoj viery a trpezlivosti, aj ked to nie je lahke. Vidim ako su mnohi zmateni ba az znechuteny. Nebolo by mozne predsa len viac informovanosti o dovodoch odvolania?

 • Pavol:

  Pardon za tu hrubku :-)

 • Riki:

  Pán profesor, prepáčte,

  ale pod veľavravným pomenovaním „K prípadu pána arcibiskupa Bezáka“, ktorý aj s Vaším kopyrajtom počíta 1141 slov, skrýva sa celkovo 143 slov, ktoré ako – tak subsumujú toto pomenovanie.
  Alebo aj inak:
  Svojej celkom osobnej reflexii v SK pomeroch celkom nevídanej kauzy ste venovali niečo málo cez 12% z priestoru, ktorý predznačil Váš vlastný titulok. 88% tohto priestoru sú historické paralely.
  Potiaľto fakty.

  Teraz, pán profesor, prepáčte druhý raz, môj osobný komentár Vášho aktuálneho textu slovami nebohého Jara Filipa:
  „Čas je najväčší exhibicionalista, VŽDY UKÁŽE“.

  Teraz, pán profesor, prepáčte tretí raz, môj osobný komentár k obsahu Vašich myšlienok:
  „Svojím principiálnym postojom k problému ste Vašimi myšlienkami vo mne osobne zanechali hlboký dojem tým, že ste vo mne nezanechali vôbec žiadny dojem“.

 • Kraxelhuber:

  Vážený pán profesor!

  Môj otec skrýval kňazov a pomáhal im dostať sa mimo Slovenska. Vystavoval nás všetkých veľkému riziku. Väčšina z nich boli hrdinovia, jeden z nich bol sivou eminenciou II.VC.
  Jeden ma zneužil ako malého chlapca. Neskôr som sa dozvedel, že som nebol sám.
  Ako laik som slúžil matke Cirkvi, dokonca ako jej zamestnanec. Raz ma vyhodili zo služieb, keď som zablokoval farský účet, kde sa kradlo, inokedy, keď som požadoval zodpovednosť pri konaní O. biskupa. Hoci laik, do dnes som nedostal ani raz vysvetlenie, prečo som nepohodlný a musím odísť zo služieb Cirkvi.
  Vo vnútri pre seba nepotrebujem vysvetlenie. Mne stačí skúsenosť svätých, že najväčšie problémy im robili ich kolegovia, najmä hierarchia. Nie sv. Otec, tak vysoko sa to nedostalo, a ak, tak pápež prenasledovaných sa zastal.
  Vás som zažil nie raz pri pive, kde ste “prednášali”.
  Obraňujem sv. Cirkev pred jej predstaviteľmi, ktorí majú moc sa vždy vyjadrovať a rozhodovať o osudoch. Nechcel by som mať ich zodpovednosť.
  Oveľa bližší sú mi tichší a predovšetkým pokorní, ako napr. P. Pius Krivý OP, alebo P. Augustín Krajčík CSsR, alebo P. Alojz Dúbravický SVD, prípadne P. Paľko Horský SJ. Ani jeden z nich, hoci niektorí boli mimoriadne výbušný, nebol hrmotajúci a pri tom nič nevraviaci.

 • Ambróz:

  Pán profesor Duda,
  veď Vy ste svojím principiálnym postojom vlastne nikomu neuškodili:
  ani pápežovi,
  ani Konferencii biskupov Slovenska,
  ani Mons. Bezákovi
  ani protestujúcim,
  ani súhlasiacim…
  ….
  …dokonca ani svojmu vlastnému názoru.

 • Rastislav:

  Problém… a to veľký! je v tom že podobnými vecami ako NEODVODNENIE či NEKOMUNIKÁCIA dosť nešťastne až hlúpo dávame liberálnemu a ateistickému spektru verejnosti vrátane médií doslova oštep do ruky a hááádajte kam si to pichnú…
  Svet sa od Tridentského koncilu zmenil a cirkev by mala podobné veci odkomunikovať (nie z nejakej povinnosti ale práve pre vlastnú ochranu). Uvedomte si že väčšina svetových komerčných médií vrátane 2 najväčších slovenských televízií sú výrazne liberálne až proticirkevne naladené a každej podobnej záležitosti sa chytia ako supy, urobia pár investigatívnych reportážičiek so živými vstupmi a zase nás kresťanov vykreslia ako prežitok stredoveku a rovnako úspešne sa im zase podarí naštrbiť vieru v cirkev tisícok ľudí.

  Dnes napríklad polka šotu o dnešnom VEĽKOM SLOVANSKOM A KRESŤANSKOM SVIATKU bola nie o hodnotách Hlaholiky ale o protestoch veriacich čo sa vyslovene prezentovalo ako pnutie a rozpory v CIRKVI!!!

  Celé je to nešťastné

 • Fero Rada:

  Pán profesor,
  Podstatou “Prípadu pána arcibiskupa Bezáka” nie je jeho odvolanie. Podstatou je, že nie je verejne známy dôvod jeho odvolania. Preto sú Vaše paralely odvolaných biskupov Vojtaššáka a Berana nepoužiteľné.

  Arcibiskup Bezák k odvolaniu povedal citujem :
  prosil som ich , aby mi povedali…
  ak by mi bolo povedané, toto sú tvoje chyby, tu sa zle správaš….
  demisiu som podať nemohol, lebo som nevedel o čo ju mám oprieť….

  Obvinený arcibiskup Bezák tvrdí, že nevie, z čoho bol obvinený. Žiada svojho žalobcu – Svätú Stolicu – aby mu to povedala.

  Pán profesor, viete mi povedať, aký môže mať Svätá Stolica motív tajiť dôvody Bezákovho odvolania?

 • Michal:

  Keď som sa dozvedel o tomto odvolaní bol som najskôr sklamaný. Potom dosť nahnevaný (na s.o. Benedikta, aj na KBS, aj na centralizáciu v Cirkvi a najviac asi na isté nemenované osoby v slovenskej RKC v ktorých som videl pôvodcov tejto kauzy). Mal som aj takú depku z toho.

  Potom som vychladol a hovorím si, že nie ja ale Boh je kompetentný rozsúdiť či tento krok Petrovho stolca bol správny alebo nie. Koniec koncov na Slovensku sme dcérskou cirkvou Rímskej cirkvi a pápež rozhodol podľa kánonov Cirkvi. Preto toto rozhodnutie o odvolaní (aj keď s určitým vnútorným odporom) rešpektujem a akceptujem ho pretože je správne poslúchnuť starších Cirkvi (Hebr. 13, 17). Obzvlášť vo veci ich kompetencie. A preto je asi najlepšie v prvom rade pomodliť sa za o.b. Bezáka, aby ďalej dával dobrý príklad veriacim; aj za s.o. Benedikta, aby v časoch veľkých tlakov na Cirkev zvonka(médiá, vatileaks) aj zvnútra (latentní heretici) dobre rozhodol kedy zasiahnuť a kedy nie.

  V druhom rade by asi bolo dobré namiesto protestov napísať pápežovi Benediktovi keď sa vráti z dovolenky taký synovský list veriacich na Slovensku, ubezpečiť ho o našej pravovernosti, poukázať na veľkú popularitu o.b. Bezáka medzi veriacimi a požiadať o prehodnotenie jeho odvolania a zváženie jeho prípadného znovupovýšenia do čela niektorej diecézy (myslím, že by to nebola prvá rehabilitácia v dejinách Cirkvi). Ovšem bez nátlakov a agresivity. Svätý stolec je už tak či tak za posledné roky silno pod tlakom.

 • Viera:
 • Viera:
 • marek:

  Jasné, len potichúčky, ťuťuli muťuli – nie teraz, o sto rokov budeme múdrejší. Keď sa zabudne a všetci budeme na druhom svete. Zatiaľ ovečky skloňme hlavy, modlime sa. No a čo, že nikto nič nepovie, no a čo, že KBS má arogantného a drzého hovorcu. Super, skvelé, tak to má byť. Čo na tom, že sa ublížilo dobrému a statočnému človeku, že Cirkev z neho urobila vyhnanca, zločinca na úteku… Nevadí. Oblečme si všetci krásne liturgické rúcha a poďme na cyrilometodskú sv. omšu do Nitry a tam sa tvárme, že sa nič nestalo. Privítajme súdruhov z vlády, zoberme ich na dobrý obed, poklábosme o Cyrilovi a Metodovi, nechajme si tlieskať. HANBA!!!

 • Peter:

  1. Sme občania štátu, v ktorom sa ľudia menujú a odvolávajú z štátnych funkcií bez udania dôvodu. Médiá ohľadne toho nerobia rozruch. V prípade Bezáka, ktorý je vnútrocirkevnou záležitosťou, konajú výnimku. Nie je to dôvod na zamyslenie?
  Ak nejaké neštátne spoločenstvo, napr. súkromná obchodná firma, športový zväz at´d odvolá svojho funkcionára bez udania dôvodu, budú ohľadne toho tiež robiť kampaň? Zatiaľ tak nepostupovali.
  2. Bezák menoval a odvolával dekanov svojej diecézy, pokiaľ viem, bez udania dôvodu. Nepokladal to za nesprávne. Ak sa použila táto zásada voči nemu, už to pokladá za nesprávne. Prečo?
  Máme od Pána Boha rozum na to, aby sme ho používali a nie na to, aby sme sa ako tupé stádo nechali štvať amorálnymi protikatolíckymi médiami.

 • Peter:

  Viere:
  Sokolovi sa už “zistilo”, zo “spoľahlivých prameňov”, ukradnutie pol miliardy cirkevných korún. Rozširovala to svojho času aj redaktorka Sme Tódová, ktorá teraz priniesla správu o audite. Správa o ukradnutí pol miliardy cirkevných korún sa ukázala byť klamstvom. Nikto z početných médií, ktoré túto správu priniesli, sa dosiaľ Sokolovi neospravedlnili, ani pani Tódová. Noviny Sme kvôli jej nepravdivým článkom boli už niekoľkokrát odsúdené na zaplatenie odškodného.
  Som presvedčený, že sa preukáže, že pani auditorka neovláda svoju prácu, a Sokol sa nedopustil trestného činu. Ospravedlní sa potom, aj neseriózná Tódová? Bude sa neopodstatnené obvinenie tiež posudzovať ako trestný čin?

 • Viera:

  ad Peter:
  Ja som si myslela, že sa niekto vyjadrí k tej celkom prvej vete, napísanej hrubým písmom v SMEčku. Teda, že hovorca KBS sa nemôže k tomu vyjadriť a prečo sa nemôže vyjadriť. To ma najviac zaujalo.

 • Jaro:

  Peter: auditori sa malokedy mylia – cisla sa holt nedaju obkecať a obtárať – každý auditor či iný analytik vie, že podaním trestného oznámenia nesie na bubon svoju kožu a že v prípade ak by klamal malo by to pre jeho pracovnú kariéru existenčné následky.

 • Riki:

  Viera, Fero Rada, Michal,
  (s prihliadnutím na názor Petra)
  ak predseda súdu, čo je na SK najvyšší, rozváža služobným vehiklom svoje deti, dobre vie, že mu to žiaden predpis nezakazuje.
  Ak sa na SK stalo čo sa stalo, potom to má tiež právny a morálny rozmer.

  Žiadať však od Vatikánu čosi tak banálne ničotné ako ZDÔVODNENIE ROZHODNUTIA a odvolávať sa na morálne aspekty, ak nebol porušený úzus (a to teda nebol), je od všetkých aktérov insitné, infantilné, prostoduché, netaktické, neprezieravé. V súkromí, celkom privátne, v najtajnejších zákutiach duše máte všetci legitímnu PRAVDU, poznať dôvody by bolo celkom vhodné, od pápeža aj slušné a voči mons. Bezákovi aj etické .

  Človek však má aj rozum.

  Kontrolovať svoje city rozumom a prispôsobiť ich faktom reality nie je konjunkturálny oportunizmus, ale prejav veľkosti hráča na šachovnici život.
  Z celkom podobných pohnútok sa rodí aj dosť neúprimný úsmev a empatia silných a ťažko skúšaných členov rodiny, ktorí žijú s blízkymi trpiacimi na rakovinu, alzheimera alebo parkinsona.

  Z celkom podobných pohnútok sa rodí aj milosrdná lož.
  Z celkom podobných pohnútok by sa mohlo zrodiť aj Vaše veľavravné mlčanie.
  Ešte raz: Žasnem v nemom úžase.

  Ako vraví klasik:
  Keby ste, pravoverní, neboli bývali prehovorili, mohli sme Vás všetkých považovať za filozofov.

 • Kraxelhuber:

  Peter,
  tvoja poznámka k Viere je nemiestna. Ja sám som zablokoval farský účet, lebo mizli peniaze. Vzápätí na to som letel ako vták. Svedčiť nemá význam, lebo je to už premlčané, ale to neznamená, že sa to nestalo.
  Ako svedok viem, že J.S. ich neukradol, ale nezabránil, aby ich niekto iný zneužil. A o to tu ide.

  Viacerým,
  to, že Cirkev na Slovensku je v závoze a hierarchia sa pachtí po tituloch a otvára si stránky, ktoré prezentujú ich úspechy, signalizuje, že treba zobrať veľkú metlu a vymiesť chliev. Dúfam, že kauza Bezák k tomu prispeje. Naša Slovenská Cirkev sa zrejme nepoučila z návštevy kardinála Ratzingera na Slovensku zo začiatku 90 rokov.

  Pánovi profesorovi,
  Sv. Otca nemusíte brániť. Je rozdiel, čo robí Kúria a čo sv. Otec.
  Odvolávanie a menovanie nepatrí medzi vieroučné otázky, teda tam neobstojí argumentácia, že nemáme klásť otázky. Je príznačné, že prakticky v tom istom období sa Sv. Stolica zbavila svetskej moci, keď bola vyhlásená neomylnosť pápeža.
  Odvolávanie a pred tým vizitácia sa diali na podnet. Chcete mi tvrdiť, že snáď na podnet biskupa z Indie? Asi na podnet nespokojencov zo Slovenska. Tí asi veľmi dobre vedia, keď žalovali. Z histórie vieme o mnohých, na ktorých žalovali. Tí, ktorí žalovali už dávno zapadli prachom zabudnutia. Na ktorých žalovali sú väčšinou označení heroizmom.
  Veci idú do konca ďalej. Dnes sa veľmi vážne hovorí aj o tom, prečo došlo k rozkolu (rozkolom) na čele s Luterom, Zwinglim a pod. Tam spúšťačom bol neporiadok v Cirkvi. Poučme sa a konajme zodpovedne.

 • Riki:

  Viera, Fero Rada, Michal,
  (s prihliadnutím na názor Petra)
  toto ste podľa T. Halíka už dosiahli:

  1.
  dochází k dalšímu rozdělení slovenského katolicismu,
  2.
  dochází k dalšímu k zneklidnění věřících
  3.
  dochází k ztrátě důvěry v církevní vedení i u velmi loajálních katolíků
  4.
  prohlubuje se odcizení mezi církví a občanskou společností
  5.
  radikalizují se kritici církve

  Na ustátie Vášho ega Vám nastačili stendingovejšn počas rozlúčkovej omše?

 • Viera:

  Rikimu:
  …nuž, ako vidíš, nie každý chce byť filozof, niekto musí filozofov živiť, ináč by neprežili, niekto zas pomáha ľuďom, aby im bolo ľahšie. Jeden moc múdry človek povedal “Ruky, ktoré pomáhajú sú svätejšie ako modlitba”. Ale modlitbu tiež vyniesol na piedestál duchovnej praxe. Takže aj takýto je život, milý Riki :-)

 • Michal:

  Riki

  Zdá sa, že si ma nepochopil. To čo píšeš v poslednom príspevku je naozaj pravda. Súhlasím. Postoj trnavských veriacich je obdivuhodný a inšpiruje ma. Ja sa však na vec pozerám z oboch pohľadov a tiež z historickej perspektívy. Snažím sa oba postoje vyvažovať, aby nakoniec vynikla pravda. Nech je už akákoľvek…

 • Viera:

  Ad:
  Riki:
  06/07/2012 14:18
  Viera, Fero Rada, Michal,
  (s prihliadnutím na názor Petra)
  toto ste podľa T. Halíka už dosiahli:
  *****

  Riki, keďže nie si veriaci, ako si sa priznal, tak Ti to môže byť vlastne celkom fuk.
  A keď už som smerom k Tebe na linke: viac by ma zaujímalo, čo chceš dosiahnuť svojimi sarkastickými poznámkami Ty. Prezradíš? :-)

 • Viera:
 • Riki:

  Viera,
  priznanie súčasne neznamenalo, že v takom prostredí nežijem.

  Ľudí v mojom okolí torzá mediálnych informácií iritujú, ale cez Lumen alebo Katolícke noviny majú len malú nádej ich aj syntetizovať. A preto sa ani neaktivujú, nepodpisujú, neblogujú, neposkytujú linky na iné zdroje atď. atď. ergo nespoluvytvárajú a neudržujú ten vhodný informačný tonus, v ktorom profitujú tí, ktorí aj celkom určité ciele skutočne majú.
  Mne bude celkom stačiť, keď sa stíšiš a všetky tie sarkastické vstupy aj zmedituješ.

  Viera,
  už si sa pre mňa pokúsila o analogický príklad, potom o celkom ľudskú reakciu, ktorá ani argumentom nechcela byť a k tomu sa pridal Fero Rada svojím inštinktívnym konaním v mene toho, ku komu máme vzťah. Všetky Vaše argumenty sú v rozlišovacej úrovni mojej stupnice.
  Aj tak im nerozumiem.
  Ste malé deti, ktorým rozkopali pieskové bábovky a ktorí ani nevedia, čo by malo byť tou správnou satisfakciou za takéto konanie.

  Alebo… alebo… aj trochu inak:
  Ani len netušíš, kto a čo je Vatikán a ako to tam aspoň približne funguje.
  Skús si pozorne prečítať dva vstupy Kraxelhubera. Z jeho úrovne do Vatikánu je cesta, ktorá začína pár desiatkami zablokovaných tisícok niekde na anonymnej fare, pokračuje sokolovými miliónmi v škatuliach a končí skupinami, ktoré poťahujú nitkami s miliardami. Ale to som pôvodne ani nechcel.

 • Viera:

  Riki,
  po tomto Tvojom poslednom vstupe premýšľm, prečo si vlastne na tento blog vstúpil. Myslím si, že si stačíš sám so sebou a dialóg vlastne ani nepotrebuješ. Neobávaj sa o nás, od Teba celkom odlišných ľudí. Každý si tu hľadáme svoje miesto. Svet je síce rôznorodý, ale ak človek vidí jednotu aj v tej rôznorodosti, ak hľadá aj cez iných ľudí nie to, čo nás rozdeľuje, ale to, čo nás spája, tak svoje miesto už našiel. Čo sa týka môjho stíšenia tak aj to sa stane. Ale bude mať celkom inú pracovnú náplň, ako si mi odporučil. Sarkastické vstupy k meditácii nepatria, neobohatili by ma. Takže tak, a nie inak. Maj sa krásne :-)

 • Jaro:

  Vierka: pomerne často používaš v diskusiach na tomto blogu oznamenie o tom, že už viac s nikým diskutovať nebudeš, lebo to nemá význam a končíš… v žiadnom prípade Ťa nechcem poučovať, len sa skús zamyslieť nad síce zdvorilo a slušne koncipovanom odkaze týchto vyhlásení, ktoré však pritom obsahujú silnú dávku arogancie a povýšenectva – vlastne nám len odkazuješ, že sme pod Tvoju úroveň a debaty s inými ktorí nesúhlasia v plnej miere s Tvojimi názormi “Ťa v zásade neobohacujú”.

 • Viera:

  Jaro, máš pravdu, ale nemyslela som na diskusiu s vami, ale že tu strácam čas (výčitka je namierená smerom do mňa). A som tak hlúpo zvedavá, že sem znovu nakuknem a ďalej píšem, a potom premýšľam nad inými témami. Zdržujem sa na úkor inej činnosti. No proste, slaboch, priznávami si to. Takže sa ospravlduňejm, ak ste mali pocit, že sa nad vami tými mojimi kontrovezznými vyjadreniami povyšujem. Nikdy som to nemala v úmysle a vážim si každého dialógu s vami, aj keď ste so mnou nesúhlasili, alebo ja s vami. A sarkazmus naozaj nemusím, to mi prepáč. Možno niekedy tým smerom uletím aj ja, ale potom ma to mrzí. Maj sa krásne :-)

 • Vá poslucháč:

  Vážený pán profesor,
  vzhľadom k tomu, že sa často vyjadrujete vecne a priamo k meritu veci, v tomto článku ste sa úspešne vyhli priamočiarej odpovedi. Mať ambície a zachovať si preto lojálnosť je sympatické, ale za každú cenu?

  1. Prípady Vojtaššák/Beran sú diametrálne odlišné od prípadu Bezák. Vatikán vyjednával s totalitným režimom.
  2. V prípade Bezák vizitácia z Vatikánu neprišla sama od seba. “Pozvanie” prišlo zo Slovenska a určite to neboli politici, ktorí ho iniciovali.
  3. Mediálne odkomunikovanie odvolania zo slovenskej strany bolo neprofesionálne a ublížilo slovenskej Cirkvi.

 • Tomáš:

  Jaro, k mojej matke (Viere)si sa zachoval skutočne slušne galantne. Aj k svojej máš taký prístup? A to isté patrí Rikimu. Najprv sa od ľudí (Viera, Fero Rada) vyzvedáš čo si o istých veciach myslia, a v zápätí ich potopíš svojimi pseudodogmami. Obaja musíte byť na seba veľmi hrdí!

 • Roche:

  Vážený pán profesor,
  vyjadrujete sa ako naši politici!!! Od Vás by som očakával niečo k meritu veci. Vyjadrili ste sa k tomu politicky a nie tak “Bezákovsky” myslím, že problémom cirkvi bude aj tá “politickosť”.!

 • Tomáš:

  Do nedele som nevedel, že nejaký arcibiskup Bezák existuje. Včera sa mi podsunula Hríbova Lampa (videl som ju prvýkrát) a dnes môžem povedať “Vďaka Bohu, že si nám poslal tak vzácneho človeka”

 • Tomáš:

  Jozef Mikloško má veľmi dobrý článok k tejto téme na svojom blogu. Ak má niekto záujem, prikladám link. Teší ma, že sa o ňom nebojí takto verejne vyjadriť.
  http://jozefmiklosko.blog.sme.sk/c/302806/Slovenska-trauma-nielen-z-horucav.html

 • Emanuel:

  SÚHRN UDALOSTI V PRÍPADE Mons.Bezáka
  http://aktuality-zosveta-cirkvi.meu.zoznam.sk/news/suhrn-udalosti-v-pripade-mons-bezaka/

  18. apríla menovaný a vysvätený 6. Júna 2009 za trnavského arcibiskupa Mons.Róbert Bezák

  22. januára – 1. Februára 2012 / Apoštolská vizitácia v trnavskej arcidiecéze, pod vedením biskupa Mons.Ján Baxant

  http://www.svetkrestanstva.sk/2012/02/apostolska-vizitacia-trnavskej.html

  http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20120702038

  15. februára 2012 / Osobná audiencia Mons.Bezáka s pápežom Benedikt XVI. vo Vatikáne

  http://www.abu.sk/index.php?_adetail=1075

  26. jún 2012 / č.1714/12/ List zverejnený apoštolským nunciom na Slovensku: Mons.M.Giordana

  – preferuje žiadosť kongregácie pre biskupov, schválenú Svätou Stolicou (pápežom Benediktom XVI.), o odstúpení Mons.Bezáka z úradu trnavského arcibiskupa.

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jnLHK6kul6s#!

  V ten istý deň: 26. Júna 2012 – Mons.Bezák odmieta odstúpenie – neprijíma demisiu.

  – následne sú Svätá Stolica (pápež) informovaní apoštolským nunciom: Mons.M.Giordanom o neprijatí odstúpenia Mons.Bezáka.

  – po tejto odozve, Svätá Stolica (pápež) reaguje a informuje ap.nuncia: Mons.M.Giordana, nasledovne, že Mons.Bezák má odstúpiť z funkcie trnavského arcibiskupa do 5 dní a 2.júla bude jeho abdigácia oficiálne zverejnená.

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jnLHK6kul6s#!

  27. júna 2012 / č.1722/12 / List zverejnený apoštolským nunciom na Slovensku: Mons.M.Giordana

  – preferuje žiadosť Svätej Stolice (pápeža) o definitívnom odstúpení Mons.Bezáka z úradu trnavského arcibiskupa, ktoré sa má uskutočniť do 2.júla 2012

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jnLHK6kul6s#!

  1.júla 2012 / Verejné vyjadrenie Mons.Bezáka o vyhlásení Svätej Stolice k odstúpeniu Mons.Bezáka z úradu trnavského arcibiskupa.

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jnLHK6kul6s#!

  2. júla 2012 / Oficiálne odstúpenie Mons.Róberta Bezáka z funkcie trnavského arcibiskupa

  http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20120702038

 • Jaro:

  Tomáš: z jej reakcie som nemal pocit, žeby nepochopila čo som tým chcel povedať a preto prepáč za otvorenosť, ale Tvoja reakcia mi pripadá ako typická reakcia dieťaťa – byť ale žiaľ úplne scestná a nevychovaná. Neviem o tom, žeby som sa niekde niekedy vyzvedal diskutujucich na ich nazory na vec, aby som ako to nazyvas pseudodogmami ponižoval ich názory – prosím poukáž na ten môj príspevok kde sa tak stalo. Ak ho však nenájdeš, potom sorry…. asi Ťa pri kocipovaní myšlienky viac viedla vášeň než pragmatické zmýšľanie.

 • Jaro:

  aby som doplnil – ak matka začne vetu: “Jaro, máš pravdu,…” pripadá mi nemiestne aby niekto je jej mene dovysvetľoval jej názor… teda aspoň mňa nevychovavali tak, aby som suploval názor svojho svojprávneho rodiča… je to dosť neúctivé.

 • Tomáš:

  Jaro, ešte raz si pozri môj príspevok z 06/07/2012 23:16. To sondovanie názorov a následná reakcia patrila Rikimu, a nie tebe.
  A k tomu, čo som napísal na adresu mojej matky na tvoj účet: ak ti napísala, že máš pravdu, tak zrejme si ju mal. To ale nič nemení na tom, že tvoj príspevok na jej adresu nebol najtolerantnejší. Z nejakého dôvodu aj ty, aj Riki ste si ju podali v rovnakom čase. Bola to jediná žena, ktorá s vami bola zrejme ochotná diskutovať, a viem, ako zbierala na to odvahu. A nemysli si, že robím obhajcu len preto, že to bola moja matka. Mohla to byť ktorákoľvek iná žena. Nedávno tu bol podobný výpad na Máriu Č. Keby som bol v topm čase na tomto blogu, tak sa zastanem aj jej.

 • maria:

  zaujimalo by ma za ake veci odvolava papež biskupa vo vseobecnosti-vek, zdavie a ake su dalsie dovody vseobecne udavane nei pre porušenie zakona-nie takuto odpovedlebo mnohi kritizuju orbia rozne veci a nie su odvolani
  dakujem

 • Jaro:

  no ono je to pomerne problem na oboch stranach – Vatikan si akosi odmieta pripustiť, že v súčasnej dobe ovečky už nie sú tými ovečkami čo dakedy, ale kladú aj nepríjemné otázky a na strane druhej si ľud pospolitý zosobuje práva, ktoré mu neprináležia. to je to povestné porekadlo o kose a kameni…

  a na margo vyhlásení slovensých hodnostárov ktorí sa k téme vyjadrovali dosť nešťastnou formou snáď len toľko, že keby Pán chcel aby sme boli ako ovečky postavil by nás na štyri, naučil nás žrať trávu a nedal by nám rozum a schopnosť pýtať sa a uvažovať. Nuž a keď niekto nepočíta s touto alternatívou nečudo, že sa mu krízová komunikácia vymyká z rúk…. začína to mať mierne zvrátený priebeh – videli ste už niekde televíznu reláciu tematicky orientovanú na odvolanie napr.vedúcej pošty v krajskom meste?

 • Ambróz:
 • Emanuel:

  Jaro, Jaro… Pokoj s Tebou, ale nie ako svet dáva, ale aby sa naše srdcia nestrachovali. Totižto tento svet ponúka pokoj a mier za cenu vojny a prenasledovania, či už ide o fyzické alebo psychické.

  Telesný človek – t.j.ten, ktorý príjma ponuku tohto sveta – príjma ich ponuku za cenu odmietania poslušnosti tomu, ktorý tento svet stvoril a ktorých povolal k tomu, aby sme ich posluchali.

  K takému niečomu Boh povoláva aj naše rodiny, kde rodičia musia svoje deti uvádzať do tajomstiev sveta a odhaľovať ich postupne. Ako dieťa svojich rodičov a možno aj otec svojich detí, zaiste rozumieš tomu, že nie je správne hovoriť svojim deťom všetko a hneď. A ak už zverejniť, tak vhodným spôsobom.

  Aj v prípade Mons.Bezáka si musíme dávať otázky:
  – Je ten správny čas, aby sa svet dozvedel dôvody odvolania Mons.Bezáka?
  – Aký spôsob zverejnenia by mal byť adekvátny?

  My sme Božie ovečky a dal nám pastierov, aby sme nezbludili.
  My sme Božie Deti, a preto musíme sa celý život učiť posluchať
  My sme služobníci bud Boží alebo tohto sveta a preto musíme vedieť KEDY a AKO žiadať odpovede aj čo sa týka odvolania biskupa.

  Ale, ak si mal na mysli skôr to, že prečo Mons.Bezákovi nebol zverejnený dôvod odvolania, tak sa radšej treba pýtať, prečo si to ľudia takto vysvetľujú. Ved on pozná tie dôvody.

  Alebo naozaj by si chcel poznať aj Ty tie dôvody?
  Ak áno, tak ako si predstavuješ, aby si sa to dozvedel, ked pohania (neveriaci a ateisti) by tieto skutočnosti ešte nemali vedieť?!

 • Mária Č:

  Viem si predstaviť aj iný scenár:

  Pán Mikloško by svoje info nezverejnil, mons. Bezák by poslúchol a v tichosti odišiel, veriaci by sa nepohoršovali, neposudzovali, neosočovali, ani verejne neodsudzovali, nepranierovali všetko a všetkých, médiá by to začas prepierali, neskôr by sa určite vrhli na inú kauzu…. a satan by stiahol svoj smradľavý chvost.

  Škoda, že mnohí sa dali ovanúť tým jeho smradom.

 • Jaro:

  Emanuel, Emanuel: Tvojim problemom je ze nerozumies tomu co napisali ini a odpovedas si na svoje konstrukcie casto uplne od veci… ale to je o inom

  mna nezaujimaju dovody odvolania kohokolvek – ale postavit vec do polohy “drzte zobaky, nemate pravo na informacie a o tomto rozhodnuti nemame ani pravo diskutovat” to je velmi zla konstrukcia v krizovej komunikacii a vyvolava prirodzene pnutia na vsetkych stranach.

 • Tomáš:

  Mária Č., ešte existuje aj tretí scenár, a som presvedčený, že keby bol vznikol, posilnil by vplyv RKC na Slovensku. Najdôležitejšie sú vždy tie scenáre, ktoré prichádzajú od “hlavy”, nie od “chvosta”. Ako sa hovorí “ryba smrdí od hlavy, nie od chvosta”. To som si nevymyslel ja, ale “boží ľud”. Takťže, keby bol prišiel z Vatikánu celkom iný scenár, neboli by dnes na Slovensku “horúce dni na druhú”.

 • Michael:

  Pán profesor, vďaka za Váš príspevok, vnímam ho ako pokus vniesť do diskusie plnej emócií trošku zmieru a nadhľadu.

  Z môjho pohľadu by som rád poukázal na niektoré aspekty, na ktoré by ma zaujímal Váš názor:

  – Pozoruhodným je, že oficiálna správa v L’Osservatore Romano neuvádza kánon, na základe ktorého sa postupovalo voči Mons. Bezákovi. Čo znamená “sollevamento”? Odvolanie alebo odňatie úradu? Alebo to má byť niečo iné? Ak áno, tak prečo? Zdá sa mi, ako by samotná Svätá stolica nerada presne uviedla právny základ postupu. Má potom zmysel debata kánonistov vo všeobecnosti o význame zachovávania kánonického práva ako systému, ktorý vnáša do vzťahov v rámci Cirkvi poriadok, ktorý je obrazom večného poriadku Boha?

  – Osoba Mons. Bezáka mi je irelevantná do tej miery, že som presvedčený, že z pohľadu viery sa so situáciou vyrovná a nakoniec sa aktuálna situácia pre neho osobne ako aj pre kontext, v ktorom sa odohráva, môže obrátiť na ešte väčšie dobro. Chápem však mnohých veriacich, v ktorých mlčanie resp. “vysvetlenia” KBS (Dan Brown atď) spôsobujú iritáciu. Podľa mňa to nie je úplne v súlade s druhou knihou CIC, napr. c. 212 (2). Tam stanovenému právu podľa mňa koreluje povinnosť adekvátnej reakcie cirkevnej vrchnosti.

  – V danom prípade by som si dovolil rozlíšiť medzi Svätým otcom a Svätou stolicou v širšom slova zmysle (t.j. vrátane rímskej kúrie). Nemyslým si, že každý, kto vyjadruje kritický názor voči vzniknutej situácii sa zároveň stavia voči Svätému otcovi, ako to časť názorov radikálne podsúva. Skúsenosť učí, že za aktuálneho pontifikátu sa kúrii “nepodarili” viaceré zásadné rozhodnutia – minimálne v rovine adekvátneho zohľadnenia širšieho kontextu a komunikácie rozhodnutí. V tomto ohľade je to bolesť pre všetkých veriacich, ktorým osud Cirkvi leží na srdci.

  – Je zrejmé, že rozhodnutie Svätej stolice (potvrdené podpisom Svätého otca) je nezvratné. V tomto ohľade sa javia aktivity typu zhromaždenie pred kostolom namiesto účasti na omši v ňom trošku prehnané, aj keď možno mať pochopenie pre motívy ľudí, ktorí sa ich bona fide zúčastňujú.

  – Mimo diskusie ostáva, že značnú vinu na vzniknutej situácii môže mať postup Apoštolskej nunciatúry v SR resp. nesprávne zhodnotenie dôsledkov, ktoré postup voči Mons. Bezákovi so sebou prináša. Mimochodom, Mons. Giordana bol nunciom už v čase, keď sa pripravovalo terno resp. sa vykonávali skúmania ohľadom súcich kandidátov na episkopát a do istej miery teda možno Mons. Bezáka ako TT arcibiskupa považovať za “jeho dieťa”. Ex post sa z pohľadu Svätej stolice, ktorú nuncius reprezentuje, zdá, že “výber” sa asi nepodaril. Človek by možno očakával, že adekvátne konzekvencie budú vyvodené aj na pôde nunciatúry. To najmä z dôvodu, že doposiaľ patrilo Slovensko k štátom, v ktorých pnutia podobného druhu, ako v súvislosti s Mons. Bezákom, neexistovali. Komunikačne a diplomaticky preto nunciatúra podľa mňa situáciu absolútne nezvládla a nahrala na smeč všetkým tým (médiám), ktoré zo situácie ťažia v neprospech Katolíckej Cirkvi. Osobne ma to dosť irituje.

  – Som zvedavý, aké “miesto” Svätá stolica “nájde” pre Mons. Bezáka. Napadá mi kardinál Law, ktorý pre pedofilné škandály v Bostonskej arcidiecéze musel z úradu odstúpiť a stal sa arcikňazom baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme. K tomu by som sa radšej nevyjadroval, za aktuálneho informačného stavu sa mi však vidí, že Mons. Bezák má menej “masla na hlave”. Dúfam teda, že nedožije svoj život v kláštore, ako ďalší arcipastier s veľmi pošramotenou povesťou, bývalý viedenský arcibiskup Groer. Ak by to tak malo byť, je pochopiteľné, ak sa nájde veľa ľudí aj na “konzervatívnom” Slovensku, ktorí si stále budú klásť otázniky, čo sa to v tej našej Svätej matke Cirkvi deje.

 • imro:

  I sluha boží je omylný, ale najťažšie je zostať človekom medzi ľudmi.

 • Matfej:

  Opierať sa o to že sv. Peter je hlavou cirkvy a zle si vykladať evangelium, to je 1000 ročná dogma ktorá klame Rimokatolíkov.
  Ako môže človek byť automaticky svätý za zásluhy sv. Petra ? Vari sv. Peter bol niečo viac ako sv. Pavol či iný z apoštolov ? V skutkoch apoštolských sv. Pavol karhá a poúča sv. Petra.
  Rímska stolica sa riadi Pápežskym diktátom, neomylnosťou, a považuje sa za nástupcu CHRISTA na zemi. Vid http://www.orthodoxia.cz/srovn/dictatus-papae.htm

  Ved Christos nám odkázal že on je jedinou hlavou Cirkvi a bude s nami do konca sveta.
  Ludia ved sv. Cyril a Metod nam priniesli učenie východnej apoštolskej cirkvi a my sa necháme klamať naďalej týmito Vatikánskymi klamstvami.

  WAKE UP

 • poutnik:

  Chraňme se rozšířeného, ale strašného a mylného názoru, že nezáleží na tom, v jaké kdo je církvi. Pravda Kristova nám nesmí být lhostejná, a tato pravda jest a může být jen jedna, a nikoliv dvojí nebo vícerá. Jsme povinni nepravdu a blud opustit a přistoupit k poznané pravdě. Pán Ježíš pravil: Já jsem se k tomu narodil a proto jsem na svět přišel, abych svědectví vydal pravdě. Každý, kdo jest z pravdy, slyší můj hlas (Jan 18,37).

 • Michael:

  Apoštolská nunciatúra v SR pred niekoľkými minútami zverejnila vyhlásenie, v ktorom možno okrem vznešeného diplomatického jazyka nájsť konštatovanie, že Mons. Bezák porušil pápežské tajomstvo, keď informoval o “svojej kauze” pred oficiálnym zverejnením zo strany Svätej stolice. Nedalo mi to, siahol som po príslušnom predpise regulujúcom pápežské tajomstvo – inštrukcii Secreta continere (AAS 1974, s. 89-92). Ako čítam, tak čítam, nie je mi zrejmé, pod ktorý z bodov podľa článku 1 uvedenej inštrukcie možno “pápežské tajomstvo” v uvedenom prípade podradiť. Pán profesor, možno by ste mohli v tejto veci podať vysvetlenie. Osobne sa totiž (možno mylne) domnievam, že tvrdenie Apoštolskej nunciatúry o porušení pápežského tajomstva sa nezakladá na pravde.

  Pre vylúčenie pochybností, neobhajujem Mons. Bezáka, ide mi čisto o kánonickoprávnu analýzu prípadu.

 • Tomáš:

  Pán profesor, a aj mňa by zaujímalo, kto ďalší ešte porušil pápežské tajomstvo, keďže o odvolaní o. Bezáka informoval cez médiá František Mikloško už 28. júna, teda skôr, ako ho podľa Apoštolskej nunciatúry v SR porušil o. Bezák. Odkiaľ unikla táto informácia?

 • Tomáš:

  Mimochodom, o. Bezák je vraj porušiteľ pápežského tajomstva. Napokon, potvrdilo sa, že na neho niekto donášal, čo už veriaci vedia. Čo však stále nevedia, je dôvod jeho odvolania. Takto to vyzerá, že bol odvolaný na základe falošných obvinení od ľudí, ktorým nebol sympatický.

 • Ondrej:

  Nepoznám dobre o. Bezáka. Neviem, aký je to človek, aký to bol biskup, resp. stále je. Nebudem ho obhajovať, ale ani útočiť na neho. Ale spôsob jeho odvolania nie je transparentný. Páni, ak Cirkev nedokáže byť transparetná, tak potom kto? Čo chceme od politikov? Dnes, keď sa ideme znova evanjelizovať, začnime sami od seba, uč me sa hovoriť pravdu, prestaňem hlamať, robiť intrigy, robiť politikum, vytvárať “kšoví”, zahmlievať veci. Spôsob odvolávania o. Bezáka je politikum, ktoré narobilo zlo. Je na predstaviteľov Cirkvi u nás, aby rozumne zareagovali, aby sa nebáli, samozrejme, ak sú čistí. Urobia to? Zvládnu to? No nedarí sa ani profesorom, ani iným. Je cítiť krízu, krízu ľudských charakterov.

 • Michal:

  Pán profesor, po prečítaní Vášho príspevku som mal pocit, že ste profesor cirkevných dejín. Vy ste ale právnik. Prečo to nie je právnický príspevok, z Vášho oboru?
  Dovoľte mi niekoľko otázok, právnického rázu:
  1. Kto môže menovať diecézneho administrátora? myslím tým v TT
  2. Je CIC nadradené Kristovmu príkazu lásky? čestnosti, úprimnosti, a hlavne pravde?
  3. Podlieha osočovanie reštitúcii?
  4. Má právo nuntius podpisovať odvolávacie dekréty sídelného biskupa?
  5. Prečo Rím nekonal voči biskupovi Balážovi, ktorý predával oltárne obrazy a teda išlo o svätokupectvo?
  Pán profesor, každý je dobrý v tom, načo sa špecializuje. Skúste sa aj Vy držať práva, ten Váš príspevok nie je zlý, ale chýba mu historická vyváženosť a objektívnosť pohľadu. Prajem Vám svetlo Ducha sv. S pozdravom Michal

 • nazor:

  Nie som stotožnená, že tento Váš článok nie je k veci – aspoň nejaké stanovisko z okruhu Cirkvi.
  Trochu skôr to otvára otázky v Cirkvi, ktoré nie sú dobre riešené v zmysle tejto doby a súčasného chápania autority.
  Posun v Cirkvi aj keď minimálny sa asi deje – keď sa oficiálne už vyjadrila hoci je to málo presvedčivé. Už samotné zvýraznenie, že o.Bezák neposlúchol Svätého Otca, keby to do dôsledkov domysleli tí, čo písali tento list, že keby oni boli na jeho mieste, kto vie možno by aj horšie reagovali.
  Už malí školáci majú svoje práva a na počudovanie sú aj takí, čo si ich vedia aplikovať. S tým len chcem povedať, že to prináša aj doba, poznanie vo viere sa dosť musí meniť a tak isto v psychológii človeka, toto ako keby Cirkev si nevšímala. Hoci na druhej strane sa zastáva núdznych a dvíha ducha.

 • nazor:

  Trochu mi to ešte pripadá tak, že Cirkev sa príliš bojí kritiky, ale kritika často otvára oči aj posúva dopredu. Aj v bežnom živote kritika človeka poníži, ale je to aspoň úprimne a pravdive.

 • Vacant:

  S prepacenim,
  Ale tento clanok je absolutne vytrhnuty z kontextu historickych realii, lebo spominane priklady su velmi odlisne od toho dnesneho s p. Bezakom.
  vtedy islo o politicke dohody a tlaky, teraz ide o vnutornu zakulisnu diplomaciu.
  Pripada da mi to dost sektarske spravanie kedze nikto z “pravovernych” nedokaze vyslovit svoj vlastny, ludsky nazor … Vsetci sa len ohanaju vseobecnymi nazormi o papezskom stolci, neomylnosti, poslusnosti… Clovecina mi v tom chyba… Taketo “katolicke” krestanstvo je nepritazlive a Kristus taky nebol, vedel nadchnut ludi k zmene zivota… Lebo bol opravdivy a ludsky… !

 • Mária Č.:

  Chcela by som vedieť, kto môj komentár z diskusie na Postoy.sk – článok Errata Bezákovi pod mojim nickom uverejnil tu 9.7.2012 o 6.33 ? Môj PC bol o tejto dobe ešte v hlbokom spánku. Incredible.

 • nazor:

  Trochu je pravda, že dejiny sa opakujú. Ale myslím si, že škody čo vznikli zostanú zapísané ako v čiernej kronike a zmeniť sa to už nedá, tak ako sa nedá zastaviť naraz rozbehnutý vlak. Všetko je to len možno o pár ľuďoch /zo Slovenska/ alebo jednotlivcov.

 • Katarína V.:

  Som veriaca a tiež ako mnohí predo mnou, volám po obnove cirkvi v duchu Kristovho odkazu o Pravde,pokore, priznaní chýb, chudobe…odišli sme od týchto ideálov hodne ďaleko. a strácame chuť my, ktorí máme byť soľou zeme…Pane zmiluj sa, ukáž nám psávnu cestu. Nám drobným ľuďom, aj pastierom, ktorým asi zachutila moc a peniaze.

 • Emanuel:

  ODPOVED Apoštolskej nunciatury na Slovensku
  – tým, čo žiadali odôvodnenie odvolania Mons.Bezáka:

  http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20120709040

  Poznámka: nech Vás nemýli, že tam nie je uvedená informácia o stretnutí Mons. Bezáka s pápežom dňa. 15.februára 2012

 • Tomáš:

  Emanuel, a to je podľa teba objasnenie? Prosím ťa, nebuď trápny. A ja veru chcem vedieť aj to, prečo sa o. Bezák s pápežom nestretol, aj naďalej chcem vedieť čo také trestuhodné o. Bezák urobil. Toto vyhlásenie je takmer o ničom, ak vôbej aj o ničom, akurát vyvoláva len ďalšie otázky okolo aktuálnej kauzy. A čo sa týka Apoštolskej ninciatúry na Slovensku, tak som si urobil na ňu svoj názor. To nie je veru vyhlásenie v mene lásky a pravdy a ľahko je vyvrátiteľné.

 • Tomáš:

  Eanuel, citujem z tebou uvedeného zdroja:
  “Pred zverejnením rozhodnutia Svätého Otca prefekt Kongregácie pre biskupov na žiadosť Mons. Bezáka mu poskytol možnosť osobného stretnutia s ním. Stretnutie sa však neuskutočnilo”.
  Prosím ťa, a toto je čo za informácia? Myslíš si, že sme hlúpe stádo, aby sme si nepoložili ďalšiu otázku. Ak si taký vševediaci, ako sa tu predvádzaš, tak napíš k tomuto odpoveď ty, keďže Apoštolská nunciatúra na Slovensku aj toto pred nami utajuje. Ak to dokážeš, tak ti vopred ďakuje, Ale ak to nedokážeš a chceš zas len obkeckávať, tak radšej ani nepíš.

 • Michal:

  Priatelia,
  z odvolania mons. Bezáka som sklamaný.
  Čo sa však týka presných dôvodov odvolania radšej ich ani nechcem vedieť…

  Pretože do úvahy prichádzajú nasledovné možnosti:
  1. pochybil Vatikán a Bezák bol nespravodlivo odvolaný
  2. pochybil Bezák a bol spravodlivo odvolaný
  3. pochybili obaja
  Skôr či neskôr chyby ľudí vyjdú vždy najavo.

  Vnímajme celú vec cez fakty v chronologickom poradí:
  1. Na Bezáka niektorí ľudia žalovali
  2. Mons. Bezák sa hájil
  3. Konal sa pomerne dlhý 5 mesačný proces
  4. Arcibiskup bol nakoniec odvolaný
  5. Jeho ovečky vydali vrúcne a dojímavé svedectvo v prospech arcibiskupa, naozaj milovali svojho pastiera

  V dejinách Cirkvi niekedy aj spravodliví museli znášať nespravodlivosť a silnejší niesť bremeno aj za slabších. Boh však vidí všetko. A ponížených povyšuje (nech je to ktokoľvek). Všetci(veriaci, mons. Bezák, KBS, nunciatúra aj Svätý stolec) tak máme spoločné ponaučenie: spoliehať sa na Boha viacej ako na seba a na ľudí.
  Modlime sa za ľudí vo funkciách, aby ich rozhodnutia čo najlepšie zodpovedali pravde a spravodlivosti. Modlime sa za seba, aby sme aj prostredníctvom pokory získali veniec spravodlivosti.

  Tento príspevok NIE JE určený na potieranie vlastného názoru veriacich a vyžadovanie slepej poslušnosti.
  Tento príspevok NIE JE určený proti mons. Bezákovi.
  Tento príspevok NIE JE určený na poburovanie ani vyvolávanie nepriateľstva proti sv. stolcu.

  Tento príspevok JE určený na vnímanie vecí cez optiku pravdy, spravodlivosti aj umiernenosti.

 • Peter M.:

  Vazeny pan profesor,verim,ze po precitani komentarov aj Vy ste prehodnotili svoj postoj k danej teme a troska ho zobjektivnili.Podla mojho nazoru to bol nepodareny vycuc niecoho… O to nejde,skor tu vidiet Vas vnutorny principiany postoj k rieseniu danych a podobnych “kauz”. Ak sa z toho poucite,super! Co vsak nepredpokladam.Aj ked si Vas nadalej vazim.

 • Tomáš:

  Michal, napísal si veľmi slušný príspevok na zmiernenie situácie. Skutočnú pravdu pozná len Boh a preto verím, že bude skutočne aj spravodlivý a nastolí aj do RKC čistotu, lebo na svete nie je žiadna taká náboženská inštitúcia, ktorá je tak zanesená, ako ona. A za to sa modlím, a aby to bolo už čoskoro. Zároveň sa modlím za o. Bezáka a vnímam ho ako posla Boha, ktorý naštartoval tento čistiaci proces na Slovensku na plné obráty.

 • nazor - reakcia na Vacant:

  Keď že by som sa dosť stotožnila s uvedenými názormi hoci možno trochu v inej forme, ale podstata je tá istá.
  napr. vyjadrenie: Vsetci sa len ohanaju vseobecnymi nazormi o papezskom stolci, neomylnosti, poslusnosti…
  Mne osobne sa nepozdáva formulácia z nunciatury, ze o.Bezák porušil pápežské tajomstvo. Vaša reč nech je áno, áno alebo nie, nie.
  Ďalej sa dosť písalo o tom, že o.Bezák je neposlušný voči Svätému Otcovi.
  Možno mi to vyvrátite, že sa veľmi mýlim, ale takéto vyjadrenia sa mi zdajú dosť v takomto prípade zle formulované a potom aj v hlavách ľudí sú takto prezentované a aj v spoločnosti prijímané ako správne, a potom aj postup mnohých štruktúr pretrváva.
  Čo je to poslušnosť? Pán Ježiš hovoril príklad: Otec mal dvoch synov a poslal ich pracovať, jeden povedal, že ide a nešiel. Druhý povedal, že nejde a predsa šiel. Správnosť pochopenia veci nezáležala od vyjadrenia sa k veci, ale od skutočnosti čo urobil.
  Poslušnosť slovo ako ho ja chápem, je na dnešnú dobu, už trochu trapná, lebo vedie človeka bezhlavo realizovať to čo je dané zhora, aj žiak v minulosti poslúchal zo strachu.
  Skôr si myslím, že v prípade o.Bezáka mohlo byť vyjadrenie, že:
  prijal a neprijal rozhodnutie, stotožnil sa s rozhodnutím alebo nestotožnil alebo nerešpektoval.
  Ďalšie slovo – Pápežské tajomstvo – nechcem tým znižovať Svätého Otca, z takýchto dohôd, čo sa týka spravovania diecéz – robiť tajomstvo sa mi zdá nevhodné. Nazývať to tajomstvom je otázne, či to nebola len dohoda.

 • Emanuel:

  V liste od Svätej Stoliece a Apoštolskej nunciatúry na Slovensku ako odpoved na žiadosti ľudí o zverejnenie dôvodov odvolania Mons.Bezáka sa okrem iného píše aj toto:

  „Pápežské rozhodnutia týkajúce sa menovania alebo odstúpenia z úradu biskupov jednotlivých biskupských sídiel sú Svätou stolicou zverejňované v deň, ktorý bol so zainteresovanou osobou dohodnutý, alebo jej bol stanovený. Svätá stolica preto vyjadruje hlbokú ľútosť nad skutočnosťou, že Mons. Bezák urýchlil zverejnenie tejto správy a tým porušil PÁPEŽSKÉ TAJOMSTVO“.

  Viac na: http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20120709040

  Niektorí si to vysvetľujú, že slová: „pápežské tajomstvo“ sa týka len toho aktu, kedy malo byť zverejnené odvolanie Mons.Bezáka. A to z toho dôvodu, lebo aj v liste sa vyjadrili, že práve toto – predčasné zverejnenie odvolania – bolo porušením pápežského tajomstva.

  Zaiste každý má na to svoj názor, ale teraz by som chcel poukázať na slová: “Pápežské tajomstvo” z iného uhla pohľadu:

  Všetci môžeme spoznať z okolností, že uvalené embargo na zverejnenie dôvodov o odvolaní Mons.Bezáka je istým spôsobom pápežským tajomstvom, pretože pápež odvolal Mons.Bezáka a doteraz nešpecifikoval dôvody odvolania (aspoň nie verejnosti)

  Kedže tohto tajomstva pápeža sa dovolávajú dokonca aj veriaci, otázne je, či tak nerobia ako to robili veriaci v suvislosti s inými tajomstvami pápeža.

  Napr. v prípade dovolávania sa zverejnenia 3.fatimského tajomstva, aj vtedy mnohí veriaci sa dovolávali o zverejnenie tajomstva a ako vieme, tak z Božej vôle ho bolo možné zverejniť až po 70 rokoch.

  Preto sa musíme pýtať úprimne vo svedomí svojho Pána Ježiša Krista:
  „Je naša túžba len zvedavosťou, alebo NEpovažujeme dôvody odvolania za pápežské tajomstvo?

  Ale, ak nepovažujeme, tak potom to treba dokázať, pretože bez toho ak by sme nadalej žiadali zverejnenie dôvodov odvolania…, tak by sme sa mohli ocitnúť v opozícii voči pápežovi ako aj Ježišovi Kristovi, ktorý vedie pápeža a rozhoduje skrze neho v takýchto záležitostiach.

 • Michael:

  Ad Emanuel: Pápežské tajomstvo (secretum pontificium)je terminus technicus kánonického práva (viď môj post vyššie)podliehajúce jasným pravidlám. Nie je tým akákoľvek skutočnosť, ktorú Svätá stolica nezverejní. Otázky súvisiace s odvolaním biskupa samo osebe PT nepredstavujú, ak nie je výslovne stanovené inak. To je zásadný rozdiel oproti menovaniu biskupa. Tu podlieha celý proces výberu až do oficiálneho zverejnenia menovania vždy PT už na základe cirkevného predpisu, ktorý som vyššie spomínal.

 • Emanuel:

  Drahé Božie Deti, bratia a sestry..
  Pokoj s Vami, nech pokoj Ježiša krista prebýva medzi nami, navzájom.

  Týmto príspevkom by som sa chcel podakovať všetkým za Vaše názory, pretože v každom je AJ niečo pozitívne na spoznanie Božej vôle a plánu, ktorý má s nami.

  Avšak chcel by som Vás poprosiť, že ked sa dožadujete aj o.Jána, aby zverejnil dôvody odvolania Mons.Bezáka, tak aj keby to nebolo tajomstvom – nevyčítajte to nikomu, pretože máme slobodnú vôľu, ktorú nemôžeme vziať človeku nasilu (resp.niekoho nútiť, aby porušil tajomstvo, či psychicky vydierať, aby zverejnil niečo, čo nemôže alebo nechce).

  Skôr treba byť vdačný za to, že vôbec môžeme zverejniť svoje názory na celý prípad ohľadne odvolania Mons.Bezáka, pretože už samotné dohady môžu byť niekedy zasahovaním do súkromia iných… a môže to sklznuť do osočovania.

  Páči sa mi na vašich komentároch ako vyznávate úctu k pápežovi, Cirkvi, ku Kristovi a zaujímate sa o diania v Cirkvi. Prajem všetkým, aby sa nám s Božou pomocou podarilo príjmať s Pokojom a trpezlivosťou všetko, čo sa okolo nás deje.
  Boh s Nami

 • Emanuel:

  Dávam do pozornosti najnovšie vyjadrenie KBS

  Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska
  P:3, 10. 07. 2012 11:30, DOM

  Bratislava 9. júla (TK KBS) –

  Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska ohľadom rozhodnutia Svätého Otca
  o odvolaní J. Ex. Mons. Róberta Bezáka z úradu trnavského arcibiskupa

  V týchto dňoch sme svedkami, že časť Božieho ľudu na Slovensku prijala rozhodnutie Svätého Otca ohľadom Mons. Bezáka na základe skreslených a čiastkových informácií, publikovaných niektorými oznamovacími prostriedkami.

  Z lásky k pravde, pokiaľ ide o žiadosti o vysvetlenie dôvodov, ktoré boli základom rozhodnutia Svätého Otca ohľadom J. Ex. Mons. Róberta Bezáka, upresňujeme nasledovné.

  Svätá Stolica pri príležitosti Apoštolskej vizitácie v niektorej diecéze v záujme ochrániť osoby, zainteresované vo vyšetrovaní a kvôli rešpektovaniu pastiera diecézy, zvyčajne nezverejňuje obsah, ktorý bol dôvodom konečného rozhodnutia Svätého Otca. Princíp práva na dôvernosť získaných informácií treba stále dodržiavať. To však neznamená, že tieto dôvody nie sú známe zainteresovaným osobám.

  Vo svetle toho, čo deklarovala Svätá Stolica prostredníctvom Apoštolskej nunciatúry, považujeme skúmanie v Trnavskej arcidiecéze za vykonané so všetkou vážnosťou, korektnosťou a so zmyslom pre zodpovednosť, výlučne pre dobro Cirkvi. Preto Konferencia biskupov Slovenska prijíma rozhodnutie Svätého Otca s hlbokým rešpektom a synovskou poslušnosťou.

  My, biskupi Katolíckej cirkvi na Slovensku, Cirkvi zraňovanej, ale stále vernej Svätému Otcovi a učeniu Cirkvi aj v ťažkých momentoch našich dejín, obraciame sa s naliehavou výzvou na všetkých, aby s rešpektom a s dôverou prijali rozhodnutie Svätého Otca.

  Pozývame všetkých k modlitbe, aby sa biskupi, kňazi a všetci veriaci, s Božou pomocou a na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska a sv. Cyrila a Metoda, usilovali s vážnosťou a s duchom viery pracovať pre dobro jednotlivých diecéz, ktoré tvoria Cirkev na Slovensku.

  Bratislava, 10. júla 2012
  http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20120710034

 • nazor:

  najväčší paradox, ze do tohto vsetkeho nas zatiahli ti co sa brania a vybrali takuto formu na riesenie problemov. Je pravda, ze hlavou mur neprebijes, ale to je tiež pravda, ze nad krivdami /k o.Bezákovi/ by sa nemalo mlcat, ale väčšia pravda je ze môžem si “rozbiť hlavu” a iste veľa ľudí už rezignovalo na slušnosť. Potom je to o pretvárke. A zda sa ze mnohi ani nepochopili o co vlastne ide, zvalovat to na media, ked to s mediami nic spolocneho nemá – neviem. To neznamená, ze nerespektujem Cirkev.

 • nazor:

  nazývať odvolanie o.Bezáka tajomstvom povazujem za nestastnú formuláciu. To už potom hovorí o vsetkom.

 • nazor:

  pre Emanuela: takto potom veria veriaci casto aj bludom

 • nazor:

  niekto sa pýtal čo znamená čo bolo l osservatore romano, tiež som si nad tým lamala hlavu ale vyšlo mi z toho ze o.Bezáka povýšili do emeritného stavu ako biskupa, na papieri to znie veľmi dobre.
  – z iného súdka, to oslovovanie Excelencia by sa nemohlo nahradiť iba otec biskup, otec kardinál. V slovenčine je to čudné…
  – a na druhej strane – pomocný biskup, to mi pripadá ako pomocný robotník, pomocná kuchárka, pomocné školy sa už zrušili a Češi majú celkom dobrý výraz: svätiaci biskup alebo nejako inak.

 • Emanuel:

  Citujem Ťa “názor”:
  “takto potom veria veriaci casto aj bludom”
  ===
  PREČO?

 • Peter:

  Dobry den. Vizitacia bola uz v Januari 2012. Odvolanie prislo az teraz…
  Problemy s financovanim boli hlavne za Arc. Sokola-vid podanie podnetu auditorky na General. prokuraturu…

  Nesuvisi odvolania hlavne s nazormi Erc. Bezaka na:
  – riesenenim situacie v Trnave a pichnutim do osieho hniezda financno/personalnej situacie Arcidiecezy
  -odlisnymi vyjadreniami sa ohladne nazorov nar. na obraz pekla, atd.
  -ucast Arc. Bezaka na Pohode

  Podla Ovocia sa pozna Pravda, Arc. Bezak mal podla mna Pravdive Ovocie,uvidime dalej, ake bude Ovocie Vatikanu a KBS Slovenska…

 • Tomáš:

  Emanuel, veď to je jasné. Bludom verí ten, kto je odtrhnutý od pravdy. Povinnosťou každého, kto pozná pravdu (hoci by to mala byť len tá malá pozemská) je podeliť sa s ňou. Najmä, ak sa na ňu ľudia pýtajú, v tomto prípade pravdu o o. Bezákovi, lebo patrí všetkým, ktorí hio milujú. Utajovanie pravdy v takomto prípade je hriech a dáva sa tým najavo určitá povýšenosť, nadradenosť nad laikmi. Zároveň prináša rôzne nešťastné konšpirácie produkujúce lož. Tí, ktoí utajujú pravdu takto nemôžu žiť v pravde, ale zamotávajú sa aj do lží, ktoré týmto vznikajú a sú zaroveň priamoi za ne zodpovední. lebo to umožnili. Ako môže človek žiť potom v nebeskej veľkej Pravde, keď tú malú, pozemskú prekrúca. Lož má krátke nohy, a vždy sa bude vliecť za tým, kto ju velebí.

 • poutnik:
 • JozefS:

  Skúsme sa zastaviť a pozrieť v pokoji aj na to, o čom je táto diskusia – jedna zvada, zlo, vyvolávanie nenávisti.
  Prečo sme sa k tomu dali zviesť? Chceme to diabolské?

 • nazor:

  myslela som to asi tak, že ked sa vec ako odvolanie Bezaka v celosti berie ako pápežské tajomstvo:
  – skôr si myslím, že to malo byť označené, že Cirkev /alebo Svätý Otec/ túto zálezitost povazuje za tajnu. /Komunisti tiež všetko oznacovali za tajne informacie, tiež som sa s tým v minulosti stretla, ze bolo treba podpisovať plno papierov./
  – Vyjadrenie, že porušil Pápežské tajomstvo to vyvolavá a budí dojem, že o.Bezák sa spreneveril autorite Svätého Otca a tým teda Bohu a to sa mi zdá blud.
  – On sa spreneveril len utajovanej skutočnosti. Aj to by sa dalo vtedy vytýkať keby bolo jednanie prebiehalo inak.
  Inak priznam sa, mna ani az tak dovody odvolania nezaujimaju, mna rozhodilo len ten sposob odvolania, to asi muselo mat vela chyb, akoby šite horucou ihlou. Inak by to nemohlo mat taku odozvu.
  Aj ma mrzi, že sa k tomu vobec vyjadrujem, lebo som zvyknuta mat hlavu hlboko schovanu v piesku, lebo tak sa citi clovek bezpecne, nikomu neskodi, s kazdym je za dobre, kazdy ma dost svojich problemov. Lenze ked niekto na Vás nahádze toho tolko ze sa dusite a musite lapat po dychu, tak akcia vyvoláva reakciu.

 • JozefS:

  Nemáme na všetko nárok, nemusíme všetko vedieť. Mnohé postoje o tom, prečo bol arcibiskup odvolaný, idú práve smerom sebectva a nenávisti.

 • Tomáš:

  JozefS, prečo nehovoríš len sám za seba. Prečo hovoríš v množnej osobe? Jeden nechce vedieť, ale druhý chce vedieť. Byť vnímavý voči tomu, čo sa deje okolo človeka vôbec neznamená, že tým pácha nejaké zlo. Zvedavosť je prirodzená vlastnosť človeka s ktorou sa rodí a súvisí so stavom našej mysle. “Pýtaj sa, a bude ti odpovedané, klop, a bude ti otvorené” Ten, kto je zvedavý vôbec nie je horší, ako ten, kto nechce nič vedieť. Horšie je byť ľahostajný a nemať súcit s človekom, o ktorom si myslíme, že sa mu urobila krivda. Ježiš bol súcitiaci.

 • nazor:

  To nie je ani sebectvo ani nenavist, ale trochu davat veci aj na pravu mieru.

 • Tomáš:

  A napokon, ako RKC poznám, vôbec si nemyslím, že sa pravdu dozviem z jej radov. Myslím si, že v taký pozitívny obrat verí málokto, kto svojím podpisom podporil o. Bezáka a prejavil mu takto svoju spoluúčasť. Ak by som sa dozvedel pravdu o tom všetkom z tohto miesta, musel by to byť veľký zázrak a veľký obrat k lepšiemu. Ja som tam podpis dal, ale modlím sa k Bohu, aby mi to vysvetlil On. Som presvedčený, že tú najpravdivejšiu príčinu aj tak pozná len On Jediný.

 • nazor:

  V Katolickej cirkvi sa tiez nic neutaji… uvidime

 • poutnik:
 • Emanuel:

  Drahé Božie Dieťa – sestrička v Božej Rodine “Názor”
  Dakujem za tvoj názor a vysvetlenie.
  Ako aj sama píšeš, tak máš pravdu, že nie je ľahké vyjadriť svoj názor.
  Boh s Tebou

 • Andrea:

  Napokon dejiny ukázali, že to bolo správne rozhodnutie, hoci aj bolestivé.

  A čo ak by rozhodlo inak, biskupi by boli na iných postoch a dejiny by sa vyvíjali ešte lepšie? Ťažko povedať. Biskupi v pokore prispôsobili svoj život rozhodnutiu, nemali na výber. Nemyslím si, že sa dá povedať, že to dopadlo najlepšie, ako mohlo.

 • Emanuel:

  JozefS
  Máš pravdu, nemusíme všetko vedieť a zvlášť tajomstvá Cirkvi-pápeža-Ježiša a Svätých… presnejšie, že nemusíme ich vedieť hneď alebo vtedy, kedy my chceme, ale až vtedy, kedy to Oni uznajú za správne.

  Vidímm v tom istú paralelu:

  Ked sme boli deti, nemali sme radi, ako nám hovorili, že sme deti.
  Ked už sme dospelí, tak podstupujeme pokušeniu si namýšľať, že my už nepotrebujeme posluchať ako deti,lebo nimi nie sme vekom.
  A tak by sme chceli ako dospelí skôr riadiť ako sa nechať viesť – radšej, aby iní posluchali nás ako my iných…

  Človek, ktorý nemá rád tajomstvá (resp. je netrpezlivý, lebo chce ich odhaliť skôr ako je treba), tak neprejavuje ovocie Ducha Svätého (skôr naopak), pretože nerešpektuje samotného Boha, ktorý tajomstvo ponecháva na odhalenie až v pravý čas.
  Tak to bolo za čias Fatimských zjavení a tak to je aj teraz.

  JozefS
  Počul si o fatimských tajomstvách?
  Alebo o Medjugorských, či Garabandalských tajomstvách?

 • nazor:

  na changenet pribudli ďalšie dobre nazory, to ma povzbudilo, ze nie som uplne debil.

 • nazor:

  Nechcem sa nikoho dotknut ale čo Eman., s poutnikom je autor clanku?
  Slovo poslušnosť tiež mi dvíha adrenalín a najprv som nevedela preco.
  Ale uz som na to prisla.
  Každý zákon dáva právo a povinnost. Pravo a povinnost idu spolu v ruke.
  Ale v Cirkvi sa zabuda na to, ze veriaci ma aj právo, a nielen povinnost.
  Zdôraznuje sa len povinnost a potom slovo poslusnost je zhanobene.

 • Tomáš:
 • Tomáš:

  Názor, vidieť a hovoriť pravdu potrebuje veľkú dávku odvahy. Servilnosť, falošnosť, závisť, nenávisť, závislosť atď….to nie sú dobré ľudské vlastnosti. Hľadajú v druhom človeku nie to, čo je na ňom dobré, ale presný opak. A potom bránia takto “postihnutému” človeku odhaliť pravdu a priviesť ho k múdrosti. Taký človek bude len pritakávač bez vlastného názoru. Ako si si dobre stihla všimnúť, toto diskusné pole poskytuje aj to, aj ono :-)

 • Mienka:

  nazor,
  ak máš názor, tak ho napíš do väččšieho z obdĺžnikov a odošli ako svoj komentár.
  Písať do kolónky vovedenej Meno
  slovo nazor alebo
  nazor – reakcia na Vacant
  je dobrým príkladom kreativity pri vymýšľaní svojho niku.
  Nazor,
  rád si prečítam Tvoj názor na tento môj názor na Tvoj nazor.
  Pozdravuje Ťa Mienka.

 • Peter:

  Kard. Tomko z Vatikanu, kt. poslal Bezaka no Trnavy na riesenie situacie po Sokolovi, ho nechal padnut?

  Je to az tak daleko ako pisu niekt. noviny, ze sa priblizil k zisteniu nelegalnych tokov z Trnavy do Vatikanskej Banky., potom to uz vystava nazor od “nazor”: “…veriaci ma aj právo, a nielen povinnost…” , lebo toto uz nie je o poslusnosti, ale o …?!

  A mozno to takto malo byt -formou obety spravodliveho, aby sa zviditelnilo Ovocie Pravdy, ked zacina rezonovat hrozna poznamka od jedneho anonymneho pisatela kt. napisal: “Skoda, ze Arc. Bezak nebol “teply”… “

 • Katarína V.:

  Je mi z toho zle, páni biskupi, vy ešte máte tú odvahu ísť pred ľudí do Nitry alebo Levoče, s kamennou tvárou akoby sa nič nestalo? Neverím, že nič neviete. čoho sa bojíte – svedomia, Sokola či iných mocných ? Myslím, že skôr priznanie vlastnej chyby a zastatie sa nespravodlivo odsúdeného by aj Vás v očiach bežných ľudí rehabilitovalo a možno by tu svitla (aspoň svitla ) aká-taká nádej na zmenu. Vyzývam Vás, prehodnoťte každý zvlášť postoj k tejto závažnej veci!

 • Tomáš:

  Pripájam sa ku Katkinej výzve. Zvlášť aj preto, lebo v Trnave sa už začali čistky a postihuje to priateľov o. Bezáka. To je tá ľudská tvár cirkvi? Veru Nie! Ako vidím, vracia sa do nej vplyv ŠTB.

 • Tomáš:

  Často stretávam jedného komunistu a v čase okolo volieb mi vždy hovorieva “Budete vidieť, ale my sa ešte vrátime k moci”. Vždy som sa nad tou tézou len pousmial. Ale počas týchto dní začínam rozmýšľať nad tým, ako to myslel.

 • Emanuel:

  Drahé Božie Dieťa, Katarína…
  Pokoj s Tebou, nech Pokoj Ježiša Krista zavládne v tvojom srdci i medzinami,navzájom.

  Avšak nie ako svet dáva, ale aby sa naše srdce nestrachovalo.

  Prečo vyzývaš biskupov k odhaleniu tajomstva?
  Vari neevieš ako katolíčka, že tajosmtvá sa nesmu zverejňovať v nehvodný čas?
  A to aj pod výhražkou smrti!

  Či už ide o spovedné tajomstvo alebo tajomstvo pápeža, ako neomylného správcu pokladu viery a zástupcu Ježiša krista na zemi, tak aj v tomto prípade už viac-krát bolo Svätou Stolicou i našimi biskupmi SR vyjadrené, že máme zachovať tajomstvo pápeža (Cirkvi)

  Prosím Ťa, nenechaj sa ovládnuť atmosférou mediálnych útokov na Cirkev a cirkevným slobodomurárstvom, ktorí očividne nechcú posluchať pápeža a psychicky vyvýjajú natlak nie len na klerikov, ale aj laikov.

  Ľudia a zvlášť veriaci by mali poriadne zvážiť, prehodniotiť predovšetkým, či pristupuju s čistým svedomím k sv.prijímaniu a sv.zmierenia, ked stále zotrvávajú v dovolávaní sa zverejnenia tajosmtiev Cirkvi.

  Katarína
  Toto čo sa deje teraz, nie je až takou novou udalosťou, ktorá by tu nebola.
  Aj ked sa to týka odvolania biskupa a nie spovedných tajomstiev, predsa sa to týka tajomstiev pápeža, a tak aj Pána Ježiša, ku ktorému sa všetci hlásime ako k svojmu Bohu.

  Tajomstvá v Cirkvi boli aj v minulosti a s tým aj odpor voči pápežovi, lebo si mylne namýšľali, že on nepozná čas zverejnenia takýchto tajomstiev.

  Dufam, že sa nad tým nepohoršíš, ale skôr si zoberieš z toho skutočnosť, že my nemáme vyzývať pápeža a biskupov k zverejneniu tajomstiev, ale naopak – my máme vyzývať ľudí k zachovaniu tajomstiev Cirkvi.

  Pretože, ak to pôjde takto dalej, tak čoskoro sa ľudia budu dovolávať (aj z radu veriacich), aby sa odhaľovali spovedné tajomstvá, čo už napr.v Írsku sa toho dožaduju a chcu to aj uzakoniť.

  Prajem Ti ako aj nám všetkým… aby pohľad na umučenú Tvár Ježiša krista a Sedembolestnú Pannu Máriu, nám odhalil predovšetkým to, čo je pre našu dušu spásonosné.

  Ďakujem, že si … prijala pozvanie k úvahe

 • Emanuel:

  Tomáš
  prečítal som si odkaz dominikána: P.Kušníra
  http://www.dominikani.sk/component/content/article/49-news/287-vyjadrenie-bezak.html

  a musím žalostne konštatovať: nielen, že hovorí za seba a niektorých dominikánov, ale tým pádom dáva najavo, že neudržiava jednotu ako so Svätou Stolicou, tak ani s pápežom.

  Píše: “Ak existuje dôvod…” samozrejme, že existuje, ale nie každému je to dané ho vedieť teraz a oni, ktorí sú pápežskou rehoľou, by mali toto rozhodnutie pápeža nie lenže akceptovať, ale aj vyzývať veriacich k poslušnosti a trpezlivosti.

 • Tomáš:

  Emanuel, obávam sa o osud Cirkvi. A čoraz viac začínam veriť tomu, že tu ide o dobre rafinovaný komplot, ktorý pre Cirkev nemusí dobre skončiť. A čo ak dominikáni vedia viac, ako iní, majú tak závažné informácie, že sa nielen že odvážili ozvať, ale považovali to za svoju povinnosť práve pre ochranu Cirkvi. Nie je ti nápadné, čo sa vo svete rozpútalo proti cirkvi? Ty si myslíš, že bývalí agenti a prisluhovači komunizmu sa vzdali nastoliť znovu ten systém vlády, ktorý im vyhovoval? Že nedokážu dosadiť svojich ľudí tam, kam si naplánujú? A čo takí kňazi u nás, ktorí už raz zradili Boha tým, že podpísali spoluprácu s ŠTB. Oficiálne sa na nich okrem zápisu vo zväzkoch ŠTB nenašlo nič. A čo ak existujú materiály svedčiace proti nim, ktorými ich vydierajú (ktoré dokazujú ich aktívnu spoluprácu)? A čo ak veci sa majú oveľa vážnejšie, ako si ktokoľvek myslí.
  Emanuel, len aby sa nestalo že vďaka latentnosti príde Cirkev nielen o o.Bezáka, ale aj o samotnú Cirkev.
  Len pre doplnenie záznam č. 28209
  http://www.upn.gov.sk/regpro/zobraz.php?typ=kraj&kniha=78&strana=36&zaznam=72067 http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=59564

 • nazor:

  niekedy je otazne či je to láska, ci to viac neskodi, ci to nie je opicia laska

 • nazor:

  odpoveď na MIENKA:
  dakujem za poucenie ako sa ma vystupovat na diskusnych forach,
  moje pomenovanie nazor je len znakom lenivosti a lahostajnosti vymysliet si nejaky nick, pisala som len sama za seba, nikto druhy to nepouzival ani nezneuzival tak som nemala dovod to menit. Tak už si budem nabuduce pisat Helena. Ked to tak velmi vadí.

 • Tomáš:

  Helenka, mne to nevadí, ale je škoda skrývať také pekné meno :-)

 • Dušan:

  Chcem poznamenať ,že biskup Baxant bol za biskupa vymenovaný do Litomeric v novembri 2008. Nastupoval po biskupovi Posadovi , ktoreho zbavili diecezneho biskupa v Litomericiach a poslali ho za pomocného biskupa do Českých Budejovic.
  Ako zdôvodnenie uviedli zle vedenie diecezy. Je zaujimavé že z neho neurobili emeritneho biskupa, ale ešte služi ako pomocný biskup. V pripade arcibiskupa Bezáka ho degradovali za emeritného biskupa. Pan biskup Baxant by sa mal venovať predovšetkým situacii v Cechách, majú tam problémov akurát dosť.Všetci sa čudujú
  aký je z neho veľký vizitátor / 3 ročný biskup/.

 • anna:

  späť k článku: V opisovaných prípadoch obidvoch biskupov-hrdinov bolo riešenie ríma vynútené represiami nepriateľských komunistov. Dnes tu máme prípad, kedy represie smerujú zo srdca cirkvi proti vlastnému biskupovi! To že prichádzajú z centra, nemusí ale znamenať, že tam majú aj pôvod…

 • Helena:

  sv. Tereziu z Avily by boli jej sucasnici tiez najradsej buchli s lopatou.
  Hned nejaky rozpor v Cirkvi nazývať herezou a ci mozu pristupovat k sviatostiam – by som na to najradsej reagovala tak, ze by ozaj bolo treba poupratovat.

 • Katarína V.:
 • Helena:

  Trochu sa asi ľady pohli lebo vo vyhlasení KBS to uz nie je tak natvrdo a jednoznacne podávané. /To som zaregistrovala az teraz./

  Skor to predchadzajuce vyhlasenie z nunciatury bolo dost tvrdo vyjadrene /asi to písali slováci(:-). Mozno si neuvedomili dosah. Mozno keby to bolo bývalo na Giordanovi, tak asi by o.Bezák nebol odvolaný, to si len myslím./

 • Fero:

  Pondelková kázen biskupa Sečku v Kežmarku však bola tvrda až príliš.
  A vyjadrenie hovorcu KBS v STV v tuším v utorok sa mi taktiež nezdalo
  veľmi mile.

 • Mária Č.:

  Fero,

  počúvala som tú kázeň, v čom bola príliš tvrdá?

 • Fero:

  Mne nesadli tieto slova:

  “Keby sme radšej menej hovorili, menej protestovali, menej žiadali a menej vyjadrovali svoj nesuhlas s dobrom o ktorom ani netušime”

  Takže otec biskup dobro pozna /asi aj dôvod preco bol Bezak odvolany /
  a mne to musí stačiť.
  Otazka a čo bolo dobré na odvolaní Bezáka je podľa neho nepatričná

 • Helena:

  k Ferovi:
  aj druhý sa na to stazovali, ze ta kazen bola tvrdá, ked mali taki pocit tak asi na tom nieco bude. Neviem co tym Cirkev v hlavach veriacich dosiahne, je to otazne… Aj tych podpisov je uz fakt vela, tak by mali trochu zmenit pristup. Dufam

 • Helena:

  Keby k tomu zacali mat trochu normalny postoj, tak by neprilievali olej do ohna, neviem ci chcu aby horelo?

 • Edo:

  Helena,
  uvedom si, že Ty sama prilievaš oheň a dúchaš. Napr. už tým, že si na blogu pomerne aktívna a verejne horlíš za poznanie dôvodov odvolania.
  K Tvojmu privátnemu cieľu „vedieť a poznať“ vedie veľa ciest. Zvolila si si jednu z možných.
  Podľa môjho názoru nie tú akurátne v dnešnej dobe potrebnú.
  (poslednú vetu, prosím, zober skôr ako podnet na hlbšie premýšľanie než ako návod na konanie).
  Ďakujem

 • Helena:

  k Edo:
  nie som prekvapena Vasim komentarom

 • Ambróz:

  Katarína V.
  ďakujem za perfektný link na externý zdroj.
  Palko je nadpriemerne inteligentný analytik. Napriek tomu však nebol schopný, dľa môjho názoru, dospieť pri hodnotení reality k veľmi jasnému, očividnému prepojeniu medzi “jeho videním dôvodov” a Sokolovými “miliónmi” mimo účtovnej osnovy (refrešnutá kauza audítorky, výsledky vizitácie).
  Alebo je aj druhá možnosť, ktorá sa mi pri Palkovi zdá reálnejšia:
  Je natoľko inteligentný, že to tam jednoducho nenapísal. Nemôžeme ho inkriminovať za nečitateľný postoj (žiada sa dodať, v protiklade s prof. Dudom s jeho všeobjímajúcim, ničhovoriacim, zásadným vyjadrením ku kauze), ale nedá sa mu vyčítať ani zbytočné prilievanie oleja, všakže Helena.

 • Edo:

  Helena,

  z Tvojej repliky nie som príliš múdry.
  Skús mi, prosím vysvetliť, čo si predstavuješ pod pojmom “svätý” v súvislosti s cirkvou (…verím vo svätú cirkev katolícku…) a ako sa obsah tohto pojmu modifikoval pod vplyvom posledných udalostí.
  Je Tvoja viera citeľne oslabená?
  Je veta opakovaná 52 do roka len bezobsažná floskula?

  Ďakujem

 • Tomáš:

  Helenka, nič si netrob z toho oleja, veď ono sa vždy niekto nájde, kto má už pripravený krčiah s vodou. A napokon, oheň je očistný prostriedok, neviem, kto má čo proti príjemne blkotajúcim a praskajúcim plamienkom. To aby sme už obvinili aj to slnko, že počas celej kauzy tak silno páli, a oblaky, že ho nezastrú a Boha, že sa na to pozerá a nechá to tak? :-)

 • Edo:

  Tomáš,
  Ty čo máš…
  …za svoju matku vieru a môžbyťže aj Vieru,
  za svojho otca rozum a neprekonateľný chtíč, vedieť “dôvody”,
  vedz že Helenka si píše Helena.
  A pokiaľ ide o Tvoju repliku, si mimo.
  Potrebuješ sa zastať dámy (tomu rozumiem), len si prosím starostlivejšie priprav argumenty, lebo ja Ti, na oplátku, porozprávam o svojich snoch.

 • Tomáš:

  Edo,
  zmier sa s tým, nie som tvoja
  ……………………………..skupina krvná…….O

 • Edo:

  Tomáško,
  gratulujem.
  Odpoveď je, myšlienka žiadna.
  Mimochodom,
  vieš že moja babička bola Boženka?

 • Tomáš:

  Zostáva v tísíckach srdcí s nádejou. Lásku nič nezadusí:
  http://www.youtube.com/watch?v=wtlNsQ2yYTE

 • Ambróz:

  Tomáš,
  vieš, čo máš spoločné so Sulíkom?
  Nevieš jedným tlačítkom odpovedať na dve otázky.
  Z jedného pohľadu je principiálnosť chvályhodná. Život je však beh na dlhé trate a je aj o rozumných kompromisoch. Nechceš ho urobiť. Z dlhodobého pohľadu však svojej Cirkvi škodíš.
  (Namiesto odpovede skús pár vlastných myšlienok na dve otázky, ktoré dostala Helena 12/07/2012 21:23).

 • Emanuel:

  Najmä pre tých,ktorí tak veľmi chcú spoznať dôvody odvolania Mons.Bezáka

  Ako už bolo povedané, tak utajenie dôvodov je rozhodnutie pápeža (z vôle Božej) a nie len niektorých cirkevných predstaviteľov vo Vatikáne,či na Slovensku.

  Za dôvodom odvolania … je poriadny škandál, takže ak by sa zverejnili dôvody už teraz, najmä Cirkev na Slovensku a v Trnavskom kraji by utrpeli poriadny úder.

  Ale, ak sa tomu ponechá dostatočný čas na to, aby aj veriaci – do zverejnenia dôvodov odvolania… – spoznali viac o Mons.Bezákovi počas jeho pôsobenia v Trnavskej diecéze, tak sa im ľahšie príjmu skutočnosti a hlavne nevypukne z toho obrovský škandál.

  Ved práve o to ide zlému – odvekému nepriateľovi Boha a Cirkvi, ako aj Médiám typu: Changenet, Týždeň, SME, PRAVDA, … slobodomurárom – vytvoriť poriadny škandál, lebo akotaký sa dosiahne rýchlym zverejnením vážnych priestupkoch cirkevných hodnostárov.

  Všimnite si tieto Médiá:
  Najprv písali o Mons.Bezákovi ako o nevinnom a zvrejňovali aktivity zamerané proti autorite pápeža a Cirkvi. Zámienku mali, že je potrebné zvrejniť dôvody. Ale teraz už, ked vidia, že ťažko dosiahnu zverejnenie dôvodov,aby mali o čom písať a vytvoriť tým škandál pre Cirkev, tak zverejňujú aspoň tie škandály, o ktorých vedia a týkaju sa Mons.Bezáka.

  Všimnite si, že im neide o dobro pre Mons.Bezáka, ale o zverejnenie škandálu v Cirkvi, lebo Média tohto typu aj ked navonok nepôsobia ako totalitné, žeby zverejňovali len proticirkevné články, tak naopak pôsobia ako “šelma” z apokalypsy – navonok sa javia ako tí,ktorí chcú Cirkvi pomôcť, ale ked príde skuška viery, tak neobstoja a útočia na ňu.

  Napr. také Changenet:
  Zverejňuju Peticiu za zverejnenie dôvodov, “Bohorúhavý” – otvorený list pre katolíkov, ale ked tu bola kauza o teologickom fore, tak to nechceli zverejniť, lebo sú to liberáli, ktorým nezáleží na Pravde, ale o rozdelenie Cirkvi.

  PRAVDA?
  V Pravde bola pravda (ako povedal Mons.Hnilica) ked noviny použil ako “skrýšu” na liturgický text (sv.omše) , ale aj v sučasnosti tam ťažko nájsť niečo dôveryhodné. Skôr dezinformačné a mätúce.

  TýŽdeň?
  Čo čakať od Štefana Hríba (Baptista) zopár katolíkov a ateistov?
  Odluku Cirkvi a ked ich zistia, že ich spojenci opustili, tak si ani nevedia priznať chybu a zvalia to ako vždy na Cirkevnú hierarchiu.

  Ak už sledujete v týchto Médiách, čo sa deje na Slovensku a vo svete, tak skôr ako si urobíte závery – si zistite informácie z dôveryhodnejších zdrojov.

  Múdry človek, predsa takéto skutky vníma okolo seba, lebo má otvorené oči a dokáže ich prijať s pokorou a trpezlivo; postupne mu Boh odhaľuje to dobré i zlé, aby sa nepozeral na Cirkev len s ružovými okuliarmi,ale ani len pesimisticky.

  Začnite aspoň v maličkostiach apostupne spolupracovať s cirkevnými predstaviteľmi (kňazmi, bskupmi,klerikmi…) a spoznáte, o čom je celá kauza.
  Nedôverujte tak ľahko a lacno svetským Médiám ako aj klerikom, ktorí s nimi spolupracujú a “majú med na perách”, ale v srdci broja vojnu proti vlastným pastierom Cirkvi: hovoria o Pokoji, lenže nie o Kristovom, ale o tom, ktorý vládne v tomto svete.

  Ježiš nás miluje a zjavuje nám svoju vôľu postupne, aby sme najprv sa starali o spásu svojich duší a potom aj o “veľkých Tajomstvách Cirkvi”. Lebo kto nie je starostlivý o malé… ťažko bude o veľké…”

  “Nehádžme perly… a neslužme 2 pánom”, lebo dvojtvárnosť sa nevypláca.
  “Tajomstvá patria maličkým”.

 • Tomáš:

  Ambróz, teba musí riadne svrbieť prst od potlačenej túžby stlačiť Sulíkovi aj to druhé tlačidlo. A vieš, čo mám skutočne spoločné so Sulíkom? Každý máme svoj vlastný názor.

 • Peter:

  Emanuel,ja si vysoko vazim p. Hriba a nechcel by som aby pycha katolikov na svoju Pravdu koncila takymto vyjadrovanim (Baptista…).Cloveka poznas podla Ovocia -co taky katolik kt. je farizejsky, pysne zmysla o “svojej” cirvi… “len aby vas neviestky nepredisli do nebeskeho kralovstva..”

  Este jedna poznamka. V mene vysieho dobra (aby sa neprevalili skandali Vatikanu, cirk. hodnostarov) bol obetovany spravodlivy…
  Je mi zle z cirkevnych hodnostarov, ked zakryvaju vo svojich radoch pedofiliu,smilstva knazov zo zenami, financne machinacie,radsej to ututlaju , presunu ich na ine posobiska ,ale nemaju odvahu problem riesit. Takychto treba odvolat, degradovat .

  Ovecky zatvorte si oci, cirkevni hodnostari pre vyssiu pravdu nezverejnia dovod odvolania spravodliveho, ktory asi bol horsi ako hore uvedene preslapy knazov

  V Modrej knihe O. Gobiho sa pise o odpade cirkvi v poslednych dnoch. Myslim si ze uz prichadza, odpad cirkvevnych predstavidelov od pravdy uz zacina…

 • Tomáš:

  Emanuel, a dokonca tým, že sa pohrdlivo vyjadruješ o inom človeku a jeho vierovyznaní, porušuješ Ústavu SR Čl.19(1) vo vzťahu k Čl.24(1). Raz na teba môže niekto podať trestné oznámenie, s tým by si mal počítať. Je správne keď budeš dodržiavať zákony tejtop krajiny, t.j. nediskriminovať, neurážať iné vierovyznanie. Hovorí ti niečo “Nerob druhému to, čo nechceš, aby druhý robil tebe”?

 • Ambróz:

  Tomáš,
  Tvoje dohady o psychomotorických stavoch spolubesedníka nie sú argumenty.
  Názor, ešte k tomu vlastný, má aj ten, kto nemá žiaden názor. V tom sa spoločne vôbec nelíšime.
  Obsah mojej repliky bol o kompromise.
  Ďakujem, že Ti ani nenapadlo odpovedať na dve otázky, ktoré by nás v diskusii posunuli k podstate problému.
  (Si tu správne?)

 • Tomáš:

  Ambróz, to je O.K., nič si z toho nerob :-)

 • Tomáš:

  A mimochodom, dnes je taká móda, že sa na otázky neodpovedá. Človek sa veľmi rýchlo nakazí :-) S tým už nič asi nenarobíme. Jedine, ak mi budú vzorom “veľkí”, možno aj mňa nákaza prejde :-)))

 • Ambróz:

  Tomáš,
  je to aj o slušnosti.
  Si tu nadpriemerne aktívny, ale podľa kvality odpovedí si asi len krátiš chvíľu.
  (Si si istý, že si tu správne? Ak je Tvoje PC za bránami istej inštitúcie, v ktorej preliečujú palice, potom je to skutočne O.K., a nemusíš si z toho ani Ty nič robiť).

 • Tomáš:

  Ambróz, presne tak. Je to aj o slušnosti. Skús sa zameriať na tú svoju a vráť sa o niekoľko pozícii hore, ako štýlom si mi položil otázku. Keď chceš niekomu slušne položiť otázku, urob to ináč a nezačínaj so Sulíkom. A napokon, na prof. Dudu tu bolo vznesených niekoľko otázok, doteraz sa nevyjadril. Aj to je o slušnosti. A určite ťa na záver poteším: máš voľný priestor a môžeš ho po mne zaplniť svojimi kvalitnými príspevkami. Želám ti veľa úspechov :-)

 • TimeaT.:

  Ambróz:
  nie si náhodou jeden z tých, čo majú na svedomí odvolanie o. Bezáka?

  Emanuel:
  o akom poriadnom škandále v súvislosti s odvolaním o. Bezáka to tu píšeš? Čo o tom vieš, a ako to, že o tom vieš?

 • anna:

  Čo sa prevalilo v tejto kauze je smutné ale aj oslobodzujúce zároveň. Naše eminencie sa kŕčovito usilujú zastrieť niečo, čo vrhá obludný tieň, požiadavkou slepej poslušnosti . Jediné čo je veriacemu dovolené je povedať amen amen. A potom má byť suverénnym hlásateľom Božích právd medzi neveriacimi. S takouto výbavou veriaci nie je schopný byť vierohodným svedkom Kristovým. Radšej mlčí o svojej viere. Takto nejako asi vznikajú náboženskí schizofrenici . Táto kauza je prelomová. Už nebudeme len poslušne odpovedať amen amen. Naše eminencie sa usvedčili, že je n u t n é ich preverovať. Amen.

 • Emanuel:

  Drahé Božie Dieťa, TimeaT.

  Zaiste si počula o tom, že ked odvolali Mons.Bezáka (presnejšie, ked ho pápež odvolal z funkcie trnavského arcibiskupa), tak DôVODY odvolania boli a sú utajené do odvolania, resp. do času, kým to pápež nezverejní.

  Kedže toto rozhodnutie pápeža akceptujú a príjmajú naši slovenskí biskupi (KBS) ako aj veriaci katolíci, ktorí sú poslušní pápežovi, tak hoc akí ľudia, či sa nazývajú veriacimi alebo neveriacimi – svojimi Peticiami a Výzvami na zverejnenie DôVODOV – narúšajú “tajomstvo pápeža a Cirkvi – tajomného Tela Krista Ježiša”

  Z toho dôvodu nemôžme žiadať ani od o.Jána a ani od nás všetkých, aby sme zverejnili dôvody, pokiaľ to nezverejní pápež. To môže trvať roky, ale aj mesiace. Podstatné je, že dovtedy nemáme pokúšať Pána ako aj Jeho “vyvolených”, či “zainteresovaných”, aby porušili “tajomstvo”.

  Zaiste chápeš, že tajomstvo je na to, aby sa časom odhalilo, ale len tou osobou, ktorá má právo to urobiť – podobne ako ked sa zveríš niekomu s tajomstvom, ale právo to pvedať iným nemá, pretože ho máš len Ty. A takisto je to aj v prípade pápeža, ktorý toto tajomstvo zveril zainteresovaným osobám, ale oni ho nemôžu zverejniť bez povolenia pápeža.

  Ak sa pýtaš, čo také strašné Mons.Bezák urobil, tak aj to je tajomstvo, ktoré sa do istej miery už zverejňuje – chtiac – nechtiac a je otázne, nakoľko to prospieva ľuďom. Už to, že Mons.Bezák zverejnil predčasne svoju abdigáciu (2 dni predtým) bolo s časti porušením tajomstva a preto ani nebudem písať, čo všetko je v tejto kauze utajené.

  Podstatné je, že Mons.Bezák bol odvolaný pre svoje zlyhania, za ktoré sa zodpovedal pápežovi po vizitácii dňa: 15.februára 2012 a 2.júla 2012 bol pápežom odvolaný oficiálne z funkcie arcibiskupa.

  Z tohto podstatného dôvodu, že pápež a Mons.Bezák sú dostatočne oboznámení so zlyhaniami ako aj samotným odvolaním, nemôžme si mylne namýšľať, že Mons.Bezák bol nespravodlivo odvolaný a už vôbec nie to, že pápež ho nespravodlivo odvolal – kvôli nedostatočným informáciam.

  Ďalej si treba uvedomiť, že pápež odvoláva biskupov nie na základe informácii (vedomosti), ale na zaklade moci, ktorá mu bola daná Ježišom Kristom a to “zväzovaní a rozväzovaním”, čiže povolaním a odvolaním učeníkov z úradu (arcibiskupa), takže nezáleží ani tak na tom, či pápež je dokonale oboznámený z priestupkami biskupa.

  Ved, keby pápež mal zaručovať svoju neomylnosť len na zaklade dostatočných informácii, tak potom by sme pochybovali aj o jeho vyjadreniach týkajucich sa marianskych dogiem, nakoľko aj v takýchto prípadoch by sme mohli povedať, že neexistuju dostatočné dôkazy o ich pravdivosti (presnejšie informácie)

  Preto sa treba viac spoliehať na to, že ked pápež sa vyjadruje v záležitostiach viery a mravov, tak z vôle Ježiš Kristus, ktorý prisľubil, že nám skrze neho zjaví celu pravdu (v pravý čas) – to je záruka neomylnosti.

  Rozumiem tým,čo nedokážu prijať takéto prejavy pápeža za neomylné a preto odporučam viac poznania do tejto problematiky a to na:
  http://rim-katolicka-cirkev.webnode.sk/neomylnost-papeza/

 • Emanuel:

  Pokoj s Tebou,Peter

  Prepáč, ak moje oslovenie p.Hríba vizeralo nejako urážlivo.
  Pojmom: “Babtista” na Štefana Hríba som špecifikoval, aby bolo katolíkom zrozumiteľné, že jeho viera a presvedčenie, či názory sa ťažko zhodujú s katolickou náukou a preto by si mali jeho názory overiť – porovnať s katolickými informáciami, ktoré su dôveryhodnejšie.

  Pojem: “Babtista” je v porovnaním s Ježišovými slovami: “obielené hroby, bohapustý blázon atd…” zanedbateľným a ak by som aj mal použiť také slová(podľa Božej vôle), ktoré sa vzťahujú na heretikov a spolupracovníkov so slobodomurármi, tak som ochotný za to ísť aj do väzenia, pretože či už za komunizmu alebo po ňom su katolíci obviňovaní z Pravdy, tak takýto rozsudok je vždy lepšie prijať ako sa tváriť, že p.Š Hríb nepácha ťažké hriechy proti Kristovej Cirkvi.

  Viem, že mnohí aj katolíci s obľubou čítajú ich Týždeník (ako som to robieval tiež), ale to, že sa spolčuje s klerikmi, aby spochybňoval autoritu pápeža, tak to sa dalo čakať a nebudem mlčať na verejnosti len preto, lebo niekto nechce vidieť Jeho prešľapy.

  Niekedy mám dojem z reakcii ľudí, že keby v tomto čase vystúpil sv.Dominik proti heretikom, tak by ho obvinili z porušovania ľudských práv (na vierovyznanie)

  Ked spomínaš posolstvo Panny Márie Don Gobbimu o posledných časoch a odpade klerikov, tak práve tu to vidieť, ked Štefan Hríb sa spolčuje s klerikmi (kňazmi) a verejne vyjadruje nesuhlas s pápežským rozhodnutím v ohľade na odvolanie Mons.Bezáka.

  Ale, ako som si všimol, tak tiež vnímaš odvolanie Mons.Bezáka za nespravodlivé.
  Už viacerí katolíci sa s tým zmierili, a už len sa dovolávajú dôvodov o odvolaní.

  Ako to, že odvolanie považuješ za nespravodlivé, ked pápež a Mons.Bezák si to vydiskutovali a rozhodnutie prišlo už len ako “bodka” na záver?!

  Vari si o tom nepočul alebo si čítal len svetské noviny?
  Aj to je možné, lebo to sa stáva mnohým… Ak je to tak, potom by bolo dobré, aby si sa viac zaujímal o dôveryhodnejšie správy z katolickych kruhov:

  http://www.abu.sk/index.php?_adetail=1075

 • Helena:

  neviem ci by mi tu uz nebolo lepsie zakazat pisat./potom by boli nazory viac jednotne/
  Viem, ze som to prehnala, takze som dostala co mi patrilo.
  Otázka bola či verim v svätú katolícku Cirkev. Ja som tu skôr hladala odpovede na svoje otazky, určite nevhodym spôsobom. Keby som neverila tak tato debata by ma vobec nezaujimala. Z Cirkvi som par krát uz vytriezvela. Takze to nemeni moju vieru k Cirkvi a Svätému Otcovi, aj rodicov clovek miluje aj ked môzu mat chyby a sposobit ti problemy.
  Myslela som to skor tak ze aj Cirkvi by to prospelo a mne to pripada tak, ze sa prilis zbytocne zatazuje tazkym bremenom.

 • TimeaT.:

  Emanuel:
  Vďaka za tak obsiahly pohľad na vec. Akurát, že je toho veľa, ale to, čo tam malo byť, tam nie je. Mimochodom, tento link
  http://www.abu.sk/index.php?_adetail=1075
  o stretnutí o. Bezáka s pápežom je o inom, ako to podávaš. Do Vatikánu išiel o. Bezák len doplniť informácie k vizitácii, a nie vydiskutovať si to. O. Bezák odtiaľ mohol odchádzať s pocitom, že veci vysvetlil. Vôbec to nemuselo vyzerať tak, že bude odvolaný. Takže skresľuješ informáciu, nerob to, lebo si ponesieš následky.

 • anna:

  biskup sa stal obeťou machinácií cirkevnej vrchnosti. To je evidentné ako to že kráľ je nahý. Ale väčšina sa tvári že nie je. Prosté dieťa v svojej jednoduchosti vykričí pravdu. Rukou vlastných padol spravodlivý. Rozvírilo to aj špinu. ale nie len špinu. Teraz máte čo upratovať. aj sa činíte. Emanuel pracuje ako včelička. Jeho motivácia je rovnako priehľadná. vypovedá o jeho príslušnosti. Tak veľa vytrvalosti, Emanuel

 • Emanuel:

  TimeaT.
  Prosím ťa, neber to v zlom, pozri sa na to z iného uhla pohľadu:
  Nemusíme diskutovať, ak nechceš, ale ak niekto ide proti pápežovi, tak musí znášať následky.

  Som ochotný znášať následky, pretože „viem komu som uveril“ , zastávam sa pápeža – podľa svojich sľubov, a čo sa týka toho ako si to vysvetlila, tak skúsme si predstaviť ako by to vyzeralo, keby 15.2.2012 bol Mons.Bezák na audiencii u pápeža LEN KVôLI DOPLNENIU informácii a že by mu pápež neoznámil, ako „je zarmútený z jeho konania“.

  Začnime od vizitácie:
  22.1. – 1.2.2012 Vizitácia v trnavskej arcidiecéze týkajuca hlavne Mons.Bezáka
  15.2.2012 Mons.Bezák u pápeža

  26.6.2012 Mons.Bezák písomne upovedomený o odvolaní z funkcie trnavského arcibiskupa

  2.7.2012 Oficiálne odvolaný z funkcie…

  A teraz si predstav, keby to bolo tak ako si vysvetľuješ stretnutie s pápežom:
  – 22.1.-1.2.2012 Vizitácia zistila chyby a podala správu pápežovi
  – 15.2.2012 Mons.Bezák príde za pápežom a podá svoju správu o správovaní arcidiedézy.
  – Pápež si ho vypučuje, nemá námietky, ani Mons.Tomko, ktorý sa s ním tiež stretol vo Vatikáne a Mons.Bezák odchádza domov s čistým svedomím ???

  Teraz nebudem písať, čo sa udialo od tejto doby do 26.6.2012, ale podľa toho, čo si myslíš o stretnutí Mons.Bezáka s pápežom, tak pápež aj ked vedel o chybách Mons.Bezáka, ktoré mu vizitácia zdelila, tak nie lenže Mons.Bezáka na ne neupozornil, ale dokonca celý ten čas od 15.2. do 26.6. – pápež mlčal a zrazu 26.6. písomne dal najavo Mons.Bezákovi, že je odvolaný z funkcie ?
  Tak to by bol pápež poriadne „mimo“!

  A nebolo to skôr tak, že ked prišiel Mons.Bezák 15.2. na stretnutie s pápežom, tak nie lenže podal pápežovi svoju verziu o spravovaní arcidiecézy, ale dokonca už vtedy bol upovedomený pápežom, čo bude nasledovať?!

  A kedže Apoštolská nunciatura na SR sa zmienila o dalšom stretnutí, ktoré sa malo a neuskutočnilo medzi pápežom a Mons.Bezákom, tak nebolo to skôr kvôli konfliktu záujmov?

  To, že pápež sa rozhodol ho písomne oboznámiť 26.6. Mons.Bezáka o odvolaní z funkcie, tak to bola už len „bodka“ za celý ten čas, čo sa odohrávalo medzi nimi.

  Nič v zlom, Timea
  Ale Ty by si naozaj verila tomu, že pápež neupovedomil Mons.Bezáka o odvolaní a to doslovne už pred 26.6.(deň odvolania) , ale zrazu by napísal až po 4 mesiacoch, že ho odvoláva?

  Vari si naozaj myslíš o pápežovi, že je akési bezcharakterný človek, ktorý je dezinformovaný a rozhoduje prenáhlene bez uváženia a komunikácie so svojimi podriadenými?

  A čo si myslíš o tom, že ked pápež vedel už 15.2. z oboch strán (od Mons.Bezáka a vizitácie) o spravovaní arcidicézy, tak prečo František Mikloško povedal, že pápež o ničom nevie a treba ho skôr informovať, lebo ho chcú upovedomiť až týždeň pred „dovolenkou“, čiže koncom Júna?

  Ked vieme, že pápež vedel objektívne (z oboch strán) už vo februári, tak prečo Mikloško a iní v Médiách dávaju na vedomie ľudom (dezinformuju) že pápež ako keby o ničom nevedel, a zrazu koncom júna sa dozvedel o problémoch s Mons.Bezákom a následne ho mal odvolať?

  Nezdá sa ti skôr, že to oni dezinformujú?
  Možno problém je skôr v tom, že ľudia nechcu vidieť neomylnosť pápeža a Ježiša, ale skôr náboženského a politického Vodcu, ktorý je výrazný svojimi znalosťami (informáciami).

 • Helena:

  – vážim si to, ze je tu priestor na diskusiu
  Trochu mi nesedí tento výklad :
  Ďalej si treba uvedomiť, že pápež odvoláva biskupov nie na základe informácii (vedomosti), ale na zaklade moci, ktorá mu bola daná Ježišom Kristom a to “zväzovaní a rozväzovaním”, čiže povolaním a odvolaním učeníkov z úradu (arcibiskupa), takže nezáleží ani tak na tom, či pápež je dokonale oboznámený z priestupkami biskupa.

  Ved, keby pápež mal zaručovať svoju neomylnosť len na zaklade dostatočných informácii, tak potom by sme pochybovali aj o jeho vyjadreniach týkajucich sa marianskych dogiem, nakoľko aj v takýchto prípadoch by sme mohli povedať, že neexistuju dostatočné dôkazy o ich pravdivosti (presnejšie informácie)

  – nezdá sa mi to adekvátne porovnávať to s mariánskymi dogmami
  – nezaléži či je dobre informovaný alebo zle /na tom by malo záležať/
  – aj ja verím že, Sv. Otec má moc zväzovať a rozväzovať, a že Pán Boh všetko použije na dobré
  Mne v podstate chýba len to, že sv. Cirkev neurobila sebareflexiu.

 • TimeaT.:

  Emanuel, vidíš, koľko otázok vyvstalo aj v tebe? Ale bohužiaľ, všetko je to na takej rovine konštatovania”čo by bolo, keby bolo”. Netrúfam si napísať, ako prebiehal rozhovor medzi Mons. Bezákom, Sv. Otcom a Mons. Tomkom. Toto je zatiaľ zahalené tajomstvom. Ale predchvíľou som si dopozerala záznam arcidiecéznej televízie konkrétne Hodina s arcibiskupom v r. 2012, a so záverečného slova moderátorky, keď ľudí pozýva na nasledujúce stretnutie na 8.7. (dnes už vieme, prečo sa nemohlo uskutočniť) je zjavné, že o odvolaní o. Bezáka nemali ani len tušenie. Ak chceš a nevidel si to, pozri si to. Mne osobne sa to veľmi páčilo. O. Bezák tam veľmi pekne hovorí aj o súčasnom sv.Otcovi.
  http://tv.abu.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=119

 • Emanuel:

  Helena
  – máš pravdu, že záleží aj na tom, či je dobre pápež informovaný a preto som napísal, že “nezáleží ANI TAK NA TOM, či pápež je DOKONALE oboznámený z priestupkami biskupa”. Rozdiel je v tom, že je to druhoradé, lebo pápež ked sa rozhoduje v záležitostiach viery a mravov, tak z moci Ducha Svätého a to je prvoradé.

  Napr. ked sa pýtal Ježiš sv.Petra, že za koho ho pokladá, tak všimni si, že ked odpovedal,čo mu na to Ježiš povedal:”Nezjavilo ti to telo a krv,ale Otec na nebesiach”, čiže sv.Peter to nepovedal z vlastného poznania – teologického poznania,ved bol nevzdelaný v zákonoch (obyčajný rybár), ale to, čo povedal – bolo prorockým duchom povedané.

  Alebo, ked Panna Mária povedala dievčatku v Lurdoch, že je Nepoškvrnené počatie, tak odkiaľ mala vedieť nevzdelané dievča o Panne Márii, že je “Nepoškvrnené počatie” – další teologciký výraz,ktorý sa uzakonil dogmou.

  A ked už porovnávam marianske dogmy s pápežom, tak prečo si myslíš, že nie su hodné porovnávania?

  Tiež ma zaujal pojem: “sebareflexia” ???
  Mohla by si to podrobnejšie rozpísať, čosi tým myslela?
  Dakujem vopred

 • Michael:

  Ad Emanuel: prepáč ale žiada sa mi napísať, že trepeš dve na tri a porovnávaš neporovnateľné vo väčšine Tvojich príspevkov v tejto diskusii. Sympatické je však nasadenie, s akým obhajuješ postup Svätej stolice.

 • Emanuel:

  Michal
  Boh Ťa miluje – odpúšťa a tak aj ja sa snažím, ale kvôli slušnosti voči diskutujucim – používaj radšej iné vyjadrenia ako: “trepeš dva na tri” nehodí sa to na katolickej stránke.

  Taktiež je slušne sa pýtať konkrétnejšie, ak niečomu nerozumieš, prípadne máš výhrady voči mojim názorom. Oceňujem, že vieš vyjadriť svoj názor (aj kritický) a aj ked nemusíš odpovedať (máš slobodnu vôľu), predsa je dobré, ak ti to poviem,lebo už viacerí to tak robili, že len kritizovali vo všeobecnosti, aby si “kopli” a nechceli riešiť problémy, lebo sa báli.

  Prepáč, ak sa ti zdá, že veľa píšem o morálke, lenže prečítať si pravidla diskusie nestačí a skusenosti hovoria za seba.

  Takže ak máš nejake vyhrady napíš konkrétne, aké.
  Dakujem za porozumenie a slušné vyjadrenie.
  Boh s Tebou

 • TimeaT.:

  Emanuel, aj teba sa spýtam. Nie si náhodou jeden s tých, ktorí majú na svedomí odvolanie o. Bezáka? Nepísal si do Vatikánu na neho sťažnosti? Lebo keď čítam, čo tu píšeš, tak všetko k tomu nasvedčuje,a úpotom je jasné, prečo si napísal toto, a vyhol si sa odpovedi na moju priamu otázku:
  Emanuel:
  13/07/2012 8:59
  “Za dôvodom odvolania … je poriadny škandál, takže ak by sa zverejnili dôvody už teraz, najmä Cirkev na Slovensku a v Trnavskom kraji by utrpeli poriadny úder.”

  Ak to nepoprieš (že si písal na o. Bezáka udania), tak je to jasné. Ale ak je to tak, tak sa modli za odpustenie.

 • Igor:

  Kto nechce čakať – nech vie komu slúži. čnosť nikde neponáhľala k zmene len preto, že trebalo vytrpieť nespravodlivosť. Je tu cítiť prazdnotu bojujúcu za spravodlivé vysvetlenia. To nie je to “… a jeden z nich mu dal zaucho. =Keď som zle povedal, povedz čo bolo zle …” Ovocie netrpezlivosti je ovocím nečnosti. Nečnosť nevie čakať. Chce mať hneď Kraľovstvo, je te slabunké steblo – neznesie nič. Len čím skôr kuť železo pokým je horúce. Toto nie je Kraľovstvo prislúbené Pánom. To je ich kraľovstvo. Ak je čnosť na oboch stranách , na oboch vydrží a posilní. Ale na tých hulakajúcich sa takto neviem pozerať, ale odvraciam svoje oči.

 • Michael:
 • Helena:

  Citované od Emanuela:
  Rozumiem tým,čo nedokážu prijať takéto prejavy pápeža za neomylné a preto odporučam viac poznania do tejto problematiky a to na:
  http://rim-katolicka-cirkev.webnode.sk/neomylnost-papeza/

  – ako mozes urobit taku zakladnu a zasadnu chybu odvolavat sa na dekret z 11. storočia. Uveď sucasné citacie ktore sa na to vztahuju.
  V obcianskom zivote kazdý vie, kto trochu pouziva nejaky zakon tak pouziva rekodifikovaný, so vsetkymi zmenami. V civilnom zivote zákony su na internete verejne pristupne, ale neviem ci cirkevne zákony sú aspon v anglictine prístupne alebo ci sa nieco take nechysta?

 • Helena:

  Toto bude asi dost tazka chvila pre Cirkev

 • Emanuel:

  Helena
  Rozumiem Ti, nakoľko tiež som si kedysi myslel, že zákony o neomylnosti pápeža sú ako zákony, ktoré sa menia a musia meniť podľa doby.

  Napr. sú cirkevné sviatky, ktoré su nemenné ako 15.september „Panna Mária Sedembolestná“, čo je dané na určitý dátum a nesmie sa meniť, lenže sú aj sviatky, ktoré sa menia a musia meniť: „Nanebovstupenia Pána.“ (sviatok pohyblivý), takže raz vychádza na jeden dátum a inokedy na iný.

  Alebo sú cirkevné zákony (predpisy a smernice), ktoré sa musia meniť podľa doby a okolnosti) ako napr. usporiadanie liturgických predmetov a sakrálnych vecí v kostole.

  Tam, kde su staré kostoly so starým hlavným oltárom, tak sa nesmie odstrániť, ale nové kostoly sa už stavaju oltáre podľa okolností, čiže podľa miestnej kultury, takže aj oltár a vôbec štýl umenia a celého kostola je podľa doby a uváženia miestneho biskupa.

  A dalo by sa veľa hovoriť o takých cirkevných predpisov, ktoré su skôr ako obyčaje, ktoré sa menia podobne ako aj svetské zákony, či už ide o zákoník práce, ktorý sa mení podľa doby alebo školské zákony atd…

  Lenže zákony Cirkvi, ktoré sú dogmatického charakteru, tak tie sú nemenné z toho dôvodu, aby sa na ich základe mohli „staviať dalšie zákony“, lebo Dom Cirkvi sa musí staviať na základoch, ktoré sa nehýbu.

  Napr.Mariánske

  Ked pápež uzakonil, že Panna Mária je „Nepoškvrneným počatím“, čiže bez hriechu počatá, tak to znamená, že nikdy nezhrešila a ani nezherší,či už je doba staroveku alebo novoveku.
  Takisto aj ostatné marianske dogmy nepodliehaju veku a okolnostiam, lebo vždy sú fixne dané na veky.

  Dalej vieroučné:

  Napr. že Ježiš je Boží Syn – Boh a človek zároveň. Tak aj keby bol rok 3000, Ježiš Kristus bol a bude ako teraz aj vždy až naveky Bohom a zároveň aj človekom. A to nie len preto, že je to vieroučná dogma – pápežmi stále tradovaná, ale hlavne preto, že je to fakt – skutočnosť.

  A podobne je skutočnosťou aj to, čo sa píše o pápežovi z r.1085 schválené pápežom Gregorom VII. Čiže, ked sa tam píše, že len pápež môže ustanoviť a zosadiť biskupov (porov.3.bod), tak to znamená, že aj ked v sučasnosti Benedikt XVI zosadil Mons.Bezáka z uradu trnavského arcibiskupa, tak to platí ani nie tak preto, lebo to je znova potvrdené v nových zákonoch ako KKP, KKC … ale preto, lebo tuto moc nemal, nemá a ani nebude mať nik iný, okrem pápeža. A to je fakt, bezohladu na to, či to bolo napísané v r.1058, alebo neskôr. Pretože, nemôže existovať aj nejaka iná osoba, na takéto rozhodovanie – nakoľko len jeden môže zastupovať Ježiša a tým je pápež (iné je ak pápež tým niekoho poverí).

  Helenka
  Pokus sa prosím Ťa, reagovať viac „premyslene“, čiže najprv sa o tom porozprávaj s Ježišom, poprípade pozri niečo o cirkevných zákonoch, porad sa s niekym atd… alebo aspon ak nesuhlasiš s mojim názorom, tak sa najprv opýtaj ako som to myslel, ale ked tak zbrklo reaguješ, tak to vie odradiť aj iných, aby sa vôbec vyjadrili, lebo budu očakávať z tvojej strany podobnú reakaciu.
  Ďakujem za porozumenie.
  Boh s Tebou

 • Emanuel:

  TimeaT
  Skôr ako ti odpoviem na tvoju otázku, tak najprv poukažem na zaklad (pravidla) verejnej diskusii, či už tu alebo na iných miestach a to, že osobné útoky – na inu osobu nie su dovolené… To znamená, že ak niekto má niečo proti druhému, tak nech si to najprv povedia medzi 4 očami (sukromne) Tieto zakladne chyby môžeme vidieť na svetských forach, alebo tam, kde sa nenájde človek, ktorý by upozornil na takéto osobné záležitosti a tak sa stáva, že namiesto slušnej diskusie o danej téme sa skôr ľudia osočuju a útočia na svoje osoby.

  Timea
  „Nepoznám Ťa…“ ale za to poznám ako to je v diskusiach, či už na SME, TYZDEN atd…, kde robia práve tu chybu, že ked už im dochádzaju argumenty, tak prejdu k osobným utokom a všetko to sklzne opačným smerom. Toto je takisto verejné forum a taktiež tu pôsobia ľudia z rôznych agentúr, takže o osobných záležitostiach ako aj tajomstvách Cirkvi nemôžem hovoriť, lebo to rovno môžem napísať do SME a iných svetských Médii. Lenže oni nenapíšu pravdu alebo ju skomolia, len aby zase Cirkev a Kristus utrpeli ranu pod pás.

  Keby si mala záujem spoznať viac o dobre a poslaní pápeža, čo by ti zároveň dalo odpoved aj na tvoje otázky, tak napíšem, podľa okolnosti, ale zverejňovať hriechy, tak to je práve to, čo chce ten zlý, že ked už nemôže zničiť Boha a Cirkev, tak ich aspoň chce znemožniť v očiach druhých.

  Preto tie tajomstvá, lebo Ježiš a pápež nám neidu na to ako väčšina ľudí s logikou systematického odburávania zla (plienenia buriny), ale oni oni sadia dobro a tým saburyna zla sama odstraňuje (resp.nezmáha tak ako ked sa ju snažíme vytrhnuť sami). Na to je Boh a jeho čas konca sveta.

  Viem, že mnohí by chceli spoznať hriechy Mons.Bezáka a ked by sa to dozvedeli, tak potom by si povedali, že už vedia prečo bol odvolaný a už to nebudu riešiť, ale popri tom znevažia jeho meno i Cirkvi a ked príde znova podobný problém, rovnako sazachovaju: budu hľadať chyby a vinníka, aby mohli poukazať na iných, len nie na seba.

  Lenže taktika Božia je iná.

  On nám chce ukázať dobro aked ho spoznáme i budeme šíriť, tak zlo samo zanikne alebo sa spon nebude tak veľmi šíriť. Keby sme chceli viac spoznať ako to dobro Ježiš zjavuje skrze pápeža, tak by sme nie len pochopili, prečo rozhodnutie pápeža bolo najlepším riešením, ale by sme pochopili aj dôvody odvolania a nerobili z toho taký spor v Cirkvi a vo svete.

  Lenže takto, ked ľudia hladaju vinníka a nevidia ho v sebe (resp.nechcu vidieť) potom to aj tak vyzerá v diskusiach

  Timea
  Prosím Ťa, nepýtaj sa ma na hriechy Mons.Bezáka, tak ako aj ja sa nechcem pýtať aké konkrétne hriechy páchaš a nechcem ich zverejňovať. Zamerajme sa na tému, čo viac osoží, lebo potom to budem považovať za pokušanie…
  Dakujem za porozumenie a prajem veľa lásky k Pravde

 • TimeaT.:

  Prepáč Emanuel, ale s tým útokom na o. Bezáka si začal ty sám práve týmto:
  Emanuel:
  13/07/2012 8:59
  “Za dôvodom odvolania … je poriadny škandál, takže ak by sa zverejnili dôvody už teraz, najmä Cirkev na Slovensku a v Trnavskom kraji by utrpeli poriadny úder.”

  Takže neviem, čo si tým chcel vyprovokovať. Ale napísal si to vo vzťahu k človeku, ktorý sa nemôže brániť a ani k tomu vyjadriť. Tak buď prosím taký dobrý, a nemoralizuj. Druhýkrát si daj dobrý pozor, čo tu napíšeš. Lebo aká je akcia, taká reakcia.
  Aj ja ďakujem za porozumenie a pochopenie toho, čo je pravdivé a čo nie. Nech ťa láska sprevádza životom.

 • Jano:

  Emanuel,
  som hľadajúci, ale vyjadrujem Ti podporu.
  Žiaľ,ako ukazuje aj toto fórum, ľudia nevedia čítať.
  Tvojou chybou je, že ponúkaš pekné myšlienky v dlhých textoch.
  Viacerí jednoducho nemajú čas. Oprobuj kratšie myšlienky v ešte kratších vetách na spôsob hamburgerov.
  To betónovo zaberie.

 • Helena:

  som zvedava kedy sa niektorí preberú zo sna

 • Helena:

  aj tak si myslim, ze je to tu stale v jednom duchu.

  Take odpovede ake davas tak to by si musel rozpravat mojej mame, ktora nema ziadne vzdelanie a teda musela by som jej to viac vysvetlit a aj tak by vedela co si z toho ma vybrat.
  Je to tu velmi ubohe, ak mas tituly, tak si vlastne ziadne nezasluzis. Cele pokrútene a pomylene. Este aj v cirkevnych zakonoch ako to vysvetlujes no hanba… Cirkev si nakoniec ukrizovala Jezisa sama.

 • TimeaT.:

  Jánovi:
  Nemusíte mať obavy, ja viem veľmi dobre čítať. Keď niekto nechce vidieť “hadí jed v sladkom syčaní”, je to na zaplakanie.
  Helena:
  Súhlasím, je to tu skutočne v jednom duchu a obávam sa, že sa niektorí nepreberú ani vtedy, keď spod nich ukradnú posteľ. Takže tu končím.

 • Norain:

  Ty si Mária Magdaléna-žena pochybnej povesti,ty si liberál a ty si mýtnik,ty si farizej,ty si za pápeža,ty si rebel a ty zas konzervatívec,ty žid,ty zas cigáň a ty pohan a ja zbožný človek……. Nezdá sa vám, že sme si zvykli na nálepkovanie ?Čo predchádza nálepkovaniu ? No predsa súd v srdci.Vyriekli sme ortieľ a zatvrdili srdce. Toto očakáva od nás Ježiš,ktorý je medzi nami,lebo vstal z mŕtvych? Nezabúdajte tí čo máte v rukách kamene(a hlavne kamenné srdcia)- nesúďte,aby ste sami neboli súdený !
  Toto píše sv.Pavol :” Lebo hoci som slobodný voči všetkým, stal som sa sluhom všetkých,aby som čím viacerých získal. Pre Židov som sa stal akoby Židom,aby som získal Židov. Pre tých, čo sú pod zákonom, bol som akoby pod zákonom – hoci sám som nebol pod zákonom -, aby som získal tých,čo boli pod zákonom. Pre tých, čo boli bez zákona, bol som akoby bez zákona – hoci bez Božieho zákona som nebol, ale bol som pod Kristovým zákonom -,aby som získal tých, čo boli bez zákona. Pre slabých som sa stal slabým,aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým,aby som zachránil aspoň niektorých. A všetko robím pre evanjelium, aby som mal na ňom podiel.” (1Kor9,19-23)
  A išiel som aj na “Pohodu”,lebo Kristus zomrel aj za nich a miluje aj ich.
  Tí čo tam opítí a nadrogovaní sa potácali,tí čo sú doráňaní dvojtvárnosťou,falšou a klamstvami sveta bez Boha ,s ktorými sa osud a okolnosti zahrali,že majú pocit prázdna a túžia po láske, v kútiku duše a srdca túžia počuť Otcové slová: “Poď ku mne syn môj,dcéra moja,ja ťa nesúdim,že si prehajdákaš svoj dedičský podiel,ničíš si svoje zdravie,život. U mňa vždy môžeš znovu začať.
  A tí čo ste v mojom dome,tak ako starší syn,dcéra,čo mi slúžia oddane,nehnevajte sa a nezávidte,že som vyšiel naproti a objal slovami svojich márnotratných synov a dcéry.”
  Je snáď niekto,kto si myslí,že naši svätci,ktorí sa rozprávali s chudobnými,nevzdelanými,chorobou postinutými ľuďmi svojho veku,hriešnikmi,vyvrheľmi spoločnosti – používali slovník kráľovského dvora,slovník učencov a prednášali im morálnu teológiu ?Isteže nie,ale samotnou svojou prítomnosťou,snahou ľudsky sa prihovoriť,aby neskôr mohol dotyčný prijať aj “pevnejší duchovný pokrm”zvestovali Ježiša Krista aj tým najslabším.A veď nakoniec On je ten čo mení srdcia a z Jeho milosti som sa stal veriaci,kresťan,katolík,kňaz,biskup,pápež.Alebo žeby som si mal prisvojovať snáď nejaké zásluhy ? Je to jedine Božia milosť a zásluha.Je tu však jeden velikánsky rozdiel : to čo odznelo medzi nimi,pozná jedine Boh.(v zriedkavých prípadoch možno existuje nejaký záznam,alebo písomná zmenka.) Aké to šťastie pre nich ! Nemuseli byť vystavovaní “bedlivému oku teológov”,asi mnohí z nich by mali veru poriadne problémy. Dnes je tomu úplne inak.Je tu televízny prenos,dá sa všeličo zostrihať,vytrhnúť z kontextu.Dať dôraz len na určité slovo,alebo slová,nezáleží na tom,že im predchádzala hodinová rozprava,prednáška,vysvetlovanie atď.
  Diabol je ten čo našepkáva, že súhlas alebo nesúhlas s odvolaním je skúškou poslušnosti ku Kristovej Cirkvi,alebo k pápežskému úradu. Nemá to s tým nič spoločné a nič čo sa robí v láske k blížnemu a s láskou Kristovou v sile a moci Ducha Svätého nemôže evokovať a mať za následok nejaké rozdelenie.Z rukopisu a načasovania obvinenia je zrejmé,že ide skôr o spôsob práce konšpiratívneho charakteru,veď sv.Otec odchádzal
  akurát na dovolenku(a dosť dlhú),takže sa rátalo s nevôľou ľudu a s tým,že keď sa vráti – bude už po všetkom a
  krivo poobviňovaný , “odprataný” spred zraku ľudí časom zíde aj z ich mysle.Na toto nemusi byť nikto bezpečnostným analytikom,alebo odborníkom na tajné služby,aby spoznal rukopis takéhoto postupu.
  O prvých spoločenstvách pohania, podľa Tertuliána, hovorili: „Pozrite, ako sa milujú!” Rád by som bol svedkom tejto lásky medzi kresťanmi aj v dnešnom uponáhľanom svete,kde máme tak čas len si “rozdávať rany”,”lakťovky”a na pokánie,ospravedlnenie sa máme badateľne času oveľa menej.Rozdať rany mnohými vetami a ospravedlniť sa jednou vetou.Aj to dokazuje,že úloha márnotratného syna je nám ako ušitá.
  Láska a milosť Božia je nevyčerpateľná a nekonečná.Stačí povedať odpusť braček.A je odpustené.A možno by to malo byť tak aj medzi všetkými kresťanmi bez rozdielu hmotnosti a váh,funkcií a funkčnosti,postavenia v hierarchii svetskej či cirkevnej moci.

 • Norain:

  S uctou musim poznamenat,ze pribeh spišského biskupa Jána Vojtaššáka a kardinála Berana mal spolocneho menovatela a to spolocny boj o nabozensku slobodu ruka v ruke s kat.Cirkvou na cele so sv.Otcom proti vtedajsej totalitnej vlade a socialistickej ideologii. – Pripad pána arcibiskupa Róberta Bezáka sa doslova v nicom nepodoba a nema ziadneho spolocneho menovatela s horeuvedenymi pribehmi.Tento pribeh sa totiz zacal odohravat vo vnutri Cirkvi a nemal vonkajsieho nepriatela.Zrazu je tu priepastny rozdiel medzi skutocnostou a nemiestnymi obvineniami urovne JPP(jedna pani povedala)na zaklade coho tzv.sv.Otec konal.Posunovac,ktory taketo materialy “podsuval” nebol posunovacom u zeleznice,ale musel to byt vysoky cirkevny hodnostar a zrejme s naviazanostou na Slovensko.Bolo by naivne mysliet si,ze sv.Otec cita vsetky listy co mu pridu zo sveta do Vatikanu.Svoj ranny program nezacina citanim posty zo Slovenska,kde sa mu nahodou dostane do ruk nejaky dopis od babky z Nizneho-Vysneho v ktorom sa pise,ze podla nej ten a ten o.biskup privela chodi v rifliach, pozera napr.na pekne zeny-no a na zaklade toho rozhodne.Je nad slnko jasne,ze preco sa dovody tajili- neobstoja a nezakladaju sa na pravde.Odbornik podla slohu a stylu,raz dva zisti,ze kto to koncipoval.Druha vec je takisto velmi vazna a to pravo na ochranu osobnosti.Teraz totiz ked sa to prevalilo,ani sekundu nie je co vahat.Ked niekto o mne bude tvrdit nepravdy a spinit ma,musi mi svoje tvrdenia dokazat.Ak nedokaze ma smolu.Ak sa dokaze opak a zamer,moze to byt kludne aj na basovu notu.Ked si vsak niekto “nasetril” dost penazi na Slovensku ma sancu vyklznut spravodlivsti z ruk.Bozej spravodlivosti vsak asi tazko.

 • TimeaT.:

  Ak sú v RKC odstavovaní a takto likvidovaní kňazi, ktorí evanjelium nielen šíria slovom, ale ho aj skutočne žijú, tak v takej cirkvi pre mňa miesto nie je. RKC núti veriaceho človeka, aby žil v rozpore so svojím vlastným svedomím a preto jej už neverím, že je to práve ona, ktorá ma privedie do kráľovstva nebeského.Stratila som vieru v to, že ona je skutočná Ježišova cirkev a že veci, ktoré sa v nej dejú sú v súlade s Jeho vôľou. Jej aktivita, a to nielen v posledných dňoch, ma v tom utvrdila. Stratou dôvery v RKC som nestratila vieru v Boha a Pána Ježiša Krista. Takže dávam jej svoje ZBOHOM a formálne z nej vystupujem…www.zbohom.sk

 • Emanuel:

  Drahé Božie Dieťa Timea
  Pokoj s Tebou, nech Pokoj Ježiša krista Ťa sprevádza na cestách života a nech ti Pán ukáže svoju Tvár – vždy, ked sa k nemu modlíš.

  Ďakujem Bohu i Tebe za tvoje názory, myšlienky, pohľady na danú tému a všetko to dobré, čím si prispela na tejto web.stránke, aj ked niektoré slová sa niekomu nepáčili.

  Si slobodné Božie Dieťa, takže Ťa nikto nenúti písať, či odpisovať, byť tu alebo inde a ak už si sa rozhodla sem nepísať alebo odísť z Cirkvi je to len a len tvoje slobodné rozhodnutie.

  Prajem Ti všetko dobré a ochranu Božích anjelov i Svätých pred zlom tohto sveta. S Pánom Bohom+

 • Emanuel:

  Norain
  Predovšetkým Ti dakujem za obsiahly komentár,kde si uviedol veľa zaujímavých myšlienok, aj ked s niektorými nesuhlasím.

  aj o láske prvých resťanov si pekne napísal a čo sa týka informácii pápeža, tak pripušťam, že tie nemusí mať v každom prípade tak veľa, žeby nám to stačilo alebo dokonca, žeby to jeho intelektuálu stačilo.

  Podľa toho, čo si písal, ma zaujal tvoj názor, ktorý som už vnímal aj u iných a to, že pápež nebol dostatočne informovaný, takže aj jeho rozhodnutie o odvolaní nemuselo byť neomylné-správne.

  Dobre som Ťa pochopil?
  Tiež máš ten pocit, dojem, či presvedčenie?
  Akje tomu tak, pohol by si napísať, čo si myslíš o tom,že pápež sa nemýli v takýchto rozhodnutiach, aj keby o prípade málo, čo vedel?

  Alebo opýtam saj ináč:
  Myslíš si, že ak pápež sa má rozhodnuť neomylne, tak musí mať na to dostatočne pravdivé informácie? Ak je tomu tak, potom akáje tá miera DOSTATOčŇOSTI?
  Čo by to malo obsahovať, ked každý človek má inú mieru – niekomu stačí si vypočuť názor vizitácie a Mons.Bezáka, ale inému treba poznať dokonca aj podobné prípady, ktoré sa udiali v minulosti.

  Myslíš si, že pápežovi na neomylné rozhodnutie treba 1.mieru alebo 2.mieru, či dokonca nejaku inú? Ak áno, tak akú konkrétne?

  Poznáš také prípady, kde by sa pápež vyjadril neomylne – bez toho, žeby mal znalosti o danom prípade a predsa jeho výrok bol neomylný?

  Prepáč, ak je na teba toho veľa, takže nemusíš odpovedať hneď a na všetky, ale zaujímalo by ma aspoň niečo z toho, aby som ti jednak viac porozumel ko aj tí, čo čítajú a pomôže to dať odpoved hľadajúcim, či už Jankovi alebo iným…

  Ďakujem vopred aj za slušné vyjadrovanie. Ak si nečítal moje predošlé komentáre, tak podotýkam, že na sukromne otázky neodpovedám a odporučam sa vyhnuť osobným útokom.
  Boh s Tebou

 • Emanuel:

  Helena
  Boh Ťa miluje a každý z nás,kto tu píše sa snaží milovať svojich blížnych, čo zaiste aj Ty,takže tvoje komentáre nepovažujem za totálne útoky na osobu, ale skôr za názory, ktoré niekedy majú ten nádych,pretože nepíšeš konkrétne, v čom vidíš problém a čo potrebuješ vedieť, ale zovšeobecňuješ podobne ako sa to robí na svetských diskusiach (forach)

  Chcel by som Ťa poprosiť a to ani nie tak kvôli mojej obrane, ale s ohľadom na všetkých, ktorí sem prispiveaju alebo len čítajú, aby si sa vyhýbala osobným záležitostiam, čo si myslíš o mojich chýbach (to si môžeme napísať sukromne),pretože to odrádza čitateľov.

  Na svetských forach ako je SME, TYZDEN … to maju radi a tam vyhadzuju ľudí bez upozornenia – za dobré skutky.

  Venoval som čas na to, aby som ti rozsiahle vysvetlil ako to vnímam s učením o zákonoch – v nádeji, ako hovorí Ježiš Kristus o polievaní stromov. Nemusel som,mohol som Ťa ignorovať a dokonca odsudzovať, ale chcel som ti dať príležitosť spoznať viac…

  Ako to bude dalej, to uvidíme… teraz však Ťa chcem poprosiť,aby si brala ohľad na všetkých, ktorí čítajú…

  Ak sa chceš ešte na niečo opýtať,tak spokojne, ale bez osobných pripomienok, urážok a nech sa to týka témy.
  Ďakujem za porozumenie a prajem požehnanu Nedeľu s Pánom Ježišom.

 • Michael:

  Ad Emanuel: Prosím Ťa, z čoho usudzuješ, že personálne otázky spadajú do pápežskej neomylnosti? (V Tvojich príspevkoch je viac “nepresností”, ale toto – ak som Ťa správne pochopil – je priamo bludom (preto aj moja predchádzajúca reakcia). Ak by si chcel argumentovať cez Dictatus papae, pozorne si prosím prečítaj všetky jeho body…

 • Emanuel:

  Michael
  Dakujem za tvoj záujem a otázku, ale aby som ti lepšie porozumel, tak upresni, čo tým myslíš: “Personálne otázky” a čo majú spoločné s odvolaním biskupa.

 • TimeaT:

  Pre Noraina:
  Bola som presvedčená, že sem už nenapíšem ani slovíčko. Ale Tvoje dva príspevky s hlbokými myšlienkami a Ty si zaslúžiš, aby som svoje predsavzatia ešte jedenkrát porušila. Neviem, kto si, ale s úctou sa skláňam pred múdrosťou a obsahom Tvojej výpovede. Ďakujem za múdre slová, sú veľkým povzbudením. A verím, že nie len pre mňa, ale pre každého človeka, kto si ich prečíta s otvoreným srdcom, pretože sú skutočné, sú pravdivé, sú zo skutočného života. Takého, aký nás učil žiť Pán Ježiš. Bodaj by takých, aký si Ty len pribúdalo a boli z nich plné šíky. Ešte raz Ti ďakujem. Želám veľa Božej lásky a Jeho požehnania.

 • Norain:

  Drahy brat v Kristovi,Emanuel,tak ako ani vlas na hlave sa nám neskrivy bez vedomia Boha Otca,tak ani listok na strome sa nepohne ak to On nedovoli.Ano,Jezis nam zoslal Ducha Svateho a v Jeho svetle vieme rozpoznat co je prave a je od Boha a co nie.Duch Svaty vedie aj nasu milovanu Cirkev-Jezisovu cirkev,milovanu preto,lebo milujem Jezisa a tym aj vsetko co je Jeho a nemozem nemilovat vsetkych tych za ktorych On zomrel na krizi.Sv.Otec ako zastupca Krista na zemi,ako hlava viditelna je tiez vedena Duchom Svatym.A preto nie som tak naivny,aby som tvrdil,ze absolutorium v rozhodovani ma mat mnozstvo a dokonalost informacii.Duch Svaty vsak veje tam,kde chce a kedy chce.Ak by niekto tvrdil nieco ine,myslel by si,ze on sam ovlada Boha,co je myslim nepredstavitelne.Chcem byt velmi jemny a utlocitny vo svojej odpovedi,ale neda mi poznamenat : vari nemohol poradit,alebo posepkat sv.Otcovi Duch Svaty nieco aj o cinnosti jeho hlavneho papezskeho komornika,ktory u neho sluzil od roku 2006, bol mu stale na blizku a neustale ho uvadzal do omylu minimalne co sa tyka jeho lojality?Aj v tomto pripade si snad povieme,ze to Boh dovolil? A ked to dovolil,preco bol potom zatknuty ? Snad dosla svata trpezlivost?
  Aj v pripade o.biskupa Bezaka,tak ako sa to postupne vsetko vyplavuje na svetlo Bozie je coraz jasnejsie z celeho rukopisu,ze to v prvom rade nie vo Vatikane,ale medzi Tatrami a Dunajom bolo spiskane(pardon za vyraz).
  Odmietam pausalne obvinovanie medii a delenie na svetske a tie nase(pri tych nasich by som sa mohol zastavit pri teme servilnosti,ale nechce sa mi).Problem nevznikol v redakcii niektorych novin,ale vlastny gol sme si dali sami.Teraz sa musime snazit dat aspon dva,aby sme zvratili vysledok.Faktorom je tu vsak cas a to pre kazdeho,lebo na tomto ihrisku Rozhodca moze odpiskat zapas vtedy ked sa mu zachce,ale potom uz bude neskoro. Nebolo by preto načase pobrať sa kompetentnym (KBS) do Vatikánu a svedčiť o pravde,žiadať vyšetrenie hanobenia Kristovho služobníka a spolubrata?Ti čo vedia pravdu,ti čo s nim spolu stolovali,bratia biskupi ak budu nadalej mlcat stanu sa spoluvinníkmi a zodpovedať sa pred Bohom ako iste viete sa budeme všetci – bez rozdielu svetských, či cirkevných hodností.Samozrejme ze treba k tomu aj osobnu statocnost a hlavne Boziu milost.Podla mna vsak kohut uz zakikirikal treti krat a je cas.Nenapomínal by som,keby som nemusel.Musím,lebo Boh si to želá a ja ho chcem milovať v Duchu a Pravde ,nemôžem mlčať.Tu však moja úloha zatiaľ končí pre nich však začína.
  Prajem pozehnanu nedelu,vela Bozich milosti,vedenie Duchom Svatym a nekonecnu lasku Kristovu v srdci.

 • Vlado:

  TimeaT, prosím, mám veľmi podobné myšlienky na odchod, ale snažím sa ešte o pochopenie veci ináč:
  Emanuel je ten chorý úd Kristovho tela a ďalší, a možno ostať v RKC s vedomím vlastnej deliacej čiary, kto tam patrí a kto nie.
  K tomu ma privádza to, že ako poznám Bezáka, asi neodíde z RKC, ale neviem, ak by to tak bolo, tak jeho by to asi mrzelo, keby sme odišli, ale nie som si istý.
  Treba sa s ním nejako spojiť…

  Emanuel: Prestaň prosím ťa s podsúvaním falošnej pravdy o neomylnosti pápeža v personálnych otázkach. Aktuálna kauza VatiLeaks svedčí o tom, že sa pápež zmýlil v personálnej otázke najbližšieho spolupracovníka Gabrieleho, ktorému hrozí väzenie.
  Alebo chcel pápež škandál ?

  Podobne sa zmýlil aj v osobe Bezáka. Amen.

 • Emanuel:

  Vlado
  Tvoj názor na pápeža a jeho reakcie s ohľadom na Mons,bezáka, či p.Gabriela akceptujem, ale osobné názory na mňa si prosím Ťa, ponechaj na sukromný rozhovor so mnou alebo s Timeou (ak chce). Nie však verejne na fore, je to na pohoršenie.

  Hovoríš o personálnych otázkach?!
  Kde sa píše v cirkevných dokumentoch, že odvolanie biskupa je záležitosť presonálnych otázok a že pápež nie je neomylný v personálnych otázkach?
  Toto považujem za otázky k danej téme a preto sa pýtam.
  Dakujem, že si…

 • TimeaT.:

  Vlado,
  ďakujem za výzvu, ale na 99% som rozhodnutá konať. Ak by sa stal zázrak, a Pápež zmenil rozhodnutie ohľadom o. Bezáka, tak zvíťazí to 1% a ja ten krok neurobím. Ale ako sledujem situáciu, tak to percento pravdepodobne nemá šancu (aj keď nádej zomiera posledná). Pochop, nemôžem zostať v takej ustanovizni, ktorá zrádza nášho Pána Ježiša a tým ktorí ho z úprimného srdca milujú, takto nespravodlivo ubližuje. Želám Ti veľa duchovnej sily a Božieho požehnania.

 • Emanuel:

  Timea
  To, že si toho istého názoru s Vladom ohľadne odvolania Mons.Bezáka, tak to ti neberiem …, ale pokiaľ máš v záujme písať o tvojom sukromnom odstupe z Cirkvi, tak si radšej prediskutujte sukromne, pretože to sa netýka témy a mohlo by sa stať, že niekto sa do Teba “obuje”, že tu propaguješ odlučenie z Cirkvi (ako si už aj uviedla konktroverzný odkaz na ich web.stránku)

  Opäť zdôrazňujem, že osobné záležitosti by si tu nemala riešiť, je to podobné ako s prípadom Mons.Bezákom, ked mu bolo doporučené, aby svoje záležitosti ohľadom odvolania – riešil s kompetentnými v Cirkvi a nie na verejnosti.

  Ak chceš,môžeš o tom porozprávať s o.Jánom (aj sukromne) alebo aj s inými kompetentnými ľudmi. Ako sama vidíš potrebuješ si vysporiadať predovšetkým zakladné otázky viery a Cirkvi.
  Prajem Ti veľa úspechu v diskrétnej zóne, lebo na verejnosti Ťa ľudia viac citovo zrania ako pomôžu.
  God bless you with Virgin Maria+

 • TimeaT.:

  Emanuel, toto súvisí s témou. A ešte raz, prosím ťa, buď ťaký láskavý a neraď mi, čo mám, a čo nemám robiť. Ja sa radím o tom s Bohom, a nie s ľuďmi. Od straty dôvery v RKC jedine On má právo, aby ma viedol. Ďakujem, že si ma pochopil. Boh nech ťa žehná a požehná svojou múdrosťou.

 • Emanuel:

  Norain
  Dakujem za čiastočnu odpoved a pochopil som to tak, že podľa teba – pápež musí byť dostatočne informovaný na to, aby sa vyjadril neomylne (odvolal biskupa neomylne)

  Lenže AKO dostatočne?
  Lebo ako som už písal, tak pre niekoho je miera dostatočnosti len informácia od vizitácie a Mons.Bezáka, ale u iných je tá miera väčšia či menšia.

  Preto sa ťa pýtam, aby si konkrétne uviedol, čo presne by musel pápež vedieť, aby sa mohol vyjadriť neomylne (odvolať biskupa v rámci svojej neomylnosti)

  A potom je ešte dôležité to potvrdiť niečim dôveryhodným.
  Totižto ja sa odvolávam na slová zjavené Bohom a svätých, či cirkevných dokumentov, ktoré sú alebo by aspoň mali byť dôveruhodnejšie ako len osobný názor.

  Od Teba by som čakal viac než len osobný názor, ak si presvedčený o svojej pravde a kedže sme aj na katolickom fore, tak pochopiteľne, že bez katolických zdrojov informácii ťažko niekto môže tvrdiť, že má pravdu alebo naopak, že iný nemá pravdu.

  Ak by si mi nerozumel, tak sa spokojne opýtaj.

 • TimeaT:

  Pán profesor, prepáčte, svojím posledným príspevkom som sa nijako nechcela dotknúť vašej osoby. Svojím spôsobom ma k tomu vyprovokoval Emanuel. Vám sa chcem poďakovať za priestor k diskusii a ponúknutú tému, čo si nesmierne vážim. Ak si myslíte, že som urobila chybu, že som uviedla vo svojom diskusnom príspevku webstránku ponúkajúcu vystúpenie z RKC, tak Vám dávam súhlas na vymazanie toho textu. Ale aj tak si myslím, že kto chce urobiť, nemá problém si ju nájsť cez internetové vyhľadávače. Ja som riešila svoj osobný problém bez výzvy, aby ma v tom niekto nasledoval. Ešte raz srdečná vďaka za diskusné fórum. Dúfam, že Vás za toto nikto neskritizuje a nedajbože neodvolá. Želám veľa Božej milosti, lásky a Božieho požehnania.

 • Norain:

  Draha sestra v Kristovi Timea,
  cirkev nie je spolok dokonalych ludi,takto hovoril aj o.biskup Bezak.Zamysli sa nad tym,ze ked to Boh dovolil – tak preco.Mne z toho jednoznacne vychadza – aby vyslo najavo zmyslanie mnohych srdc.Bez tejto udalosti by sa to nestalo.Netreba vzdavat boj a utekat z bojiska,ved dnes kto za pravdu hori uz na hranici nezhori (aspon v nasich koncinach)
  Mozno pride na nejaky cas o funkciu.Ale Pravda,Cesta a Zivot cizeKristus je vitazom.A tim co su s nim nic nemoze uskodit.Chcel by som ta povzbudit,aj ked sam som slaby,ale v Kristovi mozem.Maj doveru v Bohaa ked si nadobudla presvedcenie,ze o.biskupovi Bezakovi bolo ublizene,mozes si byt ista,ze Boh je s nim a ukaze moc svojho ramena,rozptyli v srdci pysne zmyslajucich a ujme sa ho.
  Prajem ti pozehnanu nedelu,hojnost darov Ducha Svateho a pozehnanie Panovo pre vsetkych tych,co ich nosis v srdci.(Trosku miesta vo svojom srdci nechaj aj pre tych,ktorych nemas az tak rada,lebo aj za nich Jezis umrel na krizi a zehnajaj im.:-)

 • Michael:

  Ad Emanuel: Letmý pohľad do KKC by Ti dal odpovede na Tvoje úvahy ohľadom neomylnosti. Dosť by som Ti to odporúčal, aby si sa vyhol tomu, že síce v dobrej viere, ale z neznalosti, prezentuješ niečo, čo nie je učením našej viery.

  Pravdou je, že pápež Mons. Bezáka odvolal, na čo mal plné právo. Nikto to asi nespochybňuje ani z tu diskutujúcich. Otázkou je, že toto rozhodnutie nemuselo byť najšťastnejšie a v mnohých vyvoláva otázky alebo kritiku, hoci ho rešpektujú.

  Prof. Duda podľa mňa do tejto diskusie vhodne prispel zo svojho pohľadu. S jeho závermi človek nemusí úplne súhlasiť, ale na rozdiel od prevažnej časti našich príspevkov sa aspoň venuje téme. To by som, milý Emanuel, odporúčal aj Tebe. Požehnanú nedeľu.

 • Norain:

  Emanuel,prepac,ale este raz sem napisem to hlavne :”A preto nie som tak naivny,aby som tvrdil,ze absolutorium v rozhodovani ma mat mnozstvo a dokonalost informacii.” Nechcem tu viest teologicku debatu,nie je to ani mojou ulohou.Ostavam radsej rybarom……

 • Norain:

  Ako chápe katolícka Cirkev dogmu o neomylnosti pápežov?
  „Malý teologický lexikon“ o tom hovorí:
  „I. vatikánsky ekumenický koncil (1870) vyhlásil dogmu: ,Rímsky biskup vtedy, keď hovorí ex cathedra … mocou božskej pomoci … je neomylný a preto takéto rozhodnutia rímskeho biskupa sú samé sebou a nie zo schválenia Cirkvi neopraviteľné.’ To znamená, že ak pápež dajaké učenie viery a mravov vyhlásil ex cathedra, nikto to už nemôže opraviť, pozmeniť. Učenie pápeža ex cathedra má isté podmienky:
  1. Pápež je neomylný len v učení viery a mravov.
  2. Vtedy je neomylný, keď učí ako najvyšší učiteľ a pastier Cirkvi všeobecnej (keď chce použiť túto svoju najvyššiu moc v učení).
  3. Je potrebné, aby ako najvyšší učiteľ Cirkvi chcel zaviazať celú všeobecnú Cirkev (nie napr. len svoju rímsku diecézu).
  4. Pápež musí chcieť vyhlásiť učenie viery a mravov s konečnou platnosťou (definovať). Ako vidíme, nesprávne si vysvetľujú pápežskú neomylnosť tí, čo si myslia, alebo hovoria, že pápež sa v ničom a nikdy nemôže mýliť, alebo dokonca ani zhrešiť. To Cirkev nikde neučí.“
  Malý teologický lexikon, Spolok svätého Vojtecha Trnava v Cirkevnom nakladateľstve Bratislava pre potreby ZKD „Pacem in terris“ SSR, Bratislava 1977, s. 96–97.
  Toľko učené slová z lexikonu. Aby im však porozumeli aj obyčajní laici, pokúsim sa podať ich čo najzrozumiteľnejšie. Ex cathedra doslova znamemá: z katedry, od stola, od oltára. Ak pápež hlása čosi ex cathedra (z katedry), hlása to ako institúcia – učiteľ Cirkvi, nie ako súkromná osoba, človek. Vtedy hlása nie svoje osobné názory, ale nejaké učenie viery.
  Neomylnosť pápeža neznamená, že je neomylná pravda to, čo pápež prehlási počas audiencie, zahraničnej cesty, pri rozhovore s osobnosťami, či radovými veriacimi, alebo pri hocakej inej príležitosti.

 • Norain:

  Emanuel,
  Rad by som ti pripomenul tvoje upozornenia,aby sa neutocilo v rozhovoroch na osobu ,tebe samemu sa to nie vzdy dari dodorzat:
  “Od Teba by som čakal viac než len osobný názor, ak si presvedčený o svojej pravde a kedže sme aj na katolickom fore….”
  Ak by som chcel pokracovat tymto smerom aj ja mam na jazyku nieco podobne,co sa tyka ocakavania,ale nebudem to sem pisat,volim radsej sposob metody diskusie medzi styrmi ocami……(ak bude niekedy k tomu prilezitost)

 • Jano:

  TimeaT. (14/07/2012 22:51),
  celkom adresne som bol neadresný. Jediná si sa ozvala, preto môžeš 3x hádať, čo a aká si – aspoň tak to, tentoraz už adresne, plynie z ľudovej múdrosti. Mimochodom, aj ono dobre utajené zviera často syčí…

  Na margo Tvojho avizovaného odchodu z fóra Ti ponúkam dva pohľady:
  1.
  Jedni potešia tým, že vstúpia, iní tým, že odídu (Seneca).
  2.
  Jaro tu
  http://duda.kapitula.sk/2012/07/k-pripadu-pana-arcibiskupa-bezaka/comment-page-9/#comment-7452
  adresoval inej dáme svoj pohľad na odchod z fóra.

  Pointa Jarovej myšlienky je tu:
  Ak chceš odísť z fóra, tak o tom nehovor, jednoducho ho ignoruj, neprispievaj a odíď.
  Aj však o tom všetkým napíšeš, že končíš, tak si ešte raz prečítaj myšlienku Jara, čo nám to vlastne v tomto prípade odkazuješ…

  To isté platí aj o Tomášovi (13/07/2012 12:23) na tomto fóre.

 • Jano:

  Helena (14/07/2012 22:39)

  Na tomto fóre máš sumárne 26 vstupov pod dvoma nikmi. Použila si 1315 slov a reagovala si celkovo na 8 rôznych mien. Diakritiku používaš podľa nálady, aj tak si urobila viac ako 112 pravopisných chýb, a to, samozrejme, nerátam čiarky (napr. takí/taký pocit, slováci/Slováci, Češi/Česi atď. atď.). Na tomto fóre máš teda vysoko aktívnu štatistiku. Už len rozsah 118 riadkov myšlienok Ťa robí zodpovednou za to, či toto fórum …je alebo nie je úbohé…., je alebo nie je pokrútené a pomýlené alebo aby …to nebolo na fóre v jednom duchu.
  O hĺbke Tvojich vlastných myšlienok pomlčím z 2 príčin: 1. si dáma, 2. nechcem byť neslušný.

  Myšlienka o Tvojej mame nedáva zmysel. Ak by si jej niečo musela vysvetliť s prívlastkom „viac“, potom je kontradiktórne tvrdenie, že napriek tomu by vedela, čo si z toho má vybrať. Načo je potrebné jej to vysvetľovať, keď to aj tak vie?

  Inou konfúznou formuláciou je nepomenovaný adresát, ktorému sa prihováraš. Zo súvislostí by to mohol byť Emanuel, to si však neuviedla. Tvoj neznámy adresát si možno …žiadne tituly nezaslúži…, ak sú pre Teba osobne symbolom učenosti. Obyčajný sedliacky rozum však často býva v živote hodnotnejší.

  Výklad obsahu pojmov aj cirkevného práva je vecou judikatúry a praxe. Hanbou nie je to, že výklad obsahu pojmov nie je vždy jednoznačný, ale to, že ich niekto môže za to insinuovať.

 • Emanuel:

  Norain
  Dakujem za vysvetlenie a prepáč ak som sa ťa osobne citovo dotkol.

  Prejdem k jadru témy:

  Uviedol si len časť o tom, čo je neomylnosť pápeža a to z I.Vatikan.Koncilu, kde sa hovorí o neomylnosti pápeža LEN z pohľadu “ex-cathedra.”, čo neznamená, že nie je MIMO toho!!!

  Lenže na 2.Vatikan.koncile sa hovorí, že pápež je neomylný aj MIMO “ex-catherda”.

  Ak neuznávaš 2.Vatikan.Koncil tak samozrejme, že ani odvolanie biskupa (ako prejav neomylnosti pápeža), pretože to nebolo vyhlásené na koncile (ex-cathedra)

  a tu je problém niektorých katolíkov, že bud nepoznajú CELÉ učenie alebo ho nepríjmajú úmyslene, či už z obavy alebo z pýchy.

  Konkiec-koncov nechcem Ťa škatulkovať, ale poukazujem na skutočnosť, že pokiaľ nepríjmaš CELÉ učenie o neomylnosti pápeža (konkrétne z 2Vatikan.kocnilu), tak potom musíme hľadať iné zdroje na zistenie toho, či pápež odvolal biskupa neomylne.

  Preto sa ťa pýtam: “Veríš, že dokumenty 2.Vatikan.Koncilu sú pravdivé a v súlade s učením KC?

 • Emanuel:

  Michal
  dakujem za odporučenie a čo sa týka témy, tak nemáš záujem odpovedať, alebo chceš tomu dať čas, či nejaký iný dôvod?

  Totižto chcel som vedieť, či odvolanie biskupa považuješ za personálny akt, a ak áno, tak prečo to podľa teba nie je v rámci pápežskej neomylnosti.
  Ak môžeš potvrdiť, tak napíš nejaký zdroj z cirkevných dokumentov.

  Samozrejme, že len ak chceš, nediskutujem nasilu.

 • Ďuro:

  Ach Jano, Jano,
  síce meníš nicky, ale obsah prezrádza, kto si. Skús písať stabilne pod jedným menom!!! Zaváňa to schizofréniou!

 • TimeaT.:

  Jano,
  ďakujem za objavenie novej Ameriky. Chcete (aj s Jarom) strápniť iného, ale strápňujete len sami seba. Keď napíšem 100x, že odchádzam, je to len moja vec, a ak ani potom neodídem, zas je to len moja vec. Do malých vecí picháš prstom, ale veľké veci ti unikajú. Zmier sa s tým, že svet nie je len biely, alebo čierny. Nielenže nie je dvojfarebný, ale hýri farbami. To preto, aby sme to mali pestré.

 • Jano:

  TimeaT.,
  chcela si povedať, že je to Tvoja vec a vec Tvojho Boha, v ktorého údajne veríš, koľkokrát odídeš alebo vstúpiš na fórum, všakže? S početnosťou však v tomto prípade rastie pravdepodobnosť úchylky. A čo tak ešte popritom pochopiť pointu?
  To, čo je v mojich očiach malé alebo veľké, prenechaj láskavo mne samému. Objavila si veľkosť samého seba, keď si prišla na myšlienku, že svet je farebný práve z toho dôvodu, aby si to aj Ty nemala čiernobiele.

 • Jano:

  Ach Duro, Ďuro,
  Ty síce nicky nemeníš, ale obsah myšlienok ani zďaleka neprezradí, kto vlastne si. Skús písať nestabilne pod viacerými menami!!! Možno sa aj u Teba stratí odér schizofrénie!

 • Emanuel:

  Ďuro a Jano
  a Vy si čo myslíte o tom, že sa ľudia dovolávajú dôvodov o odvolaní Mons.Bezáka?
  Považujete to za správne alebo nesprávne?
  Dakujem vopred za váš názor.

 • Noraiin:

  Emanuel,
  nehnevaj sa,ale vedies nekorektne diskusiu a toto si dovolim napisat preto,lebo podsuvas mi take zavazne tvrdenia,ktore som ja nikdy nepovedal – ako napriklad ,ze ak neuznavam 2.Vatikansky koncil atd. – taketo som nikdy netvrdil.Odkedy plati,ze ak niekto spomenie 1.Vatikansky koncil uz neuznava 2.Vatikansky koncil? Ja som tak velmi koncilovy,ze az,az.A hlavne uznavam cele ucenie nasej kat.Cirkvi.Inac citovo si sa ma nedotkol,nie je za co sa ospravedlnovat. Naozaj treba prejst k meritu veci,aby sme sa rozpravali tak ako nas uci Jezis,aby nase slovo bolo jasne ano,alebo nie,lebo ostatne je od diabla.V tejto problematike netteba diskutovat o neomylnosti papeza toto nam je jasne.To,co sa stalo sa stalo,aby vyslo najavo zmyslanie a skutky mnohych.neznamena to,ze dej okolo tychto udalosti je ukonceny.
  Viest diskusiu smerom k rozoberaniu omylnosti,alebo neomylnosti papeza je akoby sme stali hlavu nevinneho a potom otvorili debatu o tom,ci kat mal nabrusenu sekeru podla platnych noriem,alebo nie.Pytal si sa a ja som ti odpovedal.Rad by som sa ta aj ja spytal aj ja priamo : Ty veris tomu,ze o.biskup sa stykal s hosexualnymi knazmi ?

 • Norain:

  Ospravedlnujem sa za preklepy.Otazka znie :Rad by som sa ta aj ja spytal priamo : Ty veris tomu,ze o.biskup sa stykal s homosexualnymi knazmi ?

 • Norain:

  Timea,
  dakujem za povzbudive slova,nech vsetka chvala a slava patri Jezisovi,ktory je nasim majstrom.Ja sam som slaby a nic nezmozem,ale vdaka Jezisovi a osobnemu stretnutiu s nim mozem,ba musim svedcit o nom,plnit Jeho volu inac by som bol luharom.Jezis naozaj vstal z mrtvych a je medzi nami,tak ako nam to slubil.Prepac mi tu poslednu vetu,napisal som ju preto,lebo poznam aj na sebe ako tazko mi je premahat sa a modlit aj za nepriatelov.Nabada nas k tomu sam Pan a toto je ten pravy cas,aby sme sa modlili aj za tych co tuto neradostnu situaciu sposobili.Malokto si uvedomuje,ze toto moze byt precedens a zaciatok priliz lahkeho odvolavania biskupov v buducnosti,trebars aj na zaklade vykonstruovanych obvineni.Prajem ti pozehnany zbytok nedelnajsieho vecera,mnoho Bozich milosti a radosti v srdci.

 • Jano:

  Emanuel,

  si vo veci sčítaný a v predmete odvolania Mons. Bezáka nadmieru zainteresovaný.

  Môjmu osobnému názoru vo veci odvolania Mons. Bezáka najviac konvenujú tie myšlienky z tohto fóra, ktoré hovoria o hmlistej satisfakcii za rozkopanie pieskových báboviek alebo napr. o malých deťoch, ktoré nevedia, čo svojím neprekonateľným chtíčom po takzvanej PRAVDE chcú.

  Objavilo sa tu viacero myšlienok, pod ktoré by som sa mohol podpísať, ale snáď najlepšie to za mňa vyjadril prispievateľ tu
  http://duda.kapitula.sk/2012/06/pozyvame-zapojit-sa-do-spolku-adorujucich-knazov/#comment-7382

  Rád zopakujem pre toto fórum jeho 3 najdôležitejšie myšlienky:
  1. Bojujete za čohosi, čo keď dostanete, zostanú všade len ruiny.
  2. Vaše víťazstvo bude istá prehra.
  3. Všetkým odporcom RKC prihrávate na ďalší zdrvujúci smeč.

  Emanuel, vieš čo je na celej veci nadmieru tristné?
  Debatujeme na stránkach profesora kánonického práva, ale za takýto názor Ťa zlynčujú, a to priamo tu, na fóre. Ako keby to bol blok niekde na SME alebo v poslednom čase na POSTOY. A to, prosím, zober do úvahy, že ja osobne som len hľadajúci.
  To bu jeden, ešte toť nedávno, nepovedal.

  Nie je niečo skutočne choré v štáte Dánskom?
  Nie je niečo potrebné postaviť z hlavy na nohy?
  Nemá drvivá väčšina veriacich o sebe príliš vysokú mienku, keď si namýšľa, že verí?
  Kde sú hranice viery kresťana? To, ako sa vyjadril Tristan na POSTOY, je skutočne možné za vieru vydávať aj dennodenné praktické pochybnosti na samej hranici spochybňovania Cirkvi?
  Možno je skutočne čas na zmenu v RKC. Osobne s tým nemám problém.
  Ale potom principiálnu, systémovú, prelomovú.
  Takú, ktorú tu 2000 ročné dejiny RKC nezažili.
  Čo Ty na to, Emanuel?

 • Emanuel:

  Norain
  Páči sa mi, že vyznávaš Ježiša za svojho Pána a že uznávaš koncily KC, pretože nie len pápež a celá Cirkev v pravde vyznáva toto učenie, ale aj Boh so svojimi svätými, ked sa zjavujú.

  To, že som sa opýtal, či uznávaš aj 2:VATIKAN.Koncil nebolo preto, že by som bol o tom presvedčený, ale aby som ti lepšie porozumel. Totižto sú aj takí katolíci, ktorí neuznávajú 2VK a podobne sa vyjadruju o neomylnosti pápeža, že poukazuju práve LEN na 1.vak.koncil, pretože tam sa nepíše o neomylnosti MIMO ex-cathedra, ale LEN o ex-cathedra a tak to vyznieva ako keby pápež nebol neomylný aj MIMO toho (ale to je len nedostatočná interpretácia tých, čo si zle vysvetľuju 1.VK)

  Teraz, ked už si rozumieme a veríš, že pápež je neomylný aj MIMO ex-cathedra,lebo tak sa píše v LG 25 (dokument 2VK) potom treba ešte poukazať na tie slová, ktoré nám špecifikuju KEDY A AKýM SPôSOBOM sa pápež prejavuje vo svojej neomylnosti.

  Totižto v LG sa píše, že “pápeža treba posluchať najmä vtedy, ked sa vyjadruje prostredníctvom DOKUMENTOV”.

  A prečo to spomínam?
  Alebo čo to má spoločné s odvolaním biskupa?

  List, ktorým bol odvolaný biskup Mons.Bezák je DOKUMENT schválený pápežom (odvolávací DEKRéT) a kedže ako katolíci (a nie len ako katolíci) máme príjmať pápežské dokumenty s poslušnosťou a vo viere, že su prejavom jeho neomylnosti,tak nemôžeme pochybovať o jeho rozhodnutí, ako keby bolo nesprávne.

  Norain
  neber to v zlom, ked stále poukazujem na neomylnosť, ale práve toto robia NEkatolíci ako aj niektorí katolíci, že sa snažia odbáčať od podstaty problému – od neomylnosti pápeža a potom sa točia dookola (v začarovanom kruhu)
  Nepriatelia Cirkvi alebo tí, ktorí nevedome útočia na Cirkev, tak to robia práve tak, že chcú znemožniť hlavu, aby potom celé telo odpadlo.

  Keby prijali fakt, že pápež sa v tom nemôže mýliť, tak by museli priznať, že nie pápež urobil chybu, ale niekto iný…. čo ešte nie je až tak ťažké, lebo to ešte stále môži zvaliť na niekoho iného, ako na seba (priznať si chybu), lenže horšie je, ked hovoria ako pápež je neomylný a pritom nepriamo hovoria ako pápež pochybil – ked odvolal biskupa z dôvodu uponáhlania, či z nedostatočnej informovanosti.

  Norain
  vedel si o tom, že v LG sa píše ako máme s poslušnosťou príjmať dokumenty pápeža za neomylné? Ak, áno, tak príjmaš aj odvolávací dokument za neomylný?

  Čo sa týka tvojej otázky o hriechoch Mpns.Bezáka, tak to nemôžem zverejňovať (aspoň nie takým spôsobom tu a teraz) to je tajomstvom, ako somto už písal viac-krát … podstatné je, že sám pápež odvolal biskupa pre jeho osobné hriechy, ako to bolo napísané v odvolávacom dokumente. Aké hriechy to boli, to pápež ponecháva v tajomstve a my by sme mali tiež.

  Norain
  Ježiš Ťa miluje a má s Tebou,úžasný Plán
  Ak by si chcel niečo porozprávať v sukromí, tak spokojne
  emanuel@pobox.sk

 • Norain:

  Emanuel,
  dakujem za odpoved a takisto aj za tvoju modlitbu.Prihlasim sa este a zelam pozehnany zbytok neskoreho nedelnajsieho vecera,radost v srdci z nadeje vlozenej do nasho Pana Jezisa Krista,ktory sa vzdy zohne k pokornym srdcom a ostava s nami tak ako nam to slubil.

 • Tomino:

  Emanuel,
  ponúkam Ti s Norainom na zamyslenie ešte iný pohľad na rozhodnutie sv. Otca, než je Vaša akademická dišputa, či je v rozhodovaní aj v organizačných veciach omylný/neomylný.

  Viac ráz sa mi v živote stalo, že šéf vo veci rozhodol. Vo svetle nových udalostí sa jeho rozhodnutie ukázalo nie práve najšťastnejšie. V súkromnom rozhovore všetky argumenty uznal, ale rozhodnutie NIKDY nezmenil.
  Sú na to dobré dôvody:
  1. Bol vo veci pozitívne legitimovaný, ergo mal na svoje rozhodnutie právo z moci úradu
  2. Rozhodnutie bolo zákonné, ergo neprekračovalo hranice právnych predpisov
  3. Rozhodnutie bolo urobené v čase T., v ktorom mal k dispozícii presne určené množstvo informácií
  4. Rozhodnutie bolo urobené s časovým odstupom, bez emócií, v dobrej viere.
  ***
  Po boji je každý generál. Je preto ľahké inkriminovať každé rozhodnutie šéfa dodatočne vo svetle nových informácií. Je ľahké ventilovať hodnotiace súdy z pozície nezúčastneného.
  ***

  Ešte je aj dôvod č. 5, prečo šéf svoje rozhodnutie NIKDY nemení:
  V očiach ostatných BY VYZERAL AKO BLBEC.
  Tento dôvod je ľudský a pochopiteľný.
  Treba sa s ním zmieriť.
  Šéf svoje rozhodnutie NIKDY nemení.

 • Vlado:

  Norain, spolieham sa na teba, ako osobu, ktorá pozná 2 VK, lebo interpretácia Emanuela je v príkrom rozpore s realitou…

  Emanuel: Aj keď nerád, pozrime sa na kánony. Musia byť všetky snemy a koncily konzistentné ? T.j. neexistuje skutočnosť, ktorá platila dovtedy (do koncilu) a potom už nie ?

  Pýtam sa, lebo doma som našiel brožúrku “Dokumenty prvých dvoch ekumenických snemov” od “BIBLIOTHECA ANTIQUA CHRISTIANA”, vydané Trnavskou univerzitou / 1999 z ktorej citujem:

  “Ak tí, ktorí vskutku nie sú ani heretici, ani exkomunikovaní, ba ani predtým odsúdení alebo prv obžalovaní z nejakých priestupkov, hovoria, že majú nejakú cirkevnú žalobu proti biskupovi, tento svätý snem im nakazuje, aby v prvom rade predstavili svoje žaloby pred všetkými biskupmi provincie a pred nimi aj dokázali obžaloby voči biskupovi z tých a tých príčin.”

  Toto pokiaľ viem – a podľa vyjadrenia hovorcu KBS – NEBOLO dodržané !

 • Vlado:

  …a teda v zmysle kánona je odvolanie sporné.

 • Emanuel:

  Vlado
  Ďakujem, že si zverejnil zaujímavý dokument, ktorý považuješ za týkajúci sa odvolania Mons.Bezáka

  Mńa by však ešte zaujímalo, čo to má spoločné s odvolaním biskupa, nakoľko si nešpecifikoval konkrétne súvis medzi slovami z dokumentu a odvolaním biskupa.

  Pre lepšie porozumenie by bolo dobré, keby si konkrétne poukázal na slová, ktoré sú v rozpore s právoplatným odvolaním biskupa.

  Píšeš, že vyjadrenie KBS nebolo dodržané s vyjadrením dokumentu Koncilu.
  A čo konkrétne? Ktoré slová hovorcu KBS boli v rozpore s dokumnetom koncilu?

  Pýtam sa, lebo sa mi vidí dosť všeobecne napísané z tvojej strany.
  Ináč dobré na zamyslenie (slová z koncilu) a mňa osobne oslovili tieto slová:
  “Ak tí, ktorí vskutku nie sú ani heretici, ani exkomunikovaní, ba ani predtým odsúdení alebo prv obžalovaní z nejakých priestupkov,…”

  Sám pápež odvolal biskupa, takže tieto slová sa na neho nevzťahuju, nakoľko nie je heretikom, ani exkomunikovaný…”

  A čo teba oslovilo?

 • Vlado:

  Emanuel: Nemohol som celý text nakopírovať, takže tá prvá časť vety len hovorí o tom, kto môže žalovať biskupa, je to zrejmé z predošlého kontextu.
  Čiže nemôže ho žalovať heretik, exkomunikovaný a.t.d.

  Takže polopate: KBS sa na začiatku vyjadrila, že nepozná dôvody, takže si na to treba počkať. Z toho vyplýva, že sa neuskutočnila žaloba ani dokazovanie v miestnej provincii, a to je v rozpore s uvedeným citátom dokumentu.

  Dal som si tú námahu a preštudoval som si aj časť 2 vatikánskeho koncilu, týkajúceho sa neomylnosti.

  Je veľmi nešťastná interpretácia, že pápež neomylne odvolal Bezáka. Toto z 2 VK jednoznačne nevyplýva !

  Naopak, predstava, že pápež má Božie Zjavenia na “dennom poriadku” pri svojich rozhodnutiach popiera nasledovný citát:

  “Rímsky veľkňaz a biskupi sa zo svojho úradu a pre vážnosť veci vhodnými prostriedkami horlivo a bedlivo starajú o náležitý výskum a priliehavé ohlasovanie Zjavenia82, avšak neprijímajú nijaké nové verejné zjavenie ako zložku Božieho pokladu viery83.”

  Pri každej zmienke o neomylnosti pápeža v 2 VK sa vždy uvádza, že má taký rozsah, aký je rozsah podkladu Božieho Zjavenia. A ten poznáme – evanjelium.

  Ale to je dobrá správa, aspoň viem, že som doteraz neveril bludom…

 • Peter:

  Pokoj s vami,

  Respektujem rozhodutie papeza ohladne odvolania o. Bezaka.
  Sv. Otec vsak nemoze o vsetkom vediet a informuju ho biskupi, takze pokial sa tyka personalnych zalezitosti, mohol byt dezinformovany.

  Pokial ale o. Bezak tvrdi, ze stale nevie dovod odvolania, tak niekto klame !!!!

  Emanuel, nevies ze aj katolikom vadi to vase pompezne vystupovanie biskupov: Oblecenie, rukavicky drziace pastoracnu palicu, biskupsky tron , akokeby vystupovanie bolo najdolezitejsie, straca sa podstata evanielizacie.
  Ak toto vycitate o. Bezakovi, tak ste ako farizeji za cias Jezisa…
  Ak vycitate ze sa stretaval s homosexualmymi knazmi (aj ked Bezak tvrdi,ze to nevedel), Jezis sa stretaval s prostitutkami, mytnikmi.
  Ak vycitate Bezakove vyjadrovania, ako tituluje sv, Otca, biskupov (zase on o tom nevie), Jezis sa vyjadroval tiez jednoducho..

  S. Hrib aj dalsi “heretici” poukazuju na tieto skutocnosti, lebo aj vy ste potom heretici, lebo vas ovlada modla – oblecenia, titulovania, jedinecnosti biskupskeho stolca!!!!

  NA zaver>
  Ak bude na Slovensku aj zavist medzi knazmi, ze Bezak ma vacsi dar byt ekumenicky k veriacim, neveriacim, Pan Boh mam pomahaj…

 • Jaro:

  Smutne je ze mnoho prispevkov a zvlast tych kde sa pisatelia ohanaju hlbokou vierou a pokorou k pismu a jeho duchu sala nieco nepekne. vyjadruju sa tu jeden k druhemu, odsudzuju, protirecia sebe aj inym – co tak vazeni niektori z Vas by si nechceli znovu precitat minimalne desatoro ak uz nie cele pismo… cely tento cirkus je uplne zbytocny – preco zijete v iluziach ze v takom organizacnom kolose rozhoduje najvyssi…. dostal to k podpisu z nizsich urovni… co tu trea riesit neomylnost, dokonalost, bezchybnost….

 • Anonym:

  Vlado,
  neunuvaj sa hladanim – ved Emanuel si aj 2.Vatikansky koncil (a v nom LG)vysvetluje po svojom.Velmi dobre si postrehol: “Pri každej zmienke o neomylnosti pápeža v 2 VK sa vždy uvádza, že má taký rozsah, aký je rozsah podkladu Božieho Zjavenia. A ten poznáme – evanjelium.” Odvolanie o.Biskupa Bezaka sa udialo nie v Duchu Evanielija a nakolko sv.Otca vedie Duch Svaty,je jasne,ze aj on bol podvedeny a oklamany.Boli mu jednoznacne podsunute nepravdive a zavadzajuce informacie.Ti co to zorganizovali iste maju bezsenne noci,lebo pravda aj tak vyjde na svetlo Bozie.

 • Norain:

  Prepac Vlado,ten Anonym som ja,len som zabudol napisat meno :-)

 • Emanuel:

  Pokoj s Tebou, Peter
  Ako vidím, tak reaguješ na zaklade informáciách, ktoré sa dostali na verejnosť, aj napriek tomu,že pápež výslovne nepovolil ich zverejniť.

  Ak veriaci budu viac nasledovať svetské Médiá (zo zvedavosti) a nie pápeža, tak ako hovoríš: “Pán Boh pomáhaj”, ale aj ochraňuj!

  http://aktualityspravynovinky.wordpress.com/2012/07/16/zneuzite-media-dalsie-zverejnenie-tajomstiev-cirkvi-predcasne-zverejnenie-dokumentov-tykajucich-sa-odvolania-mons-bezaka/

 • Vlado:

  Emanuel, Emanuel,
  týmto sa ukázali úmysly sŕdc, a aj toho tvojho, nevyjadruješ sa k obsahu a dávaš link na zúfalú výzvu o nešírenie informácií – takže si aj naivný. Prepáč za osobný pohľad, ale nevyjadril si sa k obsahu ani na hore uvedený výklad cirkevných dokumentov po ktorom si tak túžil.

  Druhý Vatikánsky koncil síce zrušil obmedzenie neomylného výroku pápeža, čo sa týka miesta (ex-cathedra), ale výrazne zúžil jeho rozsah. Aby si niekto v budúcnosti nezmyslel použiť neomylnosť na iné oblasti ako napr. matematika, fyzika, genetika, personalistika a pod., ale len tam, kde mu to prináleží, a to je poklad cirkvi – Božie Zjavenie – evanjelium.
  Predtým tá definícia – oblasť viery a mravov – bola definovaná dosť vágne.

  Ďalšia dôležitá informácia je, že nikto už nič nemôže pridať k Božiemu Zjaveniu.
  Obeta bola dokonalá, svet je spasený, dielo dokonané. Každý – aj pápež – ak by chcel čokoľvek pridať k Božiemu Zjaveniu by tým poprel, že bolo dokonalé, pretože by mu chýbalo to, čo tam on pridal…

  Nikto nemá priamu linku na Pána Boha, v zmysle : teraz sa potrebujem rozhodnúť, pane tak ako, …ale hneď mi poraď, lebo mám ďalší program… veď to je absolútne absurdné !

  Len komentujem 2 VK – je to môj pohľad.

 • Ďuro:

  Emanuel, manipuluješ, lebo ten link, čo si dal sem, je link na text, ktorý si napísal sám. Alebo to tak nie je? Nie je aj to tvoja stránka, ako všetky tie predchádzajúce, čo sem nahadzuješ? Za každú cenu sa snažíš pôsobiť hodnoverne, ale nie si nepriehľadnuťeľný. Boh s tebou.

 • Ďuro:

  A ešte jedno, Emanuel: Vieš koľko utrpenia dokáže urobiť jeden krivý udavač a donášač? Vieš koľko utrpenia spôsobil aj rodičom o. Bezáka a všetkým, ktorí ho milovali? Vieš ty vôbec, čo je to mať súcit? Zatiaľ si hu tu neprejavil ani raz. Ale neboj sa, pravda aj tak vyjde najavo, a verím, že aj Pápežovi sa otvoria oči, s kým mal dočinenia, resp. s čím mal dočinenia. A napokon, Ta3 a iné svetské médiá nepodliehajú Pápežovi, a ich úloha je informovať. Takže nič neporušili. Napokon, mal sa k tomu možnosť vyjadriť aj Imrich Gazda, keďže KBS to odmietla. Jeho vystúpenie bolo veľmi serózne.

 • Jano:

  Vlado,
  Emanuela osobne nepoznám, ale rád čítam jeho kulantné reakcie aj na Postoy.sk.
  V kontradikcii s Tebou, Ty si ešte nevstúpil do diskusie bez toho, aby si si neodpustil hodnotenie textu, na ktorý reaguješ.

  Prosím, nepodsúvaj Emanuelovi úmysly srdca a naivitu na základe Tvojho videnia úrovne externého zdroja. Podceňuješ tým totiž súčasne všetkých ostatných čitateľov.

  Na rozdiel od Teba, ktorý neustále vracia debatu na Tvoj preferovaný predmet záujmu, je postoj Emanuela v kauze odvolanie od počiatku jasný:
  Dôvody sú tajomstvom a len Sv. Otec ich môže zverejniť.
  Mediálny tlak svetských médií pomáhajú výdatne spoluvytvárať veriaci.
  Tlak má všetky negatívne konotácie a je z historického hľadiska nesprávny.

  Emanuel Ti na to, čoho sa dožaduješ, odpovedal vo svojej prvej reakcii.
  Tvoj citát
  …tí, ktorí vskutku nie sú…
  a z ktorého vyvodzuješ ďalekosiahle konzekvencie o regulárnosti v kauze odvolania, má predsa jasnú odpoveď Emanuela necelé 2 hodiny po Tvojom vstupe
  …sám pápež odvolal biskupa…
  Tí, v Tvojom citáte expresis verbis uvedení, nie sú Sv. Otec. Preto je citát na kauzu odvolania nepoužiteľný.

 • Emanuel:

  Jano
  …si vystihol:)
  Ďakujem za doplnenie a zvýraznenie toho, čo sa udialo z mojej i z inej strany diskutujúcich (bezohľadu na to, aký máš Ty osobný názor na odvolanie Mons.Bezáka), pretože je dobré vidieť veci z nadhľadu a objektívne.

 • Peter:

  Emanuel, Jaro, pokoj s vami,

  Myslim si, ze krestan by mal hladat Pravdu, modlidbou , ale ja “aktivnou” formou -svetske media mozu negativne ovplyvnovat nazor, ale, treba hladat Pravdu, a preto nechcem aby som dopadol ako clovek z Evanielia, kt sa modlil pri povodni, prosiac Pana o pomoc, ktory mu vsak posielal zachrancov a ten clovek sa nakoniec utopil ! a pytal sa v nebi, kde si bol Pane?

  Kde si teraz Pane, pri problemoch cirkvi, suvisiace s o. Bezakom:?
  Nevideli ste bratia knazi plody ekumenizmu o. Bezaka, krory svojou uprimnostou a aj jednoduchostou prinavracal a nachadzal “ovecky do kosiara” ?

  Je naozaj nechutne sa pytat o. Bezaka kde sa sprchoval a kym sa stretaval?
  Je to tak ponizujuce !!!!!

  Preto sa modlim za knazov, aby mali ciste a otvorene srdce pri hladani Pravdy.

  Toto bol moj posledny prispevok k teme o. Bezak. Nemozem byr iba Ovcou, kt. poslusne sklopi usi nevidiac doprava dolava. AK nieco svetske zacina prenikat do Petrovho stolca (machinacie Vatikanskej banky-Slovensko), k slovenskym knazom (Sokol, atd..), treba to aktivne pomenovat!

  A nemozem ubranit pocitu, ze tato diskusia o o. BEzakovi je asi zbytocna- tu sa ocakava poslusnost, pasivita…

  Ak som niekoho urazil svojimi mazormi, prepacte. Pokoj s vami….

 • Emanuel:

  Ďuro
  akceptujem tvoje osobné názory a pohľady na okolnosti, ktoré sa točia okolo tejto kauzy, ale tie, ktoré sú skôr kritikou na moje osobné skutky – môžeš napísať sukromne emanuel@pobox.sk

  Čo sa týka témy, tak ešte dodám: ked si niekto myslí, že pápež sa mýli v Mons.Bezákovi, tak naopak by mohol povedať niekto iný, že ľudia sa mýlia v biskupovi. Pretože keby brali vážne tie jeho priestupky, ktoré spáchal (aj teologické), tak by si museli aj pred verejnosťou priznať, že sa poriadne mýlili ako aj v pápežovi.

  A k tomu aj dôjde, až pápež povolí zverejniť tieto dôvody, ale dovtedy nebudem zverejňovať ani ja, aby som neporušil tajomstvá Cirkvi. Keby som chcel a mohol, tak by som to urobil tak ako v prípade iných biskupov, ktorí sú odvolaní a exkomunikovaní – na zaklade povolenia Cirkvi,pápeža.

  Lenže mne viac leží na srdci to, že aj veriaci spochybňujú autoritu pápeža a nevedia udržať tajomstvá v srdci. Keby proroci-vizionári a tí,ktorým boli zverené tajomstvá sa viac spoliehali na mediálne triky, tak potom komu by sme dôverovali a akú oporu by sme mali v Cirkvi?

  Škoda, že nie všetci vnímajú pápeža ako toho, ktorí zastupuje Krista na zemi, a že Ježiša považujú ako nejakého boha, ktorý sa len z dialky díva a nič k tomu nepovie.

  Ak sa niekto pýta, prečo pápež nechce aspoň zverejniť zlyhania Mons.Bezáka, tak nech si prečíta posolstvo Panny Márie z 2.7 (Júl)2012

  “…Vy ste moje deti. Chcem vás mať všetkých na ceste spásy. Preto, deti moje, zhromaždite sa okolo mňa, aby som vás mohla oboznámiť s láskou svojho Syna, a tak otvoriť bránu večnej blaženosti. Modlite sa, tak ako ja, za svojich pastierov. Opäť vás upozorňujem, NESÚĎTE ICH, pretože si ich vyvolil môj Syn. Ďakujem vám. ”

  Všimnime si tieto slová: “Nesúďte ich…”
  To nezmanená, že ich pápež nemá odvolať z funkcie, ak treba, ale že my ľudia (aj katolíci) by sme nemali hriechy týchto kňazov (biskupov) zverejňovať (zvlášť v tento čas)

  Tiež si niekedy poviem, že ľahšie by bolo sa pustiť do diskusii a poukazať na teologické hriechy Mons.Bezáka, aby aj veriaci pochopili, že právom bol odvolaný, ale toto nie je teraz najlepšie riešenie.

  Verím, že tí,čo nepriehladali aj jeho zlu stránku, tak to pochopia, ale tí,ktorí to doteraz ignoruju, tak to nepochopia a budu hľadať zámienky, ako sa pápež zmýlil.

  Ďuro
  aj Ty máš v srdci dobrú vôľu a Panna Mária Ťa miluje takého, aký si.
  Prajem Ti všetko dobré a veľa dobrých zážitkov so Svätými.

 • Emanuel:

  Vlado
  som rád, že ideš dobrým smerom, ked sa zaujímaš o neomylnosť pápeža – s ohľadom na danu tému a odvolanie biskupa.
  K tomu sa ešte vrátim a napíšem viac, len potrebujem na to správny čas.
  Takže zatiaľ Boh s Tebou

 • Emanuel:

  Peter
  možno končíš ako Vierka alebo Timea, takže sa ešte vrátiš, ale ak nie a chcel si diskutovať iným spôsobom, môžeš napísať na emanuel@pobox.sk, ale slobodne.
  Zatiaľ Ti prajem požehnaný čas a lásku k Pravde.
  God bless you with Virgin Maria+

 • Ďuro:

  Emanuel, Boh s tebou, lebo aj ja tu končím. Pekne si podišputuj s Janom, on ťa určite pochopí, ja mám iné názory. Súhlasím s Petrom.

 • Jaro:

  Emanuel: kombinatorika a logika nie su Tvojimi silnymi strankami – uz len forma, ktorou sa pokusas vyvodzovat vzajomne vazby zo svojich tvrdeni su pre citatela, ktory poctivo cita Tvoje prispevky prinajmensom usmevne. FOrma ako narabas s dohadmi, hypotezamia a snazis sa ich pretransfromovat do faktov podporujucich dalsie myslienky je fascinujuce hraniciace nie ze s naivitou, ale miestami skacuce za hranicu demagogie. Naposledy som podobne kombinacie pocul z ust ideologickeho tajomnika na schodzach vo fabrike.

 • Vlado:

  Milý Jano,
  nemôžem uveriť, že si tomu neporozumel, pri všetkej úcte, veď ty si sa tu verejne zosmiešnil.
  Kto je kto? Veď žalobca – autor 11 otázok na Bezáka – to nie je pápež ! To je niekto iný, rozumieš mi ?
  A teda nie pápež, ale žalobca mal vystúpiť so žalobou pred slovenských biskupov a žalovať a dokazovať. Tak mu to káže kánon katolíckej cirkvi !!!

  A toto neurobil, a preto je odvolanie p.Bezáka v zmysle kánona SPORNÉ !!!

  Ak chceš, tak KOTROVERZNÉ !
  Odporuje si samo v sebe, lebo ako môže byť na základe kánona niekto odvolaný, keď sa žalobca pri žalobe nepridŕžal toho istého kánona !

  …a nieže to s tým nesúvisí …
  …na ostatné nereagujem…

 • Vlado:

  A obávam sa, že ak je aj pápež viazaný kánonickým právom rovnako ako všetci, a nie je nad zákonom, tak to odvolanie ani nie je po formálnej stránke platné… ale až taký odborník ja nie som…
  …k procesnej stránke nech sa vyjadria kanonici.

 • Emanuel:

  Pokoj s Tebou,Vlado
  Ďakujem za tvoj názor a pohľad na učenie KC o neomylnosti pápeža s ohľadom na dovolanie biskupa…
  Ale pozri sa na to s iného uhla pohľadu:

  Písal si, že:
  „Druhý Vatikánsky koncil síce zrušil obmedzenie neomylného výroku pápeža, čo sa týka miesta (ex-cathedra), ale výrazne zúžil jeho rozsah.“

  Skôr by som povedal, že 2VK „nezrušil“ a ani „nezúžil“ jeho rozsah, ale skôr: „doplnil“ – podobne ako Ježiš povedal, že neprišiel zákony „zrušiť, ale naplniť“.

  Pretože, ked na 1.VK sa hovorilo len o neomylnosti pápeža v rámci „ex-cathedra“, tak na 2VK sa už hovorilo o neomylnosti aj mimo „ex-cathedra“ a tak sa len zviditelnilo to, čo nebolo zjavné na 1.VK.

  Ved na 1.VK sa hovorilo, že pápež svoju neomylnosť vyjadruje na verejných snemoch (konciloch), kdežto už na 2.VK sa hovorilo, že pápež svoju neomylnosť vyjadruje aj prostredníctvom dokumentoch a dokonca aj pri bežnom vyjadrovaní (reči) ak sa to týka viery a mravov.

  Porovnaj:
  Lumen Gentium 25
  „Veriaci majú prijímať rozhodnutie svojho biskupa vynesené v Kristovom mene vo veciach viery a mravov a pridŕžať sa ho s nábožnou ochotou.
  Nábožnú ochotu vôle a rozumu treba však osobitným spôsobom prejavovať voči autentickému učiteľskému úradu rímskeho veľkňaza, AJ KED NEHOVORI SLAVNOSTNE (ex cathedra);“

  – Tento text sa vzťahuje na neomylnosť pápeža (v záležitostiach viery a mravov) a preto sa „treba pridržať s nábožnou ochotou jeho rozhodnutí, aj ked nehovorí slávnostne (ex-catherda)“. To na prvý pohľad nebolo zjavné z 1.VK, ale z dokumentu 2VK už to je zjavenejšie.

  „…a to tak, že sa jeho najvyšší učiteľský úrad s úctou uznáva a jeho VÝROKY sa úprimne prijímajú, podľa jeho vôle a úmyslov, ktoré prejavil a ktoré vyplývajú NAJMä Z POVAHY DOKUMENTOV, z častého predkladania toho istého učenia, ako aj zo spôsobu VYJADROVANIA.“

  – Tu sa už špecifikuje ako konkrétne sa prejavuje neomylnosť pápeža a čo konkrétne by sme mali ako veriaci príjmať v poslušnosti, čiže „VÝROKY, ktoré prejavil a vyplývajú NAJMä Z POVAHY DOKUMENTOV a dokonca aj zo spôsobu VYJADROVANIA“ !!!

  Všimnime si, že tu už sa nehovorí všeobecne, ale konkrétne, čo spadá do rámca neomylnosti pápeža a akým spôsobom sa pápež vyjadruje neomylne, čiže cez dokumenty, ale aj pri vyjadrovaní, ktoré nemusí byť len na konciloch. Podstatné je, aby sa to týkalo viery a mravov.

  Viem, že čo sa týka vyjadrovania (ústneho) tak to môže znieť tiež všeobecne, ale určite je z toho zrejmé, že ked pápež napíše alebo schváli dokument – týkajuci sa viery a mravov, tak je neomylný a nemôžeme ho spochybňovať, ale prijmať s ochotou a v poslušnosti.

  „Hoci jednotliví biskupi nemajú výsadu neomylnosti a sú rozptýlení po celom svete, ak sú spojení zväzkom spoločenstva medzi sebou a s Petrovým nástupcom –, ak sa pri podávaní svojho autentického výkladu zhodujú vo veciach viery a mravov na nejakom výroku ako definitívne záväznom, neomylne predkladajú Kristovo učenie.76 A to je ešte zjavnejšie, keď zhromaždení na všeobecnom cirkevnom sneme, sú pre celú Cirkev učiteľmi a rozhodujú vo veciach viery a mravov, a preto ich definície treba prijať s poslušnosťou viery.77

  Táto neomylnosť pri definovaní učenia vo veciach viery alebo mravov, ktorou božský Spasiteľ obdaril svoju Cirkev, má taký rozsah, aký je rozsah pokladu Božieho zjavenia, ktorý treba svedomite opatrovať a verne vykladať.
  Túto NEOMYLNOSŤ má na základe svojho úradu RÍMSKY VELKŇAZ, hlava kolégia biskupov, keď ako najvyšší pastier a učiteľ všetkých veriacich v Krista, posilňujúci svojich bratov vo viere (porov. Lk 22, 32), s definitívnou platnosťou vyhlasuje učenie týkajúce sa viery alebo mravov.78

  Preto sa jeho definície právom označujú za nepozmeniteľné samy osebe, a nie vďaka súhlasu Cirkvi, keďže pápež ich vynáša pod vedením Ducha Svätého, ktorý mu bol prisľúbený v osobe svätého Petra, a tak NEPOTREBUJÚ POTVRDENIE od nikoho iného ani nepripúšťajú ODVOLANIE na inú inštanciu. Lebo vtedy rímsky veľkňaz nevynáša výrok ako súkromná osoba, ale vykladá alebo bráni katolícke učenie ako najvyšší učiteľ všeobecnej Cirkvi, osobitne vyznačený charizmou NEOMYLNOSTI samej Cirkvi.“

  Záver tohto textu vystihuje neomylnosť pápeža, ktoré je istým spôsobom iná ako tá, ktorú majú biskupi, lebo biskupi sa vyjadruju neomylne, iba ak ich učenie je v sulade s učením pápeža, kdežto pápež sa vyjadruje neomylne vždy, ked sa to týka viery a mravov, pričom nepotrebuje sa odvolávať na nikoho.

  A to je podstatné práve v tomto prípade, kedy sa ľudia domnievajú, že pápežovo rozhodnutie o odvolaní Mons.Bezáka nie je NEOMYLNÉ. Lebo, keby prijali učenie 2VK., tak ako nám hovorí, že pápež nepotrebuje sa odvolávať na nijaké pravdivé informácie, ale stačí že rozhodne, lebo jeho rozhodnutia už nie sú ako rozhodnutia omylného človeka, ale „vtedy už pápež ich vynáša pod vedením Ducha Svätého“. „Nezjavilo ti to telo a krv, ale Otec ktorý je na nebesiach.“

  Ináč povedané, že ked pápež vyniesol rozsudok – odvolanie biskupa Mons. Bezáka za jeho zlyhania, tak ani nie preto, že o zlyhaniach mu bolo oznámené jeho pomocníkmi, ale hlavne preto, lebo Duch Svätý mu v tom čase dal istotu, že Mons.Bezák skutočne zlyhal a preto aj odvolanie bude neomylné.

  Viac zdrojov o neomylnosti pápeža:
  http://rim-katolicka-cirkev.webnode.sk/neomylnost-papeza/
  Čo hovoríš na to?

 • Vlado:

  Emanuel,
  to čo som doteraz napísal, platí, a ani týmto siahlodlhým textom si sa nedotkol podstaty veci, že podľa 2 VK je neomylnosť len v rozsahu evanjelia.

  V momente keď si použil 2 VK ako barličku pre neomylné odvolanie, tak si to len tvrdil bez opory a logickej argumentácie.
  Ale nevadí, ja v tom mám jasno.

  Mám ale nové informácie ohľadom praktík Vatikánu:

  1. Vedel si o tom, že Kongregácia pre biskupov má plnú dôveru pápeža v personálnych otázkach, a dokumenty ním vydané sú platné aj bez podpisu pápeža ? Stačí podpis nuncia.

  2. V “štandartných” situáciách sa uvádzajú v odvolacích dekrétoch aj konkrétne kánony, ktoré boli porušené. Tu nebol uvedený žiadny.

  3. Vieš o tom, že “rukopis” pápeža Benedikta pri podobných problémoch s heretickými biskupmi je taká, že diskutuje veľmi, veľmi dlho, ešte aj potom, ako iní kardináli rezignujú na ďalšiu diskusiu ? Tento prípad očividne nie je jeho rukopis !

  4. Pápež je na dovolenke asi až do septembra, náhoda ?

  Ja som trpezlivý človek, ja počkám…

 • Emanuel:

  Vlado
  Zaujímavé info:)

  1.na tuto otázku poznáme odpoved,takže netreba sa na to ani pýtať,pretože bez pápežovho schvalenia dokumenty nemusia byť v sulade s učením KC.

  2.Uved aspoň jeden prípad, kde sa tak stalo:)

  3.to má byť kanonicka podmienka, alebo tvoja domienka?

  4.ked pápež rozhodne, tak to môže byť na dovolenke aj celý rok a neznamená to, že jeho rozhodnutie bude mylné.

 • Vlado:

  1. súhlasím
  2. uveď ty, kde sa tak nestalo
  3. to je fakt
  4. dobrú noc

 • Vlado:

  Dobré ráno,
  ja som sem začal písať kôli TimeaT, ktorá je už dávno preč, takže ďalej prenechávam diskusiu.
  Nemá význam…, Emanuel je učený tvrdohlavý bludár, nech mi odpustí, ale keby toľko neprovokoval, tak by som sa ani toľko nedozvedel, lebo by som to neskúmal…
  Takže ti ďakujem. Ďakujem, že si…aj ty si v Božom pláne.
  Veľa komentárov – ku ktorým som sa nevyjadril – sú hlboké, ktoré ma obohatili, takže vďaka všetkým.

  Pax vobiscum

 • Čitateľ:

  Vlado: … …Tu nebol uvedený žiadny.
  Emanuel: Uveď aspoň jeden prípad, kde sa tak stalo.
  Vlado: … uveď ty, kde sa tak nestalo.

  Čitateľ: ??? ??? ??? ???

  Aj mňa takáto diskusia obohacuje, takže vďaka všetkým.

 • Pozorovateľ:

  Čitateľ, skús vyplniť vákuum po Vladovi ty sám (predpokladám, že Emanuel ešte zareaguje, ale Vlado už odišiel z diskusie).

  Aj mňa táto diskusia veľmi obohacuje, takže vďaka všetkým.

 • Čitateľ:

  Pozorovateľ,
  odpoviem Ti slovami váženého anglického lorda, ktorý obdobnú myšlienku adresoval istému pánskemu klubu:

  Nikdy by som sa nestal členom fóra, ktoré je schopné prijať za člena človeka s takými myšlienkami, ako sú moje.

  Zostávam čitateľom (a pozorovateľom) ako Ty.

  PS.
  Ľudský omyl v inej sekcii si mohol vyriešiť cez Delete.

 • Emanuel:

  Pozorovateľ

  Som rád, že ťa vie diskusia obohatiť a kedže si sa zaujímal na moju odpoved, tak mohol by si napísať otázku, ale vlastnými slovami?

  Otázky Vlada ako aj iných … sú u každého ináč myslené, takže aby sme predišli zbytočným nedorozumeniam – napíš to vlastnými slovami.
  Dúfam, že sa vyhneme osobným narážkam a vyjadreniam typu: „Ty si bludár atd…“ lebo nesuhlasíš s mojimi názormi.

  Ďakujem vopred za dobrú vôľu
  Boh s Tebou

 • Pozorovateľ:

  Emanuel, prepáč, ale nemám v pláne sa zúčastniť diskusie. Pracujem na knihe o škodlivých vplyvoch rôznych faktorov na duchovný rozvoj človeka. Len ti chcem aspoň poďakovať za množstvo materiálu, ktorý si mi poskytol aj ty. Naďalej zostávam pozorovateľom.

 • Mária Č.:

  Emanuel,

  nenapadlo ťa ani raz, že sv. Otec mohol kohokoľvek odvolať aj bez toho, aby v niečom zlyhal? Napr. v prípade otca Bezáka? Čo ak zlyhali niektorí iní a pre upokojenie rozbúrenej atmosféry ho odvolal? Píšeš tak, ako keby si vedel niečo konkrétne a mlčíš, lebo je to potrebné. Toto nie je kresťanský postoj. Naša reč nech je áno alebo nie.
  K neomylnosti: Každý šéf môže byť omylný, čo sa týka náhľadu na druhých, ale sv. Otcovi zdravý úsudok určite nechýba ani vo veciach netýkajúcich sa jeho neomylnosti.

 • Tomino:

  prepáč Mária Č.,

  ale aby sme sa orientovali, uveď aspoň časovú pečiatku, na ktorú reaguješ.
  Takto mi to vonkoncom nedáva zmysel.

  Inak si demonštrovala skvelé schopnosti fabulovať, zvlášť po tom, keď sa tu viedla siahodlhá akademická dišputa, či Sv. Otec je alebo nie je nad kánonom.

  Hodnotenie kresťanského resp. nekresťanského postoja si si mohla odpustiť.

  Čo tak pokus o presadenie u otca Juraja nejakej moderovanej relácie s priamymi počúvačskými vstupmi na tému kauzy?

 • Emanuel:

  Mária
  …keby mlčanie (resp.zachovanie tajomstva) nebolo kresťanským postojom, tak všetky tajomstvá Cirkvi by boli odhalené skôr ako by to Ježiš povolil a takou bola Makedonová a další falošní proroci, či vizionári,ktorí zverejňujú to, čo nemajú.

  Preto sv.Pavol hovoril (1 Tim 2,11-12)
  Osobné kritiky na moju osobu môžeš napísať na emanuel@pobox.sk (príklad:Nikodém)

 • Jaro:

  Emanuel: ak by Ti to nerobilo problém,mohol by si upustiť od toho nafúkaného štýlu poučovania každého a kladenia otázok formou z ktorej sála nadradenosť? Tvoja komunikácia nie je o ničom inom, než vyvracaní názorov ostatných diskutérov a v situácii kde nemáš čo odpovedať radšej mlčíš? Celá diskusia tu nemá zmysel – len absolutny laik, ktory nema ponatia o administrativnom fungovani kolosov (je jedno či je to nadnárodná inštitúcia, holding, cirkev … či čokoľvek iné) môže uvažovať v rovine “najvyšší rozhodol a je to neomylne”…. najvyšší podpísal – rozhodoval či to podpíše – na základe podkladov, skúmaní, návrhov ktoré prišli zdola – ak boli zle pripravené – rozhodnutie bude zásadne zlé.. ak boli dobre aj rozhodnutie môže byť správne… avšak posunúť to do roviny že všetci zainteresovaní sú neomylný a teda rozhodnutie je zásadne správne lebo ho vyniesol najvyšší by bola zásadná logická chyba.

  iná téma je že je definitívne a nespochybniteľné – to však je téma z iného súdka a nemá nič spoločné s meritom veci

  P.S. ked pises Emanuel niekedy aj rozmyslaj – nestaci len bezo zmyslu replikovat precitane a hladat len vhodne formy ako citaty zasadit do reality…

 • Emanuel:

  Jaro
  Pokiaľ nemáš dôkaz o tom, že pápež neodvolal biskupa, tak tvoje osobné názory a pohľady spochybňujú rozhdonutie pápeža a tým pádom pokúšaš veriacich, aby neverili pápežovi, že rozhodol správne.

  Tvoju kritiku na moju osobu máš možnosť podať sukromne. Ked to nerobíš a píšeš verejne, tak sa zamysli nad tým prečo zákoníci tak robili Ježišovi a jedine Nikodém sa rozhodol pre slušnosť.

 • Daniel:

  Emanuel, zostal mi po deťoch taký malý drevený rapkáč. Rád by som Ti ho daroval, ak mi napíšeš adresu, kam ho poslať. Neviem si predstaviť lepšieho majiteľa pre túto otáčavú hračku v kruhu, vydávajúcu stále rovnaký zvuk.

 • Jaro:

  Emanuel: prestan uz tarat, je zjavne ze o realnom zivote a fungovani veci nemas paru… paci sa mi Tvoj pristup zjednoduseny do 4 jednoduchych rovnic:

  nazory Emanuela = stelesnenie mudrosti a neprelomitelna pravda
  nazory inych = naivita a spochybnovanie vsetkeho
  Emanuel = entita, ktora sa moze vyjadrovat ku kazdemu najma kriticky
  ostatni = entity,ktore sa smu k Emanuelovi vyjadrovat len sukromne

  mozno keby si sa naucil uvazovat nad tym co pisu ini a nie stale poucal kazdeho a ukazoval aky si Ty premudrely, mozno by Ta tu prestali viaceri kritizovat…

  ak Ti vadi, ze sa niekto kriticky vyjadruje k Tvojej forme komunikacie a k Tvojej urovni poznania, ktoru tu prezentujes ako univerzalnu pravdu – potom sa nepustaj do diskusii a najma do tem na ktore nestacis

  len z praktickeho hladiska – keby o kazdej veci mal papez rozhodovat sam vratane preskumania merita veci netrufam si odhadnut kolko by mal den hodin,kedy by spal a kedy by jedol… fyzikalne zakonitosti casu nepustia… ako som povedal, treba rozmyslat hlavou a nepliest si pragmu so zanietenim…

 • Jaro:

  P.S. mimochodom parafrazovat seba a pribeh Jezisa a Nikodema (Tvoja posledna veta 10:51) – ak je to zvlastna forma humoru, tak je trochu neohrabana a ak to myslis vazne, tak je to vazne najma co sa tyka usudku

 • Emanuel:

  Pozorovateľ
  Dakujem za úprimnú odpoved.
  Rešpektujem tvoju vôľu a keby si sa chcel podeliť o svoje skusenosti, môžeš mi napísať sukromne emanuel@pobox.sk
  Zaujímalo by ma ako to vnímaš – zaujímam sa o objektívny pohľad, čiže aj z iného uhla pohľadu, ale myslim si,že by to bolo lepšie sukromne.
  God bless you with Virgin Maria+

 • Emanuel:

  Pre tých, ktoí sa zaujímajú o stanovisko KBS, tak v posledných dňoch sa vyjadrili k tomuto prípadu.

  http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20120718029

  Je tam aj VIDEO-záznam:
  ::Video:: Komuniké zo stretnutia biskupov – členov KBS
  P:3, 18. 07. 2012 08:36, VID

  Donovaly 18. júla (TK KBS) – V utorok 17. júla sa v penzióne Zornička na Donovaloch zišli biskupi, členovia Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Zaoberali sa aktuálnou situáciou Cirkvi na Slovensku. Komuniké zo stretnutia novinárom na brífingu prečítal predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský.

  Veľmi obozretne a múdro sa Mons.Zvolensky vyjadril,aj k sukromnej korešpodencie medzi Mons.Bezákom a kogregáciou pre biskupov, na rozdiel od svetských Médii (TA3) a iných…

 • Jaro:

  a kde konkretne v tych 35 sekundach, ktore venoval teme sa vyjadril k sukromnej korespondencii okrem konstatacie, ze sa s nou oboznamil papez? Emanuel Ty si ťažký manipulátor.. podsunieš niečo tak, aby si si potvrdzoval svoje teorie. Mimochodom nezaujali stanovisko – len potvrdili ze zotrvavaju na svojom predoslom stanovisku – nic viac, nic menej… ked sa uz hras na analytika rob to aspon poriadne a nie tak amatersky ako to robia bulvarni novinari… :-)

 • Emanuel:

  Odvolanie trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka už prekročilo hranice Slovenska. O prípad sa zaujímajú významné zahraničné médiá. Najnovšie sa k nemu vyjadril známy americký vatikanista John Allen, Jr.

  Viac na: http://www.svetkrestanstva.sk/2012/07/vatikanista-john-allen-o-kauze-bezak.html

 • Peter:

  Blahoslavený Jan Pavol II nám aj na Slovensku povedal, nebojte sa. Nepochopiteľné a škandalózne odvolanie arcibiskupa Bezáka predstaviteľmi cirkvi z Vatikanu a Slovenska nie je dielom dobrým a otrasie mnohými veriacimi na Slovensku.Mnohí, ktorí slúžia diablovi sa potešili a tešia. Ak je pravda na strane dobrého, ktorá pochádza od Boha, v čo verím, tento skutok prinesie svoje ovocie. Ja dúfam, že pre trpiacich a spravodlivých ovocie dobré a trest pre služobníkov zlého.

 • Emanuel:

  Peter, pokoj s Tebou

  Nevadí mi, že si sa vrátil… ako aj iní…, ale prečo považuješ pápežovo rozhodnutie o odvolaní biskupa za niečo škandalózne?

  Veď škandál by z toho nebol, keby odvolanie – biskup a verejnosť – prijali diskrétne a v tajomstve tak ako pápež a Svätá Stolica nariadili.

  Keby všetci si počkali na ten správny čas – dozvedeli by sa aj dôvody odvolania, ale dovtedy by sa vzťah medzi biskupom a pápežom ešte viac mal upevnil v Pánovi a veriaci ako aj neveriaci by sa viac mali približili k Pánovi.

  Lenže takto, ked ani biskup a ani verejnosť nedodržiava nariadenia Cirkvi a pápeža – že zverejňuje tajosmtvá Cirkvi, tak robia z toho škandál.

  Pozri si niečo o tom ako sa tajosmtvá Cirkvi porušovali v minulosti a ako by sa mali zachovať: http://aktualityspravynovinky.wordpress.com/2012/07/19/zneuzite-media-tv-rozhlas-tlac-utajene-dokumenty-medzi-mons-bezakom-a-kongregaciou-pre-biskupov-boli-zverejnene/

  Aj za čias bl.Jána Pavla II. boli škandály práve preto, lebo ako neveriaci, tak aj “veriaci” nedokázali udržať v tajnosti – tajomstvá Cirkvi a dokonca ich tak prekrútili, že to nemalo nič spoločné s Pravdou.

  Či už to bola Makedonová o 3.fatim.tajomstve, alebo za komunizmu…

  Všimni si zaujímavé dezinformácie svetských Médii:
  -keby nezverejňovali sukromné korešpodencie medzi Svätou Stolicou a zainteresovanými osobami (ako je aj Mons.Bezák), tak ľudia by sa viac zaujímali o úprimnejší vzťah s Bohom a pápežom, ale takto to robia naopak: spochybňujú pápežové rozhodnutia a dokonca ho obviňujú z ľudských slabostí (nedokonalostí) ako keby sa jednalo len o svetské záležitosti.

  – keby sa ľudia pridržiavali hlavne oficiálnych vyjadrení Svätej Stolice a pápeža, tak by neboli toľko zmätení. TA3 verejne porušuje interné záležitosti, podobne ako v prípade Vatileaks a veriaci namiesto toho, aby sa toho stránili, tak ich ešte podporujú a KBS obviňujú, že zatajujú informácie (resp.že sa nevyjadrujú k utajeným dokumentom)

  Je to zvrátené.
  Veriaci by mali podporovať biskupov Slovenska, aby zachovali v tajnosti interné dokumenty a oni robia práve naopak!

  Peter, pokus sa vžiť najmä do situácii zainteresovaných ľudí ako je pápež, kongregácia pre biskupov a Mons.Bezák, dalej predstav si buducnosť, ked sa stretne Mons.Bezák osobne s pápežom a znova mu pápež potvrdí jeho odvolanie.

  Mons.Bezák sa uistí v rozhodnutí pápeža o odvolaní… a verejnosť sa zahambí, že po celý čas obviňovali ako KBS, kongregáciu pre biskupov, ale aj pápeža a to všetko preto, lebo svetské Média tak dezinformovali aj veriacich, že ani nevedia komu majú veriť.

  Uvidíš, všetko vyjde v pravý čas na verejnosť, ale dovtedy sa upevňujme v Pánovi a vernosti ako Cirkvi, tak aj pápežovi. lebo tak povedal bl.Ján Pavol II, ked bol na Slovensku: “Verní Kristovi – verní Cirkvi” a ked Cirkvi, tak aj pápežovi, lebo ju nie len prezentuje, ale aj vedie neomylne.

  Viem, že nie je ľahké veriť a preto odporučam pýtať sa, ale nie na dôvody odvolania – skôr na dôvody utajenia, čiže prečo pápež musí niekedy aj takéto záležitosti nezverejňovať. Potom človek prijme s pokorou a trpezlivosťou okolnosti okolo tohto prípadu, aj ked nebude poznať oficiálne dôvody odvolania MOns.Bezáka. (Jn 3,1-21)

 • Vlado:

  Emanuel, čo nemáš chrbtovú kosť? Ako sa môžeš ďalej takto pretvarovať, akoby sa nič nestalo, pričom moje tvrdenia v diskusii ohľadom kontroverzného odvolania Bezáka nie sú ani tak vecou názoru, ako len vecou akceptácie skutočnosti.
  Kauzálne – s použitím elementárnej logiky – som dokázal opak toho, čo si doteraz tvrdil (neomylné odvolanie). Prečítaj si to prosím znovu, a pomaly, a medituj.

  Žalobca mal ešte aj iné povinnosti, pretože podľa kánona č.6 citujem: “Žalobcovia však nesmú predniesť žalobu, kým sa im písomne nezaviažu, že podstúpia nebezpečenstvo primeraného trestu, ak sa pri preverovaní týchto vecí dokáže, že žalovaného biskupa osočovali.”

  Ak takýto písomný dokument (o podstúpení trestu v prípade osočovania) existuje, tak sa sľučka okolo krku uzatvára…
  Ale v tomto prípade, keď je zrejmé, že bol porušený kánon z titulu neprednesenia žaloby v miestnej provincii, dá sa predpokladať, že bol porušený viackrát, a teda takýto písomný dokument možno ani neexistuje.

  Úvaha na záver: Emanuel, keby si nebol taký amorfný, ctil si Pravdu, a poznal ju, tak potom sa ti nemôže stať, že budeš tvrdiť, že pápež môže neomylne odvolať biskupa aj bez poznania konkrétnych informácií o ňom. Pretože práve to nariadil prvý konštantínopolský snem v článku č.6 kánona KC, aby sa dokázala vina a vyvrátilo osočovanie. Lebo toto poznanie konkrétnych informácií je vlastne výsledkom žaloby a úspešného dokazovania viny žalovaného biskupa. A to je nevyhnutná podmienka odvolania (pokiaľ hovoríme o odvolaní z dôvodu pochybenia biskupa) a záväzná povinnosť pre všetkých kresťanov vnútri cirkvi, to káže kánon. (viď citát z 16/07/2012 8:37)

  Pre vyvrátenie všetkých pochybností ešte jeden citát pápeža Gregora I.:
  “Vyznávam, že prijímam a ctím si štyri koncily (nicejský, konštantínopolský, efezský a chalcedónsky) práve tak, ako štyri knihy svätého Evanjelia…”

  Takže jednoznačne : aj pápeži sa riadia kánonom.

  Vo svetle tejto pravdy lepšie rozumiem aj Mons.Bezákovi, ktorý sa vyjadril, parafrázujem – kde niet žalobcu, niet ani obžalovaného…
  A v liste ďalej píše, že má pochybnosti, či jeho odvolanie bolo v skutku vôľou Svätého Otca…

  Vieš, v čom je smola podvodníkov amatérov ?
  Že svoje podvody nedotiahnú k dokonalosti.
  A potom je napr. taký odvolací dekrét formálne neplatný.

  Nechcem byť prorok, ale pretože mám oporu v Svätom Otcovi, tak verím, že p.Bezák sa vráti. (aj TimeaT…)

  Čo vy na to pán profesor ?

 • Z.:

  http://www.radiovaticana.org/slo/Articolo.asp?c=604176 – celý článok:

  … komentár Mons. Mariána Gavendu

  Na otázku, čo je najdôležitejšou udalosťou posledných dní na Slovensku, by väčšina odpovedala, že popri horúčavách, odvolanie arcibiskupa Bezáka. A väčšina tak aj odpovedá, hovorí, do omrzenia… Vyjadrovať sa k téme ešte aj na tomto mieste, či nevyjadrovať? Túto otázku som si kládol do poslednej chvíle. Nechal som to na biblické stretnutie, ktoré som mal s viacerými veriacimi rodinami včera večer. Na to, ako budú reagovať oni. Po svätej omši na sviatok patróna Európy, pri ktorej sme uvažovali, ako v benediktínskom duchu prebiehala a stále môže prebiehať obnova európskej spoločnosti tichým odumieraním a prekvasovaním silou evanjelia a podobne, nastalo zvláštne ticho. Chvíľu som ho nechal vystupňovať a potom doň vstúpil otázkou: „Tak čo, ideme rozoberať Abraháma alebo Bezáka?“ „No veď už sme pred omšou hovorili, čakáme čo k Trnave poviete…“. Z pôvodných pár otázok bola dvojhodinová zanietená diskusia. Okrem konkrétnych argumentov vyplavila, čím všetkým je každý z prítomných naplnený. Tichý, ale prezieravý právnik sa najčastejšie zapájal otázkou: „A to máš skade? To vieš odkiaľ? To ti kto povedal?“ Ukázalo sa, že tu v podstate nejde len o „kauzu Bezák“. Keď niekto spája dve nesúvisiace veci, zvykneme mu povedať, že mieša slivky s orechmi. V tomto prípade ľudia miešajú dokonca tri veľmi odlišné veci: arcibiskupa, uhorky a rožkatého. Zdá sa, že nezaškodí povedať pár slov ku každej z nich.

  O riešení situácie v trnavskej arcidiecéze môže mať svoj názor len niekoľko veľmi málo ľudí na Slovensku. Nepatrím medzi nich, ako medzi nich nepatria ani tí, čo do veci mudrujú. Na rozdiel od tých, čo sú si skalopevne istí, že majú vo veci jasno, viem len to, že takéto vážne riešenie neprebieha tak jednoducho, ako si väčšina myslí. Viem napríklad, ako pracujú vatikánske kongregácie. Že k riešenej kauze najskôr odborníci zhromaždia podrobný materiál, ktorý dostane každý člen kongregácie, teda niekoľko kardinálov a expertov, na naštudovanie. Pri ďalšom zasadaní každý vyjadrí svoj posudok, obyčajne spracovaný písomne, tzv. votum. Potom sa ujasňujú nejasné body a nasleduje hlasovanie. Prefekt kongregácie predkladá pápežovi ten výsledok, ktorý bol odhlasovaný, a to aj v prípade, keď by mal na riešenie on sám iný názor. Teda kolegiálny, civilne povedané demokratický postup, nie monarchistický. Viem aj to, že pápežská vizitácia má presné pravidlá a pápežský vizitátor dostáva veľmi presné smernice, ktoré vznikli z dlhodobej skúsenosti a riešení problémov po celom svete. A viem aj, čo znamená pápežské tajomstvo, že to vonkoncom nie je ututlávanie nepríjemných tém pred veriacimi. Podľa pápežskej inštrukcie Secreta continere sa vzťahuje na veľmi vážne záležitosti, týkajúce sa dobra celého cirkevného spoločenstva. Vychádza z kánonického práva, ktorým sa riadi vnútorný život Cirkvi a „keďže sa týka verejnej sféry, nemôže o ňom rozhodovať nikto podľa toho, čo mu diktuje vlastné svedomie, ale ten, kto má legitímnu starostlivosť o
  spoločenstvo, má rozhodovať ako, kedy, a s akou záväznosťou má byť toto tajomstvo uložené“. Jeho cieľom je chrániť ľudskú dôstojnosť.

  Toľko k samotnej kauze. Čo a prečo kto písal, kto koho ovplyvnil, uplatil, namočil, to sú len špekulácie, ktoré obyčajnej poškodia aj pravde, aj druhému, aj tomu, kto ich šíri. A možno je osožné dodať ešte dva princípy, všeobecne platné v duchovnom živote. Po prvé, že Cirkev je našťastie Božsko – ľudská. Prípadné ľudské pomýlenia, ktoré nikdy nemožno vylúčiť, si vyhradil riešiť a pre dobro svojej Cirkvi aj napraviť, či obrátiť na dobré, sám Boh. A po druhé, že určité nepríjemné rozhodnutie pochopíme až keď ho prijmeme. Kým sa človek vnútorne búri, stále mu budú naskakovať logické, objektívne a opodstatnené argumenty o tom, aká nespravodlivosť a krivda sa mu stala. Na čo to napriek všetkému bolo dobré, to človek pochopí až keď rozhodnutie prijme, a neraz je dokonca vďačný za eventuálny omyl či niečiu zlomyseľnosť. Týmto nechcem odkazovať rady arcibiskupovi Bezákovi – on to veľmi dobre vie -, ale všetkým, čo sa tak vehementne búria a majú na všetko svoj názor a argumenty, či už sa stavajú na jednu stranu alebo na druhú.

  Druhou témou je „uhorková sezóna“. Parlament nezasadá, vláda má prázdniny a každý deň treba niečím naplniť veľký priestor bulváru i polobulváru novinového i televízneho typu. Vieme z dlhoročnej skúsenosti, že popri prípadoch utopenia, infarktov z tepla a podobných sú cez letné prázdniny vďačným zdrojom cirkevné škandály. Vždy sa opráši dáka kauza, a keď sa náhodou niet do čoho zahryznúť, redakcie si ich dokážu aj vyrobiť, napríklad v podobe údajných zjavení, ktoré najskôr zinscenujú, potom týždeň propagujú a druhý týždeň popierajú a zosmiešňujú. Nuž do tohoročnej uhorkovej sezóny dianie v Trnave prišlo ako na zavolanie, zvlášť, keď väčšina médií mohla zabiť dve muchy naraz – mať lacnú kuriozitu a dobre si zavŕtať do Cirkvi.

  Tretia téma je podstatná. Práve tá sa týka nás všetkých. Popri proticirkevne ladených médiách si totiž na situácii najviac zgustol práve ten rožkatý. Prílišného démonizovania okolo trnavskej kauzy bolo až priveľa, a nechceme doň ešte prilievať. Diablom tu bol označený takmer každý. Avšak aj to je čertovina. Isté však je, že Cirkev má najmä duchovné poslanie a preto zápas dobra a zla sa jej neustále bezprostredne dotýka. Isté je aj to, že tento zápas sa nevedie medzi dvomi vyhranenými tábormi „dobrých“ a „zlých“, ale v srdci každého človeka. Preto mnohé veci nemožno vysvetliť len sociologicky, psychologicky, ani politicky a ekonomicky. V tomto zmysle si treba položiť základnú otázku: mediálny cirkus okolo celej kauzy vniesol medzi veriacich i neveriacich obyvateľov viac dobra, pokoja, či viac nenávisti, neistoty a spochybnenia. Už z rétoriky totalitnej tlače sme sa mohli poučiť, že nie každý, kto vedie sladké reči o Cirkvi, jej chce aj pomôcť. To, že práve proticirkevne ladené médiá sa zrazu vehementne zastávali arcibiskupa Bezáka vôbec nemusí znamenať, že by im išlo o arcibiskupa Bezáka. Len chceli využiť, a teda zmanipulovať sympatie voči jeho osobe, aby navŕtali nedôveru voči Cirkvi, naplnili hnevom, vyvolali neužitočné dohady a diskusie. V konečnom dôsledku tým ničili to, čo aj sám Bezák budoval. Znova sa človek nestíhal diviť, ako majú zrazu všetci na vec svoj jasný, presvedčivý názor, ako sa nadchýnali za transparentnosť a slobodu v Cirkvi, pričom o nich samých by sa mohlo povedať, že boli len zmanipulovaným stádom, ktoré slepo opakovalo tie argumenty, ktoré im predložila šikovne vedená mediálna kampaň.

  Rozvážny právnik na našom stretnutí mal pravdu: najskôr si treba klásť otázku od koho to viem, na čom sa zakladajú moje názory a emócie, a vzápätí druhú: k čomu ma to vedie – k dobru alebo zlu? „Preto sa usilujme pre to, čo slúži pre pokoj a na vzájomné budovanie“ (Rim, 14, 19). Čo je navyše, pochádza od Zlého. (prov. Mt 5, 37).

 • Emanuel:

  Dakujem Z
  -za zaujímavý komentár p.Gavendu
  Najviac sa mi páčil záver o Médiách

 • pozorovateľ:

  Myslím si, že Mons. Gavenda podceňuje situáciu. A ak sa takto podávali informácie o o. Bezákovi Vatikánu, tak sa ani nečudujem, že sa z toho vyvinula taká situácia, akú podávajú nie totalitné, ale slobodné médiá. Tu p. Gavenda dobre klame, ale koho?

 • Pozorovateľ:

  Nazvať v demokratickej krajine tlač “totalitnou” je skutočne veľká trúfalosť. A nazvať rozmýšľajúcich ľudí “zmanipulovaným stádom”, len preto, že potrebuje zas on zmanipulovať veriacich, to je skutočne veľký prejav lásky k ľuďom, hodným cirkevného hodnostára. Ďakujem Mons. Gavendu za priložené polienka do situácie, ktorá sa možno už upokojovala.

 • Emanuel:

  Pozorovateľ
  Tiež by mi to akosi nepasovalo, keby som to vnímal len vytrhnuté z kontextu a tiež nepoznal ako to bolo za totality.

  Totižto o.Gavenda písal v kontexte takto:
  “Už z rétoriky totalitnej tlače sme sa mohli poučiť, že nie každý, kto vedie sladké reči o Cirkvi, jej chce aj pomôcť. To, že práve proticirkevne ladené médiá sa zrazu vehementne zastávali arcibiskupa Bezáka vôbec nemusí znamenať, že by im išlo o arcibiskupa Bezáka. Len chceli využiť, a teda zmanipulovať sympatie voči jeho osobe, aby navŕtali nedôveru voči Cirkvi, naplnili hnevom, vyvolali neužitočné dohady a diskusie.”

  o.Gavenda sa najprv zmieňuje o tlači z “totalitného režimu”, čiže z čias socializmu (komunizmu) a preto aj dalej hovorí, že “sme sa mohli poučiť” – najmä tí,čo to zažili. Ak to číta ten, čo si nepamätá alebo nevie o tom ako to bolo, tak pochopiteľne, že nepochopí ani výraz “totalitná tlač”.

  Potom dalej hovorí “proticirkevné ladené média” – t.j. dnešné ako SME, PRAVDA … , ktoré vedú “sladké reči o Cirkvi” akože jej chcú pomôcť.

  A potom hovorí o manipulácie:
  “Len chceli využiť, a teda zmanipulovať sympatie voči jeho osobe, aby navŕtali nedôveru voči Cirkvi, naplnili hnevom, vyvolali neužitočné dohady a diskusie.”

  Áno je to manipulácia, pretože viem ako to je s pokrstenými, že čítajú tieto denníki s obľubou, sem-tam niečo skritizujú ale nalepí sa na nich toľko dezinformácii,že potom nedokážu rozlíšiť pravdu od klamstva.

  Povedal by som, že konkrétne v tomto článku hovorili skusenosti o.Gavendu a to ako z minulosti, ktorý zažil komunizmus, tak aj zo súčasnosti, ked to porovnáva.

  Pozorovateľ
  Poviem Ti jednu taktiku, ktoru skutočný nepriateľ rád používa:
  Je podobná ako pri hazardných hrách -POKER

  Do hry vstupia hráči ktorí navonok pôsobia ako keby každý hral za seba proti všetkým, ale neskôr jeden začne nahrávať druhému, aby porazili ostaných súperov.
  Pozorovateľ ako aj superi mali zo začiatku dojem, že každý hrá proti sebe, avšak ked si začnu nahrávať jeden proti druhému – začnu mať mylný dojem, že na ich strane je niekto, kto doteraz bol proti nemu, avšak to je len domienka, pretože v skutočnosti to len predstiera.

  Niečo podobné sa odohráva v suboji anjelov pri bielej a čiernej mágii, kedy pozorovatelia (ľudia) majú dojem, že praktiky čiernej mágii sú skutočne od diabla (Lucifera), ale praktiky bielej mágii sú proti Luciferovi a tak v tejto falošnej domienke, človek siahne po bielej mágii, aby zničil čiernu… (dobre to vidieť v Harry Poterovi a Pánovi prsteňov, či Narnia, kde “akože” dobrí používajú bielu mágiu na zničenie zla – čiernej mágii)

  Lenže v skutočnosti ani jedna a ani druhá nie je dobrá, pretože oni su samo o sebe praktikami démonov a to podobne ako aj samotná hazardná hra a všetci hráči, ktorí sa nechali zlákať na túto diabolsku hru o peniaze.

  A čo to má spoločné s Médiami?
  Toľko, že ked totalitné média spoza železnej opony ZSSR ako boli “Pravda”, “Večer”… sa javili ako nepriatelia, tak naproti nim zo Západu vnímali Média ako priateľov, pretože navonok bojovali proti totalitným z Východu.

  Avšak to bola len navonok kamufláž, lebo v skutočnosti obidva Bloky ako aj média boli vytvorené na väčší konflikt a spustenie vojny. Len zázrak Boží na príhovor Panny Márie rozlomil tieto Blokády (bez vojny)

  V sučasnosti sa javí, že po totalite (po páde ZSSR) akoby už táto hra neexistovala. Avšak tak ako sú démoni rozdelení, lebo u nich neexistuje poriadok, tak aj v živote ľudí sa tieto praktiky používajú.

  Preto Ježiš povedal, že nemôžeme služiť 2 pánom.

  Človek si môže povedať, že je len akýmsi pozorovateľom, ktorý sa neprikláňa ani na jednu stranu, ale v skutočnosti ak proti nim “nebojuje” prostriedkami Božími, tak je za nich, či už za 1 alebo za 2 stranu.

  Preto Ježiš povedal, kto nie je proti nám, je za nás… ináč povedané, kto nie je s nami, je proti nám.

  Človek má slobodnu vôľu a tak dokonca života môže ísť vlastnou cestou, ale na konci života sa bude od neho požadovať najzreteľnejšie prečo si nevybral Cestu Ježiša krista.

 • Fero Rada:

  Za cast komentara mons. Gavendu o manipulacii medii s touto kauzou by sa nemuseli hanbit ani v Pravde pre 30 rokmi. Smutne. Do zmanipulovaneho stada zaradil asi aj Frantiska Mikloska, Jozefa Mikloska, Tomasa Halika, Vaclava Maleho a dalsich.

  Pycha peklom dycha. Viac pokory v takto spornej veci by neskodilo pan Gavenda.

 • Jaro:

  Emanuel: aj ti ludia v Trnave co sa pytaju na dovody (nespochybnuju odvolanie len sa pytaju preco sa to stalo) su proticirkevne naladeny?

  Viem, teraz rozvinies teoriu ze su zmanipulovani a zmagoreni mediami, akurat to ma jednu trhlinku – oni sa pytali ked media este tuto tema nepitvali…

  kauzu Bezak prirovnat k spravodajskym hram z casu totality? Da sa, akurat to sa moze stat cloveku ktory vela cita (akurat nie je scitany)… vidim ze v Tvojom pripade disponujes obrovskym mnozstvom nacitaneho textu – zial casto vytrhavas myslienky z kontextu a principialne dokazujes, ze replikujes myslienky bez toho aby rozumel ich jadru a logickym vazbam medzi nimi… uz len to ako si Pozorovatelovi vysvetlil teoriu kamuflaze je nieze usmevne ale trapne.

  Gavendov prihovor – zaujimave zmyslanie, akurat ze nekladie otazky do vlastnych radov – kto to cele sposobil? Naozaj je nutne hrat sa na take utajovanie akoby bol Bezak a jeho dovody utajovanou technologiou…. krizova komunikacia tu sklamala v plnej miere, stacilo s ludmi komunikovat inak nez mocensky – v roku 2012 sa uz s ludmi neda komunikovat stylom “zavrite usta, nemate narok na otazky” – to slo v 18.storoci, dnes je ina doba… a kto si to neuvedomuje ublizuje sam sebe

 • Jaro:

  P.S. osobne Bezaka nepoznam, len pri citani Emanuelovych riadkov ma tak napada cim mu musel ten Bezak ublizit ze z jeho prispevkov sala skryta nenavist voci tomu cloveku…

 • pozorovateľ:

  Emanuel, tak potom je to s Mons. Gaveddom ešte horšie, lebo pozná ako pracuje totalitná tlač, a napriek tomu sa nielenže nepoučil, ale pracuje “cez kopirák”. A prikláňam sa k názorom Fera Rada a Jara. Prosím ťa, kto bol Mons. Gavenda počas totoality. Akosi som o ňom nepočul. Ale na druhej strane som počul pri páde totality o niektorých, ktorých si teraz trúfol nazvať “zmanipulovaným stádom”. No ale ako sa hovorí “po vojne je každý generálom”. Ľuďom chýba vďačnosť a Mons. Gavendovi tiež. Kde by bol s Katolíckymi novinami dnes, keby neboli tu tí, ktorí sa odvážili postaviť voči totalite. A takých “papierových generálov” v radoch cirkvi je dnes neúrekom. Je to smutné, moc smutné, lebo súčasníci doby, ktorí dávajú svoje svedectvá, sú ešte nažive. Ešte to nie sú zmanipolavané dejichy. a ja hovorím “Chvalabohu, alebo Chvála Bohu” ! Amen!

 • Pozorovateľ:
 • Emanuel:
 • Jaro:

  “Z tohto opodstatneného dôvodu najmä veriaci by mali opustiť od tejto akcie a radšej vyzývať ľudí k modlitbe, pôstu a k väčšiemu hľadaniu pravdy, ktorú cirkevní predstavitelia postupne zverejnia. Výzva k poznaniu pravdy nesmie odporovať rozhodnutiu pápeža, ale musí byť v sulade s jeho učením.”

  vyzva hodna zamyslenia – najma nad jej pisatelom… mozno nepochopis o com pisem.. ale predsa sa opytam – ak sa dieta ktore sa hra v obyvacke opyta co spravil bracek v kuchyni, ze ho otec vylatal, spochybnilo tym vaznost a autoritu otca alebo sa len opytalo co sa vlastne stalo?

  v tejto kauzicke uz ide bokom vsetok rozum a pragmaticke zmyslanie, zbytocne sa rozviruju vasne…

 • Emanuel:

  Pozorovateľ
  vieš, čo sa mi páči na tvojej reakcii?
  … že aj ked nesuhlasiš s názorom o.Gavenda, predsa nepoužívaš neslušný slovník typu: “Ten je neznaboh, tupec, trepe…” vieš, také vyjadrenia ako ked sa niekto urazí, tak začne nadávať, lebo už nemá argumenty.

  To ma zaujalo na agnostikov, ateistov, že pokiaľ im záleží na slušnej diskusii, tak sú ochotmí sa zdržať neslušných slov, ale akonáhle im už nezáleží na slušnosti a úcte voči oponentovi, tak prejdu od témy ku osobným útokom a s tým maju problém aj veriaci.

  Ked hovoríš o inom pohľade na totalitné média,bolo by dobré vedieť viac o neprajníkov v médiach, ale hlavne o tých, ktorí sú priatelia toho dokonalého INFORMÁTORA

  Najúžasnejšie MÉDIUM je KNIHA kníh (BIBLIA), ktorá je tak aktuálna, že najdokonalejší INFORMÁTOR (STVORITEĽ sveta) skrze ňu – nám stále dáva na známosť ako neustále sa odohráva súboj medzi dobrom a zlom.

  Napr. v knihe Zjavenie Jána v symbolickej reči poukazuje na DOBRO, ktoré sa označuje za Baránka Božieho a ZLO sa dokonca podrobnejšie vysvetľuje, ked poukazuje na divé zvieratá ako je “červený drak, šelma podobná Baránkovi, šelma podobná leopardovi”

  Prečo to spomínam?

  Vo všeobecnosti a najmä agnostici, či ateisti vnímajú nepriateľov len ako veriacich v niečo nadprirodzené alebo neveriacich.

  Ako vidím, tak aj Ty vnímaš, že dezinformácie a falošné správy nie su len u neveriacich, ale aj u veriacich, avšak na to, aby sme si viac rozumeli a dokázali rozlíšiť dobré informácie od zlých – pozrime sa na to, ako rozlišovať dobro od zla:

  INFORMÁTOR (BOH) zjavil, v Biblii rôznych falošných informátorov:
  12-13 kapitola:
  1.červený drak
  Totálne pyšný a násilný presadiť svoje názory – bez rešpektu voči iným názorom, t.j. ideologia ateizmu typu: komunizmus – média v krajinách ako je severna korea

  2.šelma podobná Baránkovi
  – navonok sa javí ako spravodajstvo lojálne voči Pravde o Bohu a ľudstvu, ale v skutočnosti chtiac-nechtiac prekrucaju správy tak, aby nimi nahrávali šelme podobnej leopardovi. Takými sú napr. správy kresťanských siekt, ktoré dokonca pôsobia aj v katolickj Cirkvi

  3.šelma podobná leopardovi
  – navonok sa javí ako tí, ktorí nechcú totalitu (červeného draka – ateizmus) a chcú pomôcť šelme podobnej Baránkovi (voľnomyšlienkárom)ako aj samotnému Baránkovi Božiemu (Ježiš a Cirkev), ale v skutočnosti chcú svojimi správami vládnuť sami, čiže aj ked navonok správa vizerá ako v prospech Boha a Cirkvi, tak úmysel a zámer správy smeruje k tomu, aby ľudia jednak spochybňovali Boha a Cirkev i nasledovali JU (šelmu podobnu leopardovi)
  To sú správy (neo)socialistov … ktorí navonok pôsobia, že nehraju na žiadnu stranu, ale v skutočnosti sú na strane zlého.

  http://boh-jeziskristus-cirkev-matka.meu.zoznam.sk/news/web-stranky-zamerane-proti-katolickej-cirkvi-/

  Totižto padlí anjeli,aj ked su rozdelení do spomínaných kategorii, tak oni sa nezmenia. Ľudia ich nemôžu zmeniť, to skôr ľudia sa menia na nich -osvojením ich myslenia

  Aj ked poznáme svojich nepriateľov, predsa je ešte dôležitejšie poznať svojho Priateľa, lebo najlepšou ochranou je nechať sa chrániť Priateľom – nie len strániť nepriateľov.

  Lenže na to je potrebné poznať dobré správy (Baránok Boží):
  – t.j.Božie Slovo – proroctvá, učenie pápeža – Cirkvi a s tým spojené články.

  Ak toto vieme, potom ľahšie rozlíšime čo je Pravda.
  To Pilát nevedel (resp.to nechcel vedieť) a preto sa rozhodoval nesprávne, posudzoval ľudí neobjektívne, podobne ako aj dnes človek,ktorý nepríjma správy z Nebies.

  Čo myslíš?
  Ako to vidí Boh s ohľadom na odvolanie Mons.Bezáka?

 • pozorovateľ:

  Emanuel, ako to vidí Boh? To nechám na Boha samotného. To nemôžeš vedieť ani ty, ani ja. Ale jedno si myslím, že Boh je spravodlivý, a ak bola o. Bezákovi spôsobená krivda, zjedná nápravu. Ako čítam, presadzuješ, že pápež je neomylný, to ti neberiem, aj keď si to ja sám nemyslím (história pápežov moje tvrdenie dokazuje – nebudem to rozvádzať, skús si to prejsť sám a trochu aj poštuduj). Ale jedna otázka. Je pápež vždy aj spravodlivý? Je jeho neomylnosť prejav vládcu, alebo je to aj prejav správneho konania a následného rozhodnutia. A ak áno (je aj spravodlivý), cituj mi, prosím, dôkaz zo svätého písma. Ja o tom nič neviem a rád sa nechám poučiť. Vieš, lebo spravodlivosť by mala priniesť pokoj, a to sa nestalo.

 • Jaro:

  Ja myslim, ze kauzicka Bezak je len vysledkom zlej ludskej komunikacie a prejavom povysenectva podobneho razenia ake prezentujes vo svojich prispevkoch Ty. Vsetko sice zabalene do milo ladenych slov, ale prudko povysene. Som nauceny nazyvat veci pravymi menami a ze sa to dotkne niekoho kto si o sebe mysli viac nez je zdrave a ma tendencie byt mravokarny, poucujuci a vsehoznaly to ma az tak velmi netrapi. Kazdy nech si je svodomim seba sameho…

  otazku ako vidi Boh odvolanie Mons.Bezaka tazko komentovat… ako som uz povedal, vela čítať a používat vela citátov este neznamená byť sčítaný – často je to len snaha pôsobiť tak navonok :-)

  pokoj v duši Tvojej Emanuel

 • Jaro:

  reagoval som sice na reakciu Emanuela na Pozorovatela, ale nedalo mi nereagovat na tie opakovane “mudrosti” na banalnu temu

 • Emanuel:

  Pozorovateľ
  Predovšetkým dakujem za odpoved a že sa zaujímaš o spravodlivosť, len by ma zaujímalo, čo pod tým pojmom myslíš, pretože napr. v Biblii má tento pojem viac významov.

  Napr. spravodlivosť Božia a ľudská má iný význam a ešte tie sa delia na viacero – podľa situácie
  Ked Boh spravodlivo odmeňuje a trestá svet do konca sveta, tak to je len časť z jeho spravodlivosti, nakoľko je prelínaná milosrdenstvom. Avšak na konci sveta sa jeho spravodlivosť ukáže v plnej miere.

  Podobne aj v prípade ľudskej spravodlivosti je to tak, že pokiaľ človek žije na zemi, tak jeho spravodlivosť musí byť s milosrdenstvom tak prelínavá, že nemôže odsúdiť človeka za to, čo by si zaslužil, ale odpustenie (milosrdenstvo) musí byť na 1.mieste.

  Avšak pojem spravodlivosť sa vníma aj ako dať ľudom rovnaku mieru, ako v prípade spravodlivého Jozefa v Egypte, čo sa týka materiálnych potrieb.
  Preto ma zaujíma, čo konkrétne myslíš pod pojmom „spravodlivosť“

  Ak napíšeš, zaiste si lepšie porozumieme, ale poviem Ti, že pre mňa Boh bol kedysi nespravodlivý preto, lebo nerobil to, čo som chcel ja. Napr. som chcel, aby sa mi zjavil a povedal, čo chcem počuť, alebo aby zasiahol spravodlivo tam, kde treba, ale opäť podľa mojich predstáv atd… dnes však viem, že nemôžem žiadať Boha o to, aby konal spravodlivo podľa mojich, či iných ľudských predstáv, ale podľa svojej predstavy, lebo ľudské sú často-krát mylné, kdežto Božské predstavy sú dokonalé.

  A preto som sa Ťa pýtal, že či poznáš Božiu vôľu – predstavu, čo si myslí o prípade Mon.sBezáka.
  Lebo On si niečo myslí – má predstavu, ktorú zjavuje aj nám ľudom,len je otázne, či ju príjmame takú, aká je a či ju chceme vidieť.
  Ked píšeš, že ju nemôžem vedieť, tak to nie je celkom tak ako sa zdá. Totižto Boh nie je len akousi energiou, ktorá svet dala do pohybu, ale je živou Bytosťou, ktorá myslí, vníma počúva a hovorí – reaguje na naše podnety – správanie a to rôznym spôsobom:

  Posiela nám anjelov a ľudí do cesty – dokonca aj sám sa zjavuje, aby nám ukázal aký je a čo chce.
  Napr. v čase kauzy (v júni) poslal Pannu Máriu, aby povedala, že nemáme sudiť kńazov. Toto je dosť trefné, vzhľadom na situáciu, pretože pri tejto kauze sa ľudia uchyľujú k dvojakým extrémom:

  k obvineniu Svätej Stolice – pápeža alebo Mons.Bezáka
  V každom prípade vinu a odsudenie hľadajú u kňazov.

  A preto nie je dobré hovoriť o zlyhaniach Mons.Bezáka ale ani o chybách pápeža.

  Skôr je dôležitejšie hľadať Božiu Tvár a jeho vôľu – potom nám ukáže pravdu o celom prípade i daruje nám svoj Pokoj (Nm 6,24)

  Lenže nie ako svet dáva, ale aby sa naše srdce nestrachovalo.

  Lebo ked svet hovorí o pokoji, tak v srdci hromadí hnev, kdežto Ježiš priniesol Pokoj, ktorý v čase utrpenia prináša poslušnosť, pokoru a prijatie utrpenia. Pozri sa ako to prijali ľudia:

  Tí, čo posluchli s pokorou zástupcu Krista na zemi (pápeža) v pokoji príjmaju utrpenie s tým spojené.
  Avšak tí, čo neprijali toto rozhodnutie, cítia v srdci nepokoj a hľadajú vinníka, aby sa ospravedlnili pred svetom. Lenže Boh skuma srdcia ľudí a vidí, čo v nich máme.

  Ak môžeš napísať viac o tom ako si to myslel so spravodlivosťou pápeža, tak napíš aj nejaký príklad, pre lepšie pochopenie.
  Dakujem vopred aj za slušné vyjadrovanie.
  God bless you with Virgin Maria+

 • Jaro:

  ” Ked píšeš, že ju nemôžem vedieť, tak to nie je celkom tak ako sa zdá.”…. tak nám ju prezraď keď to vieš… i keď si myslím že toto už nie je námet na logickú diskusiu k téme, ale na zbežné vyšetrenie odborníkom :-)

 • Emanuel:

  Jaro… Tebe súkromne, podľa okolnosti: emanuel@pobox.sk

 • pozorovateľ:

  Emanuel, ja inú, ako Božiu spravodlivosť nepoznám. To ostatné je len nespravodlivosť, ktorá je v rozpore s Božími zákonmi. Hoci vyzerá zdanlivo ako spravodlivosť, ale spravodlivosťou nie je.

 • Emanuel:

  Pozorovateľ citujem Ťa:
  “Ale jedna otázka. Je pápež vždy aj spravodlivý? Je jeho neomylnosť prejav vládcu, alebo je to aj prejav správneho konania a následného rozhodnutia. A ak áno (je aj spravodlivý), cituj mi, prosím, dôkaz zo svätého písma. Ja o tom nič neviem a rád sa nechám poučiť.”

  Protestanti hľadaju múdrosť v Písmach ako je Biblia a mimo nej ak niečo nájdu, tak to neberú vážne. Lenže aj ich Biblia je natoľko kontroverzná, že ťažko povedať, či vôbec berú vážne Sväté Písmo (česť vínimkám), keď porovnávajú Božie Slovo z ich Biblie s Božím Slovom zjavené MIMO Biblie a nakoniec Ho aj tak nepríjmu.
  Pripomína mi to starozákonných Zákoníkov a farizejov, ktorí aj Ježišovi vraveli, že majú Zákon Boží atd…, ale keď k nim hovoril ten istý Zákonodarca (Ježiš Kristus-vtelené Božie Slovo) tohto Božieho Zákona, tak ním opovrhli.

  A to je dosť poučné aj pre našu dobu, keď ľudia hľadajú odpovede vo Svätom Písme (Biblii), ale pritom odmietajú Sväté Slová, ktoré sú MIMO Biblie.

  Napr. Ten istý Boh, ktorý skrze Ducha Svätého vnukol napísať posvätné knihy Svätého Písma (pred 2000 rokmi), tak podobne urobil aj sv.Faustíne Kowalskej, keď sa jej zjavil v Krakowe 1937 a povedal, aby vo svojom Denníku zapísala Slová, ktoré jej diktoval a čo videla.

  Ten istý Boh a aj ked iné slová (vety), predsa sú to Božie Slová.
  Ináč povedané: Božie Slová v inej dobe!

  Lenže to nie je všetko!
  Pretože Boh neprehovoril len k tým osobám, ktoré poznáme zo Svätého Písma, alebo len takým spôsobom ako sa zjavil spomenutým osobám, ale na rôznych miestach a v dobe, takže ak máš záujem vedieť, či pápež je spravodlivý – nevadí, ak sa odvolám na iné zdroje?

 • pozorovateľ:

  Emanuel, mne to nevadí. Dôležité je, či to je aj dôveryhodné.

 • pozorovateľ:

  Emanuel, a ešte jedno. Citujem ťa:
  “Pretože Boh neprehovoril len k tým osobám, ktoré poznáme zo Svätého Písma, alebo len takým spôsobom ako sa zjavil spomenutým osobám, ale na rôznych miestach a v dobe, takže ak máš záujem vedieť, či pápež je spravodlivý – nevadí, ak sa odvolám na iné zdroje?”

  Mám takú jednu zásadu, a tej sa celý život držím. A síce, ak chce Boh prehovoriť, tak prehovorí v tom človeku, ktorý je na to kompetentný a nedáva odkazy cez iné osoby. Lebo ak príde správa pre pápeža cez vizionára, tak kto je v tej chvíli dôležitejší? Vizionár, alebo pápež. Takže, ak sa rozprávame o neomylnosti a spravodlivosti pápeža, beriem do úvahy len tie správy, ktoré Boh odovzdal len jemu samotnému. Všetko ostatné oslabuje pozíciu pápeža. Možno sa ti zdá moje tvrdenie neprimerané, ale ja ho považujem za správne. Lebo aký je to potom hierarchický poriadok, kde obrazne “noha” (vizionár) na ľudskom tele k tomu, aby vykročila dopredu dostane tento pokyn niekde z vesmíru, a nie od “hlavy” (pápež). Tu niečo nie je v poriadku, nemyslíš? Pápež z nejakého dôvodu, ktorý pozná Boh, stráca v katolíckej cirkvi pozíciu a jeho vplyv slabne.
  Pozri si aj toto. Je to síce bulvárna tlač, ale niečo má do seba. Ako sa hovorí, “bez vetra sa ani lístok nepohne”. A tak nejako to zrejme bolo aj pri odvolávaní o. Bezáka. Som o tom presvedčený.
  http://www.cas.sk/clanok/228867/unik-dokumentov-z-vatikanu-zradili-papeza-chyzna-a-osobny-sekretar.html

 • Jaro:

  … ja som sa už pokúšal Emanuelovi vysvetlit, ze rozhodovat sa tak vysoko v hierarchii ako je papez moze len na zaklade podkladov a navrhov,ktore dostane a preto tu hovorit o absolutnej neomylnosti je totalny nezmysel, ale holt clovek zahladeny do vlastnej teorie nepoznajuc ani len zakladne principy fungovania takychto kolosov si bude mliet svoje dookola… skusim po lopate – podklady a navrh nepripravil a nepredlozil papazovi Boh ako sa to pokusa naznacit Emanuel, ale omylni ludia z masa a kosti z nizsich struktur… a nik z nas co tu diskutujeme nevieme ako to bolo a preto tu polemizovat o jednoznacnosti tej ci onej varianty… a co uz je ako som uz naznacil uplne spatne je nastavena strategia komunikacie – ktoru tiez nerealizuje papez ale rad uradnikov v celej strukture pod nim….

  treba niekedy uvazovat s nohami na zemi a nie v oblakoch, vtedy sa lahsie chapu veci z nadhladu… i ked tazko polemizovat s clovekom, ktory v zivote riadil asi len auto a svoju klavesnicu (podla uvah to tak vyzera)…

 • Helena:

  Celá táto aféra, len odkrýva verejnosti aký je boj v samotnej cirkvi. Na jednej strane su tí čo si myslia, že sú dokonalí a bez nich by pravda nemohla existovať. Na druhej strane su tí, čo otvorene hovoria o problémoch v cirkvi, alebo o svojich problémoch v cirkvi a možno aj nevhodným spôsobom kladú otázky a odpovede. Odpovede na pálčivé otázky iste len prídu na rad v budúcnosti, hoci aj ja by som ich najradšej zamietla pod koberec. Jedno nebezpečenstvo, ktoré vidím, že tí čo si myslia, že sú dokonalí, tak sa tak boja, že by pravda mohla utrpieť, že urobia všetko preto, aby od koreňa vyhodili strom, aby náhodou nenakazil celú záhradu. /Tým stromom myslím o.Bezáka/
  Ďakujem za nepriateľské postoje, ktoré mi budete adresovať.

 • Jaro:

  no a Emanuel ma o čom písať – tipujem to na 30-40 riadkov….

 • pozorovateľ:

  Jaro, všimol som si :-) Ale obávam sa, že sa to ani nedá vysvetliť, pokiaľ druhá strana sa nesnaží hoci len málo pochopiť. Ale o to mi vlastne ani nešlo, ja nikomu jeho malú pravdu neberiem, keď chce, nech ju má.

 • pozorovateľ:

  …teda, tám som nechcel povedať, že tá moja pravda je veľká. Je rovnako malá, ale držím sa jej, a občas k nej ešte niečo pribalím, keď mi Boh pošle múdreho :-) V poslednom čase ním bol o. Bezák.

 • Jaro:

  pozorovatel: niekedy je snaha pochopit malo, demagogom sa stava ze su tak zamotani do svojej naivity, ze nevidia svet okolo seba a nedokazu pochopit suvislosti…

 • Vlado:

  Máš pravdu pozorovateľ…
  Jaro, tipujem 45…
  Spomenul som si na jeden krásny príbeh z akademickej diskusie na prednáške :

  Študent A: Tá guľočka je celá biela.
  Profesor : Áno, máš pravdu.
  Študent B: Tá guľočka je celá čierna.
  Profesor : Áno, máš pravdu.
  Študent C: Ale pán profesor, ako môžete hovoriť, že obaja majú pravdu??? Veď tá guľočka predsa nemôže byť celá biela aj celá čierna ?!
  Profesor : No áno, vidíš, aj ty máš pravdu. Každý má svoju pravdu.

  To bolo len zo srandy, :-) lebo vážne veci tu niekto…, no aby sa neurazil…, filtruje cez dva koherentné filtre posunuté o 90° :-)

  Alebo, ako hovorí Jaro : zamotaným sa stáva, že svoju naivitu tak demagogicky nevidia, že snaha pochopiť svet okolo seba… – pochopiť nedokážu – a niekedy je málo súvislostí …

 • Jaro:

  Vlado: bude to viac, momentalne tvori, googluje, vyhladava spravne citaty, myslienky inych :-)

 • pozorovateľ:

  Jaro, tak prvý odhad si mal správny. Ibaže Emanuel nás zradil, utiekol ku konkurencii. Tu to máme, 34 riadkov aj s hviezdičkami
  http://www.postoy.sk/node/3698/talk

 • Jaro:

  strašný život jedinca, čo všetko vidí tak čierne, za všetkým vidí boj zla proti dobru….nuž ale niekto sa rád týra takýmito úvahami

 • JoniK:

  Vlado:
  http://duda.kapitula.sk/2012/04/reakcia-k-vyzve-teologickeho-fora-z-3-marca-2012/#comment-5797

  pozorovateľ (Pozorovateľ):
  …nemám v pláne sa zúčastniť diskusie… …zostávam pozorovateľom.

  Vlado, Jaro, pozorovateľ (Pozorovateľ):
  gratulujem, váľate sa v svojom videní sveta a ani ste nezbadali, že ste klesli do krčnového suterénu.
  Urážate.

 • pozorovateľ:

  JoniK, k prvej pripomienke na moju adresu: máš niečo proti tomu, ak človek zmení názor?
  K druhej: v krčne, ani v krčme som v živote nebol, tak nepoznám ani jej suterén. Čím urážam, tou štipkou humoru? Alebo svojimi názormi? A ty prečo súdiš?

 • JoniK:

  Nateraz už asi určite možno pozorovateľ,

  o hlbšom pozadí avizovaných odchodov z blogu Jano a aj Tvoj nahrávač Jaro tu
  http://duda.kapitula.sk/2012/07/k-pripadu-pana-arcibiskupa-bezaka/comment-page-14/#comment-8039
  a zakľučenie perfektnými myšlienkami TimeaT pre Jana tu
  http://duda.kapitula.sk/2012/07/k-pripadu-pana-arcibiskupa-bezaka/comment-page-14/#comment-8050

  Nateraz už asi určite možno pozorovateľ,
  neváľaj sa. Čítaj. (Napísal som, že urážaš. To nie je úsudok, ale fakt).

 • pozorovateľ:

  JoniK, zaujímavé postrehy s tými odkazmi, ale netrafil si sa. Teplo, teplo, ale nie horúco! Všetko nemusíš vedieť.

 • Jaro:

  ak narazas na moju poznamku voci Emanuelovi tak …mne to farebné videnie sveta vyhovuje viac ako čierno-biele… pesimizmus ochudobnuje ducha.. a ak taketo konstatovanie niekoho uraza miesto toho aby ho evokovalo k zamysleniu, potom je to velmi zle…

  inak neviem koho som kde urazil…

 • Vlado:

  Pointa toho príbehu s guličkami je v tom, že ak by sme uznali tézu, že každý má svoju pravdu, tak z toho vyplýva množstvo nezmyslov, a jeden z nich je aj ten príbeh. Ten profesor z toho príbehu sa len zahral hru so študentami, čo by sa stalo, keby sme prestali akceptovať fakt, že pravda je len jedna, a keby sme akceptovali to, že každý má svoju pravdu. (Tieto dve tvrdenia sú protichodné) A aby to nevyzeralo, že to tu bolo len tak, tak význam toho príbehu je určený pre tých, ktorí s ľahkosťou ukľudňujú vášnivo diskutujúcich s odôvodnením, že načo sa tu vôbec hádate, keď každý má kúsok svojej pravdy, alebo každý má svoju pravdu. Mimochodom, keby mal každý svoju subjektívnu pravdu, tak objektívne nie je možné ani vyrieknuť pravdivý výrok. To preto, lebo je porušená objektivita. Každé posúdenie pravdivosti výroku si vyžaduje oporu o objektívnu konzistentnú pravdu = axiomu, ktorá sa nedokazuje, alebo jej dôsledok. Inými slovami, rozumne sa dá diskutovať len vtedy, ak spomedzi seba nevyženieme Pána Boha – objektívnu dokonalú Pravdu, ktorá nemá v sebe žiadny spor. Každý kto je sporný, tak neobstojí. U ľudí sa to však bežne stáva, lebo sme normálni, sme omylní, ale ďalej normálni ostaneme len vtedy, ak sa s vnútorným sporom riadne vysporiadame. T.j. ak k tomu dôjde, že zistíme a uznáme vnútorný spor, (napr. že sme klamali a už sme aj zabudli čo sme tvrdili… a pod.), tak buď musíme znovu oklamať, ak nám na to ostal nejaký priestor, alebo musíme priznať, že sme klamali, alebo že sme sa mýlili. Tí, ktorí sa takto riadne nevysporiadajú, ostávajú v spore, a pre všetkých normálnych chápavých ľudí sú nepochopiteľne zadubení, alebo tvrdohlavo hlúpi, alebo chorobne retardovaní, alebo očakávajú, že tým ostatným to nevadí, lebo sú podobní ako oni sami. To nie je konštatovanie, ktoré je narážkou, alebo nebodaj nadávkou, alebo emočným vzplanutím, to je jednoducho len výrok. Uvediem príklad dvoch výrokov (Em.asi ich spoznáš):
  1. Existuje osoba X, ktorá sa neomylne rozhoduje.
  2. Táto osoba X nie je neoklamateľná. (čiže môže byť niekým oklamaná)
  Tieto dva výroky sú v spore. Prečo ? Lebo ak by bola osoba X oklamateľná, tak pri najbližšom klamstve (ako udalosti, kedy osobu X oklamú) by toto klamstvo osoba X považovala za pravdu, a čokoľvek by z toho vyplývalo, už to nemusí byť pravda. Stačí, že to klamstvo osoba X len vyriekne v nádeji, že je to pravda, a už sa mýli. Z toho vyplýva, že nie je neomylná. A z toho vyplýva, že aj pri svojom rozhodovaní sa môže mýliť. Všimni si Em., že každá veta bezprostredne vyplýva z tej predchádzajúcej. To nie sú nepodložené úvahy, alebo nejaké názory. To sú výroky. (Ak platí výrok 2, tak neplatí výrok 1)
  To ale nie je všetko, lebo ak sú spomenuté dva výroky v spore, tak potom ak existuje osoba X, ktorá sa neomylne rozhoduje, tak z toho vyplýva, že je neoklamateľná. Prečo ? Lebo jej stačí, aby sa išla neomylne rozhodnúť o hocičom čo pozná, a vtedy musí byť celé poznanie osoby X pravdivé, čiže nemôže žiadne klamstvo považovať za pravdu (to je zrejmé z doteraz uvedeného). Čiže takáto osoba X spozná klamstvo pri každom pokuse ju oklamať, pri každom jej vyrieknutí. A z toho vyplýva, že takáto osoba X je neoklamateľná. To by okamžite zmenilo svet. No teraz ukončím výrokovú časť a opýtam sa jednoducho : Em., vieš si reálne predstaviť takúto osobu X ? Nesie v sebe niečo absolútne, niečo dokonalé, však ? Asi to nebude žiadny ľudský tvor, ako by si ju nazval ?

  Pokiaľ ale tvrdím, že osoba X je neomylná len v určitej oblasti poznania (napr.evanjelium), tak táto osoba X musí mať pravdivé poznanie o danej oblasti úplne komplexné (bez väzby na iné oblasti poznania). Takáto osoba nesmie žiadne klamstvo z danej oblasti považovať za pravdu. Ináč by sa bohužiaľ opäť dostala do sporu. Čiže čisto teoreticky, keby existoval heretický pápež, tak logicky – nie je neomylný.

  Aj keď uznávam poznanie rozumové (logické) a poznanie z viery (zjavenie), aj keď uznávam, že poznanie z viery môže byť dokonalejšie ako rozumové, tak, alebo tak, stále ide o poznanie jedinej pravdy. A keďže pravda je len jedna, z toho vyplýva, že obidve tieto poznania nemôžu byť nikdy v spore. Lebo poznávajú jednu a tú istú pravdu. Z toho vyplýva, že skutočné poznanie z viery nikdy nemôže odporovať logickému poznaniu a naopak.
  Ak niekedy prišlo medzi nimi k sporu, tak buď bola chyba v logickom myslení, alebo bola chyba v predkladaní pravdy spoznanej vierou (resp.len v jej interpretácii).
  Zaujímavé na tom celom je to, že človek najprv vnútorne akosi cíti, ako to je, ani nevie argumentovať, a potom sa ukáže hneď niekoľko ciest, ako sa dá dôjsť k pravde. Teraz myslím len k tej elementárnej pravde o neomylnom odvolaní, ktorá v podstate pre niekoho možno ani nestojí za reč…
  Ale môže nás tešiť, že vieme, komu sme uverili, kto je Cesta, Pravda a Život…
  Pokiaľ som vyššie napísal tvrdšie slová, tak to bolo už zo zúfalstva, že niekto vnútorne sporný sa tvári, že je spravodlivý – a opäť – fakt – nechcem urážať.
  A potom, na odľahčenie, aj trochu vtipu nezaškodí…
  JoniK, ak mám robiť pokánie, OK, napíš mi konkrétnu ľútosť, ja sa nad tým zamyslím…
  Ospravedlňujem sa, že tak dlho píšem.

  PS: To posledné v mojom predchádzajúcom komentári na konci obsahuje všetky slová od Jara, len v inom poradí…:-) a tie filtre neprepustia žiadny lúč svetla.

 • pozorovateľ:

  Absolútna Pravda je to, čo sa nikdy nemení, a len takáto Pravda podmieňuje jednanie človeka v duchu spravodlivosti. Nie je pravdou to, ak istá osoba, povedzme X vyriekne pravdu v časopriestore AB a zmenou časopriestoru na BC osoba Y zmení “pravdu” osoby X na “pravdu” osoby Y. Takou základnou poučkou Pravdy je napr. “BOH JE PRAVDA? BOH JE LÁSKA” Túto Pravdu bude vyznávať každý vyznávač Pravdy.

 • pozorovateľ:

  …prepáčte, správne je to bez otáznika “BOH JE PRAVDA. BOH JE LÁSKA”

 • pozorovateľ:

  Ak osoba X bude chcieť vyzerať ako autorita, svojej pravdy, ktorá nie je Pravdou, z časopriestoru AB sa bude zaryto držať. V takomto prípade Ten, čo je Pravda a Láska spolu, môže osobu X vymeniť na osobu Y. A začarovaný, v jednom bode ešte otvorený a do elipsy ubiehajúci kruh môže buď pokračovať, alebo sa natrvalo uzavrie a vznikne z toho dokonalý kruh.

 • pozorovateľ:

  JoniK, a týmto sa moja misia skončila. Môžeš byť spokojný :-)

 • JoniK:

  pozorovateľ,
  poukázal som na kontradiktórny obsah Tvojich vlastných myšlienok a Tvojho vlastného konania. Ak sa navyše na tomto fóre už odchody z fóra pertraktovali a jeden si hovorí pozorovateľ, sú dve možnosti: progresívne beľmo alebo skleróza.

  Je obdivuhodné za týchto podmienok nájsť súvis s mojou spokojnosťou. Žeby občasná lucidita?

 • Prempašský:

  Vlado, toto blog prof. Dudu ešte nezažil.
  Extempore na tému pravda je impozantné rozsahom a aj obsahom.
  Je veľa myšlienok, ktorými si ma takpovediac fascinoval.
  V jednom som si však nie istý: si veriaci?
  Ak áno, ako?
  Ak nie, ako?

  Si celkom určite kantor v prírodných disciplínach.
  Môže byť človek tohto razenia vôbec neveriaci?
  Higgsov bozón, supergravitácia, 11 rozmerný priestor M-teórie atď. určujú medze viery každého neveriaceho.
  Vyznáš sa?
  (Ďakujem)

 • pozorovateľ:

  JoniK, priznám sa, že tvojmu poslednému traktátu (JoniK:
  28/07/2012 11:54) nerozumiem. Napísal som, že môžeš byť spokojný s tým, že už sa do diskuie nemienim zapájať (reakcia na JoniK:
  27/07/2012 15:38). Toto je ešte moja rekcia, ktorá vznikla na tvoj podnet (JoniK:
  28/07/2012 11:54) Viac k tomu nemám čo dodať.

 • Emanuel:

  Komuniké zo stretnutia biskupov – členov Konferencie biskupov Slovenska (k prípadu odvolania Mons.Bezáka)

  P:3, 17. 07. 2012 14:00, DOM

  Donovaly 17. júla (TK KBS) V utorok 17. júla sa v penzióne Zornička na Donovaloch zišli biskupi, členovia Konferencie biskupov Slovenska. Zaoberali sa aktuálnou situáciou Cirkvi na Slovensku.
  Súčasťou diskusie boli aj otázky spojené s rozhodnutím Svätého Otca Benedikta XVI. o odvolaní trnavského arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka z úradu.
  Svätý Otec urobil toto rozhodnutie po osobnom a dôkladnom oboznámení sa s výsledkami apoštolskej vizitácie a komunikácie medzi arcibiskupom Bezákom a príslušnými kongregáciami.
  Biskupi zotrvávajú na svojom predošlom stanovisku a prijímajú rozhodnutie Svätého Otca.

  VIDEO: http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20120718029

  Niečo viac o tom prečo KBS je zdržanlivá-trpezlivá viac ako svetské média, ktoré porušujú vnútro-cirkevné záležitosti:

  http://aktualityspravynovinky.wordpress.com/2012/07/19/zneuzite-media-tv-rozhlas-tlac-utajene-dokumenty-medzi-mons-bezakom-a-kongregaciou-pre-biskupov-boli-zverejnene/

 • Ďuro:

  Emanuel, ubližuješ!!! A síce o. Bezákovi tým, že si na svojej stránke zverejnil informáciu o tom, že poskytol TA3 zverejnené materiály. Je to lož!!!! Pracujem v TA3 a aj viem, kto ich poskytol. Otec Bezák to nebol! NEUBLIŽUJ!!!

 • Ďuro:

  Emanuel, vysvetli mi jednu vec. Ako môže človek tak zanietený svojou vierou, vediac vždy citovať rôzne zdroje, aby svoju zanietenosť dosvedčil, mať v sebe toľko zášti a kydať toľko na svojho brata, ako to dokážeš Ty? Že sa Boha nebojíš!

 • Vlado:

  Ďakujem Prempašský, nie si náhodou rodina prof.J.Krempašského ? :-)
  To sú všetko zaujímavé otázky, ale pre iné fórum, takže prepáč, že sa nevyjadrím…, ale pokladám sa za veriaceho, no posledné udalosti v RKC vo mne vyvolávajú silné pochybnosti (slovenských) autorít…
  A ako sledujem, dotyk Pravdy sa asi nestretol s pochopením na tých správnych miestach…ani sa nedivím, keď sa tu verejne osočuje arcibiskup…
  Ďuro, ďakujem za informáciu.

 • Juro:

  Ďuro,
  možno máš spoľahlivejší zdroj a lepšie info, za chybu sa Ti Emanuel iste rád ospravedlní a urobí na svojej stránke nápravu. To sa vo Vašej branži jednoducho stáva aj tým hviezdnym.

  S nepriateľským naladením (ergo zášťou) a šústaním (ergo kydaním) na svojho brata zo strany Emanuela si to vskutku prehnal.
  Ak by si totiž obetoval čo i len trochu svojho času a intelektu na pochopenie myšlienok Emanuela v celkovom kontexte, prišiel by si na celkom triviálnu vec, ktorá zjavne čnie z jeho príspevkov:

  Je veriaci par excellence. Je stratég, ktorý vidí za horizont.
  To mu spolu dáva možnosť pozrieť sa na aktuálne turbulencie v kauze historickým pohľadom:
  Nemožno milovať Boha a nemilovať Cirkev.
  Milovať Boha a súčasne milovať Cirkev znamená modliť sa, nie pýtať sa.

  Dôsledky sú totiž takéto:
  Ak by sme sa oprávnene pýtali v prípade Cirkvi, je malý krôčik osvojiť si právo pýtať sa aj v prípade Boha (masové hroby, rakovina detí, prírodné katastrófy…).
  A to už je len krôčik k vlastnému videniu sveta bez Boha.

  Preto je celá kauza len zámienka.
  Preto tí veriaci, ktorí sa jej zaryto držia, nevedia čo sami činia na svoju vlastnú škodu.

 • Gabriel:

  Ďuro,
  nepriamo si mi potvrdil to, ako kauzu Bezák vnímam ja:
  1.
  S pravdepodobnosťou rovnajúcou sa istote je v RKC množstvo latentných a oficiálnou cestou (v prostredí totálnej podriadenosti) neriešiteľných problémov,
  2.
  Drvivá väččšina kléru nemá ambície typu Teologické fórum alebo hnutia rakúskych kňazov Pfarrer-Initiative,
  3.
  Drvivá väččšina kléru však vycítila kauzu Bezák ako historickú šancu na zmenu.

  V základni pyramídy RKC sú totiž ticíce pešiakov. Len mizivé percento z nich dosiahne za svojho života na stupeň biskup alebo vyššie.

  Chyba Vatikánu sa už nebude tak skoro opakovať.
  Teraz alebo nikdy.
  Je šanca pohnúť stojatými vodami RKC a nedostať pritom nálepku herézy.

  Len takto, Ďuro, si totiž možno vysvetliť zúrivý odpor voči tým, ktorí volajú
  po rešpektovaní Vatikánu.

 • Vlado:

  To išlo zvnútra, Gabriel, nie si GabrielB ? Lebo ja som VladoG :-)

 • Vlado:

  Milý Juro,
  Otázky a správne odpovede privádzajú k Bohu, lebo to je On, Pravda. Rozumieš ? Musíme sa pýtať, skúmať, aj konať, a nie poznávať len selektívne, aby sme nebodaj neboli neposlušní. Zrieknuť sa vlastného názoru (ako KBS) v záujme čoho ? Poslušnosti komu ? Prefektovi ? Nunciovi ? To je šialené ! Poslušnosť by mala mať mantinely rovnaké ako neomylnosť – a to je evanjelium.
  Spomínam si na jedno biskupské heslo : “Pravda Vás oslobodí !” (Odvtedy nemáme BB biskupa)
  Pravda však vôbec nemusí byť príťažlivá.

  Stratégovi by som odporučil, nech sa na celú vec pozrie z hist.pohľadu vlastnej smrti – keď bude s Pravdou osobne konfrontovaný. Tiež to robím.

  Tá stratégia je priehľadná: SKLONIŤ HLAVU, ZOHNÚŤ KOLENÁ, POSLÚCHAŤ, UMLČAŤ, NEPÝTAŤ SA, NEPOZNÁVAŤ, ZASTIERAŤ, PRESMEROVAŤ POZORNOSŤ.
  A vyvolať dojem pokoja na Slovensku, lebo to bude kongregácia potrebovať po pápežovej dovolenke…

 • Emanuel:

  Veriacim i neveriacim… ateistom, agnostikom, ale aj kresťanom a katolíkom, ktorí sa zaujímajú o dôvody utajovania skutočností s ohľadom na odvolanie biskupa …

  V Médiách môžete vidieť aj také názory, že k prípadu Mons.Bezáka je cirkevná vrchnosť málo „transparentná“, dokonca, že nekomunikuje so svetom dostatočne.
  Niektorí požadujú dôvody odvolania, ďalší nechápu, prečo by mali byť takéto informácie utajované a iným stačí, ak sa potvrdí, že pápež skutočne odvolal biskupa. Dalo by sa veľa písať o tom, ako ľudia vnímajú situáciu, ale prejdem k odpovedi, ktorú ľudia hľadajú:

  KOMUNIKÁCIA (Modlitby – rozhovory)

  To je dôvod, ktorý objasňuje, prečo človek nechápe a nedokáže prijať niektoré tajomstvá Cirkvi.
  Keď sa niekto dožaduje väčšej komunikácie medzi klerikmi a laikmi, pričom má dojem, že pápež a biskupi nedávajú priestor k vzájomným rozhovorom pre objasnenie rôznych otázok (v tomto prípade otázky odvolania biskupa), treba sa pozrieť na to, čo sa nám ponúka:

  Z katolickych Médii ako je TKKBS má verejnosť, čiže aj Nekatolíci – možnosť spoznať základné informácie o odvolaní biskupa. Priebežne sa informácie dopĺňajú novými informáciami, ktoré predovšetkým objasňuje Svätá Stolica a pápež, čo potvrdzujú biskupi Slovenska, aby aj verejnosť mala poznatky o základných udalostiach v Cirkvi.

  Avšak niektoré informácie, ktoré Svätá Stolica vydala – boli adresované pre zainteresované osoby vo vnútri Cirkvi, čiže pre klerikov a laikov, ktorí úzko spolupracujú v partikulárnych cirkvách. To jest v Cirkvi na Slovensku, ale aj vo Vatikáne.

  Aby sme lepšie pochopili túto komunikáciu so Svätou Stolicou, predstavme si komunikáciu s miestnymi biskupmi a farármi: Miestni biskupi a farári majú svojich spolupracovníkov v ráde klerikov a laikov, ktorí úzko spolupracujú na budovaní miestnej Cirkvi, ale tým aj Cirkvi všeobecnej.

  Komisie, rady a stretnutia vytvorené pre budovanie miestnej Cirkvi – slúžia na lepšiu komunikáciu medzi klerikmi a laikmi. Aj v týchto prípadoch sú informácie natoľko dôverné – nakoľko predčasné zverejnenie by mohlo Cirkvi viac uškodiť a pomôcť.

  Tento jednoduchý systém má pomôcť pochopiť aj NEkatolíkom, prečo sú niektoré informácie utajované, ale zároveň je to výzvou aj pre nich, aby sa viac angažovali pre dobro svojho poznania, ktoré ich má bližšie priviesť k spáse ako svojej duše, tak aj sveta. Veď, čo osoží človeku, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil? Alebo, keď vieme, že poznanie nadúva a nič neosoží, kde niet lásky, tak prečo sa zháňať za zbytočnosťami?!
  Aj „poznanie dobra a zla“ ako zakázaného ovocia z Edena neprináša Pokoj, ktorý Kristus priniesol.

  Čo z toho vyplýva ako pre katolíkov, tak aj nekatolíkov?
  Priblížte sa k Bohu a On sa priblíži k Vám!
  Spolupracujte na spáse svojej duše i ostatných, predovšetkým väčšou túžbou po Pravde, ktorá sa nám ponúka v Cirkvi. Zapojte sa do užšej spolupráce so Svätou Stolicou a miestnymi biskupmi. Vytvárajte väčšiu jednotu s pápežom a biskupmi, aby ste tak mohli mať väčší podiel na tajomstvách Cirkvi – lepšie im rozumeli a vedeli ich zúžitkovať pre budovanie tajomného Tela Krista Ježiša (Cirkev).

  Boh so svojimi Svätými sa často-krát zjavuje a vyzýva k väčšej jednote v Cirkvi práve preto, aby sme všetci mohli mať väčší podiel na tajomstvách Cirkvi –pravde a láske, ktoré z nej vyplývajú. Kto miluje Boha – miluje aj Cirkev a kto miluje jeho Nevestu – miluje aj Pannu Máriu.
  Láska je v jednote Pána Boha, Panny Márie a Pápeža.
  Kto by chcel podrobnejšie vedieť vedieť ako sa zapojiť do užšej spolupráci v Cirkvi, nech napíše emanuel@pobox.sk

 • Gabriel:

  Vlado,
  to, čo si napísal, má niekoľko celkom vážnych nedostatkov.

  Predovšetkým, On nie je Pravda. Aspoň nie celá a už vonkoncom nie jediná. Existuje národ, ktorý mal tu česť porodiť Ho, ale ktorý sa k nemu nehlási. Žiadna židovská matka nenaučí v Jeho mene a na Jeho pamiatku svoje dieťa prežehnať sa.
  Tvoja Pravda je tretinová, možno dvojtretinová.
  Teda … zrieknuť sa vlastného názoru? V záujme čoho ? Poslušnosti komu ?…
  Azda Tvojej jedinej PRAVDE o jedinom Bohu?
  Nie je to síce šialené, ale zo strany kresťanov celkom určite povýšenecky domýšľavé.

  Evanjelium nemôže byť mantinelom pre poslušnosť a neomylnosť v žiadnom prípade. Je to historické dedičstvo koncilových manipulácií mocenských skupín a záujmov, presne tak ako celibát, očistec a rad iných inštitútov v RKC. To by sme totiž nesmeli nič vedieť o apokryfoch, evanjeliách bez imprimatur, naghammadijských textoch, kumránskych zvitkoch atď. Na výklad dejín dnes, našťastie, už nemá licenciu len Vatikán.
  Tvoja evenjeliová Pravda o mantineloch je v tomto prípade takrečeno “polovičná”.

  Priehľadná stratégia, ktorú si konšpiračne pre nás odkryl, Ťa dokonale usvedčila:
  Presne to, čo Ťa na pojmovej postupnosti od sklonenej hlavy až po presmerovanú pozornosť irituje, si totiž prijal v momente, keď si uveril. Vari sa za pokoj (teda aj na Slovensku) nemodlíš, vari si obradne aj za pokoj kongregácie po pápežovej dovolenke nepodávaš ruky atď. atď.
  Teraz by som Ťa mohol obhádzať citátmi z Biblie, KKC a iných zdrojov, ktoré by boli konformné so všetkými ôsmimi pojmami, ktoré si s negatívnymi konotáciami uviedol. Aj bez toho je však jasné, že Ty si len myslíš, že veríš. A pritom si len svoju optiku videnia tohto sveta povýšil na vieru.

  To, čo robíš, totiž že svoj dennodenný život konfrontuješ s majestátom smrti, robia všetci múdri ľudia, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú veriaci.
  To netreba odporúčať, to prichádza celkom určite samo s vekom. Aj na to, ako na všetko, však treba mať.

 • Ďuro:

  Milý Juraj, bolo by dobré, keby ten, čo “Je veriaci par excellence. Je stratég, ktorý vidí za horizont” si za tým horizontom dobre otvoril oči. Potom by zistil to, čo iní už dávno vedia a on v tom videní pokuľháva. A síce, vedel by potom, kto je TEN, ktorého tisíce ľudí na Slovensku podporujú, pri ktorom stoja. Ako to, že stratég ešte neobjavil tam za horizontom, akú úlohu tomu človeku dal Boh? Lebo keby to zistil, určite by spustil svoje “bojové krídlo”. Všetci, ktorí sú za ním to vedia, nuž čo, len stratég trochu mešká, má čo doháňať. Ľudia o. Bezáka podporujú z tohto dôvodu, a nie preto, že nerešpektujú Svätého Otca. A mimochodom, ako to, že sa neozval stratég, ale Ty, Juraj, v jeho mene. Nie si to čisto náhodou Ty sám, Juraj (Emanuel, Peter Skala, hppsc1310)?. Alebo stratég už má aj hovorcu? Ak nie, tak sa ospravedlňujem.

 • Juro:

  Ďuro,
  od narodenia som Juro.
  “Bojové krídlo” si svojím textom pustil sám.
  Skús si prečítať aspoň toto:
  http://duda.kapitula.sk/2012/07/k-pripadu-pana-arcibiskupa-bezaka/comment-page-16/#comment-9565

 • Vlado:

  Gabriel: Nesúhlasím a nezhodneme sa, lebo máš iné predpoklady (axiomy). K nezapríčinenej príčine sa dá logicky dospieť… Nebudem poukazovať na tvoju nekonzistentnosť, lebo by sme skĺzli k handrkovaniu, ale vo mne sa hlboko mýliš. Ani netušíš, ako môžu byť veriaci rôznorodí. Nevylučujem, že niekedy sú prejavy kresťanov povýšenecké, ale to nie je môj prípad. Ja sa podriaďujem vyargumentovanej realite. Ale uznávam, že o mnohých veciach nič neviem – kumránske zvitky a pod., veď ešte neumieram…

  Vieš o tom, že môže byť svätý pokoj, ale aj svätý nepokoj ?
  … a preto sa mýliš.
  Tento nepokoj vedie ku konaniu, na námestia.

  Tú stratégiu Emanuela som myslel ako integrálny celok, nie ako vytrhnuté zložky. Ako sa dajú v tomto prípade zneužiť DOBRÉ vlastnosti veriacich na nečisté ciele. Pretože predpokladám, že bol zosnovaný komplot na o.Bezáka.

  Napr. “Gorila” (mnohých) priviedla na námestia, a to neboli len neveriaci…
  Alebo november 1989, sviečková manifestácia, o.Malý, títo všetci popreli svoju vieru ??? Nesklonili sa pred mocou, nešli tam s pokojom, ale s nasadením života ! To bol iný nepokoj…

  Ale nevylučujem ani to, že sa nateraz mýlim…treba počkať…

  K fundamentálnym otázkam viery a iných náboženstiev sa nevyjadrím, lebo toto fórum má byť o inom, a diskusie inteligentných ľudí spravidla aj tak končia nezlučiteľnosťou názorov diskutujúcich a vyjadrením vzájomného rešpektu.

 • Gabriel:

  rešpektu.
  Vlado,

  1.
  Jaro (25/07/2012 14:19): …no a Emanuel ma o čom písať – tipujem to na 30-40 riadkov….
  Pozorovateľ (26/07/2012 14:41): …Jaro, tak prvý odhad si mal správny. Tu to máme, 34 riadkov aj s hviezdičkami…
  Vlado (25/07/2012 16:26): …Máš pravdu pozorovateľ… Jaro, tipujem 45…
  Jaro (25/07/2012 22:36): …Vlado, bude to viac, momentalne tvori, googluje, vyhladava spravne citaty, myslienky inych… 
  JoniK (27/07/2012 15:38): Vlado, Jaro, pozorovateľ (Pozorovateľ) …Urážate.

  Vlado, dve Tvoje vlastné myšlienky:
  A. …ak mám robiť pokánie, OK, napíš mi konkrétnu ľútosť… (…lebo ja ju nateraz nevidím…)
  B. …nevylučujem, že niekedy sú prejavy kresťanov povýšenecké, ale to nie je môj prípad…

  2.
  Vieš o tom, že z 3 gravidných žien si ako veriaci kresťan schopný určiť poradie ich tehotnosti v celej škále menej tehotná, viac tehotná, najtehotnejšia zo všetkých?
  Porovnaj: svätý, svätejší, najsvätejší
  (Ak náhodou nie si, tak to v prípade, že to bude akútna potreba, za Teba urobia autority a Ty tomu budeš musieť veriť).

  3.
  …ani netušíš, ako môžu byť veriaci rôznorodí… …ja sa podriaďujem vyargumentovanej realite… .
  Vlado, si inteligentný.
  Tvoj mentálny problém je (alebo čoskoro bude, lebo sa do neho skôr či neskôr vmanévruješ sám svojím rozumom) v tom, že viera nepotrebuje argumenty a existenčne, bioticky, pudovo sebazáchovne ich odmieta.
  A to napriek §39 KKC, ktorý hlása v podstate to, že k Bohu možno dospieť svojím vlastným rozumom a že dialóg so všetkými je podstatou existencie Cirkvi.

  Kauza Bezák to plne potvrdzuje.

  Píšem Ti, ako človeku, do pamätníčka nasledovnú myšlienku:
  Ak v živote (detto v Tvojej vednej disciplíne) povieš, že niečo možné nie je, s vysokou pravdepodobnosťou sa mýliš.
  Ak v živote (detto v Tvojej vednej disciplíne) povieš, že niečo možné je, s vysokou pravdepodobnosťou máš pravdu.

  A keďže pravda o jedinej PRAVDE bola aj predmetom Tvojho tunajšieho grandiózneho rozjímania a je asi aj predmetom Tvojho životného záujmu, skús sa pozrieť sem
  http://adam.humanisti.sk/?p=30

  Možno nám raz bude dožičené dať spolu reč aj na tému popperovského empirického overovania pravdivosti vedeckých hypotéz a jeho prísne objektívnej ceste k pravde, ktorá je vždy len relatívna, hoc aj obsahuje prvky pravdy absolútnej, čo je, nevylučujem aj Tvoja PRAVDA.
  Všetko dobré.

 • Jaro:

  Gabriel: nikoho som neurazil, kedze sa ten koho sa moja reakcia tykala bol v komunikacii voci´mne aj ostatnym povysenecky, bol som ja sarkasticky to uznavam… nic urazlive som vsak nenapisal…

 • Gabriel:

  Jaro,
  1.
  …mne to farebné videnie sveta vyhovuje viac ako čierno-biele…
  2.
  …a ak taketo konstatovanie niekoho uraza miesto toho aby ho evokovalo k zamysleniu, potom je to velmi zle…
  3.
  …inak neviem koho som kde urazil…
  4.
  …nikoho som neurazil…
  5.
  …bol som sarkasticky to uznavam…

  Mne Tvoje vysvetlenie 1.-5. stačí.
  Nemal byť adresátom JoniK?

 • Emanuel:

  Gabriel
  Čo si myslíš o tajomstvách?
  Zaiste si uvedomuješ, že každý ich má a msuí mať (aspoň v niečom), ale myslíš si, že aj v prípade Mons.Bezáka by mali byť, čo sa týka utajenia dôvodov odvolania?

  Aspoň na istý čas a istým osobám?
  Ďakujem, že si…

 • Jaro:

  Gabriel: citis sa byt povolanym vyjadrovat sa ako tretia osoba ku komunikacii 2 inych osob? :-) pouzivas zaujimavu metodu potvrdzovania faktov…takouto analytickou metodou by si dokazal aj sudcovi, ze on sam je vinny za cin ktory prave sudi… :-)

  a len tak na okraj… co si tou myslienkou chcel povedat?

 • Ďuro:
 • Vlado:

  Ďakujem Ďuro, aj za následný link na Vojtecha Kodeta.

  Gabriel,
  1.AB to je v poriadku
  2.Biblia nie je vedecká kniha jedného autora, preto tam nehľadajme pojmovú jednoznačnosť (svätý – najsvätejší),ale čítajme ju s dobrým úmyslom porozumieť myšlienke, obrazu. Detto v cirkvi.
  Ako som už raz uviedol a ako to vyplýva z 2 VK, nikto už nemôže nič pridať k evanjeliu, takže moja viera v evanjelium nemôže byť zmenená ani “najsvätejšou” autoritou. To myslím v širšom význame vrátane prípadného udelenia imprimatur.
  3. Tu sčasti súhlasím s úvahou o argumentoch, ale to je práve tá rôznorodosť v cirkvi. A nečakajme dokonalú cirkev, vždy bude mať aj choré údy…
  Teraz viacerých sklamem – nemám žiadnu vednú disciplínu, z praktických dôvodov som len programátor.
  Všetko dobré.

 • Emanuel:

  Viete, čo je zaujímavé?
  Ked sa niekto vopred vyjadrí, že “nemá dostatočné poznanie-nevyzná sa-nie je to jeho oblasť atd…” ale bude tvrdiť, že on má pravdu atd…

  Toto som si všimol už u viacerých vyjadrení a podobne to vidím aj u P.Kodeta.
  Jeho názory ma nepresvedčili a zvlášť, keď nadržiava osobám ako je Mons.Malý.
  Viac na: http://aktualnespravy-news-novinky.blogspot.sk/2012/08/kauza-odvolanie-monsbezaka-pvojtech.html

  Mons.Malý
  http://aktualityspravynovinky.wordpress.com/2012/07/31/kauza-o-odvolani-mons-bezaka-a-kontroverzny-prejav-mons-maleho-prazskeho-biskupa/

  Mons.Halík
  http://aktualnespravy-news-novinky.blogspot.sk/2012/08/monstomas-halik-jeho-kontroverzne.html

 • Emanuel:

  Otázka znie, čo je horšie?
  Povedať, že je niekto neveriaci, ale jeho skutky svedčia o tom, že je veriaci
  alebo povedať, že je veriaci a jeho skutky svedčia o tom, že je neveriaci?

  Kto bol veriaci?
  Ten, ktorý povedal, že pôjde a nešiel alebo ten, čo povedal, že nepôjde a nakoniec išiel? (Ako sa pýtal Ježiš v Evanjeliu)

  Panna Mária Don Gobbimu povedala, že cirkevné slobodomurárstvo je horšie, pretože navonok sa prezentujú ako veriaci, ale nimi nie su a tým skôr zvedú aj vyvolených…

  Asi tak mi pripadá článok p.Jána Tatranského
  http://aktualityspravynovinky.wordpress.com/2012/08/02/reakcia-na-kontroverzny-clanok-p-jana-tatranskeho-pod-nazvom-zavazny-podpis-svateho-otca/

 • Jaro:

  Emanuel: viem, ze na mna zase zautocia, ze urazam, ale konecne by som si rad precital nejaky Tvoj vlastny nazor a nie linkovania a citaty na to co povedali ini…

  mimochodom delenie ludi na veriacich a neveriacich – farebnych a bielych – peknych a skaredych….. je podla mojho osobneho pohladu na svet jedna z najhlupejsich a najskodlivejsich myslienok aka kedy na svete vznikla – ludi delime na dve skupiny: dobri a zli… vsetko ostatne je len vymysel z hlav ludi, ktori este maju dlhu cestu pred sebou nez pochopia seba sameho…potom mozu skusat chapat ostatnych… :-)

  podotazka k Tvojej teorii: kto je veriaci? ten co usluzne cituje nazory na temu neomylnost administrativy Vatikanu alebo ten kto zbali batoh a ide pomahat detom do Etiopie bez naroku na cokolvek dalsie ????? Je veriacim ten kto chodi do kostola a potom sa opija, nestara sa o rodinu, prehra majetok rodiny na automatoch…. alebo ten kto sa venuje charite a do kostola nechodi…????

  Tazka otazka vsakze? Lahsie sa odpoveda na to kto z nich je dobry a kto zly…

  Hodnoty clovecenstva su skryte niekde inde nez v citatoch pisalkov :-)

 • Ďuro:

  Bežná prax mnohých katolíkov je čítať sväté texty náhodne a v okamihu, kedy v nich nájdeme slovo, ktoré sa vzťahuje ku konkrétnej situácii, domnievajúc sa, že robíme dobre, keď ich citujeme proti tým, na ktorých sa má poukazovať. V skutočnosti sa ich snažíme tým obvinením zraniť.

 • ►JoniK◄:

  Jaro,
  za to isté konanie sólo a ako člen skupiny sú v Trestnom zákone rozdielne sadzby.
  Ty si bol členom skupiny, v ktorej ste sa traja povýšenecky zabávali na očakávanom konaní iného človeka v priebehu 2-3 dní.

  Je jedno, či to niekto pomenuje urážka alebo len bezohľadný výsmech – sarkazmus, aby relativizoval nechutnosť svojho vlastného konania.
  To totiž nebolo ťaženie pripitých výrastkov, ktorí v delíriu potrebujú „spraviť niečo drzé…“. Na svoje konanie sa každý z Vás mohol vyspať a s odstupom času si ho uvedomiť.

  Tebe osobne sa sebareflexia svojho podielu na činnosti „skupinky“ nepodarila ani po vyše týždni, lebo si pôvodné upozornenie na „urážanie“ aj po tomto čase klasifikoval ako útok: >>>viem, ze na mna zase zautocia, ze urazam<<<.

  Buď tak dobrý a zachovaj si nadhľad aj voči sebe.

 • Vlado:

  Tak pardon,
  uvedomte si prosím, že spúšťacím impulzom bola Helena, ktorú sme chceli “ochrániť” pred Emanuelom, lebo mu nahodila na smeč. Poslednou vetou nás k tomu vyzvala (hovorím síce za seba, ale…)
  Emanuel si nectí argumenty, tak načo. (nevyjadril sa na iné otázky)
  Čiže moja ľútosť: Odpusť, Bože, že som na dosiahnutie dobrého cieľa použil nevhodné prostriedky.
  Ale čo iné som mal…nie, nie, vráťme sa k téme, to je v poriadku.

 • pozorovateľ:

  Vlado, bolo to tak, ako píšeš. Božechráň, na tejto stránke človek nemôže mať svoj vlastný názor, ktorý by bol odlišný od Emanuela. Ak sa tak stane -viď hoci len Helena:
  25/07/2012 13:08
  okamžite do procesu vstupuje inkvizitor na tomto fóre, aby robil toto:
  Ďuro:
  02/08/2012 16:00
  Bežná prax mnohých katolíkov je čítať sväté texty náhodne a v okamihu, kedy v nich nájdeme slovo, ktoré sa vzťahuje ku konkrétnej situácii, domnievajúc sa, že robíme dobre, keď ich citujeme proti tým, na ktorých sa má poukazovať. V skutočnosti sa ich snažíme tým obvinením zraniť.

  Helenu som sa snažil ochrániť aj ja.

 • pozorovateľ:

  Vlado, ja sa nemám za čo ospravedlňovať, vo svojom príspevku som len opísal stav, aký v skutočnosti bol. Mimochodom, JoniK (vieš že tvoj nick nájde uplatnenie aj v terminológii súvisiacej s tantrajogou?), budem rád, ak ma v správnom konaní bude poučovať človek morálne čistý. Ďakujem.

  JoniK:
  28/07/2012 11:54
  pozorovateľ,
  poukázal som na kontradiktórny obsah Tvojich vlastných myšlienok a Tvojho vlastného konania. Ak sa navyše na tomto fóre už odchody z fóra pertraktovali a jeden si hovorí pozorovateľ, sú dve možnosti: progresívne beľmo alebo skleróza.

  Je obdivuhodné za týchto podmienok nájsť súvis s mojou spokojnosťou. Žeby občasná lucidita?

 • JoniK:

  pozorovateľ:
  pozorovateľ (29/07/2012 10:24) …viac k tomu nemám čo dodať… .
  pozorovateľ (04/08/2012 9:08) …mimochodom, budem rád, ak ma v správnom konaní bude poučovať človek morálne čistý….
  Aby bolo jasné:
  toto sú dva Tvoje najčerstvejšie vlastné komentáre k tomu istému textu.

  Pointou tragikomédie týchto Tvojich komentárov je však samotný komentovaný text, ktorý poukazuje
  1. na Tvoje tragikomické odchody a príchody (konanie),
  2. na Tvoje komentáre odchodov a príchodov (myšlienkové perlenie), ktoré ignoruje čokoľvek, čo už o odchodoch a príchodoch povedali na fóre predtým iní,
  3. a aj konzekvencie, ktoré si z vlastného performance na fóre schopný vyvodiť voči inej osobe, teda
  A. priaznivé podmienky na dobré cítenie sa (spokojnosť), a dokonca:
  …B. spochybňovanie morálnej bezúhonnosti.
  A to všetko za podmienok, že Ťa na takéto správanie už upozornili (27/07/2012 17:31)

  Toto nepotrebuje komentár.
  Stačí odkaz na predošlé diagnózy, ktoré zastrešovali takéto správanie sa a ktorých už beztak vysokú pravdepodobnosť korektnosti si poslednými vstupmi defacto pomohol zmeniť na istotu.

  pozorovateľ:
  1. Na fórum si vstupuj a odchádzaj z neho podľa ľubovôle,
  2. Odchody pokiaľ možno nekomentuj podľa zásady „nikdy nehovor nikdy“,
  3. Rád si s Tebou podiskutujem. Antickou zásadou korektnej diskusie sú však slabé miesta vo výrokoch besedníka, nie jeho osoba.
  4. Ak uznáš za predmet našej prípadnej diskusie moje hanlivé slová voči Tebe, skús slabé miesta mojich súdov (miesto kopírovania) komentovať.

  Z viacerými Tvojimi myšlienkami nesúhlasím, ale som rád, že som o nich mohol premýšľať.

 • Emanuel:

  Mons.Bezák – 1.augusta – menovaný za pomocného administrátora v Banskobystrickej diecéze
  viac na: http://www.tasr.sk/23.axd?k=20120803TBB00185

 • pozorovateľ:

  JoniK :-)

 • Alan:

  JoniK, ako pozorovateľ som definitívne odišiel. Nikdy nehovorím nikdy v ten istý deň. Takže takto: nikdy nepoviem, že odchádzam definitívne, zvlášť, keď svitá už na nový deň. Nikdy nepoviem, že nemám k tomu čo dodať v ten istý deň. Ale rád som ťa dnes spoznal :-)

 • JoniK:

  A ja som si dnes privstal, nech reku po dlhom čase opäť raz vidím západ slnka, a toto!
  Alan (možno skloňovaný podľa M.A.S.H.), a čo okolo Tvojej knihy? Neriskuješ Ty náhodou deficit pokladov v klenotnici ľudstva posunutím termínu jej zrodu?
  (Rád si z nej prečítam niečo nové na lorettaswit.e@gmail.com, ďakujem)

 • Alan:

  JoniK, v prosinci se mi ozvi na alan.pastusak@seznam.cz. Jeden výtisk ti s radostí věnuju i s autogramem.

 • JoniK:

  ♥♥♥Ďakujem. Ozvem sa.♥♥♥

 • Jaro:

  a čo bolo podstatou Tvojej reakcie na moj prispevok? moralizovanie? vychova? vyvyšovanie sa? celkom som to akosi nepochopil… mimochodom uz len hladanie asociacie medzi trestnym pravom a vymenou niekolkych viet medzi 3 diskutermi je dost zvlastna forma asociacie, ale stava sa modou ohanat sa slovom “zakon” aj bez hlbsich znalosti … dakujem za mentorsky pristup, predpokladam ze ulahodil Tvojej dusi :-) …holt niekto to potrebuje…. len na tomto fore je akosi privela diskuterov co si zosobuju nikym nedane pravo mentorovat a poucovat inych.. neviem kde na to chodite…ale tento pomerne prastary rys slovenskeho naroda zacina byt tragikomicky

  kupodivu mam pochopenie pre ludi co maju vnutornu potrebu poucovat a vnasat do dialogu inych svoje poznania o urovni ich komunikacie… keby sa ohradil Emanuel, ze nadobudol pocit ze som ho urazil, zvazoval by som o ospravedlneni… ked to napise tretia osoba :-)

 • Gabriel:

  Jaro,
  JoniK Ti už odpovedal (03/08/2012 23:02) na Tvoje upozornenie, či mám mandát vyjadrovať sa ku komunikácii 2 iných osôb. Jednoducho si bol najaktívnejší z troch, lebo si v skupinke prihrával na smeč 2x.

  30/07/2012 21:47 som celkom jasne uviedol, že adresátom textu je Vlado. To Ty si vlastne zagágal, lebo celý bod 1 som venoval tristnému faktu, že ani Vlado nebol v tom čase schopný uvedomiť si nízkosť Vášho spoločného konania. (Teda Ty si vstúpil do nášho dialógu).
  Nechajme to. Boli ste, ste a zostávate slušní! A basta!

  Tvoje naoko zasvätené znalosti z metodológie logiky (01/08/2012 15:09) o mojej metóde potvrdzovania faktov sú ako celok len bezobsažnou floskulou. Prosto len proste (žeby sproste?) zneužívaš svoju schopnosť formulovať a fabulovať, lepšie povedané rozprávať rozprávky. Ako inak si potom vysvetliť fakt, že po takomto entrée o význame myšlienkovej sekvencie nasleduje otázka …čo vlastne tou myšlienkou chcel autor povedať?
  Ergo: vyvodzuješ konzekvencie zo zmyslu výpovede, na ktorej zmysel sa následne pýtaš.

  Jaro,
  hráš nerovnú hru: si neveriaci na dušičkárskom fóre.
  To Ti umožňuje držať si odstup od veci a hlboko veriacich typu Emanuel pálkovať podľa potreby.
  Osobne nemáš zlé myšlienky.
  Zistil si však, že vo veciach viery Ti málokto oponuje?

  Emanuel osobne nemá zlé myšlienky, jeho prejav má však jeden hendikep:
  Jadro, podstata výpovede je zabalená takmer vždy v obale, ktorý treba rozlúsknuť a zmeditovať. To si vyžaduje časový odstup a opätovné čítanie – no a na to 90% ľudí nemá čas (ak nechcem rovno napísať objem mozgovne).
  Je dobrý objekt na buchnáty, to je fakt.

 • Gabriel:

  Jaro,
  prepáč, ale to čo si napísal naposledy, mi vyrazilo dych:

  To si myslel vážne, že hľadanie zoskupenia predstáv na základe predchádzajúcich myšlienok (ergo Tvoje hľadanie asociácie) medzi čímkoľvek je vlastne svojráznou formou združovania predstáv (ergo Tvoja zvlastna forma asociacie)?
  Veď Ty vlastne tvrdíš, že nové predstavy o vzťahu viacerých faktov sú súhrnom špecifických znakov samotnej predstavy o vzťahu!

  A to nie je všetko:
  O morálnych aspektoch nejedného spáchaného trestného činu (ľudskom konaní) boli popísané celé bachanty. A Ty si bral účasť na ľudskom konaní, ktoré plne neustálo morálne kritériá. Moralizuješ o moralizovaní iných a ani nie si schopný nájsť súvis medzi morálnymi aspektmi vlastného konania a vlastnou zodpovednosťou za konanie. (Veď to je trestuhodné).

  A to nie je všetko:
  Nevieš rátať. Keby sa ohradil Emanuel, tak na to nepotrebuješ tretiu osobu, lebo mu jednoducho odpovieš. A osoba, ktorá si dovolila upozorniť Ťa, bola v poradí štvrtou.
  Kupodivu, nabetón nemáš ako človek pochopenie práve pre tých ľudí, ktorých si ďalej vo svojom texte určil, hoci tvrdíš opak. Inak by totiž Tvoj text vôbec nevznikol. Tento dôkaz si opäťraz korunoval neznalosťou, lebo štvrtá osoba sa vôbec nevyjadrovala k úrovni Vašej komunikácie, ale k morálnym aspektom obsahu komunikácie.

  A to nie je všetko:
  Prastarý rys slovenského národa, ktorý už nadobúda podobu tragikomédie, si de facto výdatne napomohol spečatiť svojimi vlastnými myšlienkami, keď na jednej strane tú istú skutočnosť vydávaš za charakteristickú črtu príslušníkov národa a na druhej strane sa sugestívne spýtaš …kde na to príslušníci …toho istého národa… chodia.

  Na takéto gebuziny je len jeden komentár:
  Nalej aj mne.(Nech rysy nevyblednú).

 • Jaro:

  Gabriel: a opäť jedno hodnotenie – našiel sa zas jedemn mudrlant, ktorý na základe jednej vety usudzuje kto hrá akú, kto hrá akú hru, obsah koho vyjadrení na korektný a koho je rozprávka?

  bola pre tak inteligentného človeka, ktorý sa vyjadruje tak fundovane ťažko pochopitelna otazka “…čo vlastne tou myšlienkou chcel autor povedať?” polozena na k piatim vetam vytrhnutym z kontextu…

  som sa len normalne ludsky opytal, co tym autor myslel… lebo nie vsetky pouzite vety boli pouzite v tej istej suvislosti, boli vytrhnute z kontextu a ak tuto formu deklarujes ako znalost metodologie logiky potom tazko oponovat ci diskutovat – niet k comu, niet o com. Touto metodou si z dostatocne dlheho textu dokazes principialne cokolvek… :-)

 • Jaro:

  Gabriel: nadobudam pocit, ze Ty nechces diskutovat, mas len potrebu predvadzat sa :-) ono na Tvoje vyplody je aj dost tazke diskutovat… i ked posledna veta Tvojho komentara dava iste namety na orientaciu :-)

  mimochodom ja som reagoval na jonikov prispevok k mojej osobe, len som to tam nenadoplnit

  a mozes mi citovat kde som sa toho hrozneho cinu za ktory tu moje nazory pranierujes na urovni trestneho prava ako by som bol vrahom?

  na zaver Ta poprosim, diskutujme k veci – k teme clanku….

 • Gabriel:

  Hovorí profesor ekonómie kolegovi:
  – Ako je to vlastne s tou našou ekonomickou situáciou, vôbec tomu nerozumiem…
  – Ak máš čas, sadni si. Rád ti to vysvetlím.
  – Vieš, vysvetliť to viem aj ja, len tomu nerozumiem.

  Jaro, na zdravie!

 • Jaro:

  Na zdravie Gabriel, zvlášť na to Tvoje :-)

 • Emanuel:

  Alan a Jonik
  ..to je dobre, že ste si zverejnili e-mail
  Niektoré záležitosti je lepšie vydiskutovať v súkromí
  a na verejnosti sa radšej venovať téme.

 • Dr. Marie Cemus:

  srovnani pana profesora Dudy causy Bezak s causou Vojtassak a Beran dokazuje, ze pro neho a pro zodpovedne cinitele cirkve na Slovensku komunismus stale panuje. Jinak by totiz museli podat verejnosti prinejmencim vysvetleni, na ktere dosud ceka.

 • Dr. Marie Cemus:

  …ledaze by Dudovo porovnani arcibiskupa Bezaka s cirkevnimi hierarchy z obdobi hluboke totality bylo skrytym varovanim…

 • Emanuel:

  Pokoj s Tebou D.M.C.

  Dobre si vystihol, že komunizmus nemal dobré praktiky, ale spájať to so situáciou okolo prípadu odvolania Mons.Bezáka?

  Zaiste sú prípady, kedy mlčanie neprispieva ukrivdeným, ale obviňovať o.Jána alebo KBS zo zachovania tajomstva?
  A dalo by sa hovoriť o viacerých zaujímavých skutočností …, ale zrejme sa na toto všetko pozeráš z iného uhla pohľadu.

  Totižto veriaci katolíci, ktorí tvoria jednotu v Cirkvi – úzko spolupracujú so svojimi farármi, biskupmi a pápežom, nemajú problém prijať tajomstvá Cirkvi také, aké sú…

  Kedže nie každý katolík sa zapája do tejto jednoty, ale vedie svoj život kresťana skôr ako „pozorovateľ“ alebo naopak sa pyšne vyvyšuje vo svojej funkcii v Cirkvi, tak dostáva sa do pozícii ukrivdeného – toho, ktorému bolo nespravodlivo ukrivdené.

  To môžeme vidieť na laikoch, ale aj klerikoch, ktorí stále majú pocit, že dôvody o odvolaní Mons.Bezáka by mali byť zverejnené na internete, kde si ich prečíta každý nezainteresovaný.

  Tu sa však akoby zabúda na to, že Mons.Bezák tieto dôvody má stále možnosť si overiť u pápeža, takže jeho treba vynechať z nespravodlivého odvolania, a čo sa týka tých, ktorí sa stále zháňajú za dôvodmi – neoprávnene, nech si položia otázky:

  1.Aká je ich jednota v Cirkvi (so svojimi farármi, biskupmi, pápežom)???
  2.Ak by sa ocitli v situácii Mons.Bezáka, tak tiež by žiadali zverejniť dôvody odvolania?
  3.Prečo radšej nepomôžu biskupovi, aby sa stretol s pápežom, ak im tak veľmi záleží na ňom?!

 • Peter:

  ..este nieco k odvolaniu arc. Bezaka: Dnes vysiel zaujimavy clanok: 10. decembra 1999 zaslal Dominik Tóth, pomocný biskup trnavskej arcidiecézy, Štefanovi Náhlikovi ,kde D. Tóth vyčítal Náhlikovi, že strhol arcibiskupa Jána Sokola do svojich záujmov…
  Bezak tieto veci chcel objasnit, ale….
  Toto vadilo niekomu z diecezy, kt. presne vedel ako formulovat spinavosti na Bezaka, kde a komu tieto spinavosti presne do VATIKANU poslat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Vlado:

  Ďakujem Peter,
  pridám niekoľko linkov síce rôzneho charakteru, ale k téme:

  http://www.ta3.com/clanok/1005271/pocas-sokolovej-ery-mal-arcibiskupstvo-riadit-byvaly-agent-stb.html

  Tu sa ponúka aj možnosť byť aktívny:
  http://www.robertbezak.eu/

  Som rád, že otec Bezák prehovoril:
  http://robertbezak.netstranky.sk/rozhovory/robert-rozhovor-po-o.html

  Jeho portrét začali robiť vo februári, takže o.Bezák nepokladá za správne zastaviť tvorbu vlastného portrétu, a osobne mu vyjadrujem súhlas a podporu.

  Majte srdcia otvorené.

 • Emanuel:

  Vlado

  Čo si tým myslel, že Mons.Bezák prehovoril?
  Pozrel som si tu stránku, ale nenašiel som tam nič také, čo by sa dalo považovať za jeho vyjadrenia s ohľadom na jeho odvolanie.

  Alebo si tým myslel, že prehovoril skrze vytvorenu web.sránku?

  Veď to nie je jeho oficiálna stránka!

  Nezdá sa ti to zvláštne?

  Všetky tie stránky sú vytvorené tak, aby dávali dojem, že Mons.Bezák bol nespravodlivo odvolaný a nakoniec to vyzerá ako keby pápež odvolal biskupa neprávom.

 • Timea:

  Vlado, srdečná vďaka :-)

 • Re: Emanuel:

  Nie tie stránky, je tam odkaz na Bezáka po odvolaní pre týždeň.

 • Emanuel:

  Timea
  a čo sa ti páči na tých stránkach?
  Mne sa páči grafika, niektoré homílie… ale sú tam také dokumenty, videa a články, ktoré by radšej ani nemali zverejńovať, lebo to Mons.Bezákovi veľmi neprospeje.

  Aj ten list pápežovi by mohol byť lepšie napísaný, nemyslíš?
  Alebo čo by si vylepšila Ty?

 • Re: Emanuel:

  Drahý Emanuel,

  venujem sa obom uvedeným webovkám, na jednej som správkyňou a na druhej zasa dodavateľkou materiálu :)

  Keď pominiem články – tie píšu iní ľudia, to chápem, že by mohlo Bezákovi uškodiť, napríklad na jednej webovke s tou časťou, kde sú perly arc. Bezáka z príhovorov som tiež nesúhlasila, hoci tam nie je nič zlé, no pre niektorých ultrakonzervativcov sú tie vety bez kontextu len ďalšou príležitosťou ako si do nášho Róberta kopnúť.

  Ale čo sa týka dokumentov a videí, tie sú autentické, homílie sú od Bezáka, všetky videá s Bezákom. Je to Bezák. Ak by sme mali zverejňovať len niečo, čo sa nám hodí, tak to predsa bude manipulácia, nie? Mali sme Róberta Bezáka radi takého, aký bol. S tým, čo povedal, sa stotožňujeme a verím, že aj on sám sa s tým stotožňuje vnútorne.

  Čo konkrétne sa nepáči na vyjadreniach pána arcibiskupa tebe?

 • Timea:

  :-)

 • Vlado:

  Jéj, Timea, som rád, že ťa tu vidím :-)
  Nádej ešte žije ?

 • Emanuel:

  Drahé Božie Dieťa, Timea
  Pokoj s Tebou, nech Pokoj Ježiša Krista prebýva v tvojom srdci i medzi nami, navzájom.
  Aby tieto poznatky si skúmala v Duchu Svätom a aby Ti ukázal, čo je dobré i zlé. Nech sa pridržiavaš dobrého a strániš zlého. Lebo nebojujeme s telom a krvou (medzi sebou ako ľudia), ale s duchmi tohto sveta – vo sférach duchovných, ktorí nás pokúšajú.
  Skôr ako odpíšem na tvoju otázku, najprv by som ťa chcel poprosiť, aby si do „kolonky“ (na meno) – písala len vlastné meno alebo pseudonymum (nick) a nie „Re:Emanuel“, pretože to mýli a nevie sa kto píše i komu odpovedať.
  Ked si pozrieš ostatných ako prispievajú, tak môžeš vidieť, že do kolonky na meno píšu vlastné meno alebo nejaký „nick“, ktorý dáva najavo, že sa jedná o inú osobu.
  Verím, že mi porozumieš a dúfam, že toto objasnenie nepovažuješ za niečo zlé, ale naopak ako niečo pozitívne, čo buduje lepšie vzťahy pre vzájomné porozumenie.
  Toľko, čo sa týka úvodu k lepšiemu porozumeniu a k web.stránkam sa vyjadrím najprv len k tvojej, ktoru spravuješ – kedže zodpovedáš len za ňu, lebo do druhej len prispievaš…

  Tvoja stránka http://robertbezak.netstranky.sk/ je ako som už písal pekne graficky upravená a aj dobre spracovaná, čo sa týka jednotlivých častí a oblasti ako spoznať viac o živote Mons.Bezáka. Povedal by som, že si zaslúži, aby sa o ňom napísalo aj to dobré, čo v živote veľa dobrého vykonal. A nie len zaslúži, ale aby sa o ňom hlavne napísala Pravda o dobrých skutkoch ako aj o jeho pôsobení v Cirkvi – nie však niečo, čo nie je pravda alebo za čo sa hanbí, či bude hanbiť v buducnosti, lebo práve to mu ešte viac uškodí na jeho ceste k zmiereniu.

  Ak budeš mať záujem o to, ktoré videa, články atd… považujem za veľmi dobré, tak spokojne napíš, ale kedže ťa zaujíma, čo považujem za zlé (škodlivé), tak v dalšom komentári uvediem tie najhoršie. O slabších článkoch –videa atd… sa teraz nebudem rozpisovať, ale hlavne poukážem na tie, ktoré sú skutočne zaražajúce. O tom však v dalšom komentári.

 • Emanuel:

  Toto sú nevhodné články a videa, o ktorých si povieme neskôr, zatiaľ začnem 1.

  1. Mons.Bezák – životopis
  http://robertbezak.netstranky.sk/bio-a-zaujimavosti/zivotopis.html

  2. Mons.Bezák – Heréza o Pekle
  http://robertbezak.netstranky.sk/rozhovory/lampa-s-robertom-201.html
  1hod.1min.20sek.
  http://www.youtube.com/watch?v=gcOCIX5vyfg&feature=youtu.be

  3. Mons.Bezák na Pohode
  http://robertbezak.netstranky.sk/prihovory-diskusie-o/robert-a-vaclav-maly.html

  4. Mons.Bezák a predčasne zmedializované odvolanie
  http://robertbezak.netstranky.sk/prihovory-diskusie-o/robert-o-svojom-odvo.html

  5. Mons.Bezák a okultná hudba
  http://robertbezak.netstranky.sk/bio-a-zaujimavosti/co-mozno-neviete-o-r.html

 • Emanuel:

  1. Mons.Bezák – životopis
  http://robertbezak.netstranky.sk/bio-a-zaujimavosti/zivotopis.html

  V tejto časti web.stránky si veľmi dobre začala, ked píšeš o jeho rodine, mladosti a potom aj o jeho pôsobení v Cirkvi, avšak záver je dosť kontroverzný, nakoľko sú uzávery nesprávne.

  Totižto píše sa tam: „Zúčastnil sa veleúspešnej debaty na festivale Pohoda, kde mu tlieskali mladí ľudia všetkých náboženských zameraní….“

  „Veleúspešnej debaty na Pohode“ ???

  Dajme tomu, že by skutočne bola jeho debata úspešná v tom zmysle, že oslovila mladých neveriacich a priviedla viac k zamysleniu o Bohu a svojej spáse. Ale, kedže úspech jeho skutkov (ako aj každého človeka) spočíva skôr v tom, či ľudí vedie k pokániu, tak si radšej položme otázku:

  „Priviedlo ľudí na Pohode k pokániu – k zmiereniu (sv.spovedi) alebo aspoň k odvráteniu sa od okultizmu (okultnej hudby: rave, techno, rock…) ? Alebo sa nadalej utvrdzovali v hriechoch ?“

  Vieme dobre, že biskupi na Pohode nevarovali mládež pred nebezpečenstvom okultnej hudby, čo však neznamená, že to v buducnosti neoľutujú a nevyznajú vo svojich srdciach pred Bohom.

  To, čo sa skrýva v ich srdciach – vie Boh, ale teraz je podstatné, že festival Pohoda by nemal byť pre kresťana „pohodou“, keď sa tam prejavujú okultné prvky – nezlučiteľné s kresťanským duchom a ani hudbou. Nehovoriac o textoch, ktoré keby sa preložili do slovenčiny, tak človek by sa čudoval, čo všetko príjma do svojho podvedomia.

  A tak prezentovať na web.stránke Mons.Bezáka ako úspešného rečníka v spojitosti s festivalom: Pohoda – nie je najšťastnejším vyjadrením. Neprinesie mu to uznanie a ani ospravedlnenie, ale práve naopak ešte väčší tieň sa vrhne na jeho osobu, lebo v úprimnosti pred Bohom si každý kresťan prizná, že tí, čo podporujú okultnú hudbu – majú na svedomí neblahé následky dokonca aj na deťoch.

  Kto si myslí, že okultná hudba nedokáže človeka spútať ako démon človeka, nech si vypočuje prednášku exorcistu P.Kodeta Carm. Paradoxne sa zastával Mons.Bezáka v suvislosti s jeho odvolaním, čo ešte nemusí byť zlé, ale so svojej vlastnej skusenosti by mohol nie len Mons.Bezákovi, ale všetkým kresťanom svedčiť o tom ako zlý duch sputava človeka pri okultnej hudbe a to nie len pri tvrdej hudbe ako je Black-Trash-Death Metal, ale aj Rave a Techno, ktoré bolo na festivale Pohoda.

  Viac na … http://aktualityspravynovinky.wordpress.com/2012/09/05/o-kodet-o-okultnej-hudbe-a-zneuziti-technologii/

  Vypočujte si hlavne jeho skusenosť pri modlitbe oslobodenia nad chlapcom sputaným okultnej hudby žánru: „Rave“. Tam dobre vystihuje ako je toto rytmicke sputavanie ducha nenápadné a sofistikované.

  Takže navrhujem nespomínať Mons.Bezáka v suvislosti s festivalom Pohoda, ak chceš aby tvoja web.stránka bola písaná len o pozitíve Mons.Bezáka.

  A nakoniec v závere životopisu by si mohla vymazať niektoré vety – presnejšie ich vylepšiť, pretože dávajú nesprávny obraz o tom ako sa to celé uskutočňovalo.
  Neber to v zlom, rozumiem ti, nakoľko nemáš dostatočné informácie a tak ti chýbajú podstatné a dôležité prvky v mozaike. Stačí že ti chýbaju len niektoré, ale podstatné, zopár opíšeš z mylných zdrojov, resp. falošných a už ti vyjde mylný obraz o celej kauze.

  Budem konkrétny:
  V závere sa píše:
  „Naopak na popud niektorých jedincov, pravdepodobne z vyšších cirkevných kruhov, bola vykonaná litoměřickým biskupom Jánom Baxantom tzv. apoštolská vizitácia (22. 1. – 1. 2. 2012), na základe ktorej bol Róbert Bezák nútený pápežským nunciom Mariom Giordanom k rezignácii. Bezák kvôli chýbajúcemu zdôvodneniu odstúpiť odmietol a žiadal stretnutie s prefektom kongregácie alebo s pápežom, čo mu však nebolo umožnené. Keď odmietol rezignovať, tak ho k 2. júli odvolal z úradu bez uvedenia konkrétnych dôvodov.“

  Citujem:
  „Naopak na popud niektorých jedincov, pravdepodobne z vyšších cirkevných kruhov, bola vykonaná litoměřickým biskupom Jánom Baxantom tzv. apoštolská vizitácia (22. 1. – 1. 2. 2012)“

  Drahé Božie Dieťa, Timea…
  To slovo: „pravdepodobne“ už nasvedčuje tomu, prečo máš a majú dokonca aj niektorí veriaci – dojem, že vizitácia bola akousi „fraškou“ a nespravodlivým konaním voči Mons.Bezákovi.

  Táto vizitácia nebola len akousi iniciatívou „niektorých jedincov“ (ako píšeš) a nebola vykonaná na podnet „nejakých vyšších predstavených“ ako keby sa jednalo o obyčajných laikov, či klerikov, ktorí vizitáciu neuskutočnili podľa Božích a cirkevných plánov, ale toto sa udialo v sulade s pápežovým rozhodnutím, ktorý ako napokon aj sám rozhodol o odvolaní Mons.Bezáka.

  Vizitácia – to nebola len akási aktivita-činnosť ojedinelcov, ktorí si zmysleli, že takýmto spôsobom Mons. Bezáka zosadia z funkcie trnavského arcibiskupa a čo je najdôležitejšie, tak že by to nebola Božia vôľa.

  Schválenie na vizitáciu dal a musel dať pápež, ktorý napokon aj sám musel schváliť odvolanie arcibiskupa.
  Takže tu nejde o žiadne „pravdepodobné podnety jedincov…“, ale o úmysel pápeža (svätého otca) za ktorý sa modlíme každý deň: „Otče nás, Zdravas Mária, Slava Otcu.“ Úmysel bol správny, nakoľko bolo potrebné aby do konečného rozhodnutia pápeža bolo objektívne vykonané vyšetrenie.

  Ďalej píšeš:
  „Bezák kvôli chýbajúcemu zdôvodneniu odstúpiť odmietol a žiadal stretnutie s prefektom kongregácie alebo s pápežom, čo mu však nebolo umožnené. Keď odmietol rezignovať, tak ho k 2. júli odvolal z úradu bez uvedenia konkrétnych dôvodov.“

  Tu ti chýba podstatná a kľúčová informácia – kvôli ktorej nemáš správny uzáver.
  Totižto po vizitácii bol Mons.Bezák na stretnutí s pápežom (15.2.2012), takže Mons.Bezák mal možnosť s pápežom o vizitácii diskutovať ako aj sa obhájiť.
  Ale, kedže tuto informáciu nemáš alebo ju nepovažuješ za podstatnú, tak pochopiteľne, že jeho tvrdenie o následnom zamietnutí stretnutia s pápežom už považuješ za diskrimináciu (ak to smiem tak povedať)

  Lenže to nie je tak ako svetské média zverejńujú a to je veľmi dôležité si uvedomiť, čo aj veriaci akosi nevidia alebo nechcu vidieť. A to, že Mons.Bezák sa stretol s pápežom a stále má možnosť tak urobiť. Len je na ňom a na nás, aby sme si navzájom pomohli k tomuto stretnutiu.

  Timea, na záver už len táto veta:
  „Jeho odvolanie vyvolalo na Slovensku aj vo svete rozruch a vlnu solidarity s odvolaným Bezákom, ktorý bol umlčaný a nútený opustiť Trnavskú arcidiecéziu.“

  Čo myslíš? Kto vyvolal ten rozruch a kto ho podnietil?
  Prečo bol „umlčaný a nútený opustiť …“?

  Na toto dostaneme odpoved pri dalších článkoch a videách, ktoré som označil za nevhodné, len ma ešte zaujíma, či máš záujem diskutovať.
  Neboj sa Timea, nebudem na teba nadávať alebo sa ti vyhrážať ako to zvyknu na Postoy.sk, Týždeň… „niekoho obľúbené odkazy“. Len treba mať trpezlivosť a lásku k Pravde. Vedieť si priznať chybu – zlyhania a vypočuť aj inú stranu s jeho názormi, či už sa nám páčia alebo nepáčia. O tom to celé je – diskusia poznania a zmierenia – prijatia a odpustenia. Nikto z nás nie je dokonalý, všetci robíme chyby – treba ich len chcieť spoznať a vyznať hlavne pred Pánom Ježišom. To ostatné, už príde…

 • Lucia:

  Ja nie som Timea :) A tiež som nepísala ten životopis. Neviem, za ktoré zo svojich vystúpení by sa mal R. Bezák hanbiť.

 • Vlado:

  Lucia,
  tí, čo tu dlhšie diskutujú dávno prečítali Emanuela, akým spôsobom zabalí tendenčné, účelové a nelogické myšlienky do pekného pozlátka vyvolať dojem, že chce len dobre. V skutočnosti ale využíva podprahové metódy, v ktorých účelovo podsúva také tézy, ktoré sú nezlučiteľné s pravdou a nevyhýba sa ani podsúvaniu myšlienok spoludiskutujúcemu, ktoré sám nevyjadril a ani s nimi nesúhlasí a následne sa musí obhajovať (napr.Norain).
  V skutočnosti je to priamy dotyk s Bezákovým protivníkom a dá sa predpokladať, že je možno aj priamo zainteresovaný do kauzy. Je to učený ultrakonzervatívny klerik, ktorý reaguje na všetko z pohľadu mravokárcu, do ktorého sa nanominoval asi zo zvyku, pretože to tak pochopil vo svojom povolaní.
  V jeho príspevku je viacero nezmyslov a klamstiev.
  Odvolanie bolo jednoznačne v rozpore s kánonom RKC spôsobom gilotíny.
  Posledné správy na Markíze (včera a predvčera) dokresľujú mozaiku kauzy do takej podoby, že už naozaj málokto v tom nemá jasno (Sokol, Náhlik, Tóth).
  Takže netráp sa Lucia…
  Ďakujem ti za tvoju aktivitu, že venuješ čas správnej veci :-)

 • Jaro:

  neviem si pomoct, ale ten mravokarny a povysenecky sposob akym pranieruje Emanuel kazdy nazor a to aj v temach v ktorych otazky odborneho charakteru aproximuje z uplne laickeho pohladu bez znalosti veci vo mne akosi vyvolaju neblahu predtuchu ze sa nejedna o nezainteresovaneho t.j. ze je ekonomicky naviazany na cirkevne institucie. A tym sa do dostava do uplne ineho levelu a jeho zanietenost nepoznajuca korektnosť tým dostáva úplne iný, čiastočne aj pochopiteľný (i keď zarmucujúci) rozmer.

 • Peter:

  Ach Emauel. Suhlasim s Vladom…
  (uz som nechcel sa zapajat do diskusie ale nedalo mi reagovat na Tvoje demagogocke konspiracie…)

  Ty predstavujes cloveka, ktory zije v zlatej klietke, ohanajuci sa cirkevnymi frazami, ktore predstavuju iba teoreticky naucene teologicke gesta,odtrhnute od skutocnej reality.
  Ano je to Tvojim zamestnanim, aby si pouzival ucene teologicke fraze, ktore su ale mrtve, daleko od Pravdy. Vsimni si ze vobec neprinasaju Ovocie, len znechutenie diskutujucich.

  Tvojim skutocnym poslanim v tejto diskusii je manipulovat zo vsetkymi diskutujucimi tak, aby iba Tvoja pravda bola akceptovana.

  Myslim si ze v srdci zavidis Bezakovi, ze svojim vystupovanim viac ohlasoval evanielijum, jednoduchym ludskym sposobom zivo oslovil ludi, a nie ako Ty ucenymi teologickymi frazami, kt. su ale mrtve!

  Ak nevidis ze p. Nahlik, agent STB, bol generalny vikar Trnavskej Arcidiecezy, tam manipuloval s ludmi , boli drzany v strachu o svoje zamestnanie,
  Ak nevidis ze ako Sokol klamal, ze Nahlik neovladal financne Arcidiecezu nekalym sposobom, si uplne mimo…

  Bezak je skutocnosti prorokom tejto doby, nepochopeny, ale aj pater Pio bol v minlosti nepochopeny, prezekuovany.

 • Timea:

  Emanuel, stránky o otcovi Bezákovi nie je bohužiaľ moje dielo, hoci by som rada bola taká šikovná, ale ja sa v takých veciach nevyznám. A tak chválim dielo, ktoré urobil celkom určite aj v mojom mene niekto iný, šikovnejší ako som ja. A za to mu ďakujem. To RE, na ktoré si reagoval, som nepísala ja, ale iná dušička na tomto fóre. Vyzeralo to ako odo mňa, ale nebolo to tak. Dostal si celkom šikovnú odpoveď na svoje otázky zrejme od pravej autorky/autora webu o o. Bezákovi, ktorého si aj ja nesmierne vážim, a moc ma teší, že láska k nemu a úcta k tomu, čo do ľudí zasial, je aj takto prejavená.

 • Timea:

  A malý dodatok: Emanuel, čo si Ty za človeka, ktorý útočí do lásky, ktorú o. Bezák stelesňuje a do lásky ľudí, ktorý ho majú radi. Ja byť Tebou, a stretla by som nášho Pána, musela by som sklopiť oči k zemi od toľkej hanby. A prosím Ťa láskavo, nepíš na moju adresu už žiadne (dlhočizné) komentáre. Nemám záujem čítať Tvoje manipulačné bludy. Stotožňujem sa s ostatnými diskutujúcimi v tom, že si sa riadne vzdialil nielen od pozemskej reality, ale aj od nebeskej Pravdy. Ďakujem za pochopenie a verím v Tvoje obrátenie, modlím sa za Teba, dieťa moje.

 • Timea:

  A do tretice dávam za seba veľkú bodku: s úctou sa skláňam pred osobnosťou o. Bezáka a jeho odvahou, otvorene ísť proti odhalenému zlu, ktorý sa dokázal voči nemu postaviť aj za cenu vlastnej obete. Za toto mu patrí aureola svätca. Koľko musí ešte vôd pretiecť do oceána, aby si cirkev vážila takéto osobnosti a ich svätosť spoznala skôr, ako ich umučí za ich skutky súvisiace s bojom za pravdu?

  http://www.aktuality.sk/clanok/213458/prehnita-cirkev-sokolov-estebak-riadil-ucty-arcidiecezy/

 • Fero:

  Emanuel, musím sa pridať. Ty si z iného sveta. Rád kladieš otázky. Môžem sa Ťa niečo opýtať? Veríš, že Boh stvoril Adam z hliny, a Evu z jeho rebra? Lebo tak to stojí v Biblii. A že svet je 6000 rokov starý?

  Nechcem byť ironický, pýtam sa Ťa vážne. A vopred ďakujem za odpoveď.

 • Lucia:

  Ráno som nemala čas poriadne odpovedať.

  1) Som síce správkyňou stránky a čiastočne je to moja práca, ale bolo to spontánne rozhodnutie viac ľudí, a tak aj správcov je viac. Cieľom bolo nazhromaždiť všetok video materiál o Robertovi Bezákovi tak, aby ľudia, čo sa o jeho osobu zaujímajú, alebo mladí hľadajúci veriaci, ktoré Bezák vedel osloviť ako nikto na Slovensku, mali všetko tak povediac na jednej webovke.

  Cieľom nebolo rozpitvať všetok materiál na atómy, či niekde nááááhodou nepovedal niečo príliš liberálne, alebo či náááhodou niekde zabudol varovať pred večným ohňom pekelným, čo je podľa vás asi hlavné posolstvo kresťanstva. Róbert Bezák je otvorený človek, čo má rád, mladých ľudí, hľadá lásku nie nenávisť, usiľuje sa o nebo, nie peklo, je vrúcny a láskavý.

  2)

  Čo myslíš? Kto vyvolal ten rozruch a kto ho podnietil?
  Prečo bol „umlčaný a nútený opustiť …“?

  No, kto ho vyvolal? Bola som na trnavskom námestí po jeho odvolaní, bola som na riflovej omši na podporu, podpísala som petíciu tak, ako niekoľko tisícok ľudí. Ľudia. Sme ovečky, no nie sme žiadne stádo! A nie sme ani banda idiotov, ktorá nemá na nič právo.

  A prečo bol umlčaný? No, prečo bol umlčaný? Aj Ježiš by vari svojho človeka vyhodil a zakázal mu rozprávať, ba sa zdržiavať na určitom územiu? Fakt? Nie je Bezák človek, nemá rovné právo povedať svoj názor? Nemá slobodu od Boha?

  3) Na Pohode som bola. Neprídem si nemravná ani s okultizmom nemám nič. Viac menej všetky žánre (rock, metal, hip hop) majú svoje kresťanské odvetvie. To je tiež okultizmus? A knihy páliť nechcete? Ja myslela, že od čias jezuitu Koniáša utieklo už niekoľko storočí. Ale cirkev možno ostala v tých časoch.

  Tá diskusia bola úspešná, stan bol plný, tí mladí ľudia naozaj o tom rozmýšľali. Mali otvorené srdcia aj hlavy. Pre mnohých to bolo jedinečné stretnutie s cirkvou, pretože tá je inak neefektívna a neviditeľná.

  Nemravnosť? A ako zistím, že všetci na kresťanskom Lumene či Verím pane sú mravní? Alebo aj to zakázať? Veď tam hrá predsa aj kresťanský rock. A čo potom kostoly? Plné dokonalých, mravných ľudí? Alebo spraviť každej dievčine pred vstupom do kostola test panenstva a chlapcom aspoň odber krvi?

  4) Aj keby bol pápež neomylný (mimochodom, kde Ježiš povedal, že Peter je neomylný? Ja sa pamatám z Biblie taký incident s obyčajnou slúžkou…), tak iba vo veciach viery (alebo Borgia bol tiež neomylný, keď smilnil s vlastnou dcérou a šľapkami v Ríme?) Toto je perzonálna otázka. Predstava pápeža, ako študuje prípad na Slovensku a rozpitváva osobnosť do Bezáka na molekuly, ma rozosmiala.

  Ak si mýlite synovskú poslušnosť so slepou oddanosťou a kritiku považujete za prejav nelásky … nemáme sa o čom rozprávať.

 • Lucia:

  A cenzúru fakt praktikovať nebudeme, to, že ju praktikuje cirkev je smútne. Možno Bezák nepovedal vždy všetko dokonalo, možno spravil niečo zle, chodí do telocvične, fajčí a stretáva sa s nevercami a ľudmi pochybnej povesti (ako keby Ježiš sa stretával s ľudmi dobrej povesti), možno má tisícky a tisícky ďalších chýb a “chýb”. Máme ho radi aj s nimi :)

 • Timea:

  Lucia, patrí Ti moja vďaka a aj ostatným, ktorí sa podieľate na tvorbe webu o o. Bezákovi, lebo takto žije ďalej s nami.

 • Lucia:

  Vlado, Timea a ďalší, ďakujem. Prečítala som si celú diskusiu a “ufff”. Som na 100% presvedčaná, že za odvolánim Nášho Otca Bezáka stojí zákulisné machinácie, ktoré možno zaobalili do dedinského ohovárania alá Kelišová (viď 11 urážlivých otázok, ktorými cirkev okrem iného priznala, že má homosexuálnych knazov a kňazov, ktorí majú deti).

  Keď som tie otázky čítala, neverila som, že to je autentické. Nemám ilúziu, že cirkev je spoločenstvo dokonalých ľudí, že tam nie sú aj pekné kvítka, prefíkaní ľudia, zlodeji, egoisti… ale charakter nemá vplyv na inteligenciu, a tak som neverila, že vysokoškolsky vzdelaný človek by mohol pokladať tak primitívne a ponižujúce otázky. Keď sa to potvrdilo, bola to rana.

  Akú bolesť a poníženie len musel cítiť Robert Bezák, keď sa mu prvýraz dostali do rúk? Ako sa museli cítiť jeho rodičia, ktorí ho toľko milujú, keď čítali o stykoch vlastného syna s homosexuálmi niekde vo sprchách. A ako sa cítil, keď sa im prvýraz po tomto “incidente” pozrel do tváre? Nepochybne ho objali, pobozkali, uistili o svojej láske. A to isté by sme spravili aj my. Náš biskup bol naším duchovným Otcom. A my sme jeho deti.

  Už keď som pozerala Lampu (2012), bolo mi jasné, že náš pán arcibiskup s niečím vo vnútri bojuje, že ho niečo trápi. Keď som ho potom stretla – stále bol arcibiskupom – a narozdieľ od svojich kolegov chodieval medzi ľudí – aj by som sa ho bola spýtala, ale neurobila som to, pretože mi bolo jasné, že to môže byť dôvod čisto intímny.

  Ja si odpustím všetky tie frázy o neomylnosti a skúmanie kánonov. Príde mi to dosť farizejské, nie kristovské. Robert Bezák je predovšetkým Človek. A pozerám sa tak na neho. Mohol spraviť aj on nejakú chybu (hoci sa domnieval, že jeho problémom bol predovšetkým to, že bol férový, čestný a tak trošku Osbourneho “Dreamer”).

  Ale aj keby zlyhal povedzme aj v mravnej otázke, nezaslúži stredoveké spôsoby jednania. Tie si nezaslúži ani veriaci, ktorí hoci tvoria cirkev, podľa niektorých majú právo iba platiť a byť tíško.

 • Lucia:

  * hoci sa domnievam

 • Emanuel:

  Fero
  Odpoved na tvoju otázku môžeš dostať tu:
  http://stvoreniesveta-ekologia.webnode.sk/
  alebo tu emanuel@pobox.sk

 • Timea:

  ad Vlado: prepáč, až teraz som si všimla, že si sa mi prihovoril. Ďakujem za “radovidenie”, aj ja Ťa tu rada vidím, hlavne rada čítam, čo napíšeš. Nádej nikdy neumrie :-) Ozvala som sa výnimočne, a aby som tu náhodou “nezostarla”, zrejme aj naďalej budem sem len nakúkať a čítať, čo napísali iní :-)

 • Fero:

  Emanuel
  ďakujem za odpoveď a oceňujem v nej určitú „statočnosť“. Pozrel som si Tebou uvedený zdroj http://stvoreniesveta-ekologia.webnode.sk/ ktorého si autorom asi Ty, nakoľko ho niekto aktualizoval včera 10 minút po Tvojej odpovedi (naposledy sa menil pred 2 rokmi).
  Ak veríš, že vznik tohto sveta najlepšie popisujú vízie Márie z Agredy je to Tvoja osobná vec. V tomto kontexte lepšie chápem ostatné Tvoje názory na tomto fóre. Často ich formuluješ ako oficiálne učenie RKC. Skús ich možno formulovať viac ako svoje osobné názory. Pretože mne napríklad prídu úplne extrémne.

 • Emanuel:

  Lucia
  Ďakujem za vyrozumenie, a že sa nevyjadruješ vulgárne k našim cirkevným predstaviteľom (KBS, kongregácia… Svätá Stolica), či už s tvojim názorom suhlasím alebo nesuhlasím
  emanuel@pobox.sk

 • Emanuel:
 • Jaro:

  06/09/2012 23:18 vidim, ze Emanuel sa zacina specializovat uz aj na vedecke vysvetlovanie vzniku sveta a otazky ekologie… profesional na googlovanie – zacinas byt trapny Emanuel – na kazdu otazku sa hned kladies do polohy “ak nechapete – Ja Vam to vysvetlim – linkom alebo mi napis na e-mail”

 • Vlado:

  Cirkev má svoj predmet záujmu – evanjelium, a vo vyjadreniach k vážnym vedeckým otázkam mimo svojho predmetu by mala byť opatrnejšia, pretože na to nemá mandát.
  Myslím, že otázky vzniku a vývoja sveta budú zamestnávať ľudstvo ešte dlho, vedecká obec môže poskytovať odpovede na otázky AKO sa to stalo, náboženstvo môže odpovedať na otázku KTO je tvorca, prvotný hýbateľ.
  Ak si vzájomne zachovajú tento odstup, môžu spolu koexistovať.
  Z obidvoch strán je potrebné pristupovať k veci s pokorou a rešpektom.
  Tu tiež vidím na strane cirkvi ešte dlhú cestu očisťovania.
  Emanuel, extrémny fundamentalizmus bol a bude vždy nebezpečný, Fero ti dal dobrú radu.
  Prosím, ale, nechcem tu otvárať tieto témy.

 • Emanuel:

  K prípadu Mons.Bezáka

  Zaiste každý z veriacich (katolíkov), ktorí sa viac zaujímajú o jeho živote i odvolaní z funkcie trnavského arcibiskupa, tak mali možnosť v Médiách zaregistorovať, že Mons.Bezák sa po vizitácii stretol s pápežom (dňa 15.2.2012) a potom ked sa chcel stretnúť ešte po písomnom odvolaní, tak k tomu nedošlo.

  Každý, komu záleží na tomto stretnutí by sa mohol zapojiť do modlitby a pôstu na tento úmysel.

 • Timea:

  Emanuel, konečne jeden príspevok od Teba, s ktorým súhlasím.

 • Emanuel:

  http://zenskyweb.sk/po-stopach-roberta-bezaka
  Podľa jeho informácií ho povolali do Ríma a nikto nevie, ako dlho sa tam zdrží. Je však možné, že sa do Radvane nedostane vôbec, keďže môže byť poverený misiou kdekoľvek na svete.

 • Jaro:

  Je rovnako možné, že bol povolaný kvôli úplne inej veci, ktorú pravdepodobne pápež pri svojom pracovnom vyťažení nestihol konzultovať s Emanulelom :-) a tak Emko fabuluje :-) Emanuel, po dlhej dobe čítania Tvojich príspevkov nadobúdam pocit že Andersen či bratia Grimovci boli len učňami pri Tvojej produkcii. :-)

 • Vlado:

  Jaro, pozor, Emanuel citoval autorku Katarínu Hanzelovú, viď jeho odkaz…

 • Emanuel:

  Drahí veriaci,
  v tejto pre nás všetkých celkom novej a bolestivej situácií, som s pokorou v srdci prijal menovanie od Svätého Otca za apoštolského administrátora „sede vacante“ Trnavskej arcidiecézy. Úloha arcipastiera tejto historicky bohatej časti Cirkvi je o to ťažšia, že sa ozývali a ešte stále sa ozývajú hlasy, spochybňujúce rozhodnutie najvyššej hlavy Kristovho tajomného tela. Už počas školských rokov sme sa v katechizme učili, že pápež je Kristovým námestníkom, viditeľnou hlavou Cirkvi. Preto – ako najvyššia autorita – za svoje rozhodnutia zodpovedá neviditeľnej Hlave Cirkvi, samému Ježišovi Kristovi. Keďže pápež je najvyšším zákonodarcom vCirkvi, ztoho vyplýva, že nie je povinný nikomu vysvetľovať svoje rozhodnutia. V spravovaní Cirkvi mu pomáhajú i jednotlivé riadiace inštitúcie (kongregácie), ktoré sú súčasťou Svätej Stolice. Prijmime teda rozhodnutie pápeža Benedikta XVI. o zmene pastoračného riadenia našej arcidiecézy v duchu poslušnosti a dôvery.

  http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20120909002

 • Vlado:

  Emanuel, čudujem sa, že si po tom všetkom odhalil svoju identitu. Vyplýva mi z toho, že to, čo si doteraz napísal je tvoje presvedčenie.
  Dovolím si ešte jednu otázku: Vadila tebe osobne reštaurácia na biskupskom úrade ?

 • Jaro:

  Vlado: ja som reagoval na toto “Je však možné, že sa do Radvane nedostane vôbec, keďže môže byť poverený misiou kdekoľvek na svete.” nie na linkovany clanok

 • Lucia:

  V neděli 9. září byl v kostelech trnavské arcidiecéze čten pastýřský list biskupa Jána Oroscha, pověřeného prozatimní správou trnavské arcidiecéze. Mj. obsahuje výzvu, aby věřící přijali rozhodnutí “v duchu poslušnosti a dôvery”. Jsem přesvědčen, že vyjádření podpory Róbertu Bezákovi a tázání se po důvodech jeho odvolání je projevem poslušnosti a důvěry. !!!!!!!!!!!!Jestliže dítě neposlouchá a nedůvěřuje mi, schová se a provádí lumpárny. Jestliže naopak přichází za mnou a ptá se mě, dorůstá k dospělosti. Poslušnost udržuje řád, důvěra umožňuje dialog!!!!!!!!!!!!!!!

 • juja:

  podstatné vo výzve je “v duchu poslušnosti a dôvery” a od toho sa má diskusia odvíjať. Presne dnes toto chýba mnohým aj dospelým, nie len deťom a najmä vo vzťahu ku svojej materskej cirkvi – túto nepreukázal ani pán biskup Bezák, keď hneď vyrukoval so všetkým na verejnosť, hoci výslovne nemal (koniec koncov je to vnútrocirkevná záležitost) a chýba aj samotným veriacim, zamieňajúcim si RKC za akýsi diskusný spolok, kde sa každý môže a má vyjadrovať ku všetkému, ako si zmyslí. Dôvera neumožnňuje len dialóg ale najmä sa viaže na vieru, že ten kto mi predkladá vysvetlenie, vie prečo ho dáva také, aké ho dáva – teda RKC isto vie prečo Bezáka odvolala. A ten namiesto toho, aby si vstúpil do svedomia, teraz pokrytecky zvoláva hlasy na svoju obhajobu a mätie ľudí.

 • Timea:

  Juja, dôveruj, ale preveruj. RKC v dnešnej dobe veľa stratila na dôverihodnosti vlastným pričinením. Súhlasím s tým, čo Lucia prevzala z http://www.robertbezak.eu

 • juja:

  preverovať nemá kto čo, pretože sa to iného ako Bezáka a RKC netýka, hádam si niekto nemyslí, že si verejnosť môže len tak z ľubovôle preverovať čo i len napr. náhle prepustenie zamestnanca zo súkromnej firmy a toto je ešte citlivejšia záležitosť. Bezák sa ale zrejme necítil byť dostatočne silný v kramflíkoch,aby uniesol rozhodnutie hlavy RKC, keď si musel do toho vláčiť celú verejnosť. Pre mňa je práve príslovečné pre jeho osobnosť porušenie mlčanlivosti z jeho strany. A to si neviem predstaviť, keby to tak urobila RKC, to by bolo rečí z jeho strany. Takto sa zbytočne o všetkom špekuluje najmä tými, ktorí o probléme vôbec nič nevedia a túto situáciu nehanebne Bezák zneužíva vo svoj prospech, keďže si JE istý, že Vatikán mlčanlivosť neporuší, ani za cenu vlastného znevýhodnenia pred verejnosťou.

 • Jaro:

  a ďalší z výplatnej listiny…. prosím pekne RKC nie je súkromná firma, už len tá asociácia je mierne prihlúpla

 • juja:

  prihlúple su tu diskusie o tom, čo by mala RKC robiť a čo nie a komu z verejnosti sa zodpovedať, aby bola zvedavosť nakŕmená. To, že RKC nie je súkromná firma je jasné, ale ani verejná ustanovizeň, do ktorej môže rýpať kde kto a požadovať vysvetľovanie čohosi, čo sa ani vierovyznania ani všeobecného vedenia netýka.

 • Lucia:

  “RKC isto vie”

  A kto je RKC? To je len pápež? Čo sme my veriaci? Odpad?

 • Vlado:

  juja, prečítala si si celú diskusiu, keď nás tu hodnotíš ?
  Sleduješ informácie, ktoré sú už verejne známe ? Poznáš vyjadrenie emeritného biskupa Tótha ? Jeho list a osobné svedectvo voči p.Náhlikovi a Sokolovi ?
  o.Bezák sa vyjadril, že všetko v tejto veci postúpil osobám a orgánom na to určeným a teraz sa k veci nevyjadruje ani nikoho nezvoláva…
  Neohováraj a neosočuj prosím.

  Keď ťa bolí zub, ignoruješ to, alebo chceš vedieť prečo ? Nemá byť cirkev jedno telo ?
  juja, ľudia s podobnými názormi o poslušnosti v cirkvi sa javia všeobecne pokornejší, ty si však prejavila útočnosť a zaujatosť, niečo mi tu nesedí…
  Žeby opojenie mocou, Em? :-)

 • Timea:

  Juja, juuuj !!! :-)

 • Jaro:

  Juja ja Ti to napisem tak jednoducho – pokial sa predstavitelia RKC zivia z penazi pospoliteho ludu je prirodzene, ze ti odvaznejsi z pospoliteho ludu sa aj pytaju – casto neprijemne otazky – neodpovedat a postavit sa plastik nedotknutelnosti je velmi zla forma komunikacie. Ty doma detom vysvetlujes alebo ich len jednoducho upozornujes ze maju drzat tlamicky, lebo Ty mas univerzalnu pravdu ako otec rodiny? Ak pouzivas tu druhu formu nediv sa, ak jedneho dna zistis, ze o Tvojej autorite pochybuju. :-)

 • Jaro:

  oprava: postavit sa do pozicie nedotknutelnosti

 • Emanuel:

  Juja
  Dobre si poukázala na to, že ludia by chceli zverejniť niečo, čo sa nemôže…

  Pre všetkých… predstavme si, že by sa zverejnili finančné machinácie, začo sa podľa štátneho zákona zatvára do väzenia.

  Ľudia si povedia:
  “ked je tomu tak, nech potom zavrú tých, čo to spravili.”

  Lenže to je svetský zákon!
  A čo Boží?
  Na to akosi neberu ohľad alebo ho ani nepoznajú, či dokonca nechcu poznať!

  Ale, keby mali zverejniť ich hriechy, za ktoré by ich mali minimalne pokutovať, tak potom by sa zo strachu skrývali pod ochranu Cirkvi.

  Tu platí, čo povedal Ježiš: “nerobte druhým to, čo by ste nechceli, aby vám robili.”

 • Jaro:

  Emanuel: priblíž mi prosím ktorý boží zákon hovorí o utajovaní zlodejov, násilníkov z dôvodu príslušnosti k RKC? Možno len nemám dostatočný rozhľad, ale za svoj život som nič podobného nestretol. Potom celkom nerozumiem ani aktivitam Vatikanu v problematike pedofilnych priestupkov duchovnych – kde nastal zásadný posun v pohľade na potrebu riešiť takéto delikty prostredníctvom orgánov činných v trestnom konaní.

 • juja:

  1. RKC je ako cirkev vedená hlavou a tou je pápež a súčasne má k dispozícii aj Magistérium.A čo je dôležité – Cirkev je hierarchistická, hádam nemusím rozpisovať. Veriaci sú v hierarchii na tom spodnom priečinku, pýtať sa môžu, ale odpoveď dostanú len takú, ktorá verejnosti prislúcha a ďalej sa nejde, pretože to už je vecou tých, ktorých sa to priamo týka. Veď ani veriaci nedávajú na známosť svoje osobné záležitosti a to je často aj ich financovanie.Istá forma nedotkniuteľnosti v cirkevnej hierarchii je a tá sa opiera aj o cirkevné právo, inak by sme v podstate popierali vývoj cirkvi za tie dve tisícročia a áno je aj nedotkuteľná, najmä vo veciach viery. Preto rozhodnutie najvyššej hlavy sa má rešpektovať a keď ho chceme zmeniť, treba sa najprv pozrieť , kde sme spravili chybu, že sme takéto rozhodnutie vyvolali. Dnešní moderní ľudia, ovplyvnení rozumkárstvom liberalizmu, najmä jeho nerešpektovaním autorít a iným, spôsobujú najmä papierovým veriacim, neznalým učenia cirkvi značnú zmätenosť a táto zmätenosť sa prejavuje tak vo viere, vo vzťahu k Cirkvi samotnej, ako aj v rodine.
  Nechajme, nech si to cirkevní predstavitelia vyriešia medzi sebou a neťahajme do toho zbytočne verejnosť – čo je aj chybou aj priamych účastníkov sporov.

  A áno, aj v rodine to má byť tak, že dieťa rešpektuje dané vysvetlenie rodiča, pretože ten mu dáva také, ktoré je zrejme schopné pochopiť a ktoré mu prináleží. Autorita rodiča je dôležitá, podobne ako autorita pápeža aj medzi kňazmi a biskupmi, aby aj oni mali autoritu pred ľudom. Avšak ľudia sme rôzni, preto sú tu smernice, zákony a pod., ktoré to regulujú a usmerňujú…

 • juja:

  2. rada by som vedela odkiaľ prichádza info, že “pokial sa predstavitelia RKC zivia z penazi pospoliteho ludu je prirodzene, ze ti odvaznejsi z pospoliteho ludu sa aj pytaju” – pokiaľ ja viem, živia sa riadnou prácou, za ktorú sú platení riadnym platom, z ktorého rovnako odvádzajú dane a splátky sociálnej a zdravotnej poisťovni. Takže tento argument je…

 • Fero:

  Juja: Svet a v ňom aj naša RKC sa mení. A to aj vo vnútri kúrie. Aj v pápežskom úrade. Už to nikdy nebude také, ako bolo. Všimla si si to ? Určite áno, ale asi s tými zmenami nesúhlasíš.

  Píšeš o „istej forme NEDOTKNUTEĽNOSTI v cirkevnej hierarchii podloženej jej dlhou históriou“. V tejto súvislosti spomínaš jej platnosť „najmä vo veciach viery“ a „v osobných záležitostiach a vo financovaní“.
  Môžeš mi prosím odpovedať na otázky :

  1) Súhlasíš s tým, že riešenie pedofilného konania kňaza je vnútornou záležitosťou cirkvi a má ho riešiť jeho biskup bez účasti orgánov štátu?

  2) Súhlasíš s tým, že transparentnosť finančných operácií vatikánskej banky je vnútornou záležitosťou cirkvi a tá nie je povinná spolupracovať s príslušnými nadnárodným finančnými orgánmi?

  3) Súhlasíš s tým, že finančné operácie diecézy sú vnútornou záležitosťou cirkvi a ich transparentnosť nie je potrebné dokazovať verejne (napr. auditom)?

 • juja:

  Svet sa mení a cirkev isto v tom, v čom sa dá ( a isto sa i v mnohom zmenila), ale ona nie je tu na to, aby sa vo všetkom prispôsobovala svetu, ale práve naopak, aby ho menila a privádzala k Bohu.
  Vatikán je súčasne štátom so svojou zvrchovanosťou a svojimi zákonmi a preto si tieto veci má riešiť podľa svojich vnútorných predpisov.
  Samotná pedofília je úchylka, pedofil je chorý človek a preto by sa mala riešiť iným spôsobom, ako väznením v riadnom väzení s väzňami, ktorí sa dopustili napr. vrážd. Samotné procesy mi pripomínajú 50.-roky, vtedy sa tiež objavovali účelové procesy, ktoré odsudzovali kňazov na ťažké práce a pod..
  To, čo je vecou Cirkvi je jej vecou, je predsa regulárnym vlastníkom svojho majetku a teda aj financií a tieto nemajú čo byť vecou verejnou.

 • Jaro:

  juja: vidim, ze na ekonomicku temu reaguje dalsi “znalec” – nikto netvrdil o nelegalnosti ich prijmov alebo o neopravnenosti – samozrejme ze ich dostavaju za pracu, platia odvody a podobne – ale nie su primarnym zdrojom tychto prostriedkov, ale tento je tvoreny z viacerych zdrojov :-) verim ze sme sa pochopili

 • Jaro:

  juja: trestny proces funguje uplne inak… ale ako laicky pohlad, nie zle… je to varianta – ma v sebe rad rizik, pochybeni a dezinformacii, ale je to nazor..

  P.S. v tejto teme si Tvoj nazor dost aktivne protireci so sucasnym oficialnym nazorom Vatikanu – cize obhajujes len svoj vlastny pohlad v mene niekoho kto nezdiela (nastastie uz nie) podobny pohlad na vec

 • juja:

  osobne si myslím, že už je načase, aby záverečnú bodku dodal prof. Dr. Ján DUDA, PhD., lebo on je na slovo vzatým odborníkom vo veci a my všetci sme tu len laikmi.

 • Andrej:

  skúsim ešte predbehnúť pána profesora;

  1) Sv. otec v liste irskym katolikom urgoval biskupov, aby “popri implentovani noriem kanonickeho prava v pristupe k pripadom zneuzivania mladistvych POKRACOVALI V SPOLUPRACI s civilnymi autoritami v ich poli posobnosti.” Ked si biskupi Irska iniciativne vypracovali vlastny Framework, boli pokarhani za to, ze niektore body su v rozpore so vseobecnym cirkevnym pravom. Podobnymi uskaliami nepochopenia z talianskeho poloostrova prechadzali aj biskupi USA v ich narodnej iniciative aktivne prispiet k rieseniu situacie, ktora ich stala uz niekolko 100 mil. dolarov, ale urcite nejde len o peniaze. Veci maju vela zaujimavych nuanci, p. profesor by naozaj mohol napisat dalsi blog.

  2) hovorcovia europskych bikupskych konferencii a svojom stretnuti zhrnuli podstatu aktualneho postoja Cirkvi (opierajuc sa o encykliku Caritas in veritate) ohladne finacnej transparetnosti: “Záväzok k transparentnej komunikácii o cirkevných financiách je POVINNOST, ktorá sa dotýka všetkých cirkevných inštitúcii. Cirkev nemá čo skrývať, ani s ohľadom na hospodárenie s finančnými prostriedkami… transparentnosť je otázkou zodpovednosti a dôveryhodnosti aj pre Cirkev. Preto všetky cirkevné orgány a biskupské konferencie musia prezentovať svoju vlastnú situáciu.” Toto volanie Sv. Otca po transparentnosti uz velakrat opakoval hovorca Vatikanu.

  Keby len chceli biskupi pocuvat Sv. Otca v duchu viery a poslusnosti!

 • Jaro:

  vďaka Andrej – pekne zosumarizovane.. odkaz je jasny – len niekoľko “mudrlantov” má za každú cenu snahu tému démonizovať a zadefinovať akési nadštandardné skupiny vymykajúce sa civilizovanému a inštitucionálnemu chápaniu trestno-právnej zodpovednosti

 • Emanuel:

  To si pekne povedala Juja:
  “Veriaci sú v hierarchii na tom spodnom priečinku, pýtať sa môžu, ale odpoveď dostanú len takú, ktorá verejnosti prislúcha a ďalej sa nejde, pretože to už je vecou tých, ktorých sa to priamo týka. Veď ani veriaci nedávajú na známosť svoje osobné záležitosti a to je často aj ich financovanie.Istá forma nedotkniuteľnosti v cirkevnej hierarchii je a tá sa opiera aj o cirkevné právo, inak by sme v podstate popierali vývoj cirkvi za tie dve tisícročia a áno je aj nedotkuteľná, najmä vo veciach viery.”

  Myslím, že to hovorí za všetko, aj čo sa týka prípadu Mons.Bezáka

 • Vlado:

  Emanuel, to snáď nie, ty si dovolíš odporovať výzve Sv.Otca ? Najvyššieho pastiera a hlave katolíckej cirkvi ?
  Ako trnavský administrátor v duchu poslušnosti a viery neodkryješ financovanie diecézy a nezabezpečíš transparentné hospodárenie ?
  Slová alebo skutky o poslušnosti pápežovi ?

 • Andrej Š.:

  ten citat “Veriaci sú v hierarchii na tom spodnom priečinku…”, to v akom duchu boli vypovedane tieto slova, je v uplnej kontradikcii k slovam papeza a k Duchu, ktory v sucasnosti hovori cez najvyssieho pastiera. Asi pred mesiacom povedal:

  “Spolu-zodpovednost si vyzaduje zmenu v mentalite, osobitne v pohlade na ulohu laikov v Cirkvi, ktori by mali byt povazovani nie za spolu-pracovnikov knazov, ale za osoby skutocne spolu-zodpovedne za jestvovanie a aktivitu Cirkvi.”

  “Co-responsibility requires a change in mentality, particularly with regard to the role of the laity in the Church, who should be considered not as “collaborators” with the clergy, but as persons truly “co-responsible” for the being and activity of the Church.” atd, dobre si precitat cele.

  Ked tu hovorite o “vnutrocirkevnych” zalezitostiach, netvrdite tym inplicitne, ze ako laici sme “zvonku” Cirkvi? Papez opat triafa do cierneho!

 • Andrej Škubla:

  Vlado,
  praveze biskup to nemusi urobit. V tom je pointa, ako Cirkev chape a vysoko si ceni hodnost, poslanie a ulohu diecezneho biskupa. On nie je akoby manazerom lokalnej pobocky celosvetovej korporacie, ktory ju len reprezentuje, zastupuje a vykonava pokyny centraly. Koncil velmi zdoraznil/pozdvihol status diecezneho biskupa. Partikularna cirkev je samostatnou jednotkou a biskup je jej hlava, ona je akoby nevesta a biskup je zenich.

  Prave na tento ekleziologicky aspekt poukazovali vo svete viaceri cirk. pravnici pri komentovani niektorych pripadov nedavnych odvolani biskupov vo svete, kde sa udavali dovody odvolania typu “z ekonomickeho hladiska zle manazovanie hospodarenia diecezy” (napr. bp. Loemba z Kongo). Urcite je treba rozlisovat aj z nasej strany veriacich laikov, co biskup urobit SMIE, MOZE a MUSI (okrem roznych druhov cirk. dokumentov biskupi dostavaju aj osobitne interne smernice). Napr. este donedavna biskup musel tutlat pedofilne zlociny svojich knazov. Az ked sa v jednotlivych diecezach v USA a inde vo svete odskodnovanie obeti splhalo na desiatky mil. USD a diecezni biskupi boli nuteni vyhlasovat formalne bankroty diecez, prislusne kongregacie si vsimli: Ups, proceduralna chyba sa vludila! (Tym ale netvrdim, ze uvazuju v kategoriach, ze “pokial nejde o velke peniaze, nejde o nic”, su tam isto aj dalsie aspekty: kredibilita a dobre meno Cirkvi, utrpena psychicka a duchovna skoda obeti a pod.) V tomto zmysle vsak kongregacie zda sa posobia niekedy ako “ekleziologicke laboratoria”.

  Fero, Juja, s tym odskodnovanim je to podla mna asi tak, ze cirkevno-pravne sa klerik potresta suspendaciou alebo laicizaciou, cim Cirkev povazuje trest pre svojho clena za vybaveny. Ale potrestat by ho chcela aj obcianska spolocnost podla civilneho prava niekolkorocnym vazenim. Lenze kanonicky vzate, obcianske pravo tuna nema dosah na klerika (“trest je uz vybaveny”, povedia cirk. pravnici), pretoze civilne a cirkevne pravo su dve paralelne, rovnocenne a nezavisle entity. Aby zostala ovca cela a aj vlk sa nasytil, na obciansko pravnej rovine sa to “potrestanie” vybavi mimosudnou cestou(?) – financnym odskodnenim obeti.

  Otazka “Riešenie pedofilného konania kňaza je vnútornou záležitosťou cirkvi a má ho riešiť jeho biskup bez účasti orgánov štátu?” teda asi nebude taka jednoducha, ako sa zda. Pan professor Duda by o tom mohol nieco aj otvorenejsie napisat. Vo svete su Cirkevni pravnici na svojich blogoch smelsi :), nic v zlom. Vdaka.

 • juja:

  nie, nechcem sa tu hádať a niekomu ubližovať a netvrdím, že laici majú vo byť všetkom “zvonku” Cirkvi, ale je tam isto určená miera a smer, ktorou a ktorým sa majú laici uberať v tej spoluzodpovednosti a ona je, ako vidím aj pápežom Benediktom XVI. jasne určená: http://www.radiovaticana.va/slovak/RGarchi/sk2012-08-23.html#gr1 – ako tá spoluzodpovednosť má vyzerať a najmä v čom má tkvieť:
  Účastníkov stretnutia tak povzbudzuje, aby aj naďalej prehlbovali a žili duchom hlbokého spoločenstva v Cirkvi: „Vnímajte ako váš záväzok pracovať na poslaní Cirkvi: skrze modlitbu, štúdium, aktívnou účasťou na cirkevnom živote, pozorným a pozitívnym pohľadom na svet, v neustálom hľadaní znamení čias.“ Ako Benedikt XVI. píše, práve stretnutie s Kristom, ohlasovaním jeho posolstva spásy, je „veľkou výzvou pre novú evanjelizáciu“. Laikom preto pripomína, aby spoločne naďalej pracovali na „globalizácii solidarity a lásky“ a ponúkali ľudstvu budúcnosť nádeje. Upozorňuje na to, že aj z ich radov pochádzajú mnohí „svedkovia Krista a evanjelia“, ktorých si Cirkev uctieva ako svätých či blahoslavených: „V tomto smere ste dnes povolaní k obnoveniu záväzku kráčať cestou svätosti, vedením intenzívneho života založeného na modlitbe, podporujúc a rešpektujúc osobné cesty viery a oceňujúc hodnoty každého, s doprevádzaním zo strany kňazov a zodpovedných, schopných vychovávať k cirkevnej a sociálnej spoluzodpovednosti.“
  Je to teda čosi iné, ako vnáranie sa do sporov duchovných, kutranie sa vo financiách (to ešte neznamená, že sa Cirkev sama nemôže rozhodnúť financovať transparentne a verejne.

  Už táto veľká zodpovednosť ako je napr. slúženie omší bez kňazov, pre ich akútny nedostatok) ako teraz plánuje zaviesť Írsko a “podobné plány boli Vatikánom schválené vo viacerých krajinách, medzi ktoré patrí Francúzsko, Belgicko, USA a Austrália” – mi osobne naháňa až zimomriavky.
  samotná otázka pedofílie – tam ešte by bolo nutné z medicínsko právneho hľadiska ujasniť, o čo vlastne v danej veci ide a ako by vlastne takýto ľudia mali byť správne trestne stíhaní.
  Ale súhlasím, že svetlo do tejto rozpravy, ktorá sa už viac menej skladá z viacerých tém, by mohol vniesť pán prof. Duda.

 • Jaro:

  juja: meritok problemu v tejto diskusii nie je pedofilia ako taka – ale princip chapania uplatnovania prava. Nahradme slovo pedofilia pojmom trestna cinnost a podme diskutovat vo vecnej rovine bez emocii ktore evokuje tema knazi versus pedofilia – nakolko prave z tohto emocneho hladiska sa potom vynara v podobnych pripadoch rad nelogickych argumentov…. a posuva podobne diskusie do uplne ineho svetla. Mimochodom uz len argument typu “tam ešte by bolo nutné z medicínsko právneho hľadiska ujasniť, o čo vlastne v danej veci ide a ako by vlastne takýto ľudia mali byť správne trestne stíhaní.” Poukazuje na velmi emotivne vnimanie temy bez znalosti skutocneho riesenia tejto formy trestnych cinov. Uz len pausalizacia pojmu nie je spravna – nakolko diskutovat napr.o cinoch vytvarania a sirenia detskej pornografie (ktoru casto verejnost zahrna do pojmu pedofilia) a filozofovanie o medicinskej stranke veci je znacne diskutabilne.

  Uved prosim jeden logicky dovod, preco by sa na pachatela trestnej cinnosti malo nahliadat z dvoch roznych uhlov pohladu podla toho ci je laikom alebo organizacne patri do RKC (napr.je knazom). v com sa principialne lisi zodpovednost tychto jednak z hladiska moralky a jednak z hladiska platneho prava.

  Donedavna cela slovenska verejnost s napatim ocakavala ci bude konecne vyriesena podobna disproporcia v prave – poslanecka imunita, ktora umelo vytvarala istu “nadzakonnu” skupinu stojacu pausalne nad zakonom bez akehokolvek pragmatickeho zakladu s jedinym argumentom – politicka zodpovednost t.j. zodpovednost principialne o nicom.

 • Emanuel:

  Andrej Škubla alebo Andrej Š.???

  Veľa zaujímavého si napísal a zvlášť, čo sa týka dôsledkov alebo sankcii podľa cirkevného a štátneho práva.

  Na prvý pohľad, ked so čítal tvoj komentár, tak mi vyznelo ako keby sme sa nemali alebo nemuseli obávať toho, že štátne zákony (presnejšie tresty) nemajú dosah na zlyhania-spreneverenia… cirkevných predstaviteľov. Oprav ma, ak si to myslel ináč, ale ak je tomu tak, potom už len dodám, že práve o to sa snažia svetské Média ako aj “nemúdry”…

  Totižto ide im o to, aby sa zverejnili závažné priestupky klerikov (v tomto prípade Mons.Bezáka) aby tak mohli zasiahnuť na ich slabé miesto. Nemyslím teraz na herézy, ale skôr na finančné spreneverenia a iné…

  Niektorí aj katolíci si naivne myslia, že štát na to nemá právo alebo ak má, tak že si to vinní klerici vlastne zaslúžia, aj ked sami by za niečo také nechceli trpieť.

  Čiže, ide tu nie len o škandál ako taký, ale skôr o pomstu, či násilný zásah do klerického stavu. Nemusíš to tak vnímať ako aj iní… pozorovatelia, či čitatelia, ale ked sa človek vžije do situácii spomínaných klerikov a hľadí dopredu na následky alebo si porovná situácie z minulých čias, tak naivita musí ísť bokom.

  Ešte, čo sa týka toho mena, tak tvoj komentár je aj od : “Andrej Š.” ??? alebo to je niekto iný…?

 • juja:

  už len krátko budem môcť reagovať, lebo nepíšem z môjho počítača.
  iste – uplatňovanie práva ako takého – isto, snažím sa rozumieť, ale napr. pri schizofrénii (asi to nebude práve ten najvhodnejší príklad, ale skúsim), či podobných ochoreniach – právo i súd zohľadňujú (alebo by mali), či je dotyčný príčetný a schopný sebakontroly a pod.
  Keď som si naklikla, čo je pedofília, tak vyšlo mi, že to nie je celkom tak jednoznačné o čo v ňom ide o závažnú sexuálnu deviáciu, či duševnú poruchu, alebo dokonca o sexuálnu orientáciu – a tiež mi vôbec nejde o to netrestať pretože sa jedná o kňaza, ale či trestať a keď tak ako, lebo ak je to v istom zmysle chorý človek, ktorý môže konať pod nutkavým nátlakom svojho povedzme ochorenia, tak kam ho strčiť? Toto som mala na mysli, že by sa to malo ešte i z pohľadu medicíny ujasniť a potom následne právne upraviť. Prichodí mi akosi kruté pedofila (jedno aké má povolanie) odsúdiť, resp. po odsúdení dať do väzenia spolu s ťažkými vrahmi. Tobôž, keď títo ľudia potrebujú i lekársku pomoc. Samozrejme u klerikov je to ešte o to “atraktívnejšia” téma pre bulvár a pod., ktoré vyvoláva až neprimerané pohoršenie, ako keby kňazi neboli zároveň aj chorými ľuďmi.

  Ďalej sa mi často zdá práve reakcia aj v masmédiách ako s kňazom nakladať, hoci ešte nie je priamo obvinený, resp. odsúdený, kde aj naňho predsa tiež platí prezumcia neviny, priam až nechutne vybičovávaná, čo mnohí aj veriaci priam berú ako bernú mincu a odsudzujú Cirkev.

  A takto sú potom vybičovávané na verejnosti aj iné citlivé záležitosti, kde by som práve od kňaza, biskupa atď. očakávala skôr opatrnosť vo vyjadrovaní sa na tejto klzkej pôde, čo mi práve v tomto spore aj okolo biskupa Bezáka i od neho samotného chýba – aby som sa teda trocha vrátila späť k pôvodnej téme.

 • Timea:

  Juja, čo sa týka pedofílie, prepáč, ale tak mi to u Teba vychádza, že máš viac súcitu s tým, kto ju spáchal, ako s obeťou. Vieš sa vcítiť do stavu, ako to prežíva dieťa, na ktorom bol tento trestný čin spáchaný, a aké to má následky do života takto postihnutého dieťaťa? Nie je to niečo ako “vražda” duše? Rany na duši sa hoja oveľa horšie, ako rany na tele. A v tom, či to spáchal kňaz, alebo nie kňaz rozdiel nevidím. V celom Tvojom príspevku postrádam vyjadrenie o obetiach takýchto krutých činov. Veď to bolo spáchané na deťoch, preboha!
  A čo sa týka o. Bezáka a Tvojho názoru na vec – tak si ma neprekvapila, vzhľadom k Tvojim názorom na to, čo píšeš nad tým. Asi to patrí k Tebe a Tvojmu vnímaniu a rozlišovaniu zla od dobra.

 • Jaro:

  juja: kruté? prepáč a akože čo by sa sním malo robiť? pohladiť, pritúliť, hľadať pochopenie… práve pre tieto s prepáčením priblblé úvahy sa obete odsúvajú akosi bokom, nevenuje sa im patričná pozornosť, lebo filozofujeme o tom, že páchateľ ma nadštandardné ľudské práva. A obeť? proste stalo sa, ak to potrebuje nech si hľadá odbornú pomoc… trochu zvrátené nie?

 • Emanuel:

  Timea
  a čo navrhuješ pre vinníkov, či už pedofilov alebo tých, čo spreneverili peniaze? Väzenie?

  Ináč to slovo: “preboha” si si mohla odpustiť. Neber to vzlom, ale sme katolickej stránke.

 • Emanuel:

  Juja
  Boh ťa má rád, neboj sa – ideš správnou cestou.

 • Timea:

  Emanuel, čo navrhujem? Spravodlivosť. Každý musí mať za seba zodpovednosť a počítať, že ak poruší akýkoľvek zákon, nesie zaň aj zodpovednosť. Prepáč, ale koľko máš rokov, ak toto ešte nevieš? Ja som svoje obidve deti vždy viedla k tomu, aby dodržiavali svetské aj duchovné zákony, a myslím si, že aj vďaka tomu z nich vyrástli slušní ľudia, a nie anarchisti. Alebo si myslíš, že každý si tu môže robiť, čo sa mu zapáči? Zneužívať deti, kradnúť, zabíjať a odmenou mu bude rekreačný pobyt v ***** hoteli?
  A čo sa týka toho citoslovca, čo som použila, neviem o tom, že by RKC žiadala reformu ohľadom tohto slovíčka v slovníku slovenského jazyka. Nemyslím si, že je to niečo neslušné, skôr ma hrôza berie práve z toho, ako sa u nás zo strany (aj) niektorých katolíkov toleruje násilie a porušovanie zákonov, a odsudzovanie tých, čo stoja na strane spravodlivosti.
  http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=preboha

 • Timea:

  Emanuel, a čo hovoríš na slovíčka “bohužiaľ”, “božechráň”, “božekať”, “božtek”…a je ich v našej ľúbozvučnej slovenčine ešte neúrekom ? Môžem ich používať, alebo aj tie sú na Tvojom indexe, ako hanlivé slová?

 • Timea:
 • Emanuel:

  Timea
  ak sa uprimne zaujímaš o tie zneužité pojmy spotvorené na obyčajné frázy bez úcty k Božiemu menu, tak ti rád vystlím sukromne a čo sa týka mojej otázky na danu tému, tak chcel som vedieť konkrétny návrh-riešenie v takýchto prípadov.

  Pretože všimni si aj v komentároch k tomuto článku, že už viacerí sa vyjadrili ako žiadajú tresty pre vinníkov, či už za pedofiliu alebo spreneverenie peňazí, žiadajú akúsi spravodlivosť, ale nevedia to špecifikovať a už vôbec to nedokážu potvrdiť aspoň nejakým cirkevným zákonom a tobôž nie Božím.

  Všimni si, že aj “veriaci” sa odvolávajú na spravodlivosť, ale akú spravodlivosť? Aký zákon Boží hovorí o treste väzenia, ktorý žiadaju pre klerikov?

  Preto som sa ťa pýtal, aby si uviedla konkrétny trest a aby si to aj potvrdila dôveryhodným zdrojom, že Boh to naozaj takto chce. To, že väzenie chcú ateisti a iní pomstychtiví ľudia, tak to mi je jasné – nakoľko sa riadia kontroverznými svetskými zákonmi, ale my – ako kresťania katolíci sa riadimi a máme riadiť predovšetkým zákonmi Božími a cirkevnými.

  A ked už sme pri trestoch pre klerikov, tak si spomínam na výroky, kde sa hovorí, že na Pánovho vyvoleného (kňaza), človek nesmie siahnuť násilím. A pápeža nemožno uväzniť. Pokusim sa to nájsť, zatiaľ len toľko, aby si vedela, že aj také niečo jestvuje a preto sa treba poriadne zamyslieť nad tým, o akú spravodlivosť nám ide, či azda nehorlime ako Šavol z Tarzu, ktorý tiež sa odvolával na spravodlivosť zákona, ale pritom akosi nevnímal Ducha týchto zákonov.

  Už my rozumieš?
  Chcel by som viac podrobnosti!

 • Timea:

  Emanuel, skôr ako Ti odpoviem na Tvoje otázky, potrebujem od Teba jeden malý detail, o ktorý by som sa rada oprela. Môžeš mi prosím citovať zo svätého písma, kde konkrétne Boh schvaľuje ubližovanie (!!!) od klerika svojim maličkým? Ale prosím, citovať Bibliu, lebo len to je pre mňa dôveryhodný zdroj. Vopred ďakujem za odpoveď.

 • Timea:

  Emanuel, podľa Teba kňaz môže smilniť, vraždiť, ubližovať maličkým a laik, obyčajný človek sa má na všetko len mlčky pozerať a súhlasiť s tým? A čo demokratický štát so svojim právnym systémom, zabezpečujúcim v krajine poriadok a spravodlivosť? Tiež sa má na to len mlčky pozerať? Emanuel, Ty to musíš mať v sebe riadne popletené, ak si myslíš, že človek dnešnej doby nevie čo je to nedôvera v inštitúciu, ktorá toleruje u svojich zamestnancov konanie násilia a nezjedná nápravu tu na zemi, nech je to už štátny podnik, alebo Cirkev. Keď Ťa tu niekto číta, čo všetko popíšeš, a žil by odtrhnutý od reality, hrôza by ho brala z toho, že takto zmýšľajú všetci katolíci. Našťastie, je ich dosť takých, čo majú v sebe zdravý rozum. V opačnom prípade by to bola pre našu Zem katastrofa.

 • Vlado:

  Čí je obraz na tejto minci ?
  “Dajte cisárovi, čo je cisárove a čo je Božie Bohu”
  Čo je pedofília ?
  Pedofília ako hriech, nech sa “zaplatí” sa podľa cirkevného práva.
  Pedofília ako trestný čin, nech sa “zaplatí” odovzdaním prokuratúre a polícii.
  To by mala cirkev podľa biblii robiť.

 • Timea:

  Emanuel, chcel si citáciu zákona?

  Trestnoprávny charakter konania sexuálnych deviantov, spôsobom ohrozovania mravnosti je obsiahnutý v § 371 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. § 200

  Pokiaľ je nám známe, Cirkev nie je odlúčená od štátu. Platia pre ňu nielen práva (príspevok na činnosť), ale aj povinnosti (dodržiavanie zákonov krajiny, kde je miesto jej pôsobiska). Neviem si predstaviť, že by to bolo opačne.

  A k Tvojej poznámke – citujem:
  “To, že väzenie chcú ateisti a iní pomstychtiví ľudia, tak to mi je jasné – nakoľko sa riadia kontroverznými svetskými zákonmi, ale my – ako kresťania katolíci sa riadimi a máme riadiť predovšetkým zákonmi Božími a cirkevnými”.

  Emanuel, každý tu na zemi si plníme svoju úlohu (či už je to lekár – keby to tak nebolo, možno už nežiješ, učiteľ – keby to tak nebolo, tak sme všetci hlúpi, upratovačka – keby to tak nebolo, tak sa topíme v špine, pokiaľ si to neupraceme sami, sudca – keby to tak nebolo, tak je na zemi anarchia…atď.) Takže väzenie pre akéhokoľvek devianta nechcú ateisti a iní pomstychtiví ľudia (mimochodom, ateista podľa Teba nie je človek?!), ale je riadne súdený sudcom, ktorý si plní svoju úlohu . Ak si myslíš, že zákon na dodržiavanie mravnosti v takom znení, aký ho má Slovensko, je kontroverzný, snaž sa ho zmeniť legálnou cestou, a nie podporovaním jeho porušovania. Ináč, opäť sa opakujem, ale veď Ty svojimi názormi naozaj podporuješ násilie páchané na deťoch, o to horšie, páchané kňazom, ktorý má vedomie a vie, že Ježiš povedal “Neubližujte mojim maličkým”

 • Vlado:

  Andrej, k 13.9: nepovedal som, že musí akceptovať výzvu pápeža, ale keď to radí nám (poslušnosť v duchu dôvery), nech sa tým riadi aj sám.

 • Vlado:

  Doplním snáď to, že milosrdenstvo (príbeh kameňovania Magdalény) by sa muselo uplatniť inak. A to tak, že by ho museli uznať tí, ktorým bolo ublížené. Len oni môžu pustiť kamene z rúk. Ježiš im ich nevztrhával z rúk.

 • Vlado:

  Uvažujem, ako so spoveďou…
  Cirkev má moc odpúšťať hriechy, komu chce.
  Východiskom by bolo, keby sa spovedník pri ľútosti sám zaviazal, že sa prizná ublíženej osobe (u detí zákonnému zástupcovi), to by bol dôkaz toho, že neprišiel len formálne na spoveď, ale že ide o obrátenie – metanoiu a chce to napraviť.
  A ten by sa rozhodol, či ho udá.
  Ak by spovedník toto priznanie nechcel urobiť, ťažko hovoriť o úprimnej ľútosti, a teda ťažko hovoriť o platnej spovedi.
  Neviem v tejto chvíli zodpovedne povedať, či formálne viazať rozhrešenie na dôkaz úprimnej ľútosti… vyjadrite sa…

 • Vlado:

  pardon, zle som označil význam slova spovedník, myslel som kajúcnik = ten, čo sa prišiel zmieriť s Bohom.
  Myslím aj vo všeobcnosti, keby k takej úprave prišlo, žeby sa viazalo rozhrešenie hriechov na sľub reálnej nápravy s odkrytím pravdy o hriechu pred dotknutou osobou, tak by sme všetci mali väčší rešpekt pred hriechom, lebo by sme poznali reálny dosah pochybenia vrátane bolestnej cesty k odpusteniu.
  Možno by bolo menej tých, na ktorých sa poukazuje “farizejský kresťan”.

 • Jaro:

  Emanuel: jedina otazka – na nej stoji a pada cela diskusia s Tebou na temu, ktora je zjavne v Tvojom mysleni riadena skor vasnami, nez pragmatickym uvazovanim… je klerik obcanom statu alebo je osobou, ktora stoji nad tymto statusom?

  Lebo ak ma byt vynata zo statusu standardneho obcana potom so vsym vsudy – ked nie zodpovednost podla platnych zakonov, potom ani prava… je to nezmysel, ale odpoveda pragmatickej urovni myslienok, ktore si tu predostrel.

  Kedze svoje tvrdenia a vyhlasenia casto stavias na svojich dohadoch a neznalosti faktor, dovol aby som trrochu doplnil tu Tvoju hlboku neznalost – sudy, pravo, vazenia nevymysleli ateisti, tento status ktory mal najma preventivny i represivny ucinok existoval uz v hlbokych casoch pred nasim letopoctom, kedy sa o ateizme este ani nevnimali. A mimochodom trest je odstrasujucej podobe do desivych foriem vypracovala prave cirkev… skus postudovat historiu temneho obdobia cirkvi, za ktoru sa ospravedlnuju sucasny i minuly papez…

  Vazenie nema len represivny ucinok na pachatela – prave preto sa voli len ako posledne riesenie. Silnejsi charakter ma jeho preventivne posobenie, ktorym spolocnost deklarativne koresponduje hranice akceptovatelnosti protispolocenskeho spravania jednotlivca.

  Rad pouzivas vetu: “ak niecomu nerozumies….” tak si dovolim Ti ju pingnut spat v trochu inej variante “to comu nerozumies nepitvaj a uz vobec sa nesnaz poucovat inych, z pozicie Tvojej funkcie to totiz vypada trapne – i ked na tomto svete si clovek zial musi zvyknut, ze najradsej polemizuju o veciach ludia, ktori o teme len citali… a aj to nie poriadne”

  vzdy som tuzil, aby raz nastal cas kedy funkcie budu zastavat ludia scitani a veci znaly… zial era tarajov este bude trvat dlho… a potom niet sa co cudovat ze na vzdelanych a sikovnych sa musi vzdy hladat nejaky bic :-)

  pokoj s tebo

 • Lucia:

  “Veriaci sú v hierarchii na tom spodnom priečinku, pýtať sa môžu, ale odpoveď dostanú len takú, ktorá verejnosti prislúcha”

  Myslela som si o sebe, že som silnejšia. Ale keď toto čítam, moja jediná myšlienka znie – následuj Timeu. Toto s Bohom nemá nič spoločné.

  A tak ja, ktorá som vyrastala v ateistickom prostredí v ateistickej krajine, ktorá som si k viere prešla cestou trnistou a na vlastný krsť ťažko hľadala človeka, ktorý by bol ochotný tam ísť…

  tak ja si snaď vygenerujem na zbohom.sk “rozlúčku”… Bolí ma srdce, slzy sa derú do očí, ale toto fakt nie.

 • Emanuel:

  Lucia
  to je super, že si sa obrátila z ateizmu k viere …

  tiež som tým prešiel a ešte si pamätám ako som si myslel, že už nemám, čo na sebe meniť…

  Vieš na čo som prišiel, že pokiaľ neviem prijať skutočnosť, že sa mám považovať za najmenšieho-posledného … tak mi chýba pokora a preto musím ešte na sebe veľa meniť…

  Juja, to nemyslela v zlom
  Aj Panna Mária sa považovala za najmenšiu a poslednú … ked povedala:
  “Hľa, služobnica Pána”

  Dnes počuť aj také hlasy, ako napr:
  “A čo som ja slúžka?!”

  Podobne aj laici v hierarchii povolania v službe Cirkvi sú naozaj na tých miestach najmeších, ale to neznamená, že sú v Božích očiach malí ako keby v čnostiach neboli lepší od klerikov.

  V tomto zmysle a duchu, zaiste si netreba myslieť, že by Juja alebo ktokoľvek iný… chcel pohrdať veriacimi (laikmi)

  Aj Teba Boh miluje, bezohľadu na to, či si laička alebo klerička a nemusíš preto chodiť inde, len treba mať trpezlivosť pri vzájomnom vysvetľovaní.
  Nedomýšľať si dopredu ale radšej sa vopred opýtať a najlepšie sa to uskutočňuje v sukromí, čo sa týka osobných záležitosti.

  K téme o odvolaní Mons.Bezáka je toho veľa, čo na písanie, len to chce viac časua pýtať sa bez zbytočných pripomienok na osobu, lebo v opačnom prípade sa človek nič dozvie. Neber si príklad z niektorých … pretože to je “nakazlivé” jeden sa pridá, potom druhý… a nakoniec z takej diskusii už nikto nikomu nič nepovie, lebo sa bojí, že sa mu dostane viac nadávok ako odpovede na otázky.

  Máš svoju stránku, tak vieš aké to je…
  Boh s Tebou

 • Vlado:

  Lucia, v spodných priečinkoch vraj dobre zreje víno, a najlepšie v pivnici :-)
  Toto snáď nemôže byť ten kľúčový otras…
  My sme už boli aj v suteréne… (27.7)
  Niektorí spiatočníci ma tu už viackrát vytočili, znechutili, ale stále čakám, že svitne nové ráno s Bezákovým hlasom…
  Timea prepáč, že som vstúpil uprostred vašej komunikácie, súhlasím s tebou, len som sa zamyslel nad riešením…
  Teraz je však noc, tak dobrú

 • Timea:

  Vlado, som rada že si vstúpil do komunikácie:-). Pre Lucku: prosím nevzdávaj to, bojuj a nevzdávaj sa cieľa, ako Ti to načrtol Vlado. Víťazstvo vždy chutí najsladšie vtedy, keď človek prekoná aj najťažšie prekážky. Vtedy si to človek najviac vychutná, a verím, že je to takto aj cenené Bohom. A na to, aby ich prekonal potrebuje mať za svojich spoločníkov Vieru, Lásku, Pravdu, a najmä vôľu, ktoré to všetko poháňa ako mlynské koleso. Samozrejme, modlitba a meditácia a viera v to, že nám Pán Boh pomáha a stojí pri nás, pretože mi stojíme pri Ňom a robíme to ako službu nielen ľuďom, ale predovšetkým Jemu a sebe, lebo nás pritom hreje pocit šťastia a dobre vykonanej práce. Vážim si to, čo robíš pre o. Bezáka a som na tej strane brehu, kde si aj Ty. Verím, že Pán Boh nám pomáha, lebo Jeho milujeme najviac :-)

 • Emanuel:

  Prajem všetkým požehnaný deň so Sedembolestnou Pannou Máriou – patrónkou Slovenska.

  Lucia, ešte som chcel dodať, aby si dávala pozor na tú stránku: http://www.zbohom.sk, pretože je poriadne falošná. A novo-obrátení alebo formálni kresťania ked nepoznajú zákulisie takýchto stránok, tak sa dajú nachytať.

  To len toľko k tej stránke, ináč sa mi páči na tvojej, že si zverejnila niekoľko zaujímavých videozáznamov zo života Mons.Bezáka
  Verím, že Ti BOh bude posielať do cesty pomocníkov, len ich treba rozlíšiť.
  Sedembolestná Panna Mária, orodujza nás.

 • Jaro:

  v čom je falošná? resp. v aké je to zákulisie?

 • Timea:

  Emanuel, aj ja sa pýtam: v čom je falošná? A aj o tom zákulisí by som rada niečo vedela, nakoľko Milana poznám a je to dobrý človek. Takže tu mi Emanuel od Teba niečo nesedí.

 • Emanuel:
 • Jaro:

  na danom odkaze im autor prispevku vyčíta názov, štylistiku,gramatiku, anomynmost (pricom autor clanku je tiez anonymny)…. a falošnosti či zákulisí som tam toho veľa neprečítal… čiže nedozvedel som sa nič viac

  predpokladatelne autorom je Emanuael(sudim podla nicku pod nazvom)… ak ide o zhodne osoby, pripada mi komicke vycitat niekomu odbornost po tom ake amaterizmy na ekonomicke temy a temy trestno-pravne zodpovednosti tu odprodukoval pisatel podpisujuci sa podobnym nickom…

  P.S: permanentne odvolavanie sa na odborne vedomosti profesora Dudu este neznamena, ze odvolavajuci je sam znalym problematiky… diskusie o trestnom prave nas mohli presvedcit o tejto skutocnosti a velmi chabych vedomostiach…

 • Lucia:

  Vieš, tento štýl správania by som ťažko znášala aj v nejakej medzinárodnej firme plnej neveriacich. Ale v cirkvi? No možno je to dobre. A kto bol ponížený, bude povýšený. A všetko skryté bude odhalené. Keď o tom tak rozmýšľam, náš Robert nebude v Ríme na veky vekov. Je to statočný muž, nezlomilo ho to.

  Celá táto kauza mu spravila obrovské PR, strašne ho zviditeľnila. Veľká časť ľudí sa o jeho osobu začala zaujímať až po 1. júli. A objavili v nom veľkého človeka. Ako napísala jedna diskutujúca: “Niektore moje kamaratky, matky malych deti ako ja, mi napr. napisali, ze vdaka Bezakovi zlikvidovali velke kose s neozehlenym pradlom, pretoze sa od neho nedokazali odtrhnut a pocuvali ho cez internet celu noc. ;-)”

  Konečne uplatní svoju charizmu a fluidum, ktoré z neho vychádza na 100%. Už nebude musieť byť formálny a strážiť sa, kde čo povie, aby nenabehli fanatici, čo sa v sprche nedotknú vlastného tela a z Biblie trhajú Veľpieseň. Bude mať viac času, môže publikovať, písať knižky, blogy, organizovať diskusie, duchovné cvičenia, navštevovať relácie typu Lampa – jednoducho byť katolíckou osobnosťou pre 21. storočie, ktorá naplní kostoly mladými ľudmi tak, ako to vedel v Trnave.

  Teším sa, že veľká väčšina bohoslovcov a veľmi mladých kňazov je na Facebooku v skupinách na podporu Bezáka, ak si osvoja v svojej pastorácii čo len 50% Bezáka, nemusíme mať strach o osud katolíckej cirkvi na Slovensku. Lebo v mládeži je budúcnosť a predovšetkým mládež vedel zaujať.

  Možno zasa raz zažijem toto: “Na prvom stretnuti to bolo na krste noveho vína; hlboko na mna zaposobilo jeho vystúpenie a charizma. Nevahal som a prehodil som s nim par slov. Bolo to niečo užasne. Druhe stretnutie bolo par dní po jeho odvolaní. Spoznal som ho na ulici v Trnave a prihovoril som sa mu. Laska a pokora ktorá z neho vyžarovala sposobila, že som ho objal a povedal mu, že aj ked som ateista, milujem ho. Bol to zažitok na cely život.” http://www.robertbezak.eu/news/aj-ked-som-ateista-dusan-timrava/

  Môžem len potvrdiť tú silu :-) Možno sa ma zasa tiež dotknú jeho veľké ruky, tak vrúcne, láskavo, dcéra milovaná… ruku mu pobozkám aj bez prsteňa. A nebude to bozk vynútený nejakým zákonom o etikete, úcte, neomylnosti a podobne. To čistá úcta zo srdca.

  Teším sa, že nám ho Boh poslal.

 • Timea:

  Lucia, vďaka za nádherné vyznanie. Ja o. Bezáka osobne nepoznám a ani neviem popísať, ako som do celého procesu bola vtiahnutá. Ja tomu hovorím Božie vedenie. Najprv jedna správička o jeho odvolaní na internete s fotkou. Akoby som ho poznala odjakživa. Až neskôr som pochopila, že to, čo odjakživa poznám je láska vyžarujúca cez jeho pohľad. Mal v sebe niečo, čo som videla len raz, a to na tvári Svätého otca Jána Pavla II. A potom ma to už vtiahlo do deja celú: pri pozeraní videí s ním som sa spontánne rozplakala, nechápala som a ani nechápem, ako sa toto všetko mohlo sťať. Ak som bola dovtedy veriaca, každé jeho slovo, hoci zo záznamu, alebo z textu (po celé dva letné mesiace to bolo na mojom dennom programe) sa mi zarývalo hlboko do srdca a moju vieru ešte viac upevnilo. Bolo to skutočne neuveriteľné, ešte sa mi to v živote nestalo. V jeho očiach nefalšovaná láska a úprimnosť korešpondujúca aj s jeho vonkajším prejavom cez slová. Vtedy som si povedala, že takéto niečo musí vyžarovať len človek, ktorý nosí v sebe svätosť Pána, takto museli pôsobiť svätci. Moc rada by som zažila chvíľu, stretnúť sa s ním raz aj osobne a naživo, a v dobrom závidím každému, kto mal takú možnosť. A každý deň ďakujem Bohu, že poslal na Slovensko takého nádherného človeka. Bolo by veľkým nešťastím, keby ostal izolovaný od veriacich, lebo myslím si, že to, čím ho poveril náš Pán, sa len dočasne zastavilo.

 • Timea:

  Emanuel, vôbec to nie je tak, ako píšeš o tom webe. Ináč, jeden z autorov je Milan Novota, istý čas sa otvorene hlásil k tej stránke v médiách aj prečo ju zriadil. Čo sa týka toho Tvojho strašidla slobodomurárstva, mne to pripadá u Teba už ako fóbia, lebo každý, kto má iný názor na katolícku cirkev je slobodomurár. Ináč, jediný anonym si vlastne Ty so svojimi nickmi a toľkým množstvom webstránok. Vieš, milý Emanuel, pravda nepotrebuje takú širokú prezentáciu a ani manupuláciu. Kvôli šíreniu Pravdy stačí jedna webstránka, to, ako robíš Ty len dokazuje, že si veľmi slabý “generál”, keď potrebuješ mať na “bojisku toľko pešiakov”, ale streliť do terča nedokáže ani jeden :-)

 • Lucia:

  Timea, ja priznávam s hanbou, že keď som ho videla prvýraz, videla som tú nádhernú muskulatúru a niekto za mnou to tiež komentoval (dámsky hlas): “to sú ale podstavce!” 😉 Následne sme sa hanebne kochali pohľadom na ostatné časti jeho tela (chápem, prečo mu vyčítali tie košele!), až kým sa nepriblížil. Tá láska vyžarujúca z jeho očí, bol vtedy ešte taký mladý, neznámy, no toto bol taký zásah. Smiali sa mu a tie iskričky v nich.

  Nezmenil sa ani trošku, okrem pár šedín a vrások. Ostal taký istý. Vrúcny, ľudský, ani kvapka namyslenosti. Naopak – strašne neformálny prístup. Kto ho stretol na ulici, mohol mu rovno skočiť okolo krku. Vyžarovala z neho taká láska, dobrota, neha, ono je to cítiť aj cez obrazovku. A hlavne bol veľmi priateľský. Nádherný človek.

 • Lucia:

  Keď už tu Elko (Emanuel, prepáč, mám strašne rada to meno, lebo Elo Romančík v Kladive na čarodejnice bol priam úžasný) hádza tie odkazy, tak si tiež dovolím: http://robertbezak.netstranky.sk/novinky-a-vase-clank/ked-uz-vizitacia-dal.html S úsmevom ide všetko lepšie! :-)

 • Lucia:

  A Timea, možno by sme sa mohli aj niekedy porozprávať, nechám ti tu email: Heini.Wathen@seznam.cz

 • Timea:

  Emanuel, nebol si k nám úprimný, keď na svojej stránke píšeš o anonymných autoroch zo zbohom.sk Na nete som našla Tvoju diskusiu s Milanom Novotom, kde Ti úprimne vysvetľuje svoje pohnútky pomôcť ľuďom, ktorí sa rozhodli vystúpiť z RKC. Alebo si už zabudol na toto, čo si písal pod nickom mrvn? Nemám rada, keď je ku mne niekto neúprimný, takí ľudia strácajú moju dôveru. Prosím, je toto Tvoja diskusia, alebo nie?
  http://www.upc.uniba.sk/index.php/forum/23-mas-nejaky-problem-alebo-ta-nieco-trapi/14408-vystupenie-z-cirkvi?limit=10&start=70

 • Timea:

  pardon, opravujem svoj preklep, ten nick je rmvn

 • Emanuel:

  K prípadu Mons.Bezáka

  Zrejme ste spozorovali tieto 2 extrémy:

  1.Mons.Bezák je natoľko VINNÝ, že niektorí by mu najradšej vzali kňazskú hodnosť alebo poslali niekde do VäZENIA, aby im nebol výčitkou vo svedomí (keby mohli)

  2.Mons.Bezák je natoľko NEVINNÝ, že niektorí by vinu zhodili najradšej na Mons.Sokola, KBS, Svätú Stolicu a pápeža i poslali ich do VäZENIA (keby mohli)

  Pozrime sa, čo hovorí cirkevný zákon o násilí spáchané na klerikoch:

  Kódex kanonického práva / KKP 1370-1375

  DELIKTY PROTI CIRKEVNÝM VRCHNOSTIAM A SLOBODE CIRKVI

  Kán. 1370 – § 1. Kto použije fyzické násilie proti Rímskemu veľkňazovi, upadá do exkomunikácie na základe rozsudku už vyneseného, rezervovanej Apoštolskej stolici; k nej, ak je to klerik, sa pre závažnosť deliktu môže pridať iný trest, nevynímajúc prepustenie z klerického stavu.

  § 2. Kto takto koná proti tomu, kto má biskupské svätenie, upadá do interdiktu na základe vyneseného rozsudku, a ak je klerik, aj do suspenzie na základe rozsudku už vyneseného.

  § 3. Kto použije fyzické násilie proti klerikovi alebo rehoľníkovi z opovrhnutia vierou alebo Cirkvou, alebo cirkevnou mocou, alebo službou, má byť potrestaný spravodlivým trestom.

  Kán. 1371 – Spravodlivým trestom má byť potrestaný:

  1. kto okrem prípadu, o ktorom sa hovorí v kán. 1364, § 1, šíri učenie zavrhnuté Rímskym veľkňazom alebo ekumenickým koncilom alebo tvrdošijne odmieta učenie, o ktorom sa hovorí v kán. 752, a po napomenutí Apoštolskou stolicou alebo ordinárom to neodvolá;

  2. kto ináč Apoštolskú stolicu, ordinára alebo predstaveného, keď zákonne prikazujú alebo zakazujú, neposlúcha a po napomenutí zotrváva v neposlušnosti.
  Kán. 1372 – Kto proti úkonu Rímskeho veľkňaza urobí rekurz na ekumenický koncil alebo na kolégium biskupov, má byť potrestaný cenzúrou.

  Kán. 1373 – Kto verejne buď vyvoláva nepriateľstvo alebo nenávisť podriadených voči Apoštolskej stolici či ordinárovi pre nejaký úkon cirkevnej moci alebo služby, buď vyzýva podriadených na neposlušnosť voči nim, má byť potrestaný interdiktom alebo inými spravodlivými trestami.

  Kán. 1374 – Kto vstúpi do združenia, ktoré robí intrigy proti Cirkvi, má byť potrestaný spravodlivým trestom; kto však takéto združenie napomáha alebo vedie, má byť potrestaný interdiktom.

  Kán. 1375 – Tí, ktorí obmedzujú slobodu služby alebo voľby, alebo cirkevnej moci, alebo zákonné užívanie posvätných majetkov či iných cirkevných majetkov, alebo zastrašujú voliča či zvoleného, alebo toho, kto vykonal cirkevnú moc alebo službu, môžu byť potrestaní spravodlivým trestom.

  Kán. 1376 – Kto hnuteľnú alebo nehnuteľnú posvätnú vec zneuctí, má byť potrestaný spravodlivým trestom.

  Kán. 1377 – Kto bez predpísaného povolenia scudzuje cirkevné majetky, má byť potrestaný spravodlivým trestom.

 • Vlado:

  Emanuel, ty každú chvíľu prekvapíš.
  Keď ti niekto očividne preukáže tvoj úmysel, tvoju pretvárku, tak presmeruješ pozornosť. (Timea ťa usvedčila z lži)
  To ale nie je prvý raz, to ako s tým môžeš žiť, veď sa už ZROVNAJ nejako !

  ad2: Možno ti nedošlo, že aj mlčanie je istá forma odpovede. Keď sa niekoho dotkneš na citlivom mieste neprávom, keď sa jedná o jeho česť, tak celkom určite zareaguje. Nevyjadrí sa len ten, kto by si tým vyjadrením sám uškodil (ak nerezignoval). Napr. všetci vieme, že zatvorenie reštaurácie bolo v tvojej kompetencii.

  ad3: uvedom si, že máš neprehliadnuteľný rukopis, rmvn

  ad4: nepoznám nikoho, kto by chcel dostať Bezáka do väzenia, v tejto diskusii to je absolútne indiferentné – vymyslený extrém (alebo zase podsúvanie nezmyslov?)

  ad5: myslím si, že nikto si neželá ani to, aby bola vina na niekoho “zhodená”, reflektujeme na verejné a relevantné informácie, to čo si želáme je, aby pravda vyšla na povrch a to nie je extrém, to je prirodzená vec. Ona oslobodzuje.

  Zrejme si z tých dvoch možností vyberám tú tretiu :-)

 • Jaro:

  Vlado ad2) krasne si vystihol prečo Emanuel ani jedinykrat neragoval na moje narazky resp. priame otazky kde sa “hral” na odbornika v teme. Nenasiel v sebe este ani len tolko slusnosti, aby sa pokusil odpovedat… radsej to presiel mlcanim v duchu “snad si to vsimol len jeden” :-)

 • Vlado:

  Áno Jaro, ale poučený minulosťou nechcem sa s nikým proti nikomu spolčovať. Jednoducho ja nemám nič proti osobe Emanuela, ja poukazujem na jeho skutky a postoje.
  V zmysle odsúď hriech, ale neodsudzuj hriešnika.

 • Timea:

  Ja tiež nie som šťastná, že som takú vec objavila, naopak, mám z toho malý smútok na duši. Len verím, že to bolo pre jeho dobro. Vždy hľadám dobro v človeku a aj teraz som presvedčená, že také veci nerobí úmyselne, ale v zápale hájiť svoju Cirkev, ktorú miluje, ženie sa tak dopredu, že zabúda na sebakontrolu. Vtedy sa narobí kopec zmätkov. Takže nepovažujem to ani tak za klamstvo, ako za zmätok v duchu “škriatok sa vlúdil do môjho diela”. Možno by stačilo len spomaliť a dať väčší priestor aj sebareflexii. Želám veľa šťastia, Emanuel, a skutočne úprimne a z celého srdca :-)

 • Emanuel:

  …ale samozrejme Timea, ako za starých čias :)

  O téme na diskusii a o mne na: emanuel@pobox.sk

 • Timea:

  Lucka, ďakujem za kontakt na rozhovor, ak by si chcela byť prvá, dávam na výmenu timothea96@gmail.com

  Emanuel, radšej to nastavme na nový čas :-)

 • Lucia:

  http://www.abu.sk/?_adetail=543

  Vďaka :) toto je krásne…

 • Vlado:

  Ďakujem Lucia, som nadšený a povzbudený, úžasné postoje, príbehy o manželstve, o starobe, o mladosti, a o láske… to je sila :-)

 • Vlado:

  Emanuel, vidíš, toto je odpoveď na otázku, či vystúpiť z cirkvi (zbohom.sk), aj keď o tom konkrétne nebolo ani reči, odpoveď tam je… Miluj !

 • Timea:

  Lucka, uchvacujúce video, slová hlboko vrezávajúce sa do duše človeka. Aj ja ĎAKUJEM. Taká škoda, že sa na to všetko môžeme pozerať už len ako dedičstvo po o. Bezákovi. Čítala som na vašom webe vyjadrenie jedného diskutéra, kde o. Bezáka obvinil z nie zrovna šťastnej pastorácie. Ak je láska, ktorú rozdával slovom aj skutkom nešťastím, tak popom čo je šťastie? Ja takto uvažujúcich skutočne nechápem? Kde sa robí v Cirkvi chyba, že vychováva takýchto nešťastníkov bez pravého citu?
  Nedá sa to nahodiť aj na váš web?
  Ináč, ten e-mail mi nejaký nešťastný nešťastník zablokoval. Nemala som ho tu zverejniť. Písala som Ti z inej, utajenej :-), adresy.

 • Lucia:
 • Jaro:

  Emanuel: len pre moznost porovnania Tvojich laickych nazorov a oficialneho postoja cirkvi: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.hlavnespravy.sk/rimskokatolicka-cirkev-v-australii-sa-priznala-k-zneuzitiu-vyse-600-deti/31786/

  snad konecne pochopis nezmyselnost, nekvalifikovanost a nekorektnost svojich tvrdeni k danej teme.

 • Emanuel:
 • Timea:
 • Vlado:

  Pravda sa ukázala : “O jeho odvolaní pápež Benedikt XVI. nevedel.” Autor: tasr
  Ej, ej, koľko lži a účelovosti tu bolo doteraz k tejto otázke…
  Stále treba čakať, uvidíme ako to vyrieši Najvyšší súdny tribunál vo Vatikáne.

 • Jaro:

  nuž ak je pravdou, že ešte nemá oficiálny doklad, ktorý by mal mať…. tak potom asi nie je niečo v poriadku…

  keď sa človek tak zamysli aj nad prebiehajucou kauzou okolo papezovho komornika…tak to fakt zacina vyzerat, ze papez by mal pomaly uvazovat nad tym ako upratat a ocistit KC od bezcharakternych zmatkov a zaviest do procesov poriadok.

 • Jaro:

  tym som nemyslel Bezaka, ale zmatkov o ktorych dosledkoch ich posobenia naznacuje vo zverejnenych vyhlaseniach aj papezov komornik

 • Andrej Šk.:

  páni, čosi z toho by potvrdzoval tento rozhovor:
  http://www.repubblica.it/esteri/2012/05/28/news/intervista_ansaldo_english_version-36076134/

  Vdaka Emanuel za link, cital si aj tu dalsiu odvolavku dolu pod clankom?
  http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350328

  Je tam zaujimave info o.i.:
  “il caso del sollevamento del giovane arcivescovo di Trnava sta superando i confini del piccolo paese centroeuropeo e della Chiesa slovacca, dato che evidentemente si tratta, come già in altri succitati casi, di un problema molto più ampio e complesso. Esso riguarda la curia vaticana, la sua governance e soprattutto la trasparenza del rapporto tra il potere ecclesiale e il mondo della finanza.”

  Preklad: “Prípad odovalania mladeho arcibiksupa Trnavy presahuje hranice malej stredoeuropskej krajiny Slovenska a slovenskej cirkvi, vzhladom na to, ze sa jedna , ako aj v inych teraz sa vyskytnutych pripadoch o problem ovela sirsi a komplexnejsi. Prípad sa týka vatikanskej kurie, jej vedenia a predovsetkym transparentnosti vzhladom na cirkevnu moc a svet penazi.”

 • Vlado:

  Uf, Andrej, prečítal som si to celé a vyzerá to na obrovskú vlnu obrody v cirk.hyerarchii, len dúfať, že v tých rozmeroch do ktorých sa kauza dostala, a v spleti individuálnych záujmov sa ozrejmia úmysly mnohých a zavanie Duch Pravdy…
  Modlím sa túžbou.
  O.Bezákovi slúži na česť jeho odvaha.
  Vďaka srdečná :-)

 • Andrej Šk.:

  “dámy a páni” som myslel vo svojom predchadzajucom poste, ospravedlnujem sa dámam

 • Emanuel:

  Andrej
  dakujem za info a čo si myslíš o tom, že ľudia spochybňujú odvolanie Mons.Bezáka – pápežom?

 • Lucia:

  Nech sa Róbert ani neopováži to vzdať! :) Celé to odvolanie poriadne smrdí ale po vyjadrení toho “istého trnavského dekana” (viem, kto to asi je), mám zasa radosť a nádej. Nádej, že sa prípad vyrieši a to k ľútosti bonzákov a špinavých štbákov a radosť, že trnavskí dekani sú takí, akí sú, narozdieľ od… – postavili sa za svojho brata viacerí.

 • Jaro:

  Ale to je dezinformacia Emanuel – ludia nespochybnuju odvolanie ako take… len sa pytaju, ci to je skutocne rozhodnutie papeza alebo ide o spinavu manipulaciu podobneho razenia na ake poukazuje vo svojich vypovediach papezov komornik, ktory svoje porusenie mlcanlivosti zdovodnuje ….

  “Podľa svojho advokáta chcel poukázať na intrigánsky boj o moc a na korupciu vo Vatikáne. Vyšetrovateľom povedal, že sa rozhodol konať, pretože videl “zlo a korupciu všade v cirkvi” a chcel ju pomôcť vykoreniť, pretože “pápež nebol dostatočne informovaný”

  a tu zial vznika rad otazok, ci ide skutocne o krok papeza alebo o tajnostkarske akcie, ktore prebehli poza chrbat papeza….ludia nevedia kde je pravda a kompetentni, ktori by 10 minutovou tlacovkou mohli otazku zmiest zo stola len mlcia a zahmlievaju…. v tejto situacii mna tazko podobnym sposobom presvedci ze tu nejde o osobny prospech niekoho (mozno nie jednotlivca) a dovolim si vyslovit nepeknu myslienku – ze pre tento ucel bolo cielene poskodene aj dobre meno samotneho papeza…

 • Vlado:

  Emanuel, keď vydá správu Tlačová Agentúra Slovenskej Republiky, je vysoko pravdepodobné, že sa nemýli (viď odkaz Timey 9:12 / text pod fotografiou pápeža).
  Aký význam má potom tvoja otázka ?

 • Andrej Šk.:

  Emanuel,
  tuna by som rozlisoval. Mozu byt skupiny, ktore tymto zivia svoje averzie voci Cirkvi a aj Sv. Otcovi. Nepopieram. Na druhej strane vsak mozu byt ti jednoduchi veriaci, ako sme boli aj my z Trnavy a okolia, ktori vobec nemaju zamer protivit sa Sv. Otcovi a ktori mozu uvazovat nasledovne:
  Sv. Otec napise a podpise kazdy mesiac mnozstvo prihovorov, vyhlaseni, telegramov… Ked ma napr. nejaka krajina vyznamy den svojej statnosti, Sv. Otec zasle telegram prezidentovi, vid slavnost sv. CaM v Nitre, 2012. Ked sa menuje sidelny biskup, je to velka udalost pre miestnu cirkvi. Pri konsekracnej liturgii sa slavnostne citava papezska bula. Opacny proces – odvolanie biskupa – je podobne dolezita udalost pre miestnu Cirkev. Zdalo sa nam proceduralne zvlastne, ze odvolaci dekret nebol podpisany Sv. Otcom a ani nemal byt precitany verejne. Preto sme sa – veriaci z trnavskej arcidiecezy – pytali, ci sa to takto zvycajne proceduralne deje, ci je takto ta procedura nastavena, definovana a teda ci to prenehlo proceduralne korektne. Pytali sme sa listami jednotlivo biskupov Slovenska aj KBS, clenov Slovenskej spolocnosti kanonickeho prava, Kongregacie pre biskupov aj Apostolskej signatury. Na desiatky nasich listov prisla jedna jedina pisomna odpoved od arcibiskupa Zvolenskeho, avsak v nej ta nasa otazka/pochybnost zodpovedana nebola.

  Je zvlastne, ze proceduralna zalezitost je ucinena predmetom viery. Prosim nepohorsi sa, a skus spravne pochopit tieto slova: Myslim to v tom zmysle, ze veriaci maju verit, ze to Sv. Otec PODPISAL dane odvolanie. Ale ved to je tak lahko dolozitelne, nie? Nie je zvlastne, ze tomu mame verit? (este raz, myslym tomu samoztnemu faktu, ze to cele ROZHODOL=PODPISAL Sv. Otec.) Tato otazka potom takto polozena a pochopena nie je spochybnovanim odvolania arcibiskupa papezom, pretoze, povedane inymi slovami volnejsie, z pohladu nas veriacich sa fakticky toto ani nestalo. Z pohladu veriacich – tak ako oni vidia celu proceduru, ako im procedura bola fakticky prezentovana (nemyslim ani tak tie dodatocne komentare KBS a podobne, ale samotny priebeh ako sme ho mohli ako veriaci vidiet) – arcibiskupa odvolal apostolsky nuncius. Rozumieme, ze Sv. Otec ma svojich spolupracovnikov, ktori vela veci robia za neho, ale vzhladom na vaznost statusu diecezneho biskupa, sme mali pochybnosti, ci je adekvatne, aby odvolaci dekret vyhotovoval apostolsky nuncius. Preto sme sa spytali. Mozno to naozaj JE nalezity proceduralny postup, no potom stacilo nam len odpovedat: Ano + dat ku tomu nejake podklady: CIC, ci nejake smernice alebo podobne. Ziadna takato odpoved zial neprisla.

  Rovnako treba rozlisovat aj otazku o dovodoch: Tato otazka nemusi smerovat na dosledky (resp. na to stadium ked uz ta vec bola na kongregaciach a tam sa riesila, ze ake TAM mali dovody, ake “pre” a “proti” ONI zvazovali atd.), akoze by sme sa dozadovali, aby nam kongregacie vysvetlovali svoje dovody. Ale otazka moze smerovat na prvotne priciny, t.j. opierame sa o tvrdenie nuncia “Na základe početných podnetov poslaných priamo Svätej stolici kňazmi a veriacimi ohľadom pastoračnej situácie v trnavskej arcidiecéze” a pytame sa na nazor=pohnutky=dovody tych spomenutych knazov a veriacich z NASEJ MIESTNEJ Cirkvi. Otazku smerujeme do nasej miestnej Cirkvi. Pytame sa tych, z ktorymi tvorime a chceme tovrit jedno jednotne diecezne spolocenstvo. Lenze my nepozname ich nazor=pohnutky=dovody. Ako potom mame byt v jednote? Preco ich nazor, postoje a dovody, ktore adresovali kongregaciam, vobec nezazneli v celospolocenskej diskusii za posledne mesiace? Hanbia sa prezentovat svoj nazor? Co su to tie “početne podnety poslane priamo Svätej stolici”, ktore vyvolali potrebu takmer okamzitej apostolskej vizitacie a nakoniec aj samotne odvolanie? Je zvlastne, ze podnety niektorych knazov a veriacich sposobia na kongregaciach okamzitu reakciu v podobe vizitacie a ine podnety knazov a veriacich (ktore sme mnohi zaslali potom na tieto institucie) si nezasluzia ani jedno-vetovu pisomnu odpoved z tychto institucii. Aspon nam trnavskym veriacim ani po dvoch mesiacoch ziadna odpoved neprisla.
  Prosim, ak som sa v niecom vyjadril nejasne, nejednoznacne…

 • Emanuel:

  Andrej Š.
  Ďakujem za odpoved a vysvetlenie.

  Rozumiem tvojej obave, nakoľko v prípade vyjadrení napr.”kongregácie pre nauku viery” už viac-krát sa stalo, prefekt (danej kongregácii zverejnil dokument, ktorý nebol schválený pápežom a bol kontroverzny (protirečivý) už predošlemu dokumentu, ktorý vydal jeho predchodca (prefekt) alebo dokonca aj voči učeniu samotného pápeža.

  Z toho dôvodu je naozaj dôležité si overiť, či vyjadrenia kongregácie sú schválené pápežom.

  Mńa však zaujíma, či aj Ty si myslíš, že pápež skutočne nevie o odvolaní Mons.Bezáka alebo vie, ale nesuhlasí s odvolaním (ako keby toto odvolanie bolo len vyjadrením “kongregacie pre biskupov” a apoštolského nuncia ?

  Pýtam sa, pretože pochybnosti o odvolaní už boli prekonané, ale teraz, ked sa vrátil Mons.Bezák z Ríma (bez stretnutia sa s pápežom a poznania o odvolaní), tak znova sa spochybňuje, že či vôbec pápež vie o odvolaní.

 • Andrej Šk.:

  Toto zostáva stále otvorená otázka, pretože mám málo informácií z tej strany kúrie. Aj články, čo si poslal, boli pre mňa rozširujúce obzor, hoci opatrnosť v ich posudzovaní je stále namieste (môžu byť súčasťou určitej “hry”). Nedávno publikovaný rozhovor s poľským kňazom, Dr. Okom, môže naznačovať, že vo Vatikáne je silno rozšírené povedomie, že Bezák je exemplárnou súčasťou homoloby, ale či rozšírenosť tohoto povedomia (nevynímajúc osobu samotného Sv. Otca) nebola účelová, zostáva v rovine otázky.

 • Andrej Š.:

  Ak bol Sv. Otec zradený, oklamaný a podvedený svojimi najbližšími, tak potom aj naši c. predstavitelia by si mali vo svedomí vyhodnotiť, či chcú stáť na strane tých, čo robia takéto veci, alebo na strane Sv. Otca. Pretože, ako už bolo povedané v jednom z tých článkov, tento prípad zasahuje ako klin priamo do stredu pohnutého diania v kúrii.

 • Emanuel:

  Andrej
  páči sa mi, že nenadržaš osobám, ale znamená to aj, že pripušťaš možnosti ako sú:

  1.pápež nevie o odvolaní Mons.Bezáka
  2.pápež vie o odvolaní …, ale s odvolaním nesuhlasí?

  Ďakujem za odpoved, samozrejme, len ak chceš odpovedať
  emanuel@pobox.sk

 • Jaro:

  k bodu 2) ak by to tak bolo už by asi razantne konal

  k bodu 1) dezinformácie okolo tejto témy vytvárajú priestor na špekulácie aj v tomto smere – ak by to tak bolo – stoji papez pred tazkou ulohou upratat v administrative a vykorenit z KC intgrigy podobneho charakteru.

 • Timea:
 • Vlado:

  Ďakujem Timea,
  urobíme si nedeľný rodinný výlet :-)
  Nevieš, či tam budú nejaké vstupenky, lebo je tam obmedzenie 500 miest, a keďže to mám nejakých 140 km, tak by som si to rád predplatil – nejakých 7 miest.

 • Timea:

  Vlado, je to bez vstupného a bez vstupeniek :-) Nedá sa vopred predvídať, koľko príde ľudí, ale je dosť možné, že to bude preplnené, tak pre istotu by bolo dobré prísť o takú hodinku skôr.

 • Emanuel:
 • Lucia:

  Jednoducho hnusné ohováranie ľudí fundamentalistom, ktorý má k učeniu JK dosť ďaleko.

 • Timea:

  Emanuel, ja len krútim nad Tebou hlavou. Uverejníš si sem link na svoj web a na to, čo si napísal, a ešte si to aj ohodnotíš ako zaujímavé. Ja som od Teba očakávala viac pokory po tom mojom odhalení, viď diskusiu tu:
  Timea:
  16/09/2012 23:03

  Už som Ti napísala, že ak u niekoho odhalím, že klame, tak mu už neuverím, aj keby hovoril pravdu? Ale Ty pravdu nehovoríš.

 • Vlado:

  Emanuel,
  tvoje konanie atakuje priečku nenapraviteľného šialenca, ktorý sa trasie pred každým, kto by len v náznaku našiel niečo dobré na o.Bezákovi.
  Nieže si nectíš pravdu, ale prekrúcaš, klameš, fabuluješ na primitívnej priehľadnej úrovni so samoľúbou pravovernosťou, o ktorej si mylne presvedčený, že len to je cesta, a každého, kto sa od nej odchýli odsudzuješ. Neprihliadaš ani na ich ovocie – skutky. Pre teba asi ani boží anjel nie je dosť svätý.

  Čo si ty, jasnovidec ?
  Tvoje otázky: “O čo pôjde tento raz?”
  “Prečo ľudia chcú riešiť prípad Mons.Bezáka ?”
  “S akým zámerom sa na tomto stretnutí zídu osoby s kontroverznou povesťou?”

  Sám si kladieš frustrované otázky, na ktoré si odpovedáš, aby si si posilnil paranoidnú predstavu o slobodomurároch a podobných účelovo nastavených ľuďoch. NIE.
  My sme obyčajní veriaci, alebo hľadajúci, jednoducho tí, ktorým na tom záleží a nie sme ľahostajní, aj v tomto čase plnom všelijakých iných problémov.

  Všetky moje deti chodia do cirkevných škôl. Ty si myslíš, že pre moju peňaženku bude prínos odlúčenie cirkvi od štátu ??? Ale to po tejto kauze skôr či neskôr príde, lebo daňoví poplatníci sa na na to nebudú len pozerať ! A kto za to môže ? Kto to celé spôsobil ? Hádam ja a my, čo teraz pôjdeme na koncert ??? Čo ty vlastne obhajuješ ? Prezliekaš baránka za vlka ! Ty si pastier ??? Požieraš ruku, čo ťa živí, hanibale !

  Opakovaná nedôslednosť opäť úspešne dokazuje tvoje ďalšie lži.
  … a tými komentármi na záver si ma fakt pobavil.

  Veď podľa zjavení, ktorým veríš, mal už J.P.II uzákoniť tú mariánsku dogmu, jáj sory, to sa ti teraz nehodí… ale ty už vieš, čo bude, však áno (keď píšeš o 5 dogme)…
  Si to presolil.

 • Jaro:

  zacinam mal neblahy pocit, ze pisatel pisuci pod nick Emanuel je na teme priamo a dokonca mam pocit, ze ekonomicky zainteresovany… chyba mu nadhlad a veci hodnoti prilis jednostranne…

 • Emanuel:
 • Lucia:

  Tak ty si nedáš pokoj? Veď to je ten istý nezmysel. A pod ním jeden komentár s typickým posolstvom začiatku 14 storočia “držte huby a modlite sa” – to je posolstvo farizejov, nie otvoreného Ježiša. Tak s tým vraj “veľa” Hlohovčanov (o tom “veľa” skutočne pochybujem) nesúhlasí. No a čo? Každý má snáď právo prejaviť názor.

 • Lucia:

  Tiež začínám veriť, že ten namyslený fanatik pápežskejší ako pápež s tým niečo má. Títo ľudia otvoreného, láskavého, obľúbeného a moderného R. Bezáka neznášali, lebo im nastavil zrkadlo. Ukázal čo presne im chýba a kam týmto štýlom mieria. Ja som adminka webu o Bezákovi – čo nám chodí za emaily od Bezákových odporcov?

  1) Bezák odporoval vierouke (v čom?)
  2) Bezák sa kamarátil s hriešnikmi (hmm, čo pán Ježiš?)
  3) Bezák uškodil Jančimu, keď vyšetroval zlodejiny (áno, áno, radšej mal držať hubu a krok)
  4) Bezák bol proste celý nesympatický, hrozný, odporný, pretože 1), 2), 3)

  5) Bezák počúval rock, Bezák fajčil, Bezák pil, Bezák sa nevhodne obliekal, Bezák sa moc smial, Bezákovi boli vidieť z košeľe chlpy, Bezák rozprával neslušné vtipy, Bezák spolupracoval s kňazmi pochybnej povesti, Bezák chodil športovať, Bezák… fuj, ten Bezák. (vačšinou + 1), 2), 3), 4))

  No a vždy to dorazia komentárom hodným kresťana “držať hubu je vaším jediným právom”

 • Timea:

  Emanuel, ešte že som Ti sem hodila ten link na TV Karpaty, však? Ako Ťa to oživilo, a dokonca aj nachádzaš zaujímaví veci, ale predtým ich vytvoríš, ako niečo trápne. Veď Ty si sa nám stal aj kúzelníkom. Vykúzliť z trápneho niečo zaujímavé nedokáže len tak hocikto. Jaj, jaj…to sa môže stať len na Slovensku.

 • Jaro:

  Emanuel, veď Teba spaľuje nenávisť a možno ani Ty sám nevieš pomenovať k čomu… ešte si nepochopil, že problémom nie je osoba Bezáka, ale táto kauzička je dôsledkom chaosu a nezvládania situácie v odkomunikovaní reality? Najväčšiu paniku do témy vnášajú práve taký ako Ty… nezmyselnými, navonok múdro vyzerajúcimi úvahami, ktoré možno ohúria majoritu, ale stále sú len prázdnymi slovami snažiacimi sa odpútať pozornosť od niečoho….

 • Lucia:
 • Vlado:

  Keď som sa v myšlienkach vrátil v čase, keď som sa rozhodoval o svojom povolaní, tak som si uvedomil, že ak by som sa vtedy inak rozhodol, tak teraz ako klerik asi explodujem. Vďačím Bohu, že nie som.
  Zdravý súdny človek sa s tým má ako vyrovnať ? Viem si predstaviť jeho úvahy a meditácie, slzy a bezmocnosť. Ako keď vás podvedie partner… tu vidno, že miloval…
  Ja sa modlím, nech je silný, ako doteraz vždy, a nech vytrvá, a ako Jana z Arku nech má kríž pred očami až dokonca. Naozaj, sú chvíle, kedy asi nemusíme v našich životoch všetkému rozumieť. Ani apoštoli tomu nerozumeli, keď boli všetci zabasnutí. NAČO ??? Na čo to všetko bolo dobré ?
  Ale to nebol koniec, a ani toto nie je ! ROBERT, EŠTE NIE JE KONIEC !

 • Lucia:

  Ja sa ani nečudujem, v jeho prípade je to úplne prirodzené a normálne, takto by to prežíval každý normálny jedinec. Nemá sa za čo hanbiť, je to tiež len človek, bolesť nemáme držať v sebe, musíme nielen sa smiať ale aj plakať. Drísty ultras, že Bezákovi nebolo nijako ubližené sú naozaj len drísty. Ako by ste sa cítili, keby:

  1) po troch rokoch vám akosi oznámili, že sa vo vás zmýlili a nie ste hodný človek, bez toho, aby vám povedali PREČO
  2) namiesto PREČO, vám má čosi vysvetliť akýsi pamflet 11-tich otázok, ktoré písal niekto veľmi morálne úbohý
  3) tieto otázky urážajú vašu ľudskú dôstojnosť, navyše na vašich odpovediach nezáleží (ako v 50. rokoch), vy máte ísť domov a pozrieť sa do očú rodičom, ktorí si práve prečítali, že ste sa odbavovali kdesi vo verejných sprchách a podporovali homosexuálov
  4) na tieto klamstvá nemáte možnosť verejne reagovať, najrôznejší pomätenci rozvíjajú svoje perverzné teórie verejne, a vy sa nemôžte brániť
  5) tie otázky sú dosť na telo, to znamená, že niekto z vašich kolegov bol Judáš a tento chodil za vami pomaly aj na toaletu
  6) ste vypráskaný ako pes, dokonca aj z arcidiecéze, nemáte možnosť sa ani poriadne rozlúčiť, iba sa zbaliť a vypadnúť
  7) čítate, že “slovenskí veriaci a kňazi písali” – a vy neviete dodnes, kto to bol, kto vás ohováral, kto sa možno tváril ako priateľ
  8) viete, že tí, čo vás odvolali, uškodili predovšetkým cirkvi, z ktorej je sklamaný aj nejeden dobrý veriaci katolík
  9) vaši kolegovia sa k vám správajú ako k cudziemu, očisťujú sa vami, čo znamená, že vy ste boli akási špina… Nemajú pre vás jediného ľudského slova (nikto od nich neočakáva, že povedia “no to je hnus a špinavosť, ideme sa za nášho Roba biť!” ale čo napr. “nášho kolegu Roberta sme mali aj máme veľmi radi, je to dobrý človek, sme naďalej dobrí priatelia, prajeme mu veľa sily a božieho požehnania”)

  + veriaci ľudia, ktorí sú schopní sebakritiky – čo Bezák rozhodne bol – sa niekedy ako keby obviňujú, keď sa im stane niečo zlé, že je to za ich chyby a hriechy – to je mi trestom od Boha za to, že som…,… aspoň vnútorne to človek cíti, hoci vie, že Boh nie je bachár ani zákon.

  + neviem, ako to cíti Bezák, je to citlivá téma, no ako kňaz asi nemá nikoho, kto by mu bol tak blízky, aby sa mu mohol vyplakať, vyžalovať. Iste, Boha. Ale aj ľudské objatie plné pochopenia a lásky má svoju funkciu. Snáď rodičov, priateľov…

  Ale “čo bolí, to prebolí”, raz sa tá bolesť v srdci rozplynie. Nech sa teraz opatruje. Veď nad tým všetkým je Boh. Ako hovoríš Vlado. Toto nie je koniec.

 • Emanuel:
 • Lucia:

  Emanuel, ty si fakt smiešny! Ešte tam chýba caps lockom POZOR! 😀 Všetky tvoje články sú na jedno brdo… pochybné, kontroverzné… tak presne tak pozerali farizeji na Ježiša: s pochybnými ľudmi sa stretáva a s nimi vieru kontroverzne praktikuje. Ako sa dá, prosím ťa, – podľa teba – prejaviť podpora NEKONTROVERZNE?

 • Lucia:

  Ehmm… poznám niekoľko kňazov a bohoslovcov, ktorý sami odoslali pohľadnicu a dokonca ich poskytujú aj iným.

 • Timea:

  Emanuel, neviem prečo by sa médiá v demokratickom štáte mali nechať zneužívať kýmsi v boji proti Cirkvi. Nebolo by už lepšie konečne pochopiť, že píšu len o tom, čo sa deje? Niekto v tom bude vidieť boj proti Cirkvi, a iní budú vidieť boj za Pravdu. Je to len otázka uhlu pohľadu na vec, nič viac, a nič menej.

 • Vlado:

  Význam návštevy o.Bezáka u Sv.Otca, ktorej fotografiu Emanuel všade umiestňuje a domýšľa si jej význam, ozrejmil o.Bezák osobne ešte pred odvolaním, viď záznam http://www.mtt.sk/relacie/mam-trnavu-rad/video-mam-trnavu-rad-robert-bezak/
  (je to v druhej polovici záznamu), z ktorej citujem:
  “Bol som vo Vatikáne, áno, troška aj tak sa – aj sa patrí – aj z času načas, ja som vlastne prvý raz bol, keď som dostal to pozvanie od pápeža, tak sa aj teda predstaviť osobne, lebo samozrejme osobné stretnutie je vždy viacej, ako keď idú len listy – dokumenty, no a potom už prešiel čas, pomaličky už tých troch rokov, takže raz za tie tri roky ísť za pápežom to aj treba, a zároveň troška aj s tým, že som mal v takom krátkom časovom úseku možnosť mu aj porozprávať ako teda sa snažím, a že by som teda prosil o požehnanie a pomoc aj pre tú ďalšiu moju činnosť v Trnave, lebo ja som Trnavský arcibiskup.”
  Takže tak.
  Poprosím autorov fabulácii, aby si upravili svoje vyjadrenia, lebo vymýšľať si je krátkozraké, a vrátiť späť osočovanie je nemožné.

  V ďalších vetách sa vyjadril, že sa Trnavčania nemusia obávať, žeby o neho prišli, lebo Vatikán nežartuje – v predošlom kontexte uviedol, že povolávací dekrét dostal 1.apríla.

  Emanuel, tvoje vlastné výzvy si odporujú navzájom, z poslednej citujem:
  “Vážení a ctení …
  chcete podporiť Mons.Bezáka a zároveň vytvárať jednotu v Cirkvi?
  Podporte ho modlitbou, pôstom, slovom i skutkom…”

  Keď sa zorganizuje (to je ten skutok) diskusia (to je to slovo) a koncert (kto spieva-dvakrát sa modlí), tak ju odsudzuješ a označíš sa kontroverznú ! Takže ??? S tebou je fakt sranda.
  A teda ešte pre úplnosť, ten pôst ber ako obetu precestovať istú diaľku…

  Takže teším sa na zajtra…

 • Jaro:

  Emanuel ja mam otazku – si skutočne presvedčený, že ide o boj proti cirkvi a nie o boj proti jednotlivcom čo v cirkvi nemajú čo hľadať a v honbe za vlastným pocitom dôležitosti a mamonom sú schopní manipulovať čímkoľvek?

  P.S. Tvoje články sú inak napísané príšerne, skús si kde tu prečítať nejakú klasiku slovenských spisovateľom, určite Ti to len a len prospeje. Pre mňa osobne je v Tvojom prejave zarážujúce spojenie myšlienok viery a boha v kombinácii s potichu deklarovaným opovrhovaním a nenávisťou voči inému človeku. Ak je pravdou, že si cirkevný hodnostár (spomínal si to kdesi v inej diskusii), potom som z toho ešte smutnejší – lebo na takom mieste by som očakával človeka s vyrovnanejším zmýšľaním a schopnosťou hodnotiť veci s nadhľadom. Žiaľ, že to tak musím napísať (popisujem svoje pocity) – z Tvojich písaných slov sála zlo a zášť.

 • Lucia:

  Vlado, tak ako bolo?

 • Vlado:

  Fajn bolo, niečo som aj nahral, len baterky to nevydržali, ale oplatilo sa.
  Stretol som aj Andreja, debatoval som krátko s Františkom Mikloškom – to je osobnosť a človek s veľkým “Č” a pár slov som prehodil s jezuitským pátrom Kovaľom, ktorý nám potom dal aj požehnanie. Diskusiu obohatil aj pán Muller, autor stránok http://www.robertbezak.eu.
  Bola tam aj rakúska a česká televízia.

  Svedectvo p.Mikloška bolo veľmi bohaté, spomeniem napr. že čo sa dialo v deň odvolania na biskupskom úrade. Zavolal si všetkých svojich najbližších spolupracovníkov a povedal im: Teraz Vám dám svoje posledné arcibiskupské požehnanie a o 12:00 chcem byť sám pred bohostánkom v kaplnke.
  Toto môže urobiť človek, ktorý je vzdialený od Krista ? Nie. Toto urobí človek, ktorý je hlboko zakotvený v Kristovi.
  Potlesk.

  Poviem Vám, teraz je to pre mňa nad slnko jasnejšie:
  Mám informácie z prvej ruky, t.j. osobu, ktorá priamo prekladala výsledky auditu a posielala ich do Ríma, takže jednoznačne : dôvod odvolania bol ekonomický. Všetko ostatné je omáčka.
  O.Bezák je priekopník, výnimočný človek, ktorý prekračuje zabehnuté cesty, a urobil prvý krok, čo sa týka transparentného financovania diecézy. Hovorili sme aj o reštaurácii, ako o novej forme evanjelizácie. Hovorili sme aj o oblečení klerikov, o komunikácii (aggiornamento = zdnešnenie), o spôsobe použitého jazyka evanjelizácie, spomenula sa aj petícia (10000 podpisov), na ktorú doteraz KBS nereagovala, naopak reagovali Česi, Taliani,…

  Zopár pikošiek :
  1. Emanuel (p.Orosch) chcel presvedčiť priamo pána Mikloška, aby tam nešiel, ale nepodarilo sa mu to :-)
  2. Niekde sa “stratili” Bezákove videá z http://www.abu.sk, ale p.Muller prisľúbil, že ich doplní na svojom webe.
  3. Otázka, či je p.Orosch osobne zainteresovaný do kauzy je mi už tiež jasná. Nemýlili sme sa. Mám to potvrdené v osobnom rozhovore.

  Jednoducho ako povedal František, problém je oveľa hlbší, nielen v slovenskej cirkvi, ale v cirkvi všeobecne, zrazili sa na život a na smrť dva svety. Ako to pri taktýchto stretoch býva, nemôže to byť bez obetí. Tento raz je obeťou Bezák. Najväčší potlesk zožal František, keď sa vyjadril, že Bezák teraz nesmie zlyhať, nesmie zatrpknúť, lebo obroda cirkvi by sa odložila. Musí sa stretnúť so Sv.Otcom.

  Veľa myšlienok všetkých diskutujúcich boli veľmi obohacujúce, ale naozaj nemôžem Vám všetko pretlmočiť, bolo treba tam prísť… :-)

 • Lucia:

  No on vraj bude záznam. Emanuel je Orosch? Nečudujem sa. Ináč zhodnotenie Oroschovej pastorácie je tu od nášho Barnabáša trafné:

  http://www.facebook.com/RobertBezakNezabudneme

 • Timea:

  Vlado ďakujem, potešil si ma :-) Nemohla som prísť, opatrujem ťažko chorého brata a tak sa nedalo od neho odísť. Ale v duchu a v modlitbe som bola s vami. A odhalenie Emanuel = Orosch? Povedala by som, že konečne viem, s kým som mala tu dočinenia, a na druhej strane, také niečo sa dalo očakávať. Jaro to veľmi dobre vystihol.
  Lucka, aj Tebe ďakujem za potešujúcu správu, už sa teším na ten záznam a dúfam, že to bude čoskoro.

 • Jaro:

  Jaaaj tak tu nejde o principialne nazory, ale o obycajny boj o korytko :-) … trapne a ubohe…

 • Timea:

  Jaro, aj o korýtko, ale ešte aj o niečo iné. Keď si vybavím to obhajovanie kňazov pedofilov v súvislosti, že to robil vlastne vysokopostavený klerik, nechcem ani pomyslieť na to, prečo to robil. Neverím, že to bolo až tak nevinné a naivné. Rada by som sa aspoň v tomto mýlila.

 • Jaro:

  Tu temu okolo trestneho prava a pedofilie by som nevidel tak čierne – osobne si myslím, že to bol len trápny pokus zahrať sa na dôležitého bez ekvivalentných znalostí z oblasti trestného práva – prirovnal by som to tak ku krčmovým fanúšikom hokeja – filozofujú o tom ako sa to má hrať, ale väčšina z nich nestála v živote na korčuliach….. :-)

 • Vlado:

  Doplním aj kúsok humoru, keď moderátorka chcela vedieť názor staršej generácie, obrátila sa na p.Mikloška, potom si uvedomila, či si to mohla takto netaktne dovoliť, František s úsmevom pohotovo zareagoval: “Hovorí sa aj o jeseni života, ale ja už prežívam jar smrti.”
  Veľký smiech a potlesk.

  Aj páter Kovaľ bol vtipný. So šarmom príznačným pre jeho osobnosť hovoril, že klerický odev to nie je identita kňaza. Keď idem po ulici a stretnem svojho lekára, ktorý zachraňuje životy, tiež sa nestráca jeho identita len preto, že nemá na krku fonendoskop.
  Gestikulácia, smiech a potlesk.

  To som parafrázoval.

  Bolo dobré, že tam boli (obaja Kovaľovci), aby sa k veci vyjadrili práve tí, ktorých sa to bytostne dotýka. Hovorili tak slobodne, krásne, neboli spútaný poslušnosťou vrchnosti. To bolo cítiť. Duch zavanul.

 • Timea:

  Jaro, bodaj by si mal pravdu :-)

  Vlado, Ty mi robíš také “chute” a vyvolávaš nedočkavosť(na ten záznam) – ale v dobrom :-) Ani nevieš, ako ma teší, že si sa tam dostal, a hlavne do takej blízkosti.

 • Laci1:

  Dakujem Timea, ja sice patrim viac vekom k p. Mikloskovi, ale velmi si vazim o.Bezaka. Bol u nas kaplanom, chodil som k nemu na spoved a verte alebo nie, uz v tom mladuckom veku bol osobnost, za ktorym isla hlavne mladez nasej farnosti.Aj my ostatni sme ho mali a mame velmi radi a chodili sme na Stare Hory a aj v BB nebol problem sa s Nnim stretnut a podebatovat.Moja dcera zije v zahranici-prednasa na univerzite a pri kazdom rozhovore sa zaujima, co je este novsie okrem toho, co precita na internete. Bola velmi pohorsena nie len odvolanim, ale najnovsie vymazanim vsetkeho na tv abu.na homiliu bisk. Oroscha povedala, ze keby bola v tom chrame, tak urcite odide pocas kazne z nej.Je jasne, akeho hada si o. Bezak choval na hrudi.Vcera bratisl. veriaci na Lumene gratulovali a da ke kovali bisk. Sokolovi za jeho dobro, co doteraz vykonal. Co keby Trnava darovala b. Sokola Bratislave, nech by bola ta kamarila zase spolu, ako v minulosti. Netreba vela rozmyslat a je jasne, odkial fuka vietor.Pomahajme o.Bezakovi, nech vydrzi, my verime, ze tento zapas vyhrame, lebo on zije pravde a pravda sa neda umlcat. Mam Vas rad.

 • Vlado:
 • Timea:
 • Timea:

  Vlado, urobila som duplicitu, ale keď som nahadzovala ten link, tak Tvoj príspevok tu ešte nebol viditeľný. Niekde na “ceste” sa stala chyba. Alebo to tu funguje v duchu “radšej dvakrát, ako ani raz” :-)

 • Lucia:

  Fakt ste si istí, že Emanuel je Orosch? Ja tomu stále nedokážem uveriť… aj keď :-)

 • Jo:

  Vdaka Panu Bohu za zosadenie Bezaka. Ja by som ho exkomunikoval, keby som bol papezom. Co ten Bezak napachal…
  http://duda.kapitula.sk/2012/09/vztah-k-chramu-je-casto-vyjadrenim-aj-nasho-vztahu-k-bohu/#comments
  Aj tu je diskusia o tom, co pachl Bezak, napr. zohyzdenie katedrali Olivovou ,,obnovou”:
  http://duda.kapitula.sk/2012/09/vztah-k-chramu-je-casto-vyjadrenim-aj-nasho-vztahu-k-bohu/#comments
  Modlime sa za obratenie tych, co vyznavaju kult Bezakovej osobnosti opat na katolicku vieru, lebo pripominaju uz fanatickych sektarov, nemyslim, ze su katolici.

 • Timea:

  Jo, nech kukám ako kukám, neviem čo si nám tými linkami chcel povedať o napáchaní o. Bezáka. A ináč, moja dobrá rada, skús trochu poštudovať slovenskú gramatiku a zisti si, kde sa v slovách píše mäkké “i”, a kde tvrdé “y”. Máš v tom ešte rezervy.

 • Jaro:

  Jo: na podobny prispevok v diskusii kam sa odvolavas aj teraz som odpisal asi takto: “brániť kultúru a dedičstvo predkov môže len kultivovaný človek, ktorý vie aké i kam patrí tieto výzvy polovzdelancov na boj proti čomukoľvek už začínajú byť trápne a stavajú nás Slovákov do nie veľmi pekného svetla.” asi tak :-)

  uplne seriozen ma v tejto krajine zacinaju znechucovat ludia co sa nedokazu naucit ani len vyjadrovat a ovladat vlastny spisovny jazyk, ale chcu riesit “velke” veci….

 • Anonym:

  Ad Vlado:
  Prosím vás, na základe čoho usudzujete,že Emanuel je biskup Orosch, to snáď nemyslíte vážne.

 • Mária Č.:

  Vlado: to je otázka odo mňa, nechcem písať ako anonym.

 • Vlado:

  Asi bude sranda, buď toto 10/09/2012 10:58 uniklo Vašej pozornosti, alebo som si to ja zle vysvetlil :-)
  Žeby to Emanuel odcudzil ?

 • Mária Č.:

  Emanuel:
  Podľa mňa, ako navštevujem niektoré stránky, som zistila, a to podľa príspevkov, že si totožný s osobou prispievateľa a aj správcom webových stránok, na ktoré tu upozorňuješ a niektorí to aj prehliadli. Ja osobne som to už min. pred 4 mesiacmi zistila a vystupuješ na nich pod nickom emanuelbohsnami. Na Svete kresťanstva diskutuješ pod nickom Peterskala a nie tak dávno na Postoy pod nickom hppsc 1310. Tvoj štýl a zmýšľanie je neprehliadnuteľné, vyjadrenia aj spôsob textovej úpravy. Biskup ani žiadny klerik nie si, pretože máš veľké medzery vo vierouke, teológii a pod. Sám si niekde uviedol, že si prešiel výraznou zmenou života, potom stále vychádzaš z údajných (zatiaľ teda cirkevne nepotvrdených) zjavení a s tým vypĺňaš svoje medzery. Raz som na niektorý z tvojich webov písala, ale použil si cenzúru, ktorú uplatňuješ doteraz, takže je to zbytočné.
  Prečo toto všetko tu píšem? Bolo by od teba čestné, aby si priznal farbu, ak chceš medzi úprimne hľadajúcimi fungovať. Mne je to dosť trápne, lebo veľakrát si bol voči mne v diskusiách pozorný a slušný, čo o sebe nemôžem vždy potvrdiť. Na tvoju adresu sa vznieslo tu dosť odhalení a útokov. No, ak ťa majú za biskupa Oroscha, to už presahuje všetky medze aj mojej trpezlivosti.
  Irituje ma ešte jedna vec, keď ťa niekto priamo konfrontuje, odmlčíš sa načas, alebo píšeš ďalej, akoby nič, alebo chceš diskutovať cez e-mail. Ani jednu túto formu neakceptujem, už len z toho dôvodu, že ak idem z kožou na trh, musím aj čosi zniesť.
  Biskup Orosch nie si aj z dôvodu, že deň aj noc funguješ na webe a to biskupi nemajú kedy.

 • Mária Č.:

  Vlado,

  ale, veď iba zabudol dať úvodzovky.

 • Emanuel:

  Bol tu odkaz na bulvár: “Nový čas”, tak si môžu prečítať veriaci i neveriaci – reakciu na ich článok:
  http://aktuality-zosveta-cirkvi.webnode.sk/news/redakcia-novy-cas-zavadza-ludi-do-omylu-a-vytvara-rozhorcenie-u-katolikov-v-pripade-mons-bezaka-/

  Nech má každý možnosť si vytvoriť objektívny názor.

 • Timea:

  Jaj, Vlado, veru, úvodzovky tam chýbali :-) Ale na to mal zareagovať Emanuel, a nie Mária.

 • Vlado:

  Priatelia, to ste ma nemohli kopnúť skôr, tiež som sa vtedy čudoval 10/09/2012 11:40, 13/09/2012 20:11, 17/09/2012 18:16
  OK, ospravedlňujem sa p.Oroschovi aj ostatným, ak sa dá, za toto faux pas.

  V tejto chvíli asi nemá význam zdôvodňovať množstvo spoločných znakov, ktoré mi to potvrdzovalo. Ešte raz: je mi to ľúto, budem sebareflexívne viac načúvať…

  Keď niekto píše v diskusii v 1.osobe, nemyslím si, že je to “len” chyba úvodzoviek.
  Dobre som sa tu uvaril, Em musí byť na seba hrdý…

 • Timea:

  Ja sa tiež ospravedlňujem obom, ale zároveň upozorňujem Emanuela: keď sa cituje text, tie úvodzovky sú pravidlo. Lebo potom vznikajú nedorozumenia. Vlado, nebola to len Tvoja chyba. A ja som si zas myslela, že si sa to dozvedel v nedeľu v Hlohovci :-)

 • Timea:

  Vlado, asi to bude tou témou, ku ktorej sa vyjadrujeme. Dosť často tu rezonuje “omyl”. Napokon, aj mňa si poplietol Emanuel s Luciou, keď mi začal písať ako adminke webu o o. Bezákovi.
  Emanuel:
  06/09/2012 1:08
  Takže máš vlastne s Emanuelom remízu :-)

  A to je aj preto, milý Emanuel, lebo nepoužívaš svoje pravé meno, a nickov na nete máš požehnane, ako písala Mária, a stihla som to zaregistrovať aj ja.

 • Emanuel:

  Ked sa pozriete na pravidla diskusie aj na iných miestach, tak často-krát sa uvádza, aby sa diskutujuci vyhýbali “osobným útokom” a pridávali komentáre súvisiace s danou témou.
  Verím, že ked si toto osvojíme, budeme lepšie zdieľať svoje názory.
  Boh s Vami

 • Emanuel:

  Niektoré obavy z festivalu sa naplnili:

  František Mikloško spochybňoval odvolanie Mons.Bezáka a prirovnal situáciu k udalostiam, ktoré boli zavadzajúce pre veriacich.

  Veriaci by mali vedieť, že festival Mons.Orosch nepovolil, ale aj to, že majú možnosť tak urobiť pod jeho záštitou.
  Zaujímavý postoj zaujal P.Leopold, ked sa zdržal verejného vystúpenia, čo mi tak trochu pripomenulo poslušnosť P.Pia z Pietralčiny.

  Viac o pochybnostiach zo strany F.Mikloška môžete nájsť na:
  http://www.svetkrestanstva.sk/2012/10/podujatia-na-podporu-arcibiskupa-bezaka.html#comment-form

 • Mária Č.:

  Emanuel,
  prirovnávaš p. Leopolda k pátrovi Piovi, na svojej stránke však o ňom píšeš:

  “Kňaz a exorcista, ktorý neuznáva učenie Cirkvi o Panne Márii – ako „Spoluvykupiteľke sveta“ je v nebezpečenstve vlastnej ctižiadostivosti a skôr, či neskôr sám upadne do moci vyššieho zla, pretože už to je zlé, že neuznáva učenie Cirkvi o Panne Márii – tej, ktorá premáha zlo a každého démona.”

  To mi pripadá ako schizofrénia, prorocký syndróm a syndróm osobnej neomylnosti zároveň. Zatiaľ neexistuje žiadne oficiálne učenie Cirkvi o Panne Márii ako Spoluvykupiteľke.

 • Emanuel:

  Oficiálne učenie pápežov (Cirkvi)

  http://aktualityspravynovinky.wordpress.com/2012/05/30/spoluvykupitelka-panna-maria-v-uceni-papezov-2/

  ZAKONČENIE LITURGICKÝM HYMNOM (zo 14. storočia k Márii SPOLUVYKUPITEĹKE) „Milujíci, sladká a dobrotivá, naprosto nehodná žádneho žalu ! Jestli sis od nynejška zvolila slzy jako spolutrpitelka VVYKUPITELE, zajatému hríšnikovi se staneš SPOLUVYKUPITELKOU.“

 • Mária Č.:

  Prosím ťa, Emanuel, neodkazuj ma na svoje stránky, sú plné omylov. Poslala som ti na jednu z nich vyjadrenie terajšieho pápeža Benedikta XVI., ktorý vysvetľuje, prečo vyjadrenie Spoluvykupiteľka nie. Takže bludy a omyly rozširovať je veľkým zlom. Okrem toho sa nachádzame na bloggu prof. Dudu a je veľkou iróniou, že práve na ňom sa neoficiálne učenie podáva ako oficiálne. To je buď naivita, alebo priveľká odvaha.

 • Timea:

  ad
  Emanuel:
  27/10/2012 22:14

  p. Leopoldovi zakázali verejne vystúpiť na akcii pre o. bezáka v Hlohovci, ale našťastie nie je zaviazaný mlčaním, a toto je jeho vyjadrenie na stránke TV Karpaty predchádzajúcemu diskutérovi vo verejnej diskusii, ktorý nemal odvahu zverejniť svoje meno:

  Leopold Jablonský OFM 26.10.2012 18:39
  Neznámemu pánovi:

  “Mohol by som sa tiez nepodpisat, avsak neprezentujem tu nic, co o mne neviete.
  Argumenty druhej strany boli vypocute a dokonca mi bol ponuknuty aj “vhlad” do isteho fascikla s menami a okolnostami. Tieto argumenty boli tak pofiderneho, ohovaracskeho a manipulativneho charakteru rovnako ako zbierka 11 otazok adresovana arcibiskupovi Bezakovi.
  Argumenty a fakty strany Bezakovej, ktore som mal moznost porovnat boli serioznejsieho charakteru a overitelne velmi jednoduchym sposobom, co v prvom pripade je mozne len so znacnou davkou fantazie. Pri zverejneni dovodov odvolania arcibiskupa Bezaka by neutrpelo jeho meno. Mlciaci chrania svoje mena”.
  ***********
  Takže máme tu vyjadrenie informovaného človeka, a nie je to tak, ako tu píšeš Emanuel, že mlčanie o dôvode odvolania o. Bezáka má chrániť jeho meno. Naopak, tí, ktorí toto všetko spôsobili sa obávajú o svoju povesť!

  Zdroj:
  http://www.tvkarpaty.sk/publicistika/diskusie/zaznam-z-koncertu-a-diskusie-na-podporu-r.-bezaka-3159.php

 • Timea:

  Sledujem stránku Milana Novotu k tému vystúpenia z RKC. Na začiatku kauzy “Bezák” si žiadosť o vystúpenie vygenerovalo 3.173 návštevníkov, dnes je toto číslo určite aj kvôli spomínanej kauze podstatne vyššie, teda 3.830 vygenerovanej žiadostí. Tak toto je to čistenie RKC, ktoré spomínal o. Zvolenský?

 • Lucia:

  Dúfam, že si si to vypočul celé, Emanuel. Predovšetkým tú časť, kde F. Mikloško hovorí, že nezverejniť dovody odvolania s tým, že je to pre dobro človeka, je verejná poprava toho človeka. A keď tento prosí, aby boli zverejnené, tak je to navyše absurdné a imbecilné.

  Nikdy nemože existovať menšie dobro, ktoré ublíži jednému z maličkých. Robert je jeden z maličkých a bolo mu ublížené. To je kresťanské?

 • Laci1:

  carlSagan “Je lepsie prijat krutu pravdu ako zotrvavat v uspokojivom klamstve.”

 • Emanuel:

  Laci…si vystihol:)

 • Mária Č.:

  Emanuel, neakceptujem tvoje vyjadrenia o Spoluvykupiteľke a nenazývaj sv. Otca kardinálom, lebo to vyjadrenie poskytol P. Seewaldovi ako pápež Benedikt XVI. Píšem to sem, lebo to nemôžeš vymazať.
  Ak takto budeš zavádzať, nepočítaj s tým, že budem mlčať. Na svojich stránkach podávaš veci zo svojho pohľadu a nie z pohľadu RKC, jej Magistéria, čiže sú to bludy. Rozširovať bludné učenie je veľké zlo.

  http://aktualityspravynovinky.wordpress.com/2012/10/14/pozor-na-propagovanie-kontroverzneho-koncertu-a-diskusie-na-podporu-odvolaneho-arcibiskupa-mons-roberta-bezaka-cssr/#comment-728

 • padre:

  ak by to v tom hlupom clanku nebolo, tak uz ani neviem, ake oblecenie mala M. Vanovcanova na sebe. Nezaujimalo ma to, verim, ze nikoho, kto tam bol, to nezaujimalo. Narozdiel od autora toho blabolu sa dokazem pozerat na zenu aj bez toho, aby som ju vyzliekal ocami a bol vzruseny z holych ruk a noh (no comment). Nech autor vyrazi do Rima a pozrie sa na fresky, obrazy, plne krasnych nahych tiel, na obrazy napr Marie Magdaleny s odhalenym prsnikom ard. Apropo, to si niekto mysli, ze tato lahka dievka nosila zimnu kombinezu a chodila zababusena? A nestvoril nas Boh takych krasnych? Bozie dielo ma vzbudit pohorsenie?
  Zvysok clanku je na princip “zrut, pijan, priatel nevestiek, colnikov a hriesnikov”. Sama kontroverzia, ohovaranie a prekrucanie faktov. Hanbite sa, farizeji.

 • Timea:

  No, Padre, autor toho “blabolu”, ako si napísal, má evidentne osobný problém so všetkým, čo tam napísal. Asi mu tie modlitby, ktorými za hriešnych ľudí oroduje, zatiaľ nič nepriniesli. Lebo keď už nič iné, aspoň pokoj by z nich mal získať. Ale nezískal…

 • Emanuel:

  Padre, Padre…
  trošku pribrzdi!
  Ak Ťa nezaujíma ako sa obliekajú ľudia na verejnosti, tak potom prečo pokúšaš ľudí k noseniu krátkych šiat – ked sv.Pavol napomínal hlavne ženy aby sa obliekali ako sa sluší na kresťanky ?!

  My si nemáme brať príklad z hriešnikov, ale muži s Pána Ježiša a ženy s Panny Márie.
  Ked Panna Mária sa oblieka slušne a vyzýva k noseniu dlhých šiat, tak predsa nebudeme pokušať ženy, aby nosili krátke šaty.

  Potom to aj tak vizerá, že žena v minisukni si sadne do prvej rady v kostole.
  Oslavujú Pannu Máriu a jej čistotu, ale ich srdcia su daleko vzdialené od poslušnosti k Nej, lebo odmietaju jej Výzvy.

  Neber to v zlom, zrejme si ešte nezažil prítomnosť Panny Márie na zjaveniach, takže Jej Výzvy nepovažuješ za dôležité, ale “všetko má svoj čas”. (Kaz 3,1!

 • Mária Č.:

  Emanuel, trápia ťa minisukne a obnažené ruky a toto nie?

  “Pane, kto smie bývať v tvojom stánku?
  Kto môže nájsť odpočinok
  na tvojom svätom vrchu?

  Ten, čo kráča bez poškvrny a koná spravodlivo,
  čo z úprimného srdca pravdu hovorí,
  čo nepodvádza svojím jazykom,
  nekrivdí svojmu blížnemu,
  ani ho nepotupuje.

  Čo ničomníka nemá za nič,
  ale ctí si ľudí bohabojných.
  Čo nemení prísahu, aj keď mu vyjde na škodu.
  Čo nepožičiava peniaze na úrok
  a proti nevinnému sa nedá podplácať.

  Kto si tak počína,
  ten sa nikdy neskláti.

  (Ž 15)

 • Emanuel:

  Ctený a drahý spolubrat v biskupskej službe,

  veľmi som ocenil prejav hlbokého cirkevného spoločenstva, ktoré ste mi Vy, Vaša Excelencia, spolu s ostatnými členmi Biskupskej konferencie, láskavo prejavili po bolestnej záležitosti s J. Ex. Mons. Róbertom Bezákom C.Ss.R.

  Starostlivo a vecne som sa oboznámil s vážnou a znepokojujúcou situáciou a po dlhej modlitbe nemohol som sa vyhnúť povinnosti, vyplývajúcej z lásky, obnoviť medzi vami účinnú kolegialitu a usporiadané pastoračné riadenie v trnavskej arcidiecéze, v autentickom duchu II. vatikánskeho koncilu, ktorého päťdesiate výročie otvorenia si pripomíname práve v tomto roku.

  Som presvedčený, že budete aj naďalej sprevádzať vášho spolubrata svojou modlitbou, v pravde a so záujmom a že sa vynasnažíte žiť stále hlbšie každodenný život v duchu viery, aby pri osobnom stretnutí s Kristom jeho milosť formovala vaše srdcia.

  V tomto duchu udeľujem zo srdca Vám, Vaša Excelencia, aj ostatným biskupom vašej vznešenej krajiny svoje apoštolské požehnanie.

  Vo Vatikáne, dňa 18. októbra 2012

  Benedikt XVI. /v.r.- vlastnou rukou/
  http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20121108025

 • Vlado:

  Nádej, ktorú som mal vo Sv.Otcovi bola márna

 • Jaro:

  povinnosť vyplývajúca z lásky? Nuž celý ten odsek je duševným skvostom, ale táto kombinácia je asi “briliantom” …. i keď otcovský podtext, ktorý nevyslovený sála z napísaného je by sa asi dal zhrnut do myslienky “jajaj chalani, Vy ste tomu teda zauzlili a čo ja teraz s tým” :-)

  v podstate len velmi slusne odkazuje – dost bolo, dost bolo vrcania na Bezaka, dost bolo urazania, dost bolo utocenia, dost bolo urazania tych, ktori sa v diskusiach dovolili pytat.

  Emanuel, uvazoval si nad obsahom toho co si tu popisal v kontexte pasaze ktory sem Ty sam skopiroval vratane linku?

 • Michael:

  Jaro, podľa mňa si vystihol. A čo mal aj B-XVI. napísať? Že to išlo mimo neho a Mons. Bezák nech okamžite napochoduje do Trnavy? Pre mňa je skôr komické vyjadrenie Mons. Zvolenského zo včerajška, teraz neviem, či len nemá odvahu vysloviť svoj názor – jemu zverení veriaci by to možno uvítali, alebo sám chudák dôvodom, ktoré uvádza B-XVI. nerozumie…

 • Jaro:

  len kad to ta citam som to pisla dost narychlo a kde tu som preklepol :-)

 • Vlado:

  Hmm, asi som si to otočil, nie je to márne, aj keď sa k dôvodom nevyjadril, Sv.Otec kritizuje KBS, že neboli kolegiálny s Bezákom. Najskôr som to chápal, že majú rozpory vnútri KBS a tam majú obnoviť kolegialitu.
  Vďaka Jaro.

 • Timea:

  Na stránke http://www.robertbezak.eu sa k listu Sv. Otca vyjadril už aj p. Muller. Tak nejako jeho vyjadrenie, ktoré uvádzam nižšie, silne zarezonovalo aj s mojím vnímaním situácie. Lebo, ak si vezmeme, čo všetko sa v RKC, a nielen v nej, ale vo všetkých ľuďoch dobrej vôle odohralo od odvolania o. Bezáka, tak ja ho vnímam skutočne podobne, ako to napísal pán Miloslav Muller. Či si to už niekto pripustí, alebo nie, ale myslím si, že o. Bezák je veľká osobnosť, ktorá prišla na tento svet meniť RKC na Slovensku k lepšiemu obrazu, aj keď v súčasnosti to možno vyzerá trochu ináč.Treba sa držať nad vecou. Vážim si vyjadrenie Sv. Otca a vnímam ho tak, ako:
  Miloslav Muller:
  “Věřím, že Duch Svatý vede svou církev prostřednictvím papežových rozhodnutí, a to i těch, která nedokážu dokonale pochopit. Jsem přesvědčen, že papež rozhodl v dobré víře, přičemž chci upozornit především na jeho větu „nemohol som sa vyhnúť povinnosti, vyplývajúcej z lásky, obnoviť medzi vami účinnú kolegialitu a usporiadané pastoračné riadenie.“ V tomto světle vnímám uvolnění Róberta Bezáka jako nabídku, aby se stal arcibiskupem hledajících bez ohledu na hranice diecézí i církevních provincií. Sám sebe považuji za důkaz toho, že tato jeho mise, jakkoliv jistě bolestná pro něj osobně i pro mnoho věřících z Trnavské arcidiecéze, už začala”.

  Více zde: http://www.robertbezak.eu/

 • Emanuel:

  Pre tých, čo čítajú, nech aj rozumejú, s čím sa p.Muller v skutočnosti stotožňuje:

  “Zde najdete vyjádření osobností, s nimiž plně ztotožňuji: P. Leopold Jablonský, OFM, František Mikloško, Pavol Martinický.

  Více zde: http://www.robertbezak.eu/

  Aby sme lepšie pochopili, s čím sa stotožňuje p.Muller, ked hovorí o P.Leopoldovi, tak si treba prečítať aj jeho vyjadrenie a patričný komentár k nemu:

  P.Leopold:

  “Na základe listu Sv. Otca Benedikta XVI. slovenským biskupom, od dnes, z hľadiska práva môžem považovať odvolanie Mons. Róberta Bezáka CssR „de iure“ za právoplatné, ale nemôžem ho považovaťza správne a spravodlivé. Mal som možnosť spoznať z tváre do tváre temný svet jeho osočovateľov, ohováračov, ktorých informácie sa dostali pred Sv. Otca.

  Druhá skutočnosť: Napriek pocitu zrady zo strany slovenskej hierarchie vyhlasujem, že ostávam verným synom svätej rímskej Cirkvi, rešpektujúc jej učenie, morálku a riadne magistérium pápežov, do ktorého však nespadá personálne politika Ríma, ako nám to v prehojnej miere na každom kroku potvrdzujú dejiny Cirkvi.

  Boh a dejiny budú našimi sudcami.”
  Leopold Jaroslav Jablonský

  Reakcia na to: P.Leopold J.Jablonský urobil 3 základné chyby:

  1.nepríjma rozhodnutie pápeža za správne riešenie

  2.neoveril si historické fakty, týkajúce sa exkomunikácie sv.sr.Mary McKillop

  3.porovnáva udalosti, ktoré sú neopodstatnené

  Viac na:
  http://aktualityspravynovinky.wordpress.com/2012/11/09/kauza-mons-bezak-a-p-leopold-jablonsky-kontroverzne-vyjadrenie-p-leopolda-j-jablonskeho-k-listu-pp-benedikta-xvi/

 • Timea:

  Už či bolo, alebo nebolo rozhodnutie Pápeža odvolať o. Bezáka správne, alebo nesprávne (to vie len Pán Boh sám), v každom prípade jeho rozhodnutie, nech je akokoľvek boľavé, urobilo z o. Bezáka dôležitú osobnosť na Slovensku a aj za hranicami. Bolesť časom zvetrá a odíde, ale na zviditeľnení o Bezáka to nič nezmení. Mám vieru aj v to, že tí, čo chceli pošpiniť jeho povesť, len rozšírili povesť o ňom. Pravda stvorená z lásky k bratovi si cestu nájde, nech je akokoľvek kľukatá a zahataná prekážkami a kritikou na tých, čo bránia Bezákovu česť. Ako napríklad aj Leopold Jaroslav Jablonský a jeho pozícia na ceste lásky a pravdy.

 • Jaro:

  Emanuel, pokús sa odpútať od svojej ekonomickej a preexponovane citovej vazby na temu a skus si vyjadrenie Sv.Otca precitat s odstupom a nadhladom, a aplikovat to comu sa ucia deti na 2.stupni ZS “citanie s porozumenim”… Nikto z diskutujucich a ani Sv.Otec vo svojich slovach nespochybnil odvolanie Bezaka — z tych slov je zrejme spochybnenie formy a sposobu s akym sa toho zhostili jednotlivci na Slovensku…. a najma napatia, ktore okolo seba rozsirili

 • Vlado:

  Že aký je rozdiel medzi optimistom a pesimistom ? Keď sa utrhne lano a obaja padajú zo skaly, pesimista kričí : “PADÁÁM !”
  a optimista : “LETÍÍM !”

  Možno budem teraz konšpiratívny, ale skúsim byť optimista:

  Predpokladajme, že pápež chce vyriešiť túto prekérnu situáciu. Jeho prvým krokom pred tým, ako navráti Bezákovi pastoráciu je úmysel, aby všetci slovenskí biskupi prijali Bezáka späť ako kolegu. Aby potom neskôr, keď ho znovu poverí, netrvali ich vzájomné rozpory. Aby nedošlo k rozdeleniu cirkvi. Z jeho listu podľa mňa nevyplýva, že o dôvodoch odvolania vedel. Naopak, akokeby sa len teraz s ňou oboznámil. Veď v tom liste je priamo uvedené, že si želá obnovenie pastorácie v Trnave podľa 2VK. Nechce sa mi veriť, že považuje Bezákove poňatie “aggiornamento” protichodne. Podľa mňa si pripravuje pôdu na svoje ďalšie kroky.

 • Emanuel:

  Zaujímavo sa vyjadril paradoxne disident voči disidentovi (Františkovi Mikloškovi) ako vníma jeho vyjadrenie na spomínaný list pápeža Benedikta XI.

  Spomínam to, aby bolo zrejmé s akými úmyslami niektorí “podporujú” Mons.Bezáka:
  http://aktualnespravy-news-novinky.blogspot.sk/2012/11/mikloskova-bodka-za-arcibiskupom-bezakom.html

 • Timea:

  ad Vlado: veru LETÍÍME :-)

  Pre mňa v podstate neboli tak dôležité dôvody odvolania o. Bezáka, ako je dôležitá posledná informácia, že sv. Otec o všetkom tom vedel. A teraz sa skúsme vžiť do jeho situácie ako Otca všetkých katolíkov, keď mu do Vatikánu prichádzajú udania na jedného z jeho biskupov a na druhej strane stáli preferencie, ktoré boli aj dôvodom do vymenovania o. Bezáka za arcibiskupa. Boli by sme veľmi naivní, ak by sme si mysleli, že Pápež je naklonený udavačom a neoveril by si tieto fakty cez modlitby v spojení s Duchom Svätým. A urobil to, čo mu prišlo ako jediné správne riešenie, aj keď v danej chvíli bolestné pre tých, čo sa nechávajú viesť svojím srdcom. Vzal udavačom “objekt” ich podlých skutkov, a tým ochránil o. Bezáka od ich ďalších útokov. Zároveň ich potrestal tým, že uvideli jednak bolesť, ktorú svojím nesprávnym konaním spôsobili, a zároveň uvideli aj to more lásky, ktoré sa vynorilo zo sŕdc tých, ktorí milujú, a neprestali milovať svojho odvolaného a milovaného arcibiskupa. Veď ktorý ďalší slovenský arcibiskup by si mohol dovoliť tvrdenie, že aj za ním stojí taký milujúci zástup veriacich? Lepší trest pre udavačov a ohováračov by som celkom určite nevedela nájsť. Takže taký bol trest sv. Otca v mene lásky a ešte aj výzva, aby sa modlili za toho, ktorému ublížili (lebo len tak budú môcť napraviť svoju chybu, a dúfam, že aj oľutovať). Priznám sa, že mňa list Pápeža veľmi potešil a aj upokojil. A zároveň sa teším aj na ďalší vývoj osusu o. Bezáka. Už verím, že bude veľmi dobrý :-) Pán Boh s nami, milí bratia a sestry.

 • Lucia:

  Prosím ťa, Emanuel, prestaň už byť trápny…

 • Vlado:

  Chcel by som ešte touto cestou poďakovať Leopoldovi Jaroslavovi Jablonskému za jeho predposlednú vetu vo vyjadrení (s ktorou sa stotožňujem), ktorá pre mňa ruší všetky pochybnosti ohľadom opätovného pristupovania ku sviatostiam.
  Doteraz som mal totiž pochybnosť, či môžem úprimne povedať : “Verím v katolícku cirkev”.

  Ďakujem otec Leopold a veľa Božieho požehnania.

  http://files.robertbezak.eu/200000048-4ec5450a9e/Jablonsky.pdf

 • Mária Č.:

  Emanuel, ponechaj na predstaveného rehole OFM, ako sa postaví k vyjadreniu pátra L.Jablonského a nehraj sa na dôležitého. Opakuj si túto vetu, kým začneš niekoho upodozrievať, že sa nachádza na zlej ceste a verejne to prehlasovať: “Kto si myslí, že stojí, nech sa bojí, aby nespadol.” (1 Kor, 10,12).

 • Emanuel:

  FOTO
  dokumentu pp.Benedikta XVI. k prípadu Mons.Bezáka
  http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20121108026

 • Lucia:
 • Emanuel:

  Tá upútavka nevyzerá, že by bola v poriadku.
  Už len keď vidím ako sa hanlivo vyjadroval Štefan Hríb na adresu našich biskupov, tak čo bude dalej vo filme?

 • Laci1:

  A ,co ked je to pravda?Mna sa jeden clovek opytal, ze ako sa mozu (niektori?) biskupi s takym svedomim postavit k Stolu Boziemu?Je to velmi tazka otazka – na zamyslenie, od vela ludi,a co hriech a moralka?A to je tu ADVENT.Boze pomoz,nech kazdy clovek pocuje hlas pravdy vo svojom svedomi!

 • Emanuel:

  Čo je Pravda?!
  Môžu sa považovať za pravdu – dohady?
  Zrejme NIE!
  Ale fakty už áno? Alebo si niekto myslí, že ani to nie?

  Zaujímalo by ma, ako to, že Štefan Hríb a další… akože podporujú Mons.Bezáka, ked sami ho zhodili zo “skaly” ?!

  Napr. “pod lampou”, ked Štefan H. uviedol arcibiskupa do úskalia a pred všetkými zhodil (viď. diskusia o pekle)
  http://aktualnespravy-news-novinky.blogspot.sk/2012/09/hereza-peklo-neexistuje-hereticka.html

  Vedel totiž – ako bývalý katolík – čo učí katolicka Cirkev o pekle a aj napriek tomu 3x vyzýval Mons.Bezáka k potvrdeniu omylu (resp.mylnej predstave) o pekle.

 • Laci1:

  16Lebo tak Boh miloval svet, ze svojho jednorodeneho Syna dal,aby nezahynul,ale vecny zivot mal kazdy,kto veri v Neho. 17Lebo neposlal Boh Syna na svet,aby odsudil svet, ale aby ho spasil. 18Kto veri v Neho, nebude sudeny.Kto neveri,uz je odsudeny,pretoze neuveril v meno jednorodeneho Syna Bozieho. 19A v tom je sud,ze svetlo prislo na svet,ale ludia vacsmi milovali tmu ako svetlo,lebo ich skutky boli zle.2OKazdy totiz,kto zle robi,nenavidi svetlo,aby jeho skutky nevysli najavo. 21Ale kto cini pravdu,ide na svetlo,aby jeho skutky boli zjavene, pretoze su v Bohu konane. A k tomu Hribovi a Lampe “Nebo- Peklo”,tych popisov v Pisme je tolko,ze vyklad je rozny( vcetne kniha terajsieho papeza a jeho velmi podobny opis pekla Bezakovmu ).Ved kolko ludi by zilo bez oci, ruk, atd, keby sme do pismena vsetko konali. Vacsina rozum pouzivajucich ludi nema problem s pochopenim danej otazky a odpovede.Podobne vystupenie na Pohode vysoko ocenili hlavne mladi ludia a zhoduju sa na tom, ze by si o. Bezak zasluzil skorej pochvalu, ako tolko kriku pre nic. Myslim si, ze Ty mily Emanuel, by si odisiel odtial(alebo by si urcite nemal odvahu tam vobec ist)vypoklpnkovany s ciernym bodom pre RKC.Takze zlet z oblakov na zem. Skus sa drzat slov basnika JP “Milovat znamena zit zivotom tych,co ta miluju”.

 • Anonym:

  Pre tuto mariansku sektu fundamentalistov, ku ktorej sa hlasi Emanuel, mam len jeden odkaz, a to citat R. Bezaka. Dokonalo ukazuje dva svety – ten Bezakov (laska, milosrdenstvo) a ten fanatikov (nenavist, zakonictvo, tahanie sa o slovka):

  (toto blahoslavenstvo) “Nehovorí sa o sterilite nášho srdce. Lebo máme všetci tú skúsenosť, že keď ponúkneme svoje srdce, môže to aj zabolieť. Sami cítite, ako keby sa vám niektoré vzťahy nevyplatili. Možno po nejakom čase poviete, prečo som to spravil/a… A tá bolesť je vždy veľká. Ale napriek tomu, toto blahoslavenstvo nás nechce učiť nejakej sterilnosti – nehovorí blahoslavení sterilného srdca. Nehovorí ani o tom, že raz máme predstúpiť pred Pána a mať čisté ruky. Nevinné ruky, nie čisté.
  Keď sa pozrieme do Písma, je to také zvláštne… Písmo ako keby dávalo do popredia tých, ktorí milovali veľmi. Aj keď pritom zhrešili. Ale veľmi milovali. Narozdieľ od tých, ktorí nemilovali. Žili len spravodlivo, prísne, tvrdo. Ježiš vyčíta práve farizejom, že nemajú štipky súcitu. Že z poriadku urobili svojho Boha. A keď sa stretne Ježiš so ženou, ktorá spáchala hriech, prišla s ľútosťou, kľakla mu k nohám a farizej Šimon s dešpektom, že čo tá tu robí, ale Šimon, veď ona veľmi milovala. A kto viacej miluje, tomu sa viacej odpúšťa.”

 • Lucia:
 • Emanuel:

  Anonym, anonym…
  Pokoj s Tebou, nie ako svet dáva, ale aby sa naše srdce nestrachovalo
  akceptujem tvoj názor k prípadu Mons.Bezáka, ale bolo by dobré, keby si si nebral zlý príklad z bulvárnych stránok alebo s komentárov,kde ľudia nadavaju svojim spoludiskutujucim do sektárov a svije názory na moju osobu môžeš napísať na emanuel@pobox.sk

  Ja tu, na teba nebudem nadávať,len ťa upozorňujem ako nového diskutujuceho, že ak chceš ísť touto cestou ako mnohí iní, tak ďalší sa pridajú k tebe ale potom sa nečuduj, že namiesto komentárov k téme – jeden po druhom budu “hádzať” rôzne nadávky a ujde sa aj tebe, lebo hriechy majú svoje následky.

  Neber to v zlom – zaujíma ma tvoj názor na tému, ale utoky na moju osobu ako aj iných … diksutujucich, či už je to o.Ján alebo ktokolvek iný… by sa mali rozoberať v sukromí.

  ak nemáš záujem sa vyjadriť k téme a len si prišiel ohovárať diskutujucich,tak si spomeň aj na mňa pri spovedi alebo jednoducho pri spytovaní svedomia.
  Boh Ťa miluje, nenechaj sa premôcť zlým príkladom iných…

 • Jaro:

  Emanuel, prosim odlož konečne bokom ten svoj povýšenecký mravokárny tón. Tu nediskutujú deti, ale dospelý ľudia a neber to v zlom, deti si vychovávaj doma (teda ak nejaké máš).

 • Vla.do:

  Svätý otec komunikuje s ľuďmi na Twitteri, registrujte sa priatelia :-)

  Emanuel, ohováranie = hovoriť o niekom poza jeho chrbát…

 • Vla.do:

  Výzva autorovi článku,
  pán profesor, najvyšší pastier RKC zvolil internetovú formu komunikácie, dal Vám príklad, prestaňte nás prosím ignorovať a zapojte sa do diskusie.
  Ďakujem

  http://www.news.va/en/news/the-pope-on-twitter
  http://www.news.va/en/news/how-to-speak-of-god-in-140-characters

  Dúfam, že si to všimnú naši otcovia biskupi.

 • Timea:

  Milí priatelia, dnes ma veľmi potešila správa, ktorú som našla na nete :-)

  http://www.cas.sk/clanok/238070/navrat-biskupa-bezaka-prvy-verejny-prejav-po-odvolani.html

  A tiež si myslím, že v diskusii už dlho absentuje názor pána prof. Dudu, týmto sa pripájam k Vladovej výzve.

 • Lucia:

  Pomaly nám začína víkend s Bezákom :)

  Róbert Bezák poskytol televízii Markíza exkluzívny rozhovor. Ten odvysiela Markíza v nedeľnej diskusnej relácii Na telo, časť z neho aj v dnešných Televíznych novinách.

  V piatok o 23:30 rozhovor s Robertom na ČT24.

  V nedeľu o 15:45.

  Sa tešte :)

 • Emanuel:

  Ako vidíme, tak Markíza a spol. si myslí, že jej to len tak prejde…že Boh sa len tak bude prizerať ako zatvárajú … jeho kňaza (klerika)
  Za komunizmu zatvárali pod záštitou “verejného poriadku a nepriateľov štátu “, dnes pod zámienkou akejsi falošnej spravodlivosti.
  Zaujímalo by ma, čo potom Markíza bude hovoriť, ked bude niekto z klerikov vo väzení?! Že opäť Markíza bola prvá?

  Ako je možné, že aj laici ich v tom podporujú?!
  Vari nevidia, kam to speje?

  Tiež by ma zaujímalo, prečo zneužívajú Mons.Bezáka, ked práve kvôli tomuto mal zakázané sa vyjadrovať … a zvlášť teraz, ked ešte stále nemá s pápežom vyjasnené dôvody svojho odvolania.

 • Jaro:

  a v čom je problém? prečo by klerik nemohol byť vo väzení? čo má nejaké nadštandardné práva nad ostatnými alebo má výnimky z platnych zakonov?

  zakázané vyjadrovať sa? neviem si pomôcť ale vo mne táto veta evokuje silne totalitny nadych.

  a kam to speje? tam ze konecne niekto dostane po prstoch?

  a prosim prestan sa vo svojich prispevkoch stale ohanat Bozim menom, jednak na to nemas pravo a jednak si trapny. Boh kona podla svojho uvazenia a nie poodla zelania kazdeho “mudrlanta” co si zaumieni ze hovori v jeho mene.

 • Timea:

  Jaro, teraz na oplátku, škoda, že sa tu nelajkuje, ale aj tak to máš odo mňa :-)

 • Emanuel:
 • Cezar:

  Emanuel, co to taras, co nema vyjasnene s papezom?Ved ten sa vyjadril, na inom mieste hovoris ,jasne. Mas v tom uz riadnu hrachovicu.Nasa vrchnost je schopna cohokolvek,len aby o. Bezak bol umlcany a zavrhnuty .Coho sa tak boji Arc. Zvolensky, ked mu nedovolil sluzit omse v Bratislave?Nam je to jasne, bol prava ruka b. Sokola.Teda dobre vedel o cernotach, ci aj…………?

 • Lucia:

  Jeden citát, hoci s ním úplne nesúhlasím (v jeho podaní) ale veľmi trefný:

  “tito nafukani cernoknaznici si neuvedomuju jednu vec – vznika tu nebezpecny typ ludoveho hrdinu, ktory bude o to silnejsi a vplyvnejsi, o co ho budu viac trestat, odstavovat, spinit a ponizovat… vdaka ich ‘intervencii’ uz o nom stihol vzniknut dokument, pisu sa mnohe clanky, media bojuju o jeho vyjadrenia, veriaci sa za neho modlia atd atd… A LEGENDA SA ZRODILA… nikto si nebude pamatat nijakeho Sokola alebo Mordela… Bezaka ano…”

 • Emanuel:

  čo je na tom “pekné”?

  “černokňažníci”? to môže povedať ozaj len človek na SMEčku
  Z čoho si ľudia berú príklad?

 • Lucia:

  Hovorím, že povedané je to hrubo a nepekne, že to podanie je také, aké je.

  Ale je to trafa do čierneho.

 • Jaro:

  Emanuel a z čoho by si mali brať ľudia príklad? Z fanatizmu aký tu prezentuješ Ty? Nie som na strane Bezáka, ale nefandím ani podobným zúfalcom akých tu prezentujú Tvoje názory. Nedokážeš ma presvedčiť, že nie si ekonomicky zainteresovaný na boji proti Bezákovi a to je to, čo Ťa morálne degraduje pod hranicu úbohosti. Bezák nezvolil ani vhodný ani čestný spôsob komunikácie, ale s falošnými ľuďmi podobnými Tvojej úrovni vyjadrovania asi ani inú formu zvoliť nemohol. Predpokladám, že môj príspevok nezasiahne Tvoej svedomie skôr než ho admin odstráni, ale zamysli sa nad spôsobmi aké si vo svojej povýšeneckosti používal voči každému kto tu stál v opozite voči fabuláciám, ktoré si tu produkoval. Boh Ťa má aj tak rád, nerozdeľuje svoje dietky na hlupučké a múdre, len miluje – všetky. Aj tie, ktoré Ty vo svojej zaslepenosti nenávidíš.

 • Emanuel:

  Lucia
  viem, že si to tak myslela, lenže čo povedia ľudia potom,ked bude Mons.Bezák exkomunikovaný pápežom?!
  Že bol hrdina a bude sa na neho spomínať ako na toho, ktorý sa postavil dokonca aj proti pápežovi? Ako napr. Mons.Lefebvre?

  Porovnaj si tieto kauzy a ovocie:

  Kto dnes pozerá na exkomunikovaného Mons.Lefebvra ako na hrdinu?
  Poväčšinu ludí ho vníma ako toho, ktorý sa vzoprel zástupcovi Ježiša Krista (pápežovi)

  A čo si myslíš, ako budu pozerať ľudia na Mons.Bezáka po exkomunikácii?
  Takisto ako na ďalšieho takého.

  Prečo radšej Markíza nevynaloží peniaze a čas na to, aby pomohli Mons.Bezákovi sa stretnuť s pápežom, ale celu kauzu rozmazávajú?

  Samozrejme, že na to, aby mali z toho senzáciu a svetske zásluhy, že boli medzi tými, ktorí sa ho zastali.

  Ale, ked bude exkomunikovaný, čo potom povedia?
  Bud, že pápež bol ovplyvnený a nerozhodol správne,alebo to zamlčia, aby nevyšli navonok ako tí – zlí, že idú proti pápežovi.

  A potom ešte dalšia možnosť:
  – vyobrazia Mons.Bezáka ako odpadlíka a urobia z neho heretika ako Luthera M. a dalších…

  Treba pozerať dopredu s porovnaním starých prípadov a potom sa rozhodovať na ktoru stranu sa pridať resp.nenadržať osobám.

  Alebo si azda niekto z katolíkov myslí, že pápež je omylný aj pri udelení exkomunikácie?

 • Lucia:

  Vieš, Emanuel, Peterskala a ďalšie nicky,

  ja by som Ti aj niečo napísala. Ale v tvojom prípad je to Bohužiaľ úplne zbytočné. Ty si fanatik, zákerný fanatik.

  Čo vystihuje moj názor absolútne:

  “Hlavne ostaň taký, aký si, brat Róbert… len kto má srdce z kameňa bude stále hľadať chyby na Tebe. Teraz sa blížia Vianoce, nech sú to pre Teba sviatky lásky, pokoja, viery… aj iste aj tých svetských vecí, čo máš rád. Máš úžasných rodič
  ov, súrodencov, priateľov a hlavne Jeho tam hore na nebesiach. Kamaráta, pohoďáka a Otecka. Milujúceho a odpúšťajúceho. Nie tyrana, nie cenzora. Takého, ktorého vždy zaujíma Tvoj názor a nikdy Ťa nebude nútiť mlčať. Ostaň s ním. My ostávame s Tebou.”

 • Emanuel:

  Cézar
  trošku viac slušnosti poprosím, v opačnom prípade si pozri Evanjelium Ježiša Krista: “nech je vám ako mýtnik a pohan ”

  Pýtaš sa, že čo nemá vyjasnené s pápežom?
  Dajme tomu, že si mi nerozumel – to sa stáva, tak to poviem ináč:
  Mons.Bezák od svojho odvolania doteraz tvrdí, že nepozná dôvody odvolania, ale prečo?

  Lebo doteraz si to s pápežom nevyjasnil.
  Ak je tomu tak a nemá povolené sa k prípadu vyjadrovať verejne, čiže ani v Markíze (čo tvrdí aj cirkev.právnik o.Štefan Mordel) potom sa treba zamyslieť nad tým prečo ho v tom podporuju aj kresťania?!

  Prečo radšej neinvestuju čas a prostriedky k tomu, aby si to najprv vyriešili oni sami?

  César
  povedz mi otvorene, ako to vidíš v rodine?
  Ked surodenci maju medzi sebou spor, pričom rodičia vinníkovi niečo zakážu, tak mal by sa za to hnevať na svojho surodenca? A nemal by skôr sa dovolávať u rodičov odpustenia?

 • Emanuel:

  Lucia
  To nie je od Teba pekné zverejňovať mená diskutujucich, ak s tým nesuhlasia a zvlášť, ked svoje nechceš zverejniť?
  Ja viem, kto si aké aféry máš na konte, ale nebudem to tu vyťahovať, lebo to je proti pravidlám slušnej diskusie.

  O tom si prečítaš na iných stránkach a verejne, pretože nemáš v záujme riešiť spory v sukromí. To je pravidlo Ježiša krista, ktoré tu už bolo opakované často-krát.

  Téma je o Mons.Bezákovi, tak pokiaľ nemáš nejaké argumenty, potom svoje názory na moju osobu si ponechaj na sukromie: emanuel@pobox.sk
  Ja som stále pripravený s ľudmi najprv riešiť spory v sukromí, aby som im dal príležitosť si to vyjasniť, ale ked nemaju záujem, potom nech sa nečudujú…

 • Timea:

  Emanuel, škoda že ten čas a svoj duchovný potenciál na to, aby sa o. Bezák stretol s pápežom nevyužili doteraz KBS. Som presvedčená, že nie Markíza a podobné iné médiá v tomto nezmôžu nič, pretože nie sú primeranou autoritou pre RKC. Skús svoju výzvu adresovať KBS, bolo by to skutočne aj adresné.

 • Emanuel:

  Timea
  To je pekné, že chceš aby sa došlo k stretnutiu medzi pápežom a Mons.Bezákom
  Lenže, Ty si myslíš, že KBS neurobila dosť na to, aby k tomu došlo?
  Prečo si radšej nepoložíme otázku, z akého dôvodu Mons.Bezák sa ešte nestretol s pápežom, aby to vyriešil?

  Prečo tí, ktorí akože sa zastávaju Mons.Bezáka, toto nejako prehliadaju a obvinuju KBS? Vari oni bránia Mons.Bezákovi alebo samotný pápež?

  Vieme predsa, že toto už nie je o tom, žeby pápež ani nevedel o odvolaní Mons.Bezáka. On vie veľmi dobre, o čo tu ide, len ktosi nemá záujem to vyriešiť v poslušnosti, tak ako mnohí iní pred ním.

  Či už to bol Mons.Lefebvre, alebo Mons.Milíngo a další cca.77 biskupov za tento rok, ktorí jednoducho nemali záujem sa nechať viesť pápežom. Ale to nie je niečo ojedinelé akokeby len biskupi boli tí najhorší… ved toisté a ešte horšie robia niekedy laici,ktorí vedome a dobrovolne odmietaju usmernenia vlastného pápeža.

  alebo si azda niekto naozaj myslí, že za ten dlhý čas od odvolania – bolo nemožné, aby sa Mons.Bezák stretol s pápežom?
  Tak taký človek je bud naivný alebo zámerne to tak ponecháva, čo je v prípade svetských Médii

  a čo myslíš, kvôli čomu je to tak?
  Prečo si používajú práve Mons.Bezáka?

  Lebo svojimi vyjadreniami im chtiac-nechtiac dopomôže poslať Mons.Sokola do väzenia

  A čo myslíš, čo bude potom nasledovať?
  Po 25 rokoch od pádu komunizmu, to bude 1.udalosť, kedy zavru do väzenia klerika biskupa a potom dalších…

  myslí si niekto, že to ostane len pri kontroverzných osôb z rádu klerikov?
  Ešte len vtedy sa uvidí, ako pôjdu za nimi aj laici.
  Takže naivitu, že s komunizmim padol aj zvrátený duch prenasledovania kresťanov a že Médiam ide o spravodlivosť treba nechať… a radšej osloviť Mons.Bezáka a dalších, nech prejdu k rýchlemu riešeniu s pápežom a nie sa handrkovať v Médiach.

 • Timea:

  Emanuel, a čo myslíš pod tým, že KBS “urobila dosť pre uskutočnenie o. Bezáka s pápežom”? Skús to popísať, ale len to, čo je aj navonok viditeľné. Lebo ja si myslím, že KBS robí všetko pre to, aby sa o. Bezák s pápežom nestretol.

 • Emanuel:

  Dobrá otázka – pokial je uprimná a dufam, že je, ale kedže by si chcela niečo viac viditelnejšie, tak potrebujem viac času na to, aby som ti to mohol ukázať.

  Zatiaľ toľko, že Mons.Bezáka informovala KBS o všetkých náležitých dokumentoch a vyjadreniach, ktoré pápež a Svätá Stolica posielala pre Mons.Bezáka, čiže netajila mu a nebránila ani sa stretnúť s pápežom.
  To, že sa on sám nerozhodol vykročiť vpred za pápežom, tak to je už iná kapitola, ale podstatné je ak sa zaujímame o KBS, že ich nemôžeme viniť z toho, ako keby branila Mons.Bezákovi si vyriešiť spory.

 • Timea:

  Emanuel, neviem síce, odkiaľ máš tie informácie o KBS, ale dobre, veríš im, ja akosi nemôžem. A aj to, že on sa sám rozhodol nevykročiť za pápežom, prepáč, tak tomu už ja neverím vôbec. Mons. Bezáka vnímam ako citlivého a úprimného človeka, a viem, že keď taký človek prežíva krivdu takéhoto druhu, tak ju prežíva veľmi intenzívne a bolestne. Už aj z toho dôvodu by určite rád prijal ponuku na stretnutie s pápežom, ak by mu taká možnosť bola daná. A tak si myslím, že predsa len tu je veľká rezerva a možno aj také niečo bolo, hoci nie až tak špecificky dané, vo výzve od Sv. Otca, ak vyzýval, aby sa za neho modlili. Možno to chce ešte väčšiu silu modlitby, a hlavne zjednotenie sa aj v tomto duchu slovenských biskupov. Lebo ak oni budú jednotní, k jednote povedú aj ostatných. Ale odkazy cez médiá, ako má byť o. Bezák za svoje vystúpenie v médiách potrestaný, ako sa nechal už počuť o. Štefan Mordel, tak to je tiež proti výzve Sv. Otca. Alebo?

 • Emanuel:

  Timea
  Ďakujem, že akceptuješ môj pohľad na tuto situáciu a budem sa snažiť aj ja ten tvoj…
  zaujalo ma to akosi vravela, že Mons.Bezák má záujem sa stretnuť s pápežom a vyriešiť to.

  Ale,ako si vysvetľuješ to, že doteraz tak neurobil a pritom bol v Ríme potom, čo pápež prišiel s dovolenky. Vieš ako sme už o tom tu diskutovali, že mali by sme mu ponechať čas, aby s tým nemusel obťažovať pápeža, ked bol na dovolenke.
  Potom však (po dovolenke) boli obaja v Ríme a ked prišiel Mons.Bezák z Ríma, tak verejnosť sa dozvedela, že s pápežom sa ani nestretol.

  Zaujíma ma tvoj názor, že čo si o tom myslíš: Prečo sa s ním nestretol, ked ide o tak vážnu záležitosť?!

 • Timea:

  Emanuel, neviem ako to vo Vatikáne funguje, ale ako vidíme, očividne stretnúť sa s pápežom nie je až také jednoduché. Bez problémov sa však s ním stretol minister zahraničných vecí SR, ktorý do Vatikánu išiel po o. Bezákovi. Aj preto si myslím, že keby slovenskí biskupi mali záujem mu sprostredkovať také stretnutie, a boli by v tejto veci jednotní, určite by sa to podarilo. A preto, že sa to ešte neuskutočnilo, mne osobne poukazuje na nejednotu v tejto veci, a ak by som bola až veľmi trúfalá, tak by som si myslela, že vôbec o to nemajú záujem. ale to by som naozaj bola moc trúfalá…A taká zas nechcem byť. Je tu výzva na stretnutie, a odvolaný arcibiskup skutočne potrebuje preferencie kompetentných v krajine. Ako vidíme, hlas laikov až takú silu nemá. Aspoň tak to vidno doposiaľ. A ktovie, možno na toto čaká aj Sv. Otec.

  Preto ma výzva v liste Sv. Otca (autentická citácia nižšie) tak silno oslovila:

  “Som presvedčený, že budete aj naďalej sprevádzať vášho spolubrata svojou modlitbou, v pravde a so záujmom a že sa vynasnažíte žiť stále hlbšie každodenný život v duchu viery, aby pri osobnom stretnutí s Kristom jeho milosť formovala vaše srdcia.
  V tomto duchu udeľujem zo srdca Vám, Vaša Excelencia, aj ostatným biskupom vašej vznešenej krajiny svoje apoštolské požehnanie”.

  Po modlitbe by vždy mal nasledovať aj skutok. A ten mi akosi stále chýba :-)

 • Jaro:

  Emanuel. Stale nerozumiem uvahe preco by klerik nemohol byt odsudeny? Uz vobec myslienka “Po 25 rokoch od pádu komunizmu, to bude 1.udalosť, kedy zavru do väzenia klerika biskupa”. A co? Ak spachal trestny cin v com sa lisi od pekara, ucitela, ci cloveka z ulice bez vzdelania? Nie celkom rozumiem tymto uvaham, ktore su podla uplne scestne a su skor akymsi citovym eskalovanim inak uplne jednoducho postavenej otazky.

  Ako normalny obcan platiaci dane a plniaci si svoje moralne a pravne povinnosti vratane pravom ocakavam od statu, ze sa s pachatelmi trestnej cinnosti vysporiada spravodlivo a cestne bez ohladu na cih spolocenske postavenie. A ako katolik pravom ocakavam od cirkvi a jej hodnostarov, ze podobne pokial sa dokazne preukaze vina takehoto cloveka nebudu vykonavat ziadne obstrukci na potrestanie takehoto cloveka.

  A sorry ze to poviem takto plamenne – ale z mojho pohladu je uplne jedno ci clovek, ktory kradol predtym kazal v kostole alebo pasol kravy – kazdy ma pravo na cestne dokazne konanie, spravodlivy sud a primerany trest.

  Tento nazor je dnes majoritou vo svete klasifikovany ako moralka, ak s nim nesuhlasis, potom si skus vecer pri vinku prehodnotit svoj moralny rebricek, pripadne sa pokus uvazovat ci nezmyslas tak trochu v rovine prehnaneho poklonkovania svojim chlebodarcom.

 • Jaro:

  P.S. preco sa bojis otvorene diskutovat o kvalite svojich nazorov a casto aj vedomosti priamo na ploche a vzdy ked si v uzkych vyzyvas protidiskuterov na debatu cez sukromny e-mail? to aj v ramci verejnej diskusie ak Ti niekto povie a dokaze, že Tvoje nazory su trochu disproporcne az detinske tak ho zavoláš na chodbu “na férovku”? Podobnú “demokratickú” platformu razili aj súdruhovia zvazaci :-) – radi verejne kritizovali kazdeho, ale vlastnu kritiku len mimo verejnosti….

  mne si ani raz neodpovedal na moje otazky, pritom casto slo o otazky kde som spochybnoval uroven Tvojich vedomosti napriklad o principoch spolocenskeho chapania a presadzovania trestneho prava a kladol som Ti priame otazky na doplnenie Tvojich tvrdenia dohadov. Vies ako sa vola takyto postoj z pohladu vacsiny slusnych ludi? Odpoviem za Teba – arogancia a nafukanost…

  Pekny den

 • RADOSLAV:

  Je čas adventu a prípravy sviatkov Narodenia Pána. Útok médii na Katolícku Cirkev prostredníctvom emeritného arcibiskupa Róberta Bezáka CSsR je dosť nevhodný. Mne osobne nie je príjemné počúvať negatívne informácie na Katolícku Cirkev a jej predstaviteľov od osoby, ktorá opovrhuje rozhodnutím Sv.Otca Benedikta XVI. Podľa mňa nevhodný prejav menovaného riešiť vnútro – cirkevné záležitosti prostredníctvom bulvárnych a informačných masovo komunikačných prostriedkov. Róbert Bezák posúva celú situáciu do zlého svetla a normálne hodnotiaci a súdny ľudia si dokážu uvedomiť, že menovaný sa dopúšťa hrubého porušenia CIC v oblasti disciplíny voči samotnému pápežovi. Cirkev je spoločenstvom a keď trpí jeden úd tak s ním trpia všetky ostatné.
  Riešenia : Delikventa napomenúť a počkať ako sa zachová a vyvodiť CIC dôsledky alebo ho okamžite suspendovať.

 • Michael:

  Ze bludári typu Emanuel sú jedni z najaktívnejších na tomto blogu, nie je nic nové. Sme vsak na blogu profesora kanonickeho prava a je mi trochu smutno z dvoch veci. Jednak z diskusie, ktora ramec tohto blogu presahuje a jednak z toho, ze pan profesor mlci, hoci tac nerobi pri inych postoch, ktore adoruju jeho osobu… Hanba slovenskym biskupom, ktori s dotycnym pri jednom stole sedavali, rukou mu potriasali atd… Vsetkym Vam pozehnany advent. A Vam, pan profesor, provokscna otazka: preco sa nezapojite do diskusie a nerozoberieme, aj za Vasej podpory, celu situaciu z odborneho kanonickeho hladiska? Vas spolubrat a polyhistor o. Mordel by bol dobrym vychodiskom :) Naco studium kanonickeho prava, ked mlcite prave tam, kde by Vasa odbornost mohla vniest svetlo do demagogii???

 • Michael:

  Sorry za preklepy v predchadzajucom poste, iPhone neposlucha.

 • Pavol2:

  Radoslav.
  Papez vo spojom liste jasne chce, aby sa obnovili vztahy medzi Arc. Bezakom a KBS.
  Zvolensky nedovoli celebrovat Arc. Bezakovi Sv.Omsu = Ake obnovovanie vztahov?
  JE cas Adventu- nemyslis si ze sa ma narodit znova v srdciach nas kazdych P. Jezis, ktory je Laska, Pravda, Cesta: Aka je laska k Arc. Bezakovi, aka je pravda odvolania, aka je cesta cirkvi na Slovensku?
  -Suspendacia, zakazy to tu raz uz bolo, za cias byvaleho rezimu, toto robili komunisti knazom ,teraz knazi knazom?
  Radoslav ak si knaz, tak Ta prosim a modlim sa za Teba a aj o Tvoj troska sirsi rozhlad sucaneho stavu cirkvi na Slovensku, Bezakovi. Vyrusuje ta Bezak od sviatku Narodenia Pana?
  Modlim sa za KBS aby mali otvorene srdce lebo ublizuju svojmu – svojim mlcanim, pasivitou.

 • Emanuel:

  Pavol2
  A ty poznáš dôvod, prečo Mons.Zvolenský nechcel, aby Mons.Bezák služil sv.omšu?

  Pýtam sa, pretože ak nie, tak potom ako môžeš s istotou povedať, že rozhodnutie bratislavského arcibiskupa bolo nesprávne?

  Čo ak mal na to vážny dôvod?!
  Potom nie lenže to bolo správne, ale aj vhodné.

  Prirovnávať to k praktikám za komunizmu by tak bolo neopodstatneným

 • Emanuel:

  Michael,
  “Hamba slovenským biskupom” ???, aký máš dôkaz, kvôli čomu by sa mali hambiť?!
  Lebo to isté by mohol povedať niekto o tebe, ale bez dôkazov, ako by sa ti to páčilo?

  Mňa by zaujímalo, za čo by sa mali hambiť v prípade Mons.Bezáka?
  Ale napíše niečo konkrétne

 • Timea:

  Prepáčte, vážení spoludiskutujúci páni, som smutná z toho, že ešte aj v čase adventu niektorí z vás si zatvrdili svoje srdciatak silno, že miesto lásky sú v nich kamene. Trest miesto lásky, to je podľa vás riešenie? Ak napriek tomu poviete svoje “áno, áno”, tak som smutná z toho, akých veriacich vychovala na Slovensku RKC. Som rada, že ja medzi nich nepatrím. Ale napriek tomu vám želám požehnaný advent a aby sila lásky zmäkčila naše srdcia. Pán s nami.

 • Cezar:

  Tak ,mily Emanuel, kto otvorene pomenuje problem je podla Teba neslusny.Vsetko zle, co sa urobi v RKC sa ma potichucky zamiest ,popripade toho, co sposobeny humus chce vycistit, treba umlcat, alebo odstranit. Tak takto Ty chapes obetu Krista na krizi.Preco sa asi nahneval a robil poriadky v jeruzalemskom chrame? Preco povedal, ze pravda je zivot? Nemusi clovek velmi ani rozmyslat, staci len spomenut mena biskupov /Sokol, Zvolensky, Orosch/,za ktorych a s vedomim ktorych vsetok ten ,ako sa slusne vyjadrit-neporiadok v TT vznikol.S povedanim pravdy by sa cirkev ocistila,horsie by to bolo s povestou tichto panov, a preto radsej potopme o.Bezaka. Preco asi neodpovedali p. Mikloskovi z Rima, ked im napisal o tomto probleme?No a teraz aj mna Emanuel exkomunikuj, vieru mi nezoberies, ved vsetko vidi nas Pan. A este, rad davas priklady z rodiny. Neviem, ci mas nejalu, ja ano,viem si vsetko ukocirovat v nej bez trestov, s diskusiou a s laskou.

 • Timea:

  ŠTYRI ADVENTNÉ SVIEČKY
  Na adventnom venci horeli štyri sviečky. Tak tichúčko, že bolo počuť, ako hovoria. Prvá sviečka si vzdychla a povedala: „Volám sa MIER. Moje svetlo síce svieti, ale ľudia žiadny mier nedodržiavajú.“ Jej svetlo bolo čoraz slabšie, až napokon celkom zhaslo…
  Svetlo druhej sviečky zakmitalo a sviečka povedala: „Volám sa VIERA, ale som celkom zbytočná, ľudstvo nechce nič o Bohu vedieť, nechce Ho vidieť v prejave každého človeka, preto nemá cenu, aby som ďalej svietila.“ Prievan zavial miestnosťou, a aj druhá sviečka zhasla…
  Ticho a smutno sa k slovu prihlásila tretia sviečka: „Moje meno je LÁSKA, ale už nemám silu, aby som horela. Ľudia ma odstavili na stranu. Vidia len seba, a žiadnych iných, ktorých by milovali. Lásku vymieňajú za krutosť, pohladenie za trest, súcit za opovrhnutie…“. A s posledným záchvevom zhaslo aj toto svetlo…
  Vtom do miestnosti vstúpilo malé dieťa so zlatými kučierkami nad čelom a veľkými nádhernými očkami, v ktorých sa zrkadlila celá budúca história ľudstva. Zvolalo: „Vy predsa musíte svietiť! S vaším svetlom počítam !“ A takmer sa rozplakalo…
  Vtom sa k slovu prihlásila aj štvrtá sviečka a povedala: „Neboj sa! Pokiaľ ja svietim, môžem zapáliť znovu aj ostatné sviečky. Volám sa NÁDEJ.“ Dieťa zapálilo od plameňa tejto sviečky znovu aj tie ostatné.
  Plameň nádeje by nikdy nemal v našich životoch vyhasnúť. Každý z nás by mal plamene MIERU, VIERY, LÁSKY a NÁDEJE udržiavať neustále zapálené.
  Mier, Viera, Láska, Nádej

 • Timea:

  Povedzte, ako môže na adventnom venci horieť sviečka LÁSKY (a dnes je jej čas), keď počúva slová plné bolesti?

  “Čo však na prípade Bezák zaráža možno ešte viac ako spôsob jeho odvolania, je prístup jeho bývalých kolegov. Na otázku, či sa medzi biskupmi nachádza taký, ktorý by ho počas uplynulých mesiacov vyhľadal a opýtal sa ho, ako sa má, dal jednoznačnú odpoveď. „Nikto,“ a dodal: „To ma bolí najviac. Hovoria, že sú moji priatelia a denne sa za mňa modlia, ale ani nevedia, kde som. Nebol medzi nimi ani jeden, kto by sa postavil a povedal, áno, ja ho poznám a verím mu.“ Od tých, od ktorých očakával pomocnú ruku, sa jej nedočkal. „Ani napriek tomu, že aj Svätý Otec im napísal, stojte pri ňom. Som odkázaný na pomoc cudzích, neraz takých ľudí, ktorí možno nežijú príkladným kresťanským životom, ale majú v sebe cnosť súcitu, lebo už zažili poníženie,“ uviedol Bezák. Podľa neho práve cirkev musí ukázať, že je iná ako medzinárodná spoločnosť, ktorá vymení svojich riaditeľov a už sa o nich nestará. Biskupi ústami svojho hovorcu na túto zdrvujúcu kritiku reagovali slovami, že o Bezákovom odvolaní rozhodol Svätý Otec po oboznámení sa so situáciou a oni jeho rozhodnutie jednohlasne prijali”.

  http://www.cas.sk/clanok/238757/odvolany-arcibiskup-bezak-otvorene-zdrvujuca-kritika-pomerov-v-cirkvi.html

 • Emanuel:

  Kto nevie aká “mlčanlivosť-neinformovaťosť Médii” – sa porušuje, mech si pripomenie vyjadrenie Svätej Stolice od začiatku prípadu:

  Média (TA3) v súvislosti s prípadom: Mons.Bezáka – porušujú “mlčanlivosť”, ktorá bola nariadená Svätou Stolicou.

  Viac tu: http://aktualnespravy-news-novinky.webnode.sk/news/media-ta3-v-suvislosti-s-pripadom-mons-bezaka-porusuju-mlcanlivost-ktora-bola-nariadena-svatou-stolicou-/

 • Emanuel:

  Cézar
  Ďakujem za odpoved a že prečo neodpovedali p.Mikloškovi?

  Zrejme nevieš ako mnohí iní…, že lobuje za “odluku Cirkvi” a ešte sa verejne odvoláva na Svätú Stolicu, že toto má v pláne?
  http://aktualityspravynovinky.wordpress.com/2012/11/10/kauza-frantisek-miklosko/

  …a takému majú zveriť tajomstvá Cirkvi?
  Ved to rovno môžu odovzdať slobodomurárom sukromné korešpondencie.

 • Cezar:

  Emanuel,to co tu splietas.Uz ani neverim, ze Vas nepokusa ten zly. To nie je mozne, aby bolo okolo nas tolko tmy. To v Cechach a inde na svete, kde suhlasili s odlukou Cirkvi, vcetne kardinalov, su slobodomurari? A ake ,ze to tajomstva ma ta Cirkev, ze vsetci, ak sme aj my Cirkev nemame o nich vediet? Ake tajomstva mal JeZis Kristus, okrem toho, co mu bolo dane zhora /zazraky,Duch Svaty a vsetko, o co mohol poziadat svojho Nebeskeho Otca a dal mu to/,tie ledske? Este aj svoje srdce,z lasky k nam, vyprazdnil celkom.Zda sa, ze si si pomylil Ucenie J.Krista so sukromnym vykladom podla svojich predstav.Vies co je na tomto vsetkom najsmutnejsie, ze vinni nevedia povedat prepac. V tom je velkost “velkych “ludi.

 • Jaro:

  Emanuel: mne si neodpovedal, preco by klerik nemohol byt trestne stihany. Mam to vnimat ako prejav arogancie alebo potichu priznavas, ze Tvoja uvaha v tomto smere bola len naivnym vystrelom do tmy?

 • Emanuel:

  Jaro
  ved to isté by mohol povedať niekto o tebe, lebo nemáš v záujme svoje spory riešiť v sukromí podla pravidiel Ježiša krista z evanjelia, ktoré poznáš.
  Až napíšeš, a nebudeš mať TU – vo svojich komentároch zbytočné pripomienky na moju alebo osobu spoludiskutujucich, tak potom budem s tebou komunikovať aj verejne.

 • Emanuel:

  César, zrejme posledná otázka:
  Ak si poznal vyjadrenie pápeža, že Odluka Cirkvi nie je správna, tak čo potom?
  Prijal by si to alebo NIE?

  Samozrejme, že nemusíš odpovedať, a dokonca ani by si nemusel prijať takéto učenie Cirkvi, ale potom ma neobviňuj …

 • Timea:

  ad
  Emanuel:
  16/12/2012 13:12

  Na akom stupienku je obhajoba vlastnej cti cez médiá oproti storočiami trvajúcemu deficitu lásky na mieste, kde by mala rozkvitať?

 • Emanuel:

  Drahé Božie Dieťa, Timea

  Rozumiem Ti a som rád, že poukazuješ na česť človeka, ktorá ak by bola poškodená, tak by bolo v poriadku ju aj žiadať “napraviť”.

  A to som si všimol, ked aj samotný Mons.Bezák povedal, že on nechce aby Mons.Sokol šiel do väzenia, lebo jemu ide predovšetkým o niečo iné…

  Lenže cez svetské Média?

  Ak by vo vláde neboli ľudia so socialistickým zmýšľaním, ale takí, ktorí sú podriadení pápežovi (ako napr.Rímsky Tribunál) tak potom by to bolo iné…

  Lenže požadovať cez Média nápravu na cti a pritom poukazovať na chyby Mons.Sokola,ktorého to môže stáť slobodu (väzenie), tak to je ako výjsť z jamy, po hlave iného a pritom ho nechať v jame.

  Netreba zabúdať, že kto pácha násilie proti klerikovi, dopúšťa sa vážneho hriechu. Samozrejme, že si uvedomujem myslenie ľudí, ktorí vidia predovšetkým Mons.Bezáka ako toho, ktorý je v tej jame sám, takže niektorým nezáleží na tom, ak tam bude niekto iný – hlavne, že ich človek je vonku.

  A preto ak si počúvala Mons.Bezáka ako sa vyjadril, že riadnou cestou sa nevie dostať k pápežovi, tak ostávajú 2 cesty:

  1.vykrikovať, kým si ho pápež nevšimne, ale pritom narobiť veľa zlého alebo:
  2. podla príkladu sv.Terézii z Liseux, sv.Františka z Assisi a dalších iných… ktorí šli za pápežom ešte skôr ako stihli narobiť verejného pohoršenia.

  Ako vidíme, tak 1.spôsob sa momentálne uprednostňuje a 2.odsúva.
  Malo by to byť naopak, ale to chce aj naše modlitby, pôsty a skutky.

  napokon aj KBS sa vyjadrila nepriamo, že si žiada, aby Mons.Bezák šiel za pápežom, ked povedali, že by sa mal ospravedlniť pápežovi.
  A ked pápežovi, tak osobne a to čím skôr, lebo ked pozorne sledujeme, čo všetko v Médiach narozprával Mons.Bezák na skoro všetkých biskupov (čo všetko zlé urobili), tak potom sa niet, čo čudovať, že sa mu nedostáva priamej podpory v Médiach – zo strany biskupov.

  Aj biskupi majú svoje slabé stránky, resp.sa ich vie dotknuť na cti, ak sa o nich verejne hovorí zle. Potom z toho vyplývaju dôsledky, že ťažko od nich čakať nejakú verejnú podporu – práve tej osobe, ktorá ich verejne znevážila.

  Navrhujem, aby sme sa zapojili do modlitového a pôstneho reťazca (zvlášť teraz v advente) za Mons.Bezáka a jeho stretnutie s pápežom.
  Ja beriem Piatok:) a Ty?

 • Timea:

  Emanuel, brat v Kristu, ja o. Bezákovi venujem svoju modlitbu denne. Ale nie preto, aby sa stretol s pápežom, za to sa už netreba modliť, v tom duchu treba konať, a ako som už napísala, konať by mali predovšetkým v tejto veci slovenskí biskupi. Keby to boli urobili, mohli sa vyhnúť určite pre nich nepríjemného svedectva vo víkendových médiách. To nevedia, že takej veci sa dá predchádzať, ak budú žiť v pravde? Nepíšem nič, čo by bolo povážlivé a ani urážlivé, lebo o to žiadal aj Sv. Otec v novembri vo svojom liste. Tak prečo ho neposlúchli? Čo si zasiali, to aj zožali, je mi ľúto, že to musím konštatovať, ale je to pravda. A o. Bezákovi venujem svoju modlitbu denne predovšetkým preto, aby mal viac sily vo svojom boli za Pravdu.
  A čo sa týka Mons. Sokola, tak ja si myslím, že nielen on, ale každý veriaci človek by mal dodržiavať zákony krajiny, v ktorej žije. Ak to tak bude, tak nemusí mať strach a ani nikto nemusí mať o neho obavy, že skončí vo väzení. Tak ako písal Jaro, zákony neplatia len pre obyčajných ľudí, ale pre všetkých bez rozdielu. A duchovní by mali ísť v tomto príkladom.
  A nakoniec, ja si vôbec nemyslím, že o. Bezák je v nejakej “levovej jame”. To si ako na to prišiel?

 • Emanuel:

  Timea,
  pekne si napísala ten začiatok (okrem iného..) a ako som na to prišiel, že MOns.Bezák je v jame… ?

  Pozri sa na to takto:
  Je biskupom svojou hodnosťou, funkciou emeritným arcibiskupom, ale nemôže slúžiť sv.omše (ak mu to niekto z biskupov zakáže), pretože keď bol odvolaný z funkcie trnavského arcibiskupa a nebola mu pridelená žiadna iná diecéza, tak zároveň sa dostal do situácie, kedy ktorýkolvek biskup mu môže zakazať služiť sv.omšu, nakolko každý kostolík spadá do nejakej diecézy a tá – pod niektorého z biskupov.

  Hodnosťou je na urovni arcibiskupov, ale funkcou na urovni radového kňaza, čo znamená, že ak chce niekde služiť sv.omšu – musí mať povolenie od miestneho biskupa.

  Tá jama spočíva v tom, že ak by sa všetci biskupi rozhodli mu nepovoliť služiť sv.omšu, kdekolvek na Slovensku, tak by sa naozaj tak cítil ako v jame…
  A to z časti už pociťuje, nakolko mu bolo odopreté na niektoých miestach.

  Aby mohol bez povolenia služiť sv.omše, musel by mať povolenie od pápeža, lenže nakolko to stretnutie sa odkladá, a ešte k tomu tie Média, tak to vizerá, že bude ešte horšie.

  Z toho dôvodu si ludia môžu povedať, že nepotrebuje isť k pápežovi (ak im to je jedno), ale ako to znesie časom a ako sa to vyostrí?

  A čo satýka toho väzenia:

  Timea
  predstav si, že by ti niekto oznámil, ako má ktosi záujem o tvoj byt (tvoje zázemie-istoty), takže ak by si o ne prišla, bola by si na ulici.
  Samozrejme, že na to su zákony,ktoré ťa maju chrániť a s tým aj tvoj majetok.

  Lenže a to je velmi dôležité:
  Tie zákony sa daju tak obísť, že tí, čo by mali záujem o tvoje miesto, tak im v tom nezabrániš. Jednoducho, ked to chcu, tak to docielia a nič s tým nespravíš. Lenže, čo potom povieme?

  azda toto:

  “… každý veriaci človek by mal dodržiavať zákony krajiny, v ktorej žije. Ak to tak bude, tak nemusí mať strach a ani nikto nemusí mať o neho obavy, že skončí vo väzení. Tak ako písal Jaro, zákony neplatia len pre obyčajných ľudí, ale pre všetkých bez rozdielu.”
  http://duda.kapitula.sk/2012/07/k-pripadu-pana-arcibiskupa-bezaka/comment-page-31/#comment-13945

  Vieš, Timea
  to je tak, pokial človek nezažije väzenie z vnutra, a pokial si myslí, že jeho sa to netýka, tak takého človeka ťažko presvedčiť.

 • Timea:

  Emanuel, viem, že zákon sa dá aj obísť, a človeka dokážu aj krivo obviniť. Napokon, to sa stalo aj o. Bezákovi, nemyslíš. Veď aj on prežíva niečo podobné, akoby bol vo väzení. A na druhej strane ho to celkom isto duchovne obohatí a ešte viac posilní. Nemyslím si, že Boh opúšťa v takých chvíľach veriaceho človeka, skôr naopak. Veriaci človek dostáva šancu ešte intenzívnejšie Boha v takých chvíľach preciťovať. V tej veľkej bolesti, a práve preto by bolo z našej strany rúhaním, ak by sme to nazývali “jamou levovou”.Ale nepíšem to preto, že som zástanca starozákonného “oko za oko, zub za zub”. Nikto nevie, čo ho čaká, a práve preto by od nás nebolo múdre, aby sme niekoho videli vo väzení, hoci mu to možno vôbec nemusí byť súdené. Sila predstavivosti je niečo veľmi zradné, a veriaci človek by tomu vôbec nemal podliehať, lebo práve s takými prostriedkami pracuje aj čierna mágia. Ty už vidíš. Mons. Sokola vo väzení, a o. Bezák povedal, že si to neželá. V tom je medzi vami veľký rozdiel.

 • Cezar:

  Emanuel,to co povedal papez o odluke plati len pre Slovensko? Co ti co to uz urobili? Co sa im stalo? A co myslis, ak sa tak stane, kto k tomu viac dopomohol svojim konanim,p. Miklosko, o. Bezak,my vsetci, alebo taky ako ty a nasi biskupi? Nech potom sa zodpovedate-tak teraz hovor.

 • Pavol2:

  Emanuel.

  Od teba a biskupov:
  …Tá jama spočíva v tom, že ak by sa všetci biskupi rozhodli mu nepovoliť služiť sv.omšu, kdekolvek na Slovensku, tak by sa naozaj tak cítil ako v jame…
  A to z časti už pociťuje, nakolko mu bolo odopreté na niektoých miestach…

  Od Sv.Otca, z listu:
  …”Som presvedčený, že budete aj naďalej sprevádzať vášho spolubrata svojou modlitbou, v pravde a so záujmom,” napísal Benedikt XVI…

  Kde je teda spravnost rozhodnutia bratislavskeho arcibiskupa? Ved si protirecis, Emanuel!
  Ked Sv.Otec vyjadril presvedcenie o sprevadzani spolubrata v pravde a so “”zaujmom”” – je tu odopretie mu sluzenia sv.omsi,nezaujem!

  Ako teda plni KBS presvedcenie Svateho Otca? Nie je to tiez neposlusnost???
  Nemalo by sa skor KBS ospravedlnit sv. Otcovi za neplnenie jeho odporucani?!

  A Emanuel, komunisti zatvarali knazov, Sokol si veselo spolupracoval s STB , preco by som nemal poukazat na spravodlivost KBS Bezakovi, kde bola urobena spravodlivost KBS ohladne Sokola? Alebo si mam mysliet, ze vztahy vtedy pomocneho Biskupa Zvolenskeho posobiaceho u Arc. Sokola boli 4 roky nadstandardne, ze sa nic ohladne Sokola nekona?

  A Sokol si stale lieta a lieta…

 • Emanuel:

  Pavol2
  a keby mu odoprel služiť sv,omše z opodstatneného dôvodu, tak by si tiež protirečil?
  Predpokladám, že nie a preto pokiaľ nepoznáš dôvody, nemôžeš povedať, že si protirečí. To je jedno či ty alebo ktokolvek iný.. toto nie je niečo osobné proti tvojej osobe, len poukazujem na to, čo si písal.

  To isté platí aj o poslednom odstavci:
  Aký dôkaz máš, že Mons.Sokol spolupracoval s ŠTB?
  Lebo to povedal Sťefan Hríb? a on to má odkiaľ?
  Pokial tieto otázky nie su zodpovedané, potom nemôžeme verejne povedať ako spomínaný herci v Médiach hovoria (tiež bez dôkazov)

 • Jaro:

  Značne scestná odpoveď, ale budiž… Ja sa nehanbim za svoje nazory, nemam problem ospravedlnit sa za svoje omyly a hlavne nepustam sa do diskusii v temach, ktorym nerozumiem – preto ani nemam dovod diskusie nacate na verejnosti presunut do sukromia v okamihu ked by mi hrozilo odhalenie nezrovnalosti v mojich vedomostiach. Zivotna filozofia, ktoru ma naucil otec a nemam dovod ju menit.

  Takze jasna otazka – prosim o jeden vecny argument preco by prave klerik nemohol (nemal) byt trestne stihany resp. sudeny.

 • Laci1:

  Kedze Emanuel byva pomerne dost presne informovany,zda sa, ze je jeden z nych. alebo ide o vestca. Skusim sa tiez zahrat na vestenie a vyzera to tak, ze sa tu naraba v pripade o. Bezaka s tou najhroznejsou alternativou.Ja sa bojim,ze sa nezastavia pred nicim a zacnu narabat s tou tretou alternativou obvinenia a to je diabol.Kto vobec prisiel na taketo nieco, je diablov a musi mu byt poriadne horuco v tom pekle zla, coho sa boji, ze vyjde na svetlo bozie z tej cernoty a hmly. Lenze potom sa traste pekelne mocnosti, co sa stane. Tak ako je to Emanuel?

 • Pavol2:

  Dobre Emanuel. Nepoznam dovody neumoznenia sluzeni omsi arc. Bezaovi, ale o “sprevadzani spolubrata v pravde a so “”zaujmom” to moc nesvedci… Ale.
  Vysvetli mi preco nebol odvolany Sokol, ked uz aj p. biskup D Toth pisal Nahlikovi (agentovi STB,muzovi, kt riesil ekonomicke veci arc. Trnavy) pred 13 timi rokmi o safareni s peniazmi arcidieceze Trnavy?
  Nevidis ten nepomer: Bezak-Sokol?
  Su to aj moje peniaze, ako danovy poplatnik Slovenska, predsa si nemoze niekto dovolit takto narabat s financiami.Kde to sme?

  Alebo radsej obetujeme Bezaka, aby sa neprevalili tieti veci o Sokolovi a neprinieslo hanbu? Takto sa cirkev “ocistuje” od arc. Bezaka?
  Ako nas biskupi ucia o poctivosti v zivote, ked poctivost u klerika (Sokol) nie je?

  Suhlasim s Jarom, Sokol je bezny cloek a musi niest zodpovednoist za svoje ciny – aj vezenim. Ja ako bezny clovek by som za to isiel tiez do vezenia.

  A bolo by to pre KBS skor ocistujuce, ako zahmlievanie okolnosti, lebo vo svojom okoli vidim ze aj tolerantnym katolikom uz zacina toto zahmlievanie vadit.

 • Emanuel:

  Pavol
  dakujem, že si otvorene odpovedal ako o dôvodoch …
  a čo sa týka Mons.Sokola opäť sa treba pýtať:

  Z akého zdroja máš, že Mons.Toth písal ŠTB-ákovi?
  Čo ak je pochybný a celá diskusia na tom padá…

  O väznení tolko, bol si niekedy vo väzení aspon sa opýtať ako sa majú a keby si vedel, že väzenie nenapraví človeka, tak aj tak by si ho tam dal?

 • Timea:

  Emanuel, väzenie nenapraví človeka? Možno nie každého, ale ja poznám takých, ktorí sa tam po prvýkrát stretli so slúžiacim kňazom a obrátili sa na kresťanskú vieru. Prečo by sa kňaz, ktorý prekročil hranice zákona, nemohol vo väzení svoju vieru ešte viac prehĺbiť? A dokonca pomôcť inému spoluväzňovi k viere? Bože cesty sú nevyspytateľné. Bezák prebúdzal neveriacich k viere na Pohode, iný ich môže prebudiť v nápravno-výchovnom zariadení. Boh je všade, nielen v kostole. Veru tak.

 • minos:

  Takto, nepoznáme detaily. Takže myslím, že nie je správne obviňovať p. arcibiskupa Sokola, či Bezáka…. Nechajme to na kompetentných… Čo sa týka toho vezenia, tak na klerika sa nevzťahuje žiadna imunita, takže pred zákonom je rovnaké postavenie ako obyčajný človek. ….

 • Mária Č.:

  Laci 1,
  skús sa pozrieť na stránky vedené pod emanuelbohsanmi, aktuality, správy novinky na wordpress. com a potom si urob mienku. Podľa mňa si sa nestrafil správne.

 • Jaro:

  “O väznení tolko, bol si niekedy vo väzení aspon sa opýtať ako sa majú a keby si vedel, že väzenie nenapraví človeka, tak aj tak by si ho tam dal?”

  toto ma byt kvalifikovana odpoved na temu, ktoru Emanuel v zasade nastolil sam a opakovane? Niet co dodat. Akosi sa neviem rozhodnut kde je tu hranica medzi naivitou hlupostou.

  Vazim si ludi, ktori sa vyjadruju so znalostou k veciam, ktorym aj rozumeju – desim sa vyslovenych hluposti, ktore su vyslovene pod plastikom mudrosti a moralky – tato veta je presne z toho sudka.

  Emanuel tymto mi len podsuvals takmer istotu, že si klerik alebo uzko suvisis s touto temou. Potom sa radsej ani nepytam preco ta uvaha o netrestatelnosti klerikov – popravde sa obavam odpovede.

 • Emanuel:

  Timea
  trošku možno zvláštna a možno nepodstatná otázka pre Teba, ale opýtam sa:
  … keby si sa dostala do väzenia na nejaký ten čas, tak aj potom by si to tvrdila?
  Len sa pýtam, ale nemusíš odpovedať,ak nechceš.

 • Jaro:

  Mozno nepodstatna otazka Emanuel: Ty si tam bol, ze parafrazujes nazory inych?

 • Timea:

  Emanuel, to je naozaj zvláštna otázka, na ktorú Ti odpoviem asi takto. Nikdy neriešim to, čo by bolo, keby bolo. Pochopil si?

 • Timea:

  Emanuel, a ešte ma napadá niečo. Vieš koľkokrát som sa hrou osudu ocitla v situácii možno oveľa horšej, ako pobyt vo väzení? A čo myslíš sa dialo? Nič, musela som tú ťarchu prejsť a prežiť to. Umrela mi dcéra, ktorá mala 28 rokov, sedem rokov som sa musela pozerať na jej utrpenie. Keby mi vtedy niekto povedal, aby som si vybrala medzi pobytom vo väzení ako vykúpenie za jej zdravie, bez mihnutia oka by som to zamenila. Ale to utrpenie ma ešte viac pritiahlo k Bohu. Prežila som to, lebo som musela. Stačí Ti takáto odpoveď? To nie je, čo by bolo, keby bolo. To už bolo.

 • Pavol2:

  Emanuel,kazdy clovek dostal slobodu od Boha a aj zodpovednost ako nalozi zo svojim zivotom. Aj Sokol sa bude zodpovedat Bohu zato co vykonal, ale teraz je obcanom SR a takto je to v spolocnosti, musia byt pre kazdeho pravidla a hranice, kt.ked sa prekrocia, musi byt trest. Inak by to nebola spolocnost ale dzungla..

  Nemozem sa ale ubranit pocitu,emanuel, akokeby cirkevni preddstavitelia nepochopili alebo nechcu pochopit, aku maju ulohu v sucasnej dobe.
  Su pod drobnohladom spolocnosti v otazkach moralky. Urcite kazdy moze zlyhat, ale prave preto sa k tomu treba zodpovedne postavit, vyvodit ponaucenia.(Sokol)

  Ale mam pocit z cirkevnym predstavitelov, hlavne starsej generacie , ze im ide iba o postavenie v hierachii(pycha). A akokeby stale mali zdvihnuty prst: “pozor ak to nie je, ako my chceme, tak budeme trestat, zakazovat”! Preto nechapu Bezaka. Vyrusuje ich, je iny, ale v skutocnostu zavidia mu.

  Ved by sa mali tesit z toho, ze niekto z ich radov ide to “terenu:, ide na Pohodu, stretava sa ludmi kt. neveria, alebo hladaju, a podava im pochopitlnym jazykom Jezisa, Boha.
  Tomuto nechapem, robil to takto Jeziz, nemusia oni takto robit, pokial sa na to necitia a predsa im to vadi?
  Mozno neviem celkom dobre vyjadrit slovami kontrast Cirkenych predstavielov starsej generacie – arc.Bezak, ale som z toho smutny.

 • Laci1:

  Pani Maria, teraz budem na Vas vkus iste zly, ale uz dost dlho citam Vase prispevky v roznych diskusiach a poviem to otvorene,chcete posobit mudro, takmer svato, no proste ANI-ANI, taky maly farizej, raz tak,raz onak.U mna boduju ludia ANO-ANO,NIE.NIE.Vselijake okecavanie ma nebavia.Tot moj nazor. Emanuel je kapitola sama o sebe.Taky estebacky vyzvedac, stale sa pyta co ty na to, a potom odpoved doslova zneuzije a vyklad si urobi po svojom. Nech je kto chce,nie je moj salok kavy.Je mi to luto,ale skoda casu.No a potvrdilo sa, co som “vestil?” s tym diablom. Uz je toho plne media.
  Fakt, uz neviem co si mysliet o ludoch, co na taku ohavnost prisli.Nemaju daleko od toho najvysieho pekelnika a asi uz teraz maju iste miesto po jeho boku.Nechapem, ako sa niektori odvazia postavit k Stolu Pana.Volam s Panom Jezisom “Boze odpust im, nevedia co cinia”!

 • Timea:

  Laci1, po tieto dni na Slovensku nezažívame nič nové, nič, čo by už história Cirkvi ľuďom nepriniesla. Strašiť diablom dokáže každý, ale žiť s Kristom dokáže len málokto. Predovšetkým to chce silnú a najmä úprimnú vieru v Neho. A zo života mám odpozorované, že ten, kto o druhom tvrdí, že žije s diablom, má toho diabla sám v sebe. Keď stráca argumenty, tak aspoň vyvoláva strach a zúfalstvo. Toto by mal byť obraz Ježiša Krista? Nie! Jeho obraz je plný farieb lásky.

 • JozefS:

  Je ešte Róbert Bezák katolík?

  Konštitúcia 2. vatikánskeho koncilu Lumen gentium hovorí o Cirkvi: “Toto je jediná Kristova Cirkev, ktorú vo Vyznaní viery vyznávame ako jednu, svätú, katolícku a apoštolskú,12 ktorú náš Spasiteľ po svojom zmŕtvychvstaní zveril Petrovi, aby bol jej pastierom (Jn 21, 17), poveril jeho i ostatných apoštolov, aby ju šírili a viedli (porov. Mt 2, 18 a nasl.), a naveky ju vztýčil ako „stĺp a oporu pravdy“ (1 Tim 3, 15). Táto Cirkev ustanovená a usporiadaná na tomto svete ako spoločnosť jestvuje (subsistit in) v Katolíckej cirkvi, ktorú spravuje Petrov nástupca a biskupi, ktorí sú v spoločenstve s ním,13 hoci aj mimo jej organizmu jestvujú mnohé prvky posväcovania a pravdy, ktoré – ako dary vlastné Kristovej Cirkvi – pobádajú do katolíckej jednoty.” (LG 8)
  K tomu dodám ešte: V plnom spoločenstve katolíckej cirkvi tu na zemi sú tí pokrstení, ktorí sa v jej viditeľnom organizme spájajú s Kristom, a to zväzkami vyznania viery, sviatostí a cirkevného riadenia. (kán. 205 CIC).

  Keď hodnotím konanie Róberta Bezáka pod vplyvom týchto dokumentov, mám pochybnosť, či ešte je katolíkom. Ústami síce hovorí, že áno, avšak jeho konanie jeho vyjadrenie “nenasleduje”.

 • JozefS:

  Ako ja hodnotím konanie Róberta Bezáka

  – O svojom odvolaní hovoril počas svätej omše a vyvolával vášne (vzburu?).
  – v dôsledku jeho vyjadrení mnohí ľudia nevošli do kostola na sv. omšu v nasledujúce dni (nasledujúca nedeľa).
  – jeho konanie vyvoláva a rozdúchava vášne, nepokoj, mnoho zlého, často ohováranie, osočovanie, až nenávisť.
  – Lumen gentium 26 hovorí o úrade posväcovania biskupov, čo však od júla t.r. sa nedá povedať o Róbertovi Bezákovi.
  – neupieram Róbertovi Bezákovi mať pocit, že jeho odvolanie mohlo byť voči nemu aj nespravodlivé, to však mu nedáva právo vyvolávať napätie a vášne.
  – Róbert Bezák vie (mal by vedieť!), ak má pocit, že jeho odvolanie bolo nespravodlivé, kde by sa mal obrátiť (kto je kompetentná autorita), nie riešiť svoje pocity prostedníctvom médii.
  – osobne nepovažujem TV Markíza, TA3 a iné média ako také, ktoré by Róbertovi Bezákovi pomohli jeho situáciu vyriešiť.
  – Róbert Bezák svojimi vystúpeniami neupokojil atmosféru, naopak rozdúchava vášne.
  – svojím konaním sústreďuje na seba.

  Toto sú niektoré okolnosti, pre ktoré nepovažujme konanie Róberta Bezáka za dobré.

 • Emanuel:

  Jozef
  ked hovoríš o Médiach, tak napr.Markíza v nedeľu obhajovala Mons.Bezáka, že nevedel o pôvode peniazoch na istom účte a na druhý deň už ho nepriamo obviňovali z toho, že to vedel.

  Takže naozaj sa nedá na nich spoľahnúť a riešiť takú záležitosť cez svetské Média je naozaj dezinformujúce a prináša viac nezhody ako porozumenia. Preto ked vidím ako veriaci sa odvolávajú na takéto zdroje, som dosť opatrný až nedôverčivý voči ich argumentom.

  Toľko z mojich skusenosti a ked si už spomenul, že by mal riešiť s kompetentnými, tak ako si to predstavuješ? Samozrejme, ak chceš

 • Emanuel:

  Pavol, ked hovoríš o treste máš na mysli väzenie?

 • Timea:

  JozefS, prepáč, ale budem Ti oponovať. Logicky si rozviedol následok situácie, ktorá nastala po odvolaní Mons. Bezáka. Ale nepomenoval si správne príčinu. A tou príčinou bolo “nespravodlivé odvolanie Mons. Bezáka”. Keby nebola príčina, nebol by ani následok. Mons. Bezák sám o sebe tvrdí, že nie je človek, ktorý nerobí aj chyby. Určite, tie chyby veľmi vďačne vidia jeho oponenti v dnešných dňoch. To je predsa logické. Ja len čakám, kedy si svoje chyby prizná aj protistrana a bude iniciovať zmierenie. Ale zároveň vážne o tom pochybujem. Tiež som zástancom toho, že výzvy cez médiá nič nevyriešia a ani nikdy nevyriešili, len prehĺbili vzdialenosť dvoch protistrán. Ale ako vidíme, robia to obidve strany, tak nevyčítajme niečo len o. Bezákovi.

 • Timea:

  Apropo na to, či je niekto katolík, alebo nie je katolík. Dlhoročné neriešenie situácie vo vnútri Cirkvi, navonok tvárenie sa, že problémy neexistujú a ich následná explózia. Je toto katolícke? Nie je toto katolícke? Ako vidíme, ono funguje všade, bez rozdielu či sa jedná o Cirkev, alebo nie. Možno aj preto, že pred Božím zrakom človek nič neukryje. A práve v tej malosti človeka, a veľkoleposti Boha, by aspoň v takýchto chvíľach mal človek skloniť hlavu a obrátiť sa do seba, hľadať vlastné chyby a nie vŕtať sa v chybách iného človeka. To môže byť dobrý začiatok riešenia problémov aj v celku ako takom.

 • Jaro:

  JozefS: podľa tejto teórie, každý kto kritizuje alebo poukazuje na nedostatky či problémy vlastne rozdúchava vášne a je problémový. Podobné slová som čítal niekde v okoli 17.novembra 1989 na našu adresu – vtedajších študentov. Nespochybňujem právo RKC vyradiť ho spomedzi seba (konieckoncov nesplnil interne definované pravidlá zápasu), ale prosím nerobte z inteligentného človeka cvičeného somárika, ktorý by malhíkať a ťahať vtedy keď mu to niekto dovolí. Pozornosť sústreďuje tam kam to chce kto vidieť – tí čo počúvajú a rozmýšľajú sa sústreďujú na obsah povedaného, tí menej zdatní v zmýšľaní vidia vždy len osobu a deje okolo nej.

  Využil svoje demokratické práva (podotýkam práve tie za ktoré sme v onom 89-om mrzli na námestiach) a otvorene hovorí o svojich názoroch, pohľadoch a skúsenostiach. Má na to právo a komu sa to nepáči, nech sa páči smerom na východ určite nájde krajiny kde sa mu to bude páčiť viac.

 • Timea:

  Ad
  Emanuel:
  18/12/2012 12:41

  Emanuel, prosím Ťa, nemôžeš už s tým väzením prestať? Nie si nejako moc posadnutý? Keď Ťa čítam, a aj Tvoje blogy, tak je tam všade dominantné len zlo a tresty. Mraky, mraky, mraky a všetky len temné. A čo láska, milý Emanuel, tá si Ťa ešte nepodmanila?

 • Emanuel:

  Je rozdiel “využiť” právomoci Médii a “zneužiť” ich, čo sa stalo v prípade Mons.Bezáka (napokon to aj sám povedal – medzi rečou – ked vravel, že mu je ľuto ako musí toto všetko hovoriť cez takéto Média).

 • Emanuel:

  Timea
  prepáč ak som sa Ťa dotkol, ale asi si si nevšimla, že som zámerne nereagoval na tvoju odpoved, aby si nemala pocit, že na teba útočim.
  To, že sa zaujímam o trest väzenia je preto, lebo to tu niekto vytiahol a aplikuje na Mons.Sokola, čo suvisí s prípadom Mons.Bezáka.
  Argumenty typu – že ved to je svetský zákon, tak to nestačí, nakolko cirkevný je dôležitejší – sme predsa katolíci a nie protestanti, či ateisti.
  Boh Ťa má rád Timea, nenadržam osobám a preto treba poriadne zvážiť ako využívame svoje právomoci, či ich zneužívame.

 • Jaro:

  to je opäť jedna z demágógií. nik nebráni druhej strane postaviť sa pred kamery (myslim, ze media velmi radi poskytnu priestor aj druhej strane) a miesto zakazov, vyhraziek vecne a otvorene diskutovat.

  no a sorry – spajat temu trestno pravnej zodpovednosti s pojmom bozej spravodlivosti podobne hlupou formulaciou “Argumenty typu – že ved to je svetský zákon, tak to nestačí, nakolko cirkevný je dôležitejší – sme predsa katolíci a nie protestanti, či ateisti.” to uz fakt sokuje

  Emanuel prosim Ta velmi pekne prestan ludi drazdit svojimi amaterksymi polemikami na temu o ktorej si si nedal namahu ani len vyggoglit zakladne fakty… spajas hrusky s jablkami bez znalosti problematiky, potom sa necuduj ze Ta tu castuju narazkami, ktore sa dotykaju Tvojho ega…

  Stavias do polohy akoby trestne stihanie klerika za spachany trestny cin bol proti katolickej moralke a pismu, co nie je pravdou.

 • Vla.do:

  Ak ma tentoraz admin pustí, okomentujem aktuálne dianie:
  http://www.news.sk/rss/link/2012/12/8513483/exkluzivne-robert-bezak-prestal-mlcat/
  Ďakujem p.Mikloško, ste múdry človek.

  1. S o.Bezákom nekomunikujú kompetentní z KBS, nedovolia mu slúžiť sv.omšu, stotožňujem sa s vyjadrením, že sa stáva štvancom.

  2. Kresťanské médiá o.Bezákovi neumožnili verejne vystupovať, takže preto sa obrátil na svetské médiá. Obhajovať sa je právom každého človeka, ktorý to vo svojom svedomí takto cíti a vychádza to aj z katechizmu RKC. A katechizmom je viazaná aj cirk.hierarchia, nemôže predsa konať v rozpore s ním !

  3. Na jeho vystúpenie k pochybnému pôvodu 1,5 mil.USD, ktoré prijal, sme dostali odpoveď protistrany v podobe uverejnených dokumentov, ktoré podpísal o.Bezák a riaditeľ p.Gábriš. Áno, samozrejme, veď to je v poriadku. Mons.Sokol nechal financie v celkovo katastrofálnom stave, tak hádam by som nedôveroval jednej A4, kde to on sám vysvetľuje. To akokeby som podpísal príjmový doklad, ktorý nemám podložený ani zmluvou ani faktúrou. To mi ekonómka jednoducho neakceptuje. Keď sa dáva napr. na charitu, tak okrem darovacej zmluvy potrebujem založiť aj ich (n.o.) zakladaciu listinu. Práve preto musel byť opatrný, a išiel do Ríma si to overiť. Aby to nebolo len na ňom samom. Ale ani tam mu nepomohli !
  http://www.ta3.com/clanok/1011534/dokument-potvrdzuje-bezakove-slova-o-pochybnom-povode-penazi.html

  A ešte dodám, veď to ani nesedí – v dokumentoch sa píše, že šek z fundácie Edwarda Garbu prichádza cez arcidiecézu New York, ale odosielateľ je iný – invest.spoločnosť WELLS FARGO ADVISORS, LLC.

  4. Všetko je na webe :-) zaujímavé je, že Edward A And Martha Garba Charitable Tr neeviduje za r.2010 žiadne aktíva ani žiadne príjmy.
  http://www.nonprofitfacts.com/NY/Edward-A-And-Martha-Garba-Charitable-Tr-Egan-Edward-Cardinal-Ttee.html

  5. Všetkým dotknutým stranám bol ponúknutý mediálny priestor na svoju obhajobu. Aj keď uznávam, že to nie je ten správny priestor na komunikáciu, mali by sa kompetentní konečne zdvihnúť a osobne stretnúť s o.Bezákom, a začať to celé riešiť. Komplexne. A nie výhražky a zákazy !

 • Timea:

  Emanuel, nedotkol si sa ma, a nemám pocit že na mňa útočíš ani vtedy, ak budeš mať iný názor, ako mám ja.
  A na margo toho, ktorý zákon je dôležitejší, či svetský, alebo cirkevný len toľko. Každá registrovaná cirkev na Slovensku zo zákona musí súhlasiť, že bude dodržiavať platné zákony SR. Viac to rozvádzať nebudem, lebo to by bolo rovnaké, ako baviť sa, čo je dôležitejšie, či strom, alebo či semeno, z ktorého strom vyrastie. Takže nemalo by to konca kraja….

 • RADOSLAV:

  Rozumne slová biskupov :

  So všetkou vážnosťou opätovne zdôrazňujeme, že plne rešpektujeme a prijímame rozhodnutie o odvolaní Mons. Róberta Bezáka. Svätý Otec urobil toto rozhodnutie osobne, po dôkladnom zvážení a potom, čo Mons. Bezák odmietol prijať jeho výzvu, aby sa vzdal úradu Trnavského arcibiskupa, čím porušil prísahu vernosti a poslušnosti voči nemu. http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20121218060

 • Timea:

  Radoslav, no neviem, či v tejto atmosfére to bolo rozumné opätovne prehlasovať cez médiá. Dnes som sa stretla so skupinkou veriacich, ktorí už rezignovali a generujú si formuláre na vystúpenie z RKC. Sú to ľudia z kresťanských krúžkov, ktorí sa stretávajú na súkromí. Doteraz chodili aj do kostola, ale tvrdia, že odteraz ich viera bude založená na Ježišovi, ale bez Cirkvi. Tvrdia, že sa idú pridávať aj ďalšie skupiny. Tak toto sa dosahuje rozumnými, ale necitlivými slovami.

 • Timea:

  Priznám sa, že už mám aj ja zo všetkého riadny zmätok, a najradšej by som sa uchýlila do nejakej jaskyne a hľadala v nej azyl v spoločnosti Boha, ktorého nesmierne milujem. Chápem, že slovenskí biskupi boli vychovaní v totalitnej a chladnej dobe, aj to viem pochopiť, že ani jeden z nich (pri sľube celibátu) nemá pri sebe ženu, ktorá by zmiernila jeho až príliš racionálne chápanie celej situácie. Ale skutočne ani jeden z nich nemá taký vzácny vzťah so svojou matkou, aký má napr. aj o. Bezák, ktorá by mu v týchto chvíľach povedala: “Syn môj najdrahší, zastav na chvíľku svoje myslenie, ktoré je produktom len čistého rozumu, a skús ho spojiť s tým, čo Ti šepká aj svoje srdce?”
  Predstavme si, že by sme boli lekárom, a pred nami bude stáť náš pacient, ktorému sme zistili veľmi závažnú diagnózu. Tá diagnóza hovorí, že pacient má pred sebou len niekoľko dní života. Ako budeme reagovať? Tiež budeme voliť tvrdé slová, alebo sa oprieme o láskavé rameno nášho Ježiša, aby on vložil do našich úst tie slová, ktoré toho úbožiaka, čo pred nami stojí nielen že nezrania, ale budú povzbudením do ďalších dní, ktoré ho čakajú…. A toto akoby sa v našich kresťanských radoch strácalo, a my sa stávame len šedé eminencie. Niekedy človek bez deklarovanej viery v Boha sa správa lepšie, ako kresťan a katolík…Pýtam sa, dokedy ešte?

 • Emanuel:

  RADOSLAV
  Dakujem za zaujímavú správu Mons.Zvolenského
  vypočul som si to a som rád, že sa vyjadril k danej záležitosti.
  A vieš, čo ma zaujalo?

  Celá správa sa nesie v duchu vzájomného porozumenia: od prípadu Mons.Bezáka, cez finančné nezhody až k Pokoju Vianočných sviatkov.

  Sohľadom na to, čo padlo v Médiach na adresu Mons.Zvolenského a dalších biskupov,by azda niekto očakával reakciu obrany a odsudenia, ale naopak – celá správa viedla smerom k vianočným sviatkom.

  Čo myslíš, navštívy Mons.Bezák pápeža ešte do Vianoc?

 • RADOSLAV:

  …….

 • Timea:

  Emanuel, Mons. Bezák pápeža do Vianoc nenavštívY. To viem celkom určite.

 • Timea:

  Emanuel, a vieš, kedy Mons. Bezák navštívi pápeža? Navštívi ho ako prezident SR, pretože v tej funkcii sa k nemu bez akýchkoľvek prekážok dostane. A vtedy mu porozpráva o všetkom, čo bolo na neho spáchané. Božie mlyny melú síce pomaly, ale isto!

 • Timea:

  A týmto proroctvom sa s Vami lúčim, moji bratia v Kristu. Celkom určite si na mňa spomeniete, keď sa naplní. A myslím to celkom vážne, bez žartu a postranných úmyslov. Zbohom, bolo potešením Vám to odovzdať….

 • Emanuel:

  Počul som o tom, že ho chcú na hrad, ale keby tak urobil – spáchal by další hriech a ešte viac by si to u pápeža zhoršil.

 • Timea:

  No, milý Emanuel, ako vidím, ešte raz musím sem vstúpiť. Takže, akákoľvek služba, ktorá je vykonávaná v prospech celku, bez egoistických zámerov a z lásky k ľuďom, ktorým človek slúži, nezabúdajúc na to, že všetko, čo vykoná musí odovzdať Bohu, je Bohom cenená. Niečo v podobnom duchu tvrdí aj sám pápež na Twitteri. Mons. Bezák má na takúto službu všetky predpoklady. Počas celej kauzy sa často niesli výroky veriacich v duchu, že to bol práve Boh, čo ho odvolal z funkcie arcibiskupa, lebo má s ním vyšší zámer. Veď to, ako sa to všetko udialo a v akom tempe, je v našom časopriestore nepochopiteľné. Takže, nechajme sa prekvapiť…

 • Timeina bodka k tejto téme:
 • Jaro:

  “Počul som o tom, že ho chcú na hrad, ale keby tak urobil – spáchal by další hriech a ešte viac by si to u pápeža zhoršil.”….. jediná otázka “a?”

 • Emanuel:

  Rozhovor s hovorcom Konferencie biskupov Slovenska: Jozef Kováčik

  Ako vnímate vyjadrenia arcibiskupa Róberta Bezáka v médiách?
  Pán Bezák zverejnil viaceré tvrdenia, ktoré nie sú pravdivé. Pán arcibiskup Zvolenský bol obvinený z toho, že mal vedieť o odvolaní pána Bezáka. Nie je to pravda. Pán arcibiskup o tom nevedel. Aj Svätý Otec potvrdil, že on sám sa o tom rozhodoval, rozhodoval sa dlho a rozhodoval z viacerých alternatív, takže nikto z nás nemohol ani predpokladať, aký bude výsledok, takže to nie je pravdivé tvrdenie.

  Nemyslel to pán Bezák skôr tak, že pán Zvolenský vedel, že sa také odvolanie pripravuje?
  To by musel povedať pán Bezák, ako to myslel. Takto to odznelo. Pán arcibiskup Zvolenský skutočne nevedel, že pán arcibiskup Bezák bude odvolaný.

  Dobre, ale asi vedel, že sa pripravuje odvolanie pána Bezáka…
  Nevedel o tom. Vedel, že prebieha apoštolská vizitácia, to bolo aj v médiách. Určite nevedel, že pán arcibiskup Bezák bude odvolaný.

  Nemyslím, že či vedel, že bude odvolaný, ale či mu hrozí odvolanie…
  Nie, neboli sme o tomto informovaní. Hovorím to pre proces, ktorý prebiehal na kongregácii. Za posledných päť rokov bolo takto odvolaných viac ako 70 biskupov z celkového počtu zhruba štyritisíc biskupov, čiže prípad arcibiskupa Bezáka nie je ojedinelý, ako sa to prezentuje.

  Je pravda, že pán Bezák dosiaľ nepozná dôvod, prečo bol odvolaný?
  Nie. Ako povedal aj arcibiskup Zvolenský, pán Bezák pozná dôvody, a to, že s nimi nemusí súhlasiť, je druhá vec.

  On však tvrdí, že nepozná tie dôvody, že by sa mu ľahšie žilo, ak by ich poznal…
  Je to tvrdenie proti tvrdeniu. Svätý Otec rozhodol na základe konkrétnych dôvodov a pán arcibiskup ich určite poznal.

  Ako sa ich dozvedel?
  To už je otázka pre apoštolskú nunciatúru.

  Zdá sa mi neuveriteľné, že by pán Bezák nebol počas svojho pôsobenia na arcidiecéze upozornený na zlé alebo nevhodné smerovanie a riadenie svojho úradu, ako to tvrdí…
  Môžem konštatovať, že to nie je pravda. Akékoľvek ďalšie podrobnosti, ak by to bolo vhodné, by mohla zverejniť apoštolská nunciatúra alebo Svätá stolica, neviem, či to v budúcnosti urobí. V každom prípade to nie sú veci, ktoré by sme chceli riešiť cez médiá.

  Vy ste ho ako biskupi upozorňovali na nevhodné konanie?
  To nie je v kompetencii Konferencie biskupov Slovenska. Ak to urobili jednotliví biskupi, tak to bolo namieste v rámci nejakého bratského napomenutia alebo nejakých priamych rozhovorov.

  Kroky vedenia rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku aj v Ríme vyvolávajú podozrenie, že cirkev sa snaží obetovať pána Bezáka, aby zakryla prešľapy jeho predchodcu vo financovaní trnavskej arcidiecézy. Obávate sa, že by ďalšie pôsobenie Bezáka na poste arcibiskupa viedlo k trestnému stíhaniu Jána Sokola?
  Nie. To vylučujeme. Tieto dve kauzy nemajú súvis. Ak by sa preukázali vážne obvinenia, ktoré sú voči pánovi biskupovi Sokolovi, tak sú to jednoducho kroky, ktoré nie sú prijateľné. Čakáme na ukončenie vyšetrovania. A kvôli objektivite by to mal urobiť každý, koho sa to vyšetrovanie týka.

  Príkaz mlčať o odvolaní Bezák prirovnáva ku komunistických praktikám za bývalého režimu. Prečo ani veriaci nevedia o dôvode takého vážneho kroku zo strany cirkvi?
  To je ako so zdravotnou kartou. Ak by chcel niekto poznať váš zdravotný stav a tvrdil by, že má na to právo, tak na to právo nemá. Určité informácie si budete chrániť. Nie preto, že by ste sa hanbili za svoj zdravotný stav, ale preto, že ide o zásah do vašej intimity. Aj tu sú určité interné informácie a rozhodnutie Svätej stolice je, že sa o nich nemá hovoriť cez médiá, ale interne. Chápem, že je táto téma pre médiá zaujímavá, ale je zase právom našej inštitúcie si riešiť vnútorné problémy interne.

  Nejde o médiá, ale o veriacich vašej cirkvi, ktorí prišli o obľúbeného duchovného bez toho, aby vedeli prečo.
  Ani pri vymenovaní biskupov Svätý Otec nevysvetľuje, prečo si z troch kandidátov vybral práve toho jedného. Ani mená tých dvoch „neúspešných“ sa nikdy nezverejnia, práve preto, aby sa predišlo dohadom, či nie sú vhodnejší. Pre cirkev je veľmi dôležité chrániť povesť človeka. Pri odvolávaní biskupa je to ešte citlivejšie. Cirkev takto koná preto, aj keď navonok to vyzerá, že môže dôjsť k veľkým škodám.

  Pán Bezák sám vyhlásil, že chce vedieť tie dôvody, že ich môžete pokojne zverejniť…
  Áno, bolo to pre nás zaujímavé zistenie, že to povedal, ale my skončíme pri tom konštatovaní, že to povedal.

  Neobávate sa, že sa zahrávate s dôverou veriacich? Ako sa musia cítiť ľudia, ktorí Bezákovi verili a sú konfrontovaní s tým, že uverili údajne nesprávnemu človeku, ale nevedia prečo?
  Je to prirodzené. Aj arcibiskup Bezák preložil množstvo kňazov a nevysvetľoval veriacim dôvody. Mal na to plné právo. My ako kňazi sľubujeme úctu a poslušnosť biskupovi a tá poslušnosť platí nielen v dobrom, ale aj vtedy, keď nevidíme dôvody alebo s nimi nemusíme súhlasiť. Táto dôvera by mala byť aj medzi biskupom a Svätým Otcom.

  Čiže očakávate rovnaký prístup aj od veriacich – že uveria, že pravdu má ten hierarchicky vyššie postavený, pápež?
  To nie je o tom, či uveria alebo neuveria. Takto je katolícka cirkev postavená, že má určité pravidlá, a my ako členovia cirkvi ich rešpektujeme. Chápem, že občianska spoločnosť má iné pravidlá, ale katolícka cirkev ich má iné, má hierarchickú štruktúru, a to nie je niečo negatívne. Vyžaduje si jednoducho viac viery a my nielen dôverujeme, ale veríme Svätému Otcovi, že ak sa takto rozhodol, rozhodol sa na základe argumentov.

  Nie je alibistické, keď sa biskupi odvolávajú na rozhodnutie pápeža, keď pápež zrejme vychádzal práve z iniciatívy a argumentov biskupov?
  Nie. Biskupi nevstupujú do tohto procesu. Ak boli vypočutí apoštolskou vizitáciou, je to úplne prirodzené, pretože kvôli objektivite musí byť vypočutých zvyčajne 100 až 150 ľudí. Ale tvrdiť, že arcibiskup Bezák bol odvolaný na základe tlaku alebo podnetu slovenských biskupov… Určite to nie je tak.

  Chcete povedať, že Vatikán poslal vizitáciu bez podnetu zo Slovenska?
  To netvrdím. Ale ten podnet prišiel zo Svätej stolice. Neviem odkiaľ, lebo ani ja neviem, o čom bola tá vizitácia. Je to sub secreto práve preto, aby sa chránili všetci, ktorí tam vypovedajú. To je také komplexné a podrobné konanie, že sa určite nedá hovoriť o nejakom skresľovaní výsledkov.

  Neprekračuje cirkev v snahe zachovať dobrú povesť svojich duchovných vnútroštátne pravidlá?
  Cirkev nejde proti základným pravidlám štátu, v ktorom pôsobí. Na druhej strane štát musí rešpektovať vnútorné zákony cirkvi a je práve dobré, že tie vzťahy sú verejne dohodnuté.

  Ako vnímate, že pán Bezák poskytol rozhovory pre viaceré médiá?
  Môžeme len konštatovať, že rozhodnutie Svätej stolice o tom, aby sa tieto veci nekomunikovali cez médiá, je dosiaľ platné. Takže môžeme len vyjadriť ľútosť nad tým, že sa to stalo.

  http://aktualityspravynovinky.wordpress.com/2012/12/19/kauza-mons-bezak-rozhovor-s-hovorcom-konferencie-biskupov-slovenska-jozef-kovacik/

 • Elena:

  Žeby ten Bezák predsa len spravil dobre, že hladinu Vatikanu rozvíril?

  http://kormidlo.blog.pravda.sk/2012/12/19/zeby-ten-bezak-predsa-len-spravil-dobre-ze-hladinu-vatikanu-rozviril/

 • babenka:

  Uz je vsetkym hadam jasne, preco nemal pan Bezak komunikovat cez media. Ze sa nehanbi ten hovorca vobec ukazat a prehovorit pred ludmi. Mne moja babka ,ktora sa cely zivot modlila rano, vecer klaciac a nedopustila zle slovo na cirkevnych predstavitelov povedala, ze nepojde na spoved, lebo ona je svata proti tim, o ktorych pocuva denne, co maju za usami. Uz odvolanie o.Bezaka bola pre nu rana, ktora sa vraj nezahoji do smrti. No ,co potom my, co sme pochopili , ze vrchnost “VODU KAZE A VINO PIJE”!

 • babenka:

  ……a klamu, klamu, zatlkaju, myslia si, ze sme naozaj blbci, ved ,ked si clovek porovnana co, kedy povedali,. musi sa smiat, alebo plakat?…….

 • Emanuel:

  Pokoj s tebou, babenka
  A čože sa stalo, že si tak rozhorčená?
  Myslíš len na Mons.Bezáka alebo aj na niečo iné?
  Neboj sa, Mons.Bezák si to s pápežom vyrieši a bude dobre, ale my by sme nemali prepadnuť hnevu. Boh Ťa miluje a má s tebou úžasný Plán.

 • RADOSLAV - Pre Babenku:

  Nebo a večný život nie je pre každého… Každý ma slobodnú vôľu si vybrať. Ale každý kto bol pokrstený a hľadá si ľahší a jednoduchší spôsob života len aby sa mal lepšie tak to je vydlaždená cesta do pekla… Niekedy sa smejem ak niekto používa termín citujem : ,,moja babka ,ktorá sa cely život modlila ráno, večer kľačiac a nedopustila zle slovo na cirkevných predstaviteľov povedala, že nepôjde na spoveď, lebo ona je svata proti tím, o ktorých počúva denne, čo majú za ušami”. Trápne tvrdenie. To že sa niekto celý deň modlí neznamená že žije život, ktorý ju oprávňuje kydať na druhého a tváriť sa sväto.. Náboženský plebiscit musí vyrásť z hlúpej a naivnej predstavy ktorú ma o Cirkvi. Ak je kresťan erudovaný a na úrovni kauza ako Bezák s ním a s jeho vierou neotrasie a práve naopak hlbšie sa primkne k Bohu a k Cirkvi.

 • babenka:

  Och, moji mily chlapci, hadam babenka Vam tak moze povedat.Nic ste nepochopili, ako aj.Jeden ju vysmial a druhy zatratil.Hamba Vam,pochopit dusu takeho skveleho cloveka, ktory kraca s krizom cely zivot /ako vdova sama vychovala deti, ktore su nielen uspesne, ale aj konajuce dobro, ved podporovat sirotinec a utulok pre starych ludi v chudobnej krajine je nie tak malo/.Ano, casto mysli a myslela na o. Bezaka, lebo ho osobne pozna,ako knaz u nas ,ju velmi v najtazsich chvilach podrzal svojou laskavostou a podporou vo viere v Boha.Nebojte sa o jej vieru, ani o spasu, skorej krotte svoju pychu a predstavu o tej, podla vas spravnej ,cirkvi. Hlavne Rado ukazal svoju uroven erudovaneho a mudreho krestana.

 • Emanuel:

  Podľa cirkevného právnika. o.Štefana Mordela sa Mons.Bezák výstupom v médiách vážne previnil
  http://aktualityspravynovinky.wordpress.com/2012/12/19/podla-cirkevneho-pravnika-o-stefana-mordela-sa-mons-bezak-vystupom-v-mediach-vazne-previnil/

 • nemenovaná:

  Babenka, máš moju podporu. Ale ako vidíš, ani jeden z tých erudovaných sa ti neospravedlní, veď prečo by to robili, na ospravedlnenie si už na Slovensku vybrali svojho zástupcu. Máš pravdu, hanba takým, čo im pýcha berie to, čo by malo byť pre nich najcennejšie: vlastnú česť.

 • Vla.do:

  Neodsudzujte ! O.Bezák má právo konať podľa svedomia a slobodne, aby mohol osobne urobiť morálne rozhodnutia. Preto nie je dovolené nútiť o.Bezáka, aby konal proti svojmu svedomiu. Ale ani nie je dovolené mu prekážať, aby konal podľa svojho svedomia, najmä v náboženskej oblasti.
  Čo si o tom myslíš, Radoslav ?

 • RADOSLAV:

  Nikto neodsudil… Písal som všeobecne… Ešte raz KBS sa vyjadrila. Pán Bezák porušil sľub Sv. otcovi toť vše..

 • nemenovaná:

  Rado, to nebolo všeobecne! Pravdepodobne nevieš, čo znamená písať všeobecne. Ty si reagoval priamo na to, čo napísala “babenka” o svojej babke. Neskôr objasňuje, aká je to žena. A napriek tomu aj naďalej, dovolím si tvrdiť že cynicky, tvrdíš, že si písal všeobecne (no, napokon, je to Tvoje svedomie, tak sa s ním vysporiadaj sám)?
  Ale napriek tomu, pre pripomenutie Ťa zacitujem:

  “Niekedy sa smejem ak niekto používa termín citujem : ,,moja babka ,ktorá sa cely život modlila ráno, večer kľačiac a nedopustila zle slovo na cirkevných predstaviteľov povedala, že nepôjde na spoveď, lebo ona je svata proti tím, o ktorých počúva denne, čo majú za ušami”. Trápne tvrdenie. To že sa niekto celý deň modlí neznamená že žije život, ktorý ju oprávňuje kydať na druhého a tváriť sa sväto..”

 • Vla.do:

  Radoslav, nevyjadril si sa k veci

 • RADOSLAV:

  K akej veci ? tu sa diskutovať nedá..

 • Vla.do:

  Môže niekto niekoho nútiť konať proti svojmu svedomiu ? Lebo v armáde je to princíp vyplývajúci z podriadenosti a poslušnosti.

 • KBS sa míly:

  Podľa kánonického práva nedošlo v žiadnom ohľade k jeho porušeniu, alebo jeho protirečeniu.

 • Pavol2:

  Emanuel, Radoslav:
  Znovu sa pytam?
  Svaty otec sa v liste o.biskupom vyjadril:
  …”Som presvedčený, že budete aj naďalej sprevádzať vášho spolubrata svojou modlitbou, v pravde a so záujmom,” ..
  Tymto nepriamo ziada o. biskupov, aby sa venovali Arc. Bezakovi. A co robia ony? Namiesto zaujmu – zakazy sluzenia Omsi,uplne potlacenie arc. BEzaka prec, do uzadia, len aby nahodou neotravoval…
  Nevypovedali tymto o. biskupi poslusnost Sv. Otcovi??? Vypovedali !!!!!!!!!!

 • bloger:
 • Emanuel:

  Pavol
  a ja sa opäť pýtam, či poznáš dôvody, prečo mu nedovolili služiť sv.omše
  Lebo ak toto nevieš, tak ako môžeš povedať, že Mons.Zvolenský konal nesprávne.
  Čo ak Mons.Bezák porušil niečo, z čoho vyplýva, že Mons.Zvolensky musel toto urobiť.

  Lebo jedna vec je to všeobecné,čo povedal pápež a druhá vec je povinnosť Mons.Zvolenského vyplyvajuca z riadenia svojej arcidieceézy.

  Chápeš?

 • bloger:

  Emanuel, a Ty tie dôvody poznáš, aby si mohol tvrdiť, že Mons. Zvolenský urobil správne rozhodnutie?

 • Emanuel:

  Neide o to, či poznám alebo nepoznám, podstatné je,že támožnosť tu je a pokiaľ niekto nedokáže, že nie je, resp.sa v ničom neprevinil, tak dovtedy nemôže niekto poukazovať na Mons.Zvolenského, že konal protipráven – proti vyhláseniu pápeža.

  Ďalšou otázkou je, že čo ak Mons.Zvolenský aj odôvodnil tento svoj skutok a to samotnému pápežovi (listom) Treba počítať aj s tým, že Média nezverejnia všetko a až časom ľudia zisťujú, že predčasne súdili neprávom.

  Pozrime sa napr. na pochybnosti a odsudenia KBS alebo Vatikanskej kongregcáii,ked ich ludia vinili z toho, že samovolne odvolali Mons.Bezáka

  Neskôr sa potvrdilo,že odvolanie bolo právoplatné a to pápežom.
  Lenže to trvalo, kým Média zverejnili toto vyjadrenie pápeža (resp.kým pápež vydal verejnosti vlastný dokument)

  a to isté môže byť v prípade zakazu služenia sv.omše
  Dnes to ludia viadia ako nespravodlivé obmedzovanie a časom to môžu vidieť ako oprávnené konanie, nakolko sa zverejnia opodstatnené dôvody.

  Tým však nechcem povedať, že by nebolo od veci, keby Mons.Bezák sa stretol s pápežom a vyjasnili si odkiaľ-pokiaľ spadajú jeho kompetencie.

 • NEchapavy:

  Emanuel nam uz zase nieco naznacil.To Arcb. Zvolensky je taka uzasna persona v RKC, ze si dopisuje s papezom ako s frajerkou 3x za den?Ci napise, alebo zamailuje niekomu, co caka len na jeho blbe rozhodnutia,aby mu ich potvrdil na niekoho doporucenie, sam Sv, otec? No to je fakt uz ako v mafianskom filme. Ak sa toto potvri, co si tu naznacil, tak treba naozaj sa dostat k papezovi za kazdu cenu a oboznamit ho, co sa tu deje.Preco sa papez doteraz nezmienil, ze o. Bezak ma zakaz sluzit omse vobec?Keby to tak bolo, tak je to niekde uvedene .Tu uz fakt nieco velmi smrdi!

 • Emanuel:

  Nechapavý, nechápavý…
  trošku sa mierni viac…tu nie je bulvár Smečko a podobne.
  a čosa týka zmienky pápežovej,to by sme sa potom mohli pýtať, prečo sa nezmienil v liste o dalších iných záležitostiach a čo potom by sme mali povedať, že ked sa nezmienil, tak to nemá robiť?

  Nepripadá ti to ako u protstantov k Biblii?
  Oni ked nemaju doslovne napísané v Biblii, tak povedia, že však keby Boh to chcel, tak napíše do Biblie.

 • Pavol2:

  Emanuel. Chapem, ale aj mons. Zvolensky moze robit chyby, je to tiez clocek, a preto by mal sebareflektovat …
  Co hovoris na vyjadrenia Prof. teol, Tomasa Halika o krize cirkvevnych predstavitelov na Slovensku a neschopnosti sebareflexie.?
  vid http://www.ta3.com/clanok/1011379/exkluzivne-prva-spoved-roberta-bezaka.html
  a dalsie od Kodeta ci pražskeho arcibiskupa Mons. Václava MALeho

  …apropo mons. Vaclav Maly sa tiez zucasnil na Pohode, aj u vasho “heretika” Hriba, Nikto mu to nevycital !!!!

  .. lenze cirkevny predstvitelia na Slovensku sklzli do pozicie “bozechran ist na Pohodu”: Kde je potom Jezisovo posobenie u prostitok a mytnikoch, kt. najviac potrebuju doktora !!!!! – nestavia takto sa KBS do pozicie tych farizejov za cias Jezisa, zatvorenych do sklenika?!!

  Znovu sa pytam, nevidite potrebu KBS sebareflexie??????

 • bloger:

  No, milí bratia, a čo poviete na toto? Emanuel zrazu zázračne ožil. On má vždy informácie z prvej ruky. Možno by nám vedel niečo povedať aj k tomuto:

  http://martinovymarnosti.blogspot.cz/2012/12/bude-robert-bezak-suspendovany.html

 • JozefS:

  ad Timea 18.12.2012 – 13.01

  Ak nevieš dôvod, prečo bol Róbert Bezák odvolaný, ako môžeš tvrdiť, že to bolo nespravodlivé?!

 • JozefS:

  ad Timea

  Róbert Bezák, ak má pocit, že to bolo nespravodlivé, nech nevyvgoláva nepokoj a vášne, ale nech sa obráti na kompetentnú autoritu. Ňou určite nie sú médiá.
  v opačnom prípade on koná nespravodlivo. Ak aj Ty podporuješ nepravodflivé konanie Bezáka, zamysdli sa sama nad sebou.

 • JozefS:

  ad Jaro 18.12.2012 – 13.32

  Je rozdiel kritizovať a kritizovať. Bezák svojím akože nazývaným kritizovaním sa stavia proti základom Katolíckej cirkvi.
  Na druhej strane Róbert Bezák je/bol dosť vysoko postavený, že by mal vedieť kde “kritizovať”, aby nevyvolával vášne a nepokoj.
  Jeho konanie vyvoláva rozdelenie, a to je veľmi diabolské.

 • JozefS:

  ad Vla.do 18.12.2012 – 16,26

  Tvrdenie, že Bezákovi biskupi nedovolia slúžťi omše, nie je vôbec pravdivé. Aspoň som nezachytil, že by mu to všetcdi zakázali. Nakoľko viem (nevenoval som sa tejto problematike v posledných dňoch), takýto zákaz len pre územie Bratislavskej arcidiecézy vydal arcibiskup Zvolenský. O nikom ďalšom zo slovenských diecéznych biskupov neviem. Preto by som netvrdil to, čo nie je pravda.
  Nechápem, o čom majú kompetentní z KBS s Bezákom komunikovať. Oni nie sú autorita, ktorá v jeho prípade môže niečo urobiť.

 • bloger:

  JozefS, hľadáš Timeu? Nečítaš, čo tu napísala? Skús ju pohľadať v niektorej zo slovenských jaskyní…

  http://duda.kapitula.sk/2012/07/k-pripadu-pana-arcibiskupa-bezaka/comment-page-34/#comment-14019

 • RADOSLAV - PETICIA:
 • Jojo:

  JozefS: Keby sa takto spraval ako clen ineho zoskupenia (napr.strany, hnutia…..) definovali by sme to ako kriticky postoj jednotlivca postaveny na prave vyjadrit svoj nazor – mozno jednostranny, vychadzajuci z nespravneho hodnotenia stavu, ale brali by sme to ako demokraticku formu vyjadrenia. Akukolvek snahu potlacit vyslovenie nazoru by sme ihned klasifikovali ako totalitne. Ked to urobi clen KBS uz je to diabolske, nevkusne, rozvracacske… nuz ja neviem, nieco tu nie je v poriadku.

  Ved ak je vsetko ciste a on je ten omylny jedninec, naco otalat. Ked zvolil on sam zverejnenie cez media, tak nech ma dovody verejne. Tajnostkarstvo vzdy v historii vyvolavalo dohady a priestor na spekulacie – vsak zaroven naopak aj na fabrikaciu argumentov a upratanie veci, ktroe nie su tak uplne cistucke….

  Z celeho toho chaosu chybaju len dve veci – vzajomna ferovost a porozumenie – na oboch stranach.

 • RADOSLAV:

  Nech ľudia štekajú karavána ide ďalej…

  Ak by Róbert Bezák rešpektoval rozhodnutie pápeža a plne konal to čo sľuboval pri vysviacke biskupa, celá táto kauza by nebola.

  Čo je smutné a hlavne je to pre mňa silné cafe – arcb. Bezák sa pustil do Tarzicia Bertoneho, Mordela, Zvolenskeho, Sokola, Kolenčíka, Kováčika.
  Každý je zlý len Róbert je ten najlepší.
  Možno momentálne ,,si získal” akoby celý svet a k čomu mu to bude ??
  Svoje svedomie zaťažil ,,Cirkvi ktorú miluje – tak arcb bezák tvrdí ” mediálne pošpinil…
  Čas ukáže že Cirkev má silné korene a Pravda Pánova zvíťazí.

 • JozefS:

  ad Jojo 20.12.2012 – 12.07
  Nebránim Bezákovi vyjadriť svoj názor. Prečo ho však nevyjadrí pred kompetentnou autoritou? “Trúbiť” cez médiá, vyvolávať nepokoj, rozdúchavať vášne, je asi podľa Vás v poriadku? Zvlášť, keď médiá nič nevyriešia, len prilievajú “olej do ohňa”. Pri tom mnohým cez médiá ublížil. Ja to však považujem za diabolské.
  Róbert Bezák ako biskup by mal vedieť, že jeho poslaním biskupa je posväcovať, nie rozdeľovať.
  Predsa však týmto o sebe čosi povedal.

 • Emanuel:

  Pavol citujem Ťa:

  “Emanuel. Chapem, ale aj mons. Zvolensky moze robit chyby, je to tiez clocek, a preto by mal sebareflektovat …
  Co hovoris na vyjadrenia Prof. teol, Tomasa Halika o krize cirkvevnych predstavitelov na Slovensku a neschopnosti sebareflexie.?
  vid http://www.ta3.com/clanok/1011379/exkluzivne-prva-spoved-roberta-bezaka.html
  a dalsie od Kodeta ci pražskeho arcibiskupa Mons. Václava MALeho

  …apropo mons. Vaclav Maly sa tiez zucasnil na Pohode, aj u vasho “heretika” Hriba, Nikto mu to nevycital !!!!

  .. lenze cirkevny predstvitelia na Slovensku sklzli do pozicie “bozechran ist na Pohodu”: Kde je potom Jezisovo posobenie u prostitok a mytnikoch, kt. najviac potrebuju doktora !!!!! – nestavia takto sa KBS do pozicie tych farizejov za cias Jezisa, zatvorenych do sklenika?!!

  Znovu sa pytam, nevidite potrebu KBS sebareflexie??????”

  Pavol
  Mons.T.Halík je kontroverzná osoba
  http://hriechyokultizmus.wordpress.com/2012/07/31/osoby-s-kontroverznou-povestou/, takže u mňa nemá váhu, ale ak by som prihliadal len na podstatu jeho slov (bez ohľadu na jeho iné kontroverzné vyjadrenia), tak musel by si uviesť zdroj, kde sa o tom vyjadruje.

  P.Kodet je tosť populistický, ale má mnoho dobrých vyjadrení k okultizme atd… chápem,že sa chce zastať klerika (Mons.Bezáka) ale vo svojich vyjadreniach jednal príliš nezodpovedne, nakolko sa najprv neinformoval a nediskutoval o tom s KBS (takisto aj Mons.T.Halík) Obaja urobili tu chybu, že skôr ako by sa vyjadrili k prípadu Mons.Bezáka – podotýkam (proti KBS) tak mali najprv o tom diskutovať s KBS. Ich znalosti boli o tomto prípade nedostatočné a preto aj tušia, že urobili chybu. P.Kodet to časom pochopí a aj zviditelní, ale u Mons.Halíka to vidím horšie.

  Čo sa týka Mons.Malého, tak to sa len zdá, že nikto nenamietal proti jeho vystupeniu na POHODE, lebo tí, ktorí si tak myslia, nesleduju tie Média a nepoznaju tých ľudí, ktorí namietali. Aj tu je dôvod, prečo treba byť obozretný pred svetskými Médiami a viac sa zaujímať o katolicke Média (resp. tie, ktoré aj poukazuju na cirkevných slobodomurárov)

  Pavol
  pokial nebudeš vidieť na POHODE to falošné, kvôli čomu sa ľudia stránia takých festivalov, tak neuvidíš správny umysel takej ochrany. A to, že tam trebalo ísť evanjelizovať je pochopiteľné, ved aj išli napr. Jana Tutkova, ale ju ani nepustili, lebo že vraj sa to nehodí.

  Keby Mons.Bezák, alebo Mons.Malý, či iní hostia hovorili okrem iného aj o duchu okultizmu, ktorý sa falošne vtiera do mysle ľudí, ked počúvaju taku hudbu, tak by celý festival zrušili. Lenže čo povieme, že radšej NIE?!

  Ale, ÁNO! Radšej nech zrušia, akokeby tam mali prísť nejakí “hostia” a svojim nepriamim postojom dať “punc” na celý festival.
  Samozrejme, že Boh je aj na POHODE, ved je všade, ale to neznamená, že s tou akciou súhlasí alebo že sa len prizerá, či dokonca ju potvrdzuje za dobrú.

  Posiela svojich služobníkov, aby jasne poukazovali na hriech a nezakrývali si oči pred ním.

  Pavol
  keby som nemal skusenosti s takou hudbou a žil od detstva formálne vo viere (v perinke)kdesi daleko od takých ľudí – kde pôsobí duch okultizmu, tak tiež by som nevidel (resp.nechcel vidieť to zlo, ktoré tam je) ale tým som prešiel ako cez oheň, kde mi Boh ukázal, ako je zlo falošné a len predstiera svoju totožnosť s Božou vôľou.

  Ináč, samozrejmeže všetci potrebujeme sebareflexie (aj KBS)ale treba špecifikovať, nie len teoretizovať, lebo kritika bez konkrétnych bodov, len vzbudzuje pesimizmus.

 • Jaro:

  Ja žiaľ nevidím absolútne čestný postoj ani na jednej strane.

 • JozefS:

  Veľmi mi chýba list podobný tomu, ktorý napísal taktiež ako Róbert Bezák odvolaný biskup Micciché (bol odvolaný 19.5.2012):

  http://diocesi.trapani.it/content/view/1615/248/ (zo 7.6.2012)

  Róbert Bezák taléto niečo nedokázal (možno ani nechcel) napísať (aspoň o tom neviem).
  Je to veľká škoda!
  Práve naopak, vyvoláva nepokoj, rozbroje, vášne. Je to dobré? Myslím si, že nie.

 • JozefS:

  Ad Pavol2 20.12.2012 – 0,50

  Zákazy slúženia omší? Na internete je, že len v Bratislave!
  http://aktualne.atlas.sk/sok-a-zarmutok-odvolanemu-arcibiskupovi-bezakovi-zatrhli-slavenie-omsi-v-bratislave/slovensko/politika/
  Na základe čoho také zovšeobecňovanie?

 • bloger:

  Jaro, ani ja tam nevidím (na oboch stranách) čestné postoje. S jedným malý rozdielom. Že je len jedna strana, ktorá koná z pozície sily a moci. Tu rozdiel vidím. Hovorí sa, že múdrejší ustúpi. Tipni si, kto to bude.

 • bloger:

  Vyhlásenie aktivistov petičného výboru na podporu Roberta Bezáka:

  http://www.ta3.com/clanok/1011659/aktivisti-bezak-je-vymazavany-z-historie-trnavskej-arcidiecezy.html

 • bloger:
 • bloger:

  Radoslav:”Čas ukáže že Cirkev má silné korene a Pravda Pánova zvíťazí”

  Áno, Pán Cirkev založil, človek ju pošpinil. Ten, kto ju založil, môže ju kľudne aj rozpustiť, a založiť novú Cirkev, riadenú z nového miesta, ktorá bude stáť už na pravých hodnotách, ako píšeš “A Pravda zvíťazí”. A keď to tak sledujem, zdá sa, že ten proces už neodkladne začal.

 • Emanuel:

  Bloger, Bloger

  to akože navádzaš ludí, aby založili novu Cirkev?

 • bloger:

  Nie, Emanuel, to si absolútne nepochopil….myslel som si, že si zdatnejším. A prosím Ťa láskavo, nevyvolávaj ,moje meno 2x, stačí raz, ja počujem…

 • RADOSLAV:

  Bezbožnícky luterán Hríb ide v médiach cez film českej televízie o Bezákovi hodnotiť arcibiskupa Sokola. Kam sme to došli…. Používa termín že : ,,Vatikán cez Arcibiskupstvo Trnava pral špinavé peniaze”…
  Silná káva.
  Uvidíme či Róbert sa ospravedlní Sv. otcovi Benediktovi XVI.

 • Vla.do:

  Začnem reakciou na hovorcu Kováčika 19/12/2012 10:08 :
  Veď tie vyjadrenia sú sami v sebe sporné:
  1. (vizitácia) “To je také komplexné a podrobné konanie, že sa určite nedá hovoriť o nejakom skresľovaní výsledkov.“
  Tak toto je absolútny nezmysel. Keby existovala taká technika, taký postup, ktorý by ZARUČOVAL neskreslené výsledky posudzovania osoby, už by ho mali implementované všetky súdy sveta a neexistovalo by žiadne pochybenie súdu a na zemi by zavládla super spravodlivosť. A nepotrebovali by sme okresný, krajský, najvyšší ani ústavný súd, stačí miestny. Žijeme v relatívnom reálnom svete, kde je možné sa aj odvolať.
  2. „Nie. Biskupi nevstupujú do tohto procesu. Ak boli vypočutí apoštolskou vizitáciou,…” , tak práve tým do toho procesu VSTÚPILI !!!
  3. „Nie. To vylučujeme. Tieto dve kauzy nemajú súvis…”
  “…lebo ani ja neviem, o čom bola tá vizitácia.”
  Ak niekto vylučuje súvis medzi dvomi kauzami (hospodárenie o.Sokola a odvolanie o.Bezáka), musí ich predsa komplexne poznať !!! Veď vizitácia bola súčasťou kauzy ! Tak ako je to, vie to ten Kováčik (KBS), alebo nevie ???

  Keďže sa Radoslav nevyjadril k 19/12/2012 22:57, tak nech sa páči JozefS, Emanuel,…

  Pavol2 20/12/2012 0:55 súhlasím, nebol pozvaný ani na slávnosť do B.Bystrice.

  ad JozfefS: Vieš v čom je pozitívna úloha médií ? Napr. v tom, že keď zlyhajú všetky možnosti, ako sa domôcť spravodlivosti v prípadoch, keď niekto “šikovný” využije legislatívne diery na to, aby bezhlavo ubližoval, tak sa využije zverejnenie udalosti, ktoré nakoniec môže viesť aj k zmene zákona. Ale často pomôže ľuďom napr.sociálne odkázaným.
  Takže podľa mňa je o.Bezák jasne čitateľný :
  1. O.Bezák sa vyjadril, že všetko poslal kompetentným, ale listy akoby prepadali do prázdna (bez odpovede).
  2. Verejne vyzval, aby zverejnili dôvody odvolania. Nepozná žalobcu, nepozná porušený kánon, nebol vedený žiadny proces (potvrdzuje to aj e-mail vizitátora).
  3. Bol trpezlivý pol roka, a potom konal v súlade so svojim svedomím.
  4. Vyjadril ľútosť, že nemohol vystúpiť cez kresťanské médiá.
  5. Nebol nadšený, že musel použiť svetské médiá, ale iná možnosť je vnútorne prijať bezprávie. Zmieriť sa s tým, že nechám víťaziť zlo (myslím subjektívne zlo chápané podľa vlastného svedomia) a to je to citlivé v každom človeku. Ja si to vážim.

  ad JozefS 20/12/2012 11:02 : Zopakujem “S o.Bezákom nekomunikujú kompetentní z KBS, nedovolia mu slúžiť sv.omšu, stotožňujem sa s vyjadrením, že sa stáva štvancom.”
  Vyjadril som sa v množnom čísle, lebo môžeme hovoriť minimálne o dvoch diecézach: trnavskej a bratislavskej. V trnavskej má zákaz sa čo i len zdržiavať. (Formálna žiadosť ani nemá význam) Navyše otvorený zákaz slúžiť sv.omšu v Bratislave vytvára nebezpečný precedens. Ale ak si ho schopný vyvrátiť, tak to dokáž a vybav v Trnave pozvanie :-)

  A na margo toho, čo považuješ za diabolské 20/12/2012 13:33 :
  Zabúdaš na to, že pri delení a rozlišovaní dobra a zla sú vždy vášne a nepokoj, to bolo aj pri Ježišovom procese a to nehovorím o jeho 2.príchode… lebo čo ak prišiel čas oddeliť plevy…

 • NEchapavy:

  Cirkev je tazko chora, to vidite v disk. prispevkoch Emamuela , JozefaS a extra pripad je Rado,jeho velicenstvo najmudrejsi na urovni pysneho pazata.Nestracajme s nimi cas, nema to uroven po ziadnej stranke a ani vyznam . Podme za Timeou.

 • Emanuel:

  Bloger
  som rad, ze nemas v zaujme zavadzat ludi na vytvaranie novej cirkvi
  Dost ma ovplyvnil zdroj, ktory si uviedol martinove marnosti, ktore su naozaj marnostami nakolko uz uvodny obrazok blogu dava naznamost, ze spaja hereticke ucenie suspendovaneho hansa kunga a to s ucenim Cirkvi. Bud to bloger nevie alebo ignoruje, ale naposledy Hans kung papeza nepriamo ozacil za heretika

 • Pavol2:

  Emanuel, Radoslav, JozevS:

  Svaty otec sa v liste o.biskupom vyjadril:
  …”Som presvedčený, že budete aj naďalej sprevádzať vášho spolubrata svojou modlitbou, v pravde a so záujmom,” ..

  Do tretice, znovu sa iba jednoducho opytam:
  Ako si toto predstavujete u KBS, resp. u mons Zvoleneskeho “”sprevadzat so zaujmom”” arc. Bezaka?

 • Pavol2:

  Svaty otec sa v liste o.biskupom vyjadril:
  …”Som presvedčený, že budete aj naďalej sprevádzať vášho spolubrata svojou modlitbou, v pravde a so záujmom,” ..

  versus

  http://www.webnoviny.sk/slovensko/chceme-poznat-dovody-bezakovho-odvola/598488-clanok.html?from=top_articles

  …Komunikácia s hierarchiou je podľa autorov listu nemožná. Petičný výbor zaslal 35 listov predstaviteľom cirkvi u nás i vo svete, dostal však len tri odpovede. “V Trnavskej arcidiecéze nastala po odvolaní arcibiskupa Bezáka ´normalizácia´. Kazatelia na Trnavskej novéne boli diskrétne vyzvaní, aby neotvorili kauzu Bezák, viacerí kňazi a rehoľníci zastávajúci sa odvolaného arcibiskupa boli preložení na iné miesta, riešia sa udania, výnimkou nie sú vyhrážky…,“ píšu autori listu, ktorý poskytli agentúre SITA.

  Róbert Bezák je podľa nich systematicky vymazávaný z histórie Trnavskej arcidiecézy, na čele ktorej pôsobil tri roky. …

 • Emanuel:

  Pavol
  som rád, že sa zaujímaš a pýtaš, lebo tí, ktorí nevedia a nepýtaju,tak sa utvrdzuju v mylných predstavách a to platí aj o mne, ak nemám záujem o diskusiu.

  Predovšetkým musím znova podotknuť, že svetské Média často-krát katolíkov tak dezinformuju, že katolíci majú dojem ako keby nie svetské Média, ale KBS ,či katolicke Média a mnohí katolíci boli proti dobrej vôle.

  Všimni si kto za tým všetkým je:
  bud to su neveriaci alebo tí veriaci, ktorí sa o Mons.Bezáka nezaujímali o jeho učenie a správanie voči KC a ked prišlo k sporu, tak zrazu sa zaujímajú.

  Napr. Muler z čiech,ten verejne povedal, že on o Mons.Bezákovi ani nepočul až teraz v Médiach, ked vyšiel spor navonok. Čiže doteraz nič vedel o nom ani o jeho dobrých, či zlých skutkoch a zrazu píše o nom len dobré?

  Alebo taká stránka, ktoru prevadzkuje istá žena z Čiech,ktorá žila na Slovensku, ale akosi nemá sa sklamala nie len v Cirkvi, ale aj zo štátu.

  To isté: pokial nebol spor v Médiach, tak o nom nenapísali nič dobré. Akonahle svetské Média vyšli s kauzou napovrch a katolicke Média sa držali stranou, zneužili situáciu a verejne odsudzuju KBS (bez náležitých rozhovor s nimi)

  A čo je ešte velmi dôležité, že vystupuju akokeby boli najväčšímipriatelmi Mons.Bezáka – pritom sa s ním osobne ani nepoznaju – resp.ani nekomunikuju, čiže to, čovedia o onom,je len z druhej ruky, čo práve vedie k mylnej predstave a dezinformácii celej kauzy.

  Alebo iné svetské Média, ako je SME, PRAVDA, NOVÝ ČAS,…
  Ked ho povolali do uradu arcibiskupa, tak to ich nezaujímalo a zrazu ich zaujíma ked ho odvolali? Nezdá sa ti to zvláštne?

  To je to, čomu sa hovorí že im ide o mediálnu pozornosť, lebo koho by zaujímalo, že pápež povolla nového biskupa douradu arcibiskupa,keby za tým nebol nejaký škandál? Teraz však pri odvolaní je a to prináša pozornosť nie len katolíckych veriacich ale aj neveriacich.

  A teraz k tomu vyjadreniu pápeža:

  Pýtal si sa: “Ako si toto predstavujete u KBS, resp. u mons Zvoleneskeho “”sprevadzat so zaujmom”” arc. Bezaka?”

  Predovšetkým vo vzájomnej bratskej spolupráci (pápež-KBS-Mons.Bezák):

  1Mons.Bezák pôjde za pápežom,aby prijal inštrukcie kam siahaju jeho kompetencie.
  – ked sa to stane, potom všetkým bude jasné,čo môžu očakávať jeden od druhého

  2.naplnenie inštrukcie na oboch stranách s rešpektom a vážnosťou
  – ked bude v inštrukcii že Mons.Bezák môže služiť sv.omše len s dovolením jednotlivých biskupov Slovenska,ktorí spravuju diecézy, tak to všetci musia prijať s bratskou pokorou.

  Zaiste by bolo viac toho a každý by mohol napísať, čo sa mu vidí za dobré, ale ešte dodám 2 skutočnosti,ktoré sa týkaju tejto problematiky:

  1.Na prvý dojem sa zdá, že biskupi Slovenska si môžu služiť sv.omše v hociktorej diecéze, takže akokeby neboli vystavení tomu problému,aký má Mons.Bezák
  Lenže to je len zdánlivé videnie … pretože podla práva každého biskupa,ktorý spravuje diecézu,musí každý biskup, či dokonca aricbiskup v inej arcidiecezy mať povolenie od toho biskupa, či arcibiskupa, u ktorého sa nachádza.

  Niečo podobné sa stalo ale v štátnej správe, ked prišiel na Slovesnko madarský premier bez povolenia slovenského premiera, či prezidenta. Keby sa tu len prechádzal ako na dovolenke, tak by o nič nešlo,ale on tu bol služobne nakolko prišiel na slavnostnu ceremoniu pri otvorení akéhosi pamútníka, či čo to bolo.

  To, že ten pamätník bol nevhodný – tak to je jedna vec, ale že konal službu na Slovensku bez povolenia slovenských uradov, tak to bola prvoradá chyba.

  a niečo podobné sa môže stať ktorémukolvek biskupovi, ked si dovolí vysluhovať sviatosti alebo jednoducho verejne pôsobiť v skužne biskupa a to bez povolenia miestneho biskupa.

  2.Ludia si myslia,že to len MonsBezák má problém s vysluhovaním sviatosti a že ostatní emeritní biskupi to nemajú.

  Ale pozrime sa na to takto:

  Emeritný arcibiskup je napr. Mons.Alojz Tkáč (košická arcidiecéza)
  Navonok sa zdá, že jemu by sa nemohlo niečo také stať, nakolko je vážený za ten dlhí čas v urade bývaleho arcibiskupa.

  lenže, keby sučasný košický arcibiskup Mons.Bober mal s ním nejaký spor, tak by mohol urobiť to isté, čo Mons.Zvolenský – Mons.Bezákovi a takisto ak by sa citil ukrivdený, tak by musel tento spor riešiť s pápežom,lebo ináč by sa nedovolal spravodlivosti (so samozrejmým predpokladom, že Mons,.Bober by sa cítil byť tiež v práve)

  Myslíš, že to stačí?

 • bloger:

  Emanuel, Ty si fakt hviezda tohto blogu! Neuvedomuješ si, čo robíš a že vydávaš krivé svedectvá, alebo priamo rečené jednoducho klameš a manipuluješ? Klameš o Lucii, ktorá je jedným z adminov http://www.robertbezak.netstranky.sk, klameš aj o p. Mullerovi – obidvaja sa s o. Bezákom poznajú. A len jedna otázka na Teba: Ty sa osobne poznáš s pápežom? Žil si v dobe, keď bol na zemi Ježiš? Nemám slov, ako Ty len dokážeš manipulovať. To nás fakt tak podceňuješ, že si myslíš, že nemáme aj iné informácie, že o. Bezáka poznáme predovšetkým z jeho slov, a tie nás uchvátili najviac? Toto že má byť diskusia? No jednoducho, neprosím si a zbohom.

 • Emanuel:

  Bloger
  dokáž svoje tvrdenia

 • bloger:

  Emanuel,
  ako že čo mám ja dokázať? To, že manipuluješ? To netreba dokazovať, na to príde každý,kto vie pracovať s informáciami a zároveň má aj zdravý úsudok, kto číta Tvoju diskusiu na tomto blogu, Tvoje príspevky na iných blogoch hoci pod inými krycími menami, Tvoje nespočítateľné weby. A dokážem Ti to tým, že s Tebou ďalej nebudem diskutovať. Jednak pre svoje, ale hlavne pre Tvoje dobro. Pokračovať v diskusii s Tebou by bolo len zbytočné oživovanie Tvojho egocentrizmu. Takže už sa ma na nič nepýtaj, lebo neodpoviem, fakt na to nemám ani náladu a ani chuť! Cirkev je chorá aj vďaka takým, aký si Ty. Si za to zodpovedný. Želám Ti skoré uzdravenie, Boh nech Ti v tom pomáha!

 • Pavol2:

  Emanuel.
  1. Myslel som si ze ked v. Otec chce aby KBS sprevádzalo arc. Bezaka a so záujmom , ked Forum zivota by si prialo aby sluzil omsu v Bratislave mon. Bezak, nevidel som problem ked poziada Zvolenskeho o suhlas, suhlas dostane.
  To iste aj v B. Bystrici , alebo na stretnuti v Cechach. Vsade mu bolo vsak odoprete sluzit Sv.Omsu
  To bolo este predtym ako vystupil v mediach !!!!!
  A porovnavat to s neodvolanym arc. mons. Boberom je miesat jablka s hruskami.

  2. Myslim si ze by sa prave KBS malo postarat, aby sa dostal k sv. Otcvi, aby sa to vsetko vyjasnilo. Tu ale nie jej vola .

  3. Okrem toho sa vyzbieralo cca 11000 podpisov danovych poplatnikov Slovenska o vyjasnenie situacie okolo arc. Bezaka, takze KBS by tym padom malo vybavit navstevu u sv.otca!!!!
  Su to len hlupe ovecky, to si mysli KBS? Dokedy budete vidiet v tychto ludoch hlupe ovecky, kt. tomu nerozumeju a budu sa im vysmievat ako Radoslav?

  Vidim tu paralelu s p. Piom, kt. mal zakazane sluzit omse a spovedat, jeho priatel napisal knihu o praktikaxh a tmarstvach tedajsich cikevnych predstavitelov…
  Priatel Miklosko Bezakovi pomoha medializovat praktiky sucasnych cirkevnych predstavitelov, aby ich tmarstva konecne vysli tiez napovrch!!

  Nechcem sa teraz vo vianocnych casoch viac zaoberat touto problematiou, som s toho vsetkeho smutny, ale dufam, ze narodeny Kristus zmeni srdia vsetkym cirkevnym predstavitelom, KBS.

 • Emanuel:

  Bratislava 20. decembra (TK KBS) – Na internete je výzva spolupatričnosti ku Katolíckej cirkvi na Slovensku. Podpísať ju môže ktokoľvek. Jej iniciátori pozývajú klerikov i laikov, aby sa pridali k tomuto prejavu “spolupatričnosti a vnútornej jednoty, ktorú chceme budovať v jednote so Svätým Otcom, biskupmi a kňazmi Slovenska”. Výzva vznikla v súvislosti s odvolaním Mons. Róberta Bezáka, ktorému iniciátori výzvy vyjadrujú svoju duchovnú blízkosť.

  “Ako kňazi a laici, citliví na dianie v Cirkvi na Slovensku i mimo jeho hraníc v súvislosti s odvolaním Mons. Róberta Bezáka z úradu trnavského arcibiskupa, cítime potrebu vyjadriť verejne podporu Svätému Otcovi a jeho rozhodnutiam i biskupom na Slovensku na čele s predsedom Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislavom Zvolenským,” píšu iniciátori výzvy, ktorí tiež tvrdia, že “mediálna “panika” nie je skutočným obrazom Katolíckej cirkvi. Dodávajú, že v Cirkvi na Slovensku je mnoho otvorených, vzdelaných a moderných klerikov a laikov a že pracuje, žije a koná svoje poslanie v tichosti “každodennej služby”

  PLNÉ ZNENIE výzvy je možné nájsť ::TU::

 • Emanuel:

  Pavol
  suhlasím s Tebou, že k stretnutiu so sv.Otcom by malo dôjsť za pomoci všetkých zainteresovaných, avšak s tým p.Mikloškom to nevidím dobre.

  Všimni si, že kto z tých, ktorí akože podporuju
  Mons.Bezáka má uprimný záujem o to, aby sa Mons.Bezák stretol s pápežom a dalej, čo je toto za spôsob, že ak skutočne chce pomôcť p.Mikloško, tak prečo vyťahuje na verejnosť nedoriešené prípady cirkevných kauz, pri ktorých hrozí väzenie?

  Vari nevie, že štátna moc neberie ohľad na cirkevné práva?
  Prečo neide za pápežom aj on a prečo toto všetko nerieši s ním?

  Vieš prečo?
  Lebo ani on nie je spojený s pápežom natoľko, aby boli za jedno.
  Ak o tom nevieš, tak Mokloško chce odluku Cirkvi

  A napokon, prečo stále ľudia vidia problém v KBS, že nechce pomôcť Mons.Bezákovi sa stretnuť s pápežom?

  Ved Mons.Bezák je dostatočne zdatný muž s hodnosťou biskupa, ktorý má nie len právo ale aj povinnosť sa s pápežom stretnuť osobne. Nikto mu v tom nemôže brániť nepriamou cestou.

  Takže hladať vinníka v KBS, v tomto prípade je ako hladať dôvody ako sa zbaviť viny na iných a svoju nepriznať.

  Pozri sa Pavol.
  Ked svPavol mal problém s učením …tak prišiel za sv.Petrom a vybyvili si to jasne-stručne.

  Ked som mal ja problém, takisto som šiel za pápežom a vtedy som si uvedomil, že netreba hladať chybu v tých, ktorí mi v tom nechceli pomôcť a nemedializovať ich ako vinníkov, ale že to predovšetkým ja musím chcieť ako sv.František z Asissi a další … ktorí si uvedomili, že človek musí začať vidieť chyby predovšetkým u seba a urobiť všetko preto, aby ich odstránil skôr ako na druhých…

  Jednoducho Mons.Bezák sa musí spoliehať viac na Boha ako na ludí a s pápežom sa stretne, či už to niekto chce alebo nechce.

 • magdalena:

  Emanuel, drahy brat, nepi tolko!

 • Jaro:

  Emanuel, Emanuel…. tazko s Tebou, kde pocitis, ze nemas na diskusiu odmlcis sa, kde pocitis sancu prezentovat svoje ego zautocis.. este nechapes, ze uz kazdy pochopil dovod Tvojej zanietosti pre temu? Tu ostava uz len otazka kolko.. aka je nominalna hodnota na vyplatnej paske za ktoru si schopny popriet logiku, ist do diskusi z ktorych musis zdrhnut skor nez vysvitne uplne jasne ze uplne mimo temy a dokazes len dookola opakovat tie iste vyfabulovane otazky….

  magdalena: on nepije, je to len typicky priklad do seba zamilovaneho cloveka, ktory si o sebe mysli ze je viac ako ostatny a ze niekto mu dal pravo kazdeho poucoval a krmit svojimi vyplodmi…. taky typicky slovensky literarny Ďurko

 • Emanuel:

  Na internete sa rozbehla výzva spolupatričnosti ku Katolíckej cirkvi na Slovensku
  P:3, 20. 12. 2012 13:42, DOM

  Bratislava 20. decembra (TK KBS) – Na internete je výzva spolupatričnosti ku Katolíckej cirkvi na Slovensku. Podpísať ju môže ktokoľvek. Jej iniciátori pozývajú klerikov i laikov, aby sa pridali k tomuto prejavu “spolupatričnosti a vnútornej jednoty, ktorú chceme budovať v jednote so Svätým Otcom, biskupmi a kňazmi Slovenska”. Výzva vznikla v súvislosti s odvolaním Mons. Róberta Bezáka, ktorému iniciátori výzvy vyjadrujú svoju duchovnú blízkosť.

  “Ako kňazi a laici, citliví na dianie v Cirkvi na Slovensku i mimo jeho hraníc v súvislosti s odvolaním Mons. Róberta Bezáka z úradu trnavského arcibiskupa, cítime potrebu vyjadriť verejne podporu Svätému Otcovi a jeho rozhodnutiam i biskupom na Slovensku na čele s predsedom Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislavom Zvolenským,” píšu iniciátori výzvy, ktorí tiež tvrdia, že “mediálna “panika” nie je skutočným obrazom Katolíckej cirkvi. Dodávajú, že v Cirkvi na Slovensku je mnoho otvorených, vzdelaných a moderných klerikov a laikov a že pracuje, žije a koná svoje poslanie v tichosti “každodennej služby”

  PLNÉ ZNENIE výzvy je možné nájsť ::TU::

 • Emanuel:

  Výzva klerikom a laikom k spolupatričnosti katolíckej Cirkvi v súvislosti s odvolaním trnavského arcibiskupa Mons. Bezáka

  Ako kňazi a laici, citliví na dianie v Cirkvi na Slovensku i mimo jeho hraníc v súvislosti s odvolaním Mons. Róberta Bezáka z úradu trnavského arcibiskupa, cítime potrebu zvyjadriť verejne podporu Svätému Otcovi a jeho rozhodnutiam i biskupom na Slovensku na čele s predsedom Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislavom Zvolenským.

  Chceme sa s rozhodnosťou ohradiť proti jednostrannému, tendenčnému a redukovanému hanobeniu Cirkvi na Slovensku a jej predstaviteľov, ktorá je stavaná do pozície skostnatelej, mocenskej, uzavretej a neľudskej inštitúcie, v protiklade s postavou Mons. Róberta Bezáka, ktorý je stavaný mediálne do pozície biskupa s “ľudskou tvárou”, ktorý je jedinou pozitívnou postavou Cirkvi na Slovensku a ktorý bol “umlčaný zo závisti”. So žiaľom konštatujeme, že niektorí členovia katolíckej Cirkvi vnášajú do sŕdc veriacich pochybnosti o samotnej hierarchii Cirkvi a vyvolávajú voči nej nedôveru.

  Chceme zdôrazniť, že takáto mediálna “panika” nie je skutočným obrazom katolíckej Cirkvi. V Cirkvi na Slovensku je mnoho otvorených, vzdelaných a moderných klerikov i laikov, Cirkev pracuje, žije a koná svoje poslanie, v tichosti každodennej služby, s mnohým ovocím a požehnaním, ako i so všetkými obmedzeniami a biedami, ktoré prináša jej ľudský prvok a slabosť. Na Slovensku máme stovky kňazov a množstvo biskupov, ako i laikov, blízkych Bohu i ľuďom, ktorí dennodenne pracujú pre dobro Cirkvi, ktorí však nezabúdajú na nadprirodzený poklad, ktorý im bol zverený a na vlastnú povahu Cirkvi. Chceme im vyjadriť svoju úctu a podporu.

  Sme presvedčení, že veriaci na Slovensku majú schopnosť zorientovať sa v tejto delikátnej a bolestivej situácii a prejavia svoju spolupatričnosť s Cirkvou.

  II. vatikánsky koncil nás vyzval k otvorenosti voči svetu, aby sme sa otvorili výzvam súčasnej spoločnosti. Chceme sa s celým srdcom prihlásiť k týmto výzvam, ktoré sú formulované v dokumentoch II. vatikánskeho koncilu, interpretovať ich však v kontinuite s celými dejinami a trvalou povahou Cirkvi. Dnes však už stojí pred nami nie menej vážna výzva – čeliť sekularizmu, ktorý podkopáva samotné základy identity Kristovej Cirkvi. Snaha „prispôsobiť Cirkev svetu“ sa pre Cirkev v súčasnosti stáva dokonca aj pokušením. Nedostatok kresťanskej formácie, povrchnosť kresťanov, ba dokonca i kňazov, neznalosť katolíckej náuky, nedostatok chápania vlastnej povahy a poslania Cirkvi, to sú skutočné výzvy pre Cirkev na Slovensku. „Poľudštiť“ Cirkev už nemusí znamenať iba budovanie „spirituality spoločenstva“, otvorenosti a ľudskej blízkosti, ale aj „demokratizáciu“, ktorá prekračuje samotnú vnútornú povahu Cirkvi, a aj stratu zmyslu pre posvätno a zrieknutie sa toho, čo je Cirkvi najvlastnejšie: teda prinášať „zbožstvenie“ (posvätenie) človeka, ktoré dáva človeku plnosť jeho dôstojnosti. Takéto redukovanie by bolo likvidáciou samotných základov vnútornej povahy Cirkvi. Chceme ju naopak stále lepšie a hlbšie chápať ako tajomnú skutočnosť, v ktorej je prítomný Kristus a milovať ju, lebo ju miluje Kristus a vydal seba samého za ňu.

  Týmto pozývame klerikov i laikov katolíckej Cirkvi, aby sa pridali k tomuto prejavu spolupatričnosti a vnútornej jednoty, ktorú chceme budovať v jednote so Svätým Otcom, biskupmi a kňazmi Slovenska, v otvorenosti voči svetu, voči blízkym i vzdialeným, a voči každému človeku dobrej vôle. Vyjadrujeme duchovnú blízkosť a hlbokú úctu najmä voči predsedovi KBS, Mons. Stanislavovi Zvolenskému, ako i k ostatným biskupom na Slovensku, i voči všetkým kňazom, ktorí dennodenne vykonávajú verne svoju kňazskú službu a ktorí sú dnes povrchne a tendenčne označovaní za „spiatočníckych“, „skostnatelých“, „uzavretých“. Vyjadrujeme i našu duchovnú blízkosť Mons. Róbertovi Bezákovi a prosíme Boha, aby našiel v sebe dostatok pokory a zrelosti, aby prijal rozhodnutie Svätého Otca a rešpektoval vlastnú vnútornú povahu Cirkvi.

  ——————————————————————————–
  PhDr. Juraj Vittek, PhD., farár v Senci a moderátor Komunity Oratória svätého Filipa Neriho
  Mgr. Andrej Šottník, farár v Senci
  Mgr. Tomáš Krampl, kaplán v Senci
  ThLic. Jozef Vadkerti, farár-dekan v Bratislave-Podunajských Biskupiciach
  Mgr. Monika Jucková, výkonný riaditeľ Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy
  Samuel Brečka, spoločenstvo MZK
  ThDr. Stanislav Stohl, PhD., farár-dekan v Moste pri Bratislave
  Mgr. Ján Hudec, farár-dekan v Malackách
  Mgr. Ján Adamus, farár-dekan v Bratislave-stred

 • magdalena:

  Emanuel, drahy brat, Boh Ta miluje a ma s Tebou velke plany,nekradni!

 • Emanuel:

  Magdaléna, zrejme si zvykunutá na bulvár, zo SMEčka atd..
  ale TU by bolo dobré, sa pridržať pravidiel diskusie a hlavne Ježiša krista

  POznáš to?
  Ak máš niečo proti svojmu blížnemu, povedz mu to najprv “v sukormí”
  Môžeš mi napísať emanuel@pobox.sk
  ak nemáš záujem diskutovať k téme a ani v sukromí, tak vieš čo nasleduje v dalšom bode?
  prečítaj si: Mt 18,16 Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. 17 Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik.

 • RADOSLAV - pán prof. DUDA:

  Pekný večer.
  Nakoľko sa vyjadril pre denník sme človek ktorý sa tvári že pozná výklad v CIC v otázke porušenia sľubu vernosti Sv. Otcovi chcem sa opýtať pána profesora a cirkevného právnika Dudu ako to je naozaj. http://komentare.sme.sk/c/6643854/bezak-poslusny-a-verny.html

 • magdalena:

  Emanuel,drahy brat, obrat sa k Bohu s UPRIMNOU modlitbou.Citim, ze Tvoje srdce je naplnene strachom a hnevom. Neboj sa!! Boh Ti pomoze.

 • Jaro:

  silne logicke a matematické myslenie “Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov.”

  z celej množiny Ti niečo chýba alebo stačilo napísať vezmi si dvoch svedkov

  Emanuel Tebe zúrivosť zatemňuje schopnosť logicky myslieť keď niečo píšeš a to je potom dost trapne poucovat ostatnych, ked co poucenie, to hlupost.

 • Emanuel:

  Radoslav
  Pozrel so si to a tiez je pre mna zaujimave, najme to, ze ako vydedukoval z CIC, len moznost pre Mos.Bezaka, ked sa jednalo o povinnost.

 • magdalena:

  o, dakujem za navod. Dufam, ze aj voci panu arcibiskupovi Bezakovi ste pouzili pri zisteni jeho pochybeni spominany postup, najprv v sukromi, potom s dvomi svedkami, potom s miestnou cirkvou a az potom do Rima pekne podpisane listy s vedomim vinnika.Verim tomu, naozaj.Nenapisala som, ze pijes, napisala som, aby si nepil.Takisto dalej Ti pripominam…nekradni, nesmilni,neklam…atd.A neboj sa.Skus sa obratit na Boha UPRIMNOU modlitbou, zbav sa strachu, On aj tak vsetko vidi, len caka na to, aby si si otvoril srdce.

 • Emanuel:

  Mons.Marián Chovanec prevzal diecézu. Róberta Bezáka v nej zatiaľ ponecháva
  http://www.svetkrestanstva.sk

 • mino:

  celkovo to pripomina naozaj praktiky zo stredoveku, kedy priznat pravdu (co by malo byt v cirkvi povinnostou) je zatazko ako biskupom, tak aj papezovi. pravda je vsak len jedna, a ked vyjde najavo, pre niekoho bude neskoro (napriklad pre tych, ktori volaju po moralnej obrode)