• 13Nov

  Na čom alebo kom možno postaviť úvahu pre parlamentnými voľbami v Slovenskej republike v marci 2012? Povedzme, že určité východisko nám môže poskytnúť historický príklad Rímskej ríše preto, lebo jej vplyv v pozadí politického a duchovného odkazu možno badať ešte aj dnes, po toľkých stáročiach.

  Na Západe

  V roku 328 cisár Konštantín preniesol sídlo Rímskej ríše z Ríma do Konštantinopolu resp. Carihradu, ktorý sa nachádzal na území dnešného Turecka (Istanbul). Nové hlavné mesto Rímskej ríše sa nachádzalo na strategickej križovatke obchodných a vojenských záujmov, ako aj na pomyselnej čiare, ktorá oddeľuje (alebo spája?) Európu a Áziu. Čo to urobilo s Rímom dokazuje napríklad skutočnosť, že kým v dobe cisárstva mal Rím približne milión obyvateľov, o desať storočí neskôr počítal asi desať tisíc obyvateľov. Okrem toho na Apeninský polostrov sa tlačili svojou vojenskou silou nájazdy barbarov, ktorým táto časť Rímskej ríše dlhodobo odolať, ale, na druhej strane, ťažko bolo možné očakávať, že tu Carihrad efektívne pomôže. V tom čase došlo k strategickej dohode medzi rímskym biskupom pápežom Levom III. a Karolom Veľkým, ktorého pápež na Vianoce roku 800 v chráme sv. Petra v Ríme korunoval za rímskeho cisára. Vojenská moc sama osebe sa dlho neudrží, ak nemá aj ideu, ktorá jej existencii dáva zmysel. Dejiny ukázali, že rímske cisárstvo v Európe, najmä v jej západnej časti, takto prežilo veľmi dlho až približne do začiatku novoveku, kedy došlo k západnej kresťanskej schizme nástupom Martina Luthera v Nemecku a vzniku národných štátov približne v 16. storočí. Kresťanstvo bolo tým, čo stmeľovalo národy Európy a prežilo aj rímske právo, ktoré sa stalo základom kontinentálneho európskeho práva a ešte aj dnes sa vyučuje na všetkých právnických fakultách i fakultách kánonického práva.

  Na Východe

  Prenesenie sídla Rímskej ríše Konštantínom Veľkým do Carihradu sa tiež ukázalo ako veľmi dôležité, lebo tu Východné rímske (byzantské) cisárstvo dokázalo prežiť ďalších viac ako tisíc rokov až do roku 1453, kedy padlo pod tlakom Osmanskej (tureckej) ríše. Nebolo to bez turbulencii, ale už len fakt reálne dokázať prežiť ďalších viac než tisíc rokov je pre jednu ríšu viac než len fantastická myšlienka. Na začiatku 6. storočia cisár Justinián dal Ríši nové zákonodarstvo dnes známe ako Byzantské právo, kde bola taktiež deklarovaná jednota cisárskej moci a kresťanstva, vojenskej moci a kresťanského náboženského presvedčenia. Kým pád západného rímskeho cisárstva, podľa mojej mienky, spôsobil myšlienkový rozkol (západná schizma a iné myšlienkové prúdy), pád východnej rímskej ríše spôsobil nie náboženský rozkol, ale vojenská sila Osmanskej (tureckej) ríše. Aj keď si turecky sultán Mehmet II. prisvojil po páde Carihradu titul cisár (cézar, cár), je jasné, že tento titul mu z povahy samotnej myšlienky kresťanstva nepatril. V roku 1561 ho carihradský patriarcha priznal ruskému Ivanovi IV. Hroznému a v roku 1589 bol ustanovený Moskovský patriarchát. Po páde druhého Ríma (Carihradu) do rúk Turkov vzniká koncepcia tretieho Ríma a to Moskvy ako pokračovateľa Východného rímskeho cisárstva, ako jednoty vojenskej moci cára a duchovnej moci kresťanstva zosobnenej v persone patriarchu. Ak táto jednota bola v období komunistickej moci zatlačená do úzadia, najmä za Putina sa opätovne stáva primerane viditeľnou.

  Jednota

  V roku 863 sa podarilo zrealizovať vynikajúci plán, ktorú dnes poznáme pod názvom Byzantská misia a ktorá bola vyjadrením, okrem iného, túžby po jednote kresťanstva, ale i spojenectva, medzi Byzanciou a Západnou rímskou ríšou. Nebol to plán iba jedného malého národa zo strednej Európy, čo dokumentuje aj prijatie Konštantína a Metoda pápežom v Ríme, kde napokon Konštantín je aj pochovaný. Ako bežali roky, desaťročia a stáročia, bolo tu aj veľa pokusov o návrat k myšlienke jednoty, k potrebe „dýchať obidvomi pľúcami kresťanstva“ (bl. Ján Pavol II.). Byzantská misia sv. Cyrila a Metoda ukázala spôsob, že je možné spojiť kresťanstvo Východu a kresťanstvom Západu, aj keď toto obdobie trvalo len krátko. Toto spojenie „dvoch pľúc“ kresťanstva by určite bolo jeho duchovným posilnením. Som však presvedčený, že posilnenie kresťanstva by v konečnom dôsledku znamenalo aj posilnenie politickej stability najmä v západnej časti Európy, ale predovšetkým strategického postoja Európy voči iným neeurópskym civilizáciám.

  Záver

  Maličké Slovensko je súčasťou Európy a preto aj voľby do parlamentu určite majú širší než iba slovenský rozmer. Mali by sme pochopiť, že mnohé historické medzníky s obrovským dopadom na situáciu Slovenska sa udiali, ak berieme do úvahy napríklad len minulé storočia, mimo hraníc Slovenska (Pittsburg a vznik prvej Československej republiky, Viedenská arbitráž v roku 1938, Mníchovská dohoda i vznik Slovenského štátu, rozdelenie okupačných zón mocnosťami po druhej svetovej vojne, invázia vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 a iné). Preto budúce parlamentné voľby, po ktorých nás čakajú asi značne ťažké a neisté časy, sú aj o tom, ako sa bude budúca vláda správať k tým, ktorí – či to chceme alebo nie – z titulu svojej sily a vplyvu prispievajú v tvorbe podmienok, v ktorým my tu na Slovensku žijeme. Iba okaté napínanie „slovenských svalov“ mi pripomína skôr populizmus, ale určite málo realistické videnie našej situácie.

  Na obrázku: podobizeň pápeža Leva III., prevzaté z: cs.historica.wikia.com


  Autor: Ján Duda @ 21:10 13/11/2011

Počet komentárov: 117

WP_Cloudy
 • Viera:

  V TN sa p. Uhliarik vyjadril, že na zvýšenie platov lekárov sa použijú ušetrené finančné prostriedky práve z liekovej reformy. Mikloš to nepriamo potvrdil. Ak s tým štrajkujúci lekári súhlasili (a určite o tom vedia), tak to nie je na úkor chorých ľudí? Teda aj takých, ktorí užívajú životne dôležité lieky? Takto si želajú lekári naše zdravie?! Asi sa už opakujem, ale celá causa “lekári” je o charakteroch, kde najdôležitejšiu rolu hrajú bohužiaľ len a len peniaze (aj keď nepopieram, že sú potrebné – ale nemali by byť dôležité!).

  Mimochodom, aby sme boli v obraze – aj takto to vidia ľudia (mám to z facebooku):
  Fwd: Pracovníci vodární, odstavte vodu, plynári, zatvorte kohútiky,
  pekári, odstavte pece.
  Všetci do ulíc! Učiteľ, ty nemáš plat ako v Nemecku? Policajt,
  ty si na tom o 2/3 horšie, ako tvoj kolega za hranicami?*** Áno? Všetci
  poďme štrajkovať! Učitelia zavrú školy, naše deti budú hlúpe a kto z nich potom
  spraví ďalšiu generáciu lekárov? Policajti, odstavte autá a keď niekto napadne lekára, lebo mu nechcel poskytnúť starostlivosť, nekonajte. Veď nemáte platy ako v Nemecku. Poľnohospodár, odstav traktor na pole. Veď choroba ti nebude
  dovoľovať pracovať. A vôbec všetci. Nepracujme, pokiaľ sa nebudeme mať lepšie, resp.aspoň tak, ako v Nemecku. Alebo všetci máme nemecké platy, len lekári sú
  chudáci? Hanba každému jednému, komu je málo pridať 300,-EURO na plate,
  keď obrovské množstvo z nás pracuje za plat, pohybujúci sa okolo tejto sumy.

  A verte páni doktori, tiež sme študovali!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Zobraziť viac
  (list koluje po internete)

 • Viera:

  Prepáčte, vypadol mi dodatok:

  Ak ľudia ostatní ľudia nebudú nasledovať lekárov v ich požiadavkach na platy, tak len dokážu že nie sú hlúpi, ale múdrejší ako lekári. Budú vedieť, že to nie je správna cesta. Určite im pomôže v tom aj ich viera, že peniaze nie sú všetko. Láska (nielen k sebe, ale aj k inému človeku), pokoj a mier (v sebe a v celej spoločnosti) sú najväčšie hodnoty, o ktoré je potrebné bojovať. A napokon, napchávať sa chémiou, aby lekárom rástli platy. To hádam nie! Boh nám dal veľa liečivých rastliniek, tak sa modlím k nemu, aby zosilnil ich liečivé účinky – aby Pravda a Láska zvíťazili:-)

 • Hlas ľudu:

  Pani Vierka viem o čom hovorím sám som pre svojho priateľa taký liek zháňal a podarilo sa mi ho doviesť z Ruska. Ide o polyoxidonium, ktorého jedno balenie po vylúčení z doplácania bude chorých stáť 100 eur.V uvedenom článku sa popisuje prípad panej, ktorá tohto lieku mesačne potrebuje za 1000 eur. Keď si myslíte, že ľudia chorí na rakovinu a podobné vážne choroby sa teraz budú zachraňovať bylinkami len, aby pán Uhliarik mal pravdu, a lekári boli čierne ovce, nuž čo k tomu dodať. Snáď iba toľko, že ak by Vás také trápenie postihlo, resp. Vašich blízkych tak vám s tými bylinkami držím palce.

  Ináč aj ja sa modlím aby PRAVDA a LÁSKA zvíťazili. Ibaže si myslím, pánovi Uhliarikovi ide IBA o záujmy PENTY a nie ako si vy namýšľate. Dokonca ľudia čo poznajú skutočnú situáciu ho volajú tak milo – PENTLIARIK.

 • Viera:

  Pán Hlas ľudu, asi sme sa nepochopili. Viem, čo je to mať blízkeho človeka ťažko chorého (ale rovnaký súcit zdieľam aj s ľuďmi mimo mojej blízkosti). Na rakovinu mi zomreli traja najbližší ľudia, takže v tomto nepotrebujem žiadne poučenie, životná skúsenosť mi ho dala. Ale ak človek takto ťažko chorý nebude mať na liek (a to aj vďaka tomu, že bývalým štrajkujúcim lekárom je jedno, že sa na ich platy poskladajú pacienti v rámci úspory na liekoch), ostáva mu len jediná cesta. Tak ku komu sa priradili takto zmýšľajúci lekári? Ja to vidím len tak, že s p. Uhliarikom naslepo spolupracujú na represívnych metódach namierených proti chorým ľuďom….a to nie je moja fantázia, ale potvrdený fakt. Čo sa týka byliniek, tak si všimnite ešte raz, čo som napísala: že sa modlím k Bohu, aby im dal ešte väčšiu silu, takú, ktorá by tú rakovinu zdolala. Aby tí ľudia nepotrebovali charakterovo chorých lekárov. Tu som použila trochu mojej fantázie, ale zas na druhej strane verím na silu modlitby. A čo sa týka Penty, prečo sa lekári otvorene nestavajú proti nej a jej praktikám? Prečo nešli naskôr štrajkovať proti praktikám Penty? A ak by dosiahli pozitívne výsledky (takým štrajkom) a následne by požadovali väčšie platy, tak určite by získali veľa sympatizantom. Ale nič také sa po tieto dni nedialo, a my, čo nie sme tak rečeno od “fachu” to slovami naozaj nevyriešime. Môžeme len podporiť, ale tvrdú “robotu” musí odviesť ten, kto má fakty a dopad týchto faktov cíti ´vo svojej profesionálnej sfére. Alebo mi niečo uniklo? Štrajkovali lekári proti praktikám Penty otvorene?

 • Viera:

  Pán Hlas ľudu, môžem sa Vás otvorene na niečo spýtať? To, že ste v opozícii proti p. Uhliarikovi mi je jasné. Ale skutočne ste až tak naklonený p. Kollárovi, že strácate nestranné hodnotenie? Tomuto pánovi doktorovi, ktorý kolegov z Čiech, ktorí prišli vypomôcť jeho vyčerpanýchm kolegov, ktorý sa z práce neulievali ale išli až nad svoje sily – tomuto pánovi doktorovi, ktorý si pomýlil pojem “ľudskosť” so slovom “okupácia”? Tak ak ste tomuto človeku naklonený, tak naozaj krútim len svojou hlavou a hovorím si “svet sa naozaj zbláznil”. A mimochodom. V nedeľu zachraňovali môjho brata na martinskej úrazovke. A vďaka zodpovedným lekárom dnes ešte žije. Takže ja mám aj takéto skúsenosti….Želám Vám krásny a požehnaný deň 🙂

 • Jaro:

  Tých 30 ČLOVEKOM s veľkým Č z Čiech sem prišlo pomáhať (a správy z terénu ukazujú, že svoju prácu odviedli na špičkovej úrovni) – prirovnať ich k okupantom je prejav netolerancie, nevychovanosti hraničiacej s chrapúnstvom.

 • Viera:

  Najskôr sa ospravedlňujem za to more preklepov v mojich predchádzajúcich dvoch príspevkoch. Nebolo to pod vplyvom emócií, ale celkom neprozaicky som sa ponáhľala dovariť obed 🙂

  Áno, súhlasím s Vami Jaro. Dobre je to napísané aj tu:
  http://zpravy.idnes.,cz/cesti-lekari-a-okupanti-za-pomoc-se-dekuje-nenadava-reaguji-slovaci-1d4-/zahranicni.aspx?c=A111205_213146_domaci_hro

  Mne to pripadá tak, že p. Kollár si za každú cenu chce na seba upútať pozornosť tých, ktorí sú s ním jedna “krvná skupina”. Len aby sme neboli v budúcnosti prekvapení, ak sa jeho meno objaví na kandidátke niektorej strany, pretože sa správa tak, akoby chcel byť ministrom on sám. Keby sa tak stalo, možno by prišlo k ďalšiemu prekvapeniu a zisteniu, že ten, kto naoko obhajuje všetkých lekárov, “natvrdo” a celkom otvorene spolupracuje s Pentou. No, dúfajme, že toto sa nestane, že je to len moja fantázia. Aj keď mne sa veľa predpovedí nejakým zvláštnym dôvodom už vyplnila. A človek nikdy nevie, ako Pán Boh prebúdza tých, ktorí sú prispatí.

 • Viera:

  Ospravedlňujem sa,prepáčte, nedal sa mi dobre skopírovať link, tak som skopírovala celú správu 🙂
  ——————————————————————————–

  Čeští lékaři a okupanti? Za pomoc se děkuje, nenadává, reagují Slováci
  SME.sk
  5. prosince 2011 22:23
  Nedělní přirovnání pomoci českých lékařů na Slovensku k sovětské okupaci z roku 1968, kterého se dopustil odborářský předák Marián Kollár, většina oslovených Slováků v anketě serveru SME.sk odsoudila. “Za pomoc se děkuje, nenadává,” uvedl například osmdesátiletý důchodce Alois čekající před chirurgií bratislavské nemocnice.

  Podle Kollára je působení českých vojenských lékařů na Slovensku podobné sovětské okupaci. “Po roce 1968 tu máme zase stav, že na Slovensko přišla cizí vojska, to není normální,” prohlásil v neděli v televizi Markíza (více čtěte zde).

  Ve svém názoru však zůstává zcela osamocen. Alespoň podle ankety deníku SME.sk. “Tady se musím usmát. Nechť každý slovenský občan zváží sám, jaká je realita,” uvedl v reakci na Kollárova slova velitel českých lékařů Jan Österreicher. Slovenští lékaři jeho tým podle něj přijali zcela standardně.

  “Spojování s okupací je nehorázná hloupost,” řekl lékař a poslanec SaS Peter Kallist. Kollárovo přirovnání označili za nesmysl i oslovení pacienti. Ti příchod českých lékařů vnímají pozitivně a Kollárovu výpadu nerozumí.

  Slovenský ministr zdravotnictví Ivan Uhliarik pak výrok rovnou odmítl komentovat. “Já se opravdu nebudu k tomuto vyjadřovat, protože k takovému výroku se ani nedá vyjádřit,” řekl deníku SME. “Pan Kollár by se měl věnovat odborářské práci, a ne jitřit politické vášně,” doplnil šéf výboru pro zdravotnictví Viliam Novotný.

  Österreicher zároveň odmítl označení členů svého týmu jako “stávkokazů”, jak učinila opoziční ČSSD. “Technicky vzato tu žádná stávka není, lékaři ukončili kontrakty a někteří onemocněli. Jde jen o pomoc při zajištění akutní péče,” uvedl. Jeho tým tvoří hlavně chirurgové, anesteziologové a traumatologové.

  Čeští vojenští lékaři přiletěli v sobotu pomoci slovenským nemocnicím, které nemají kvůli protestům dost lékařů. Setrvat by měli jen několik dní, až se situace vrátí do normálu. Působí například v Bratislavě a Nitře, po uklidnění situace se v neděli stáhli z nemocnice v Žilině. Od vlády dostali mandát na 29 dní pomoci.

  Kam dál?
  Slovenský odborář přirovnal výpomoc českých doktorů k sovětské okupaci
  Na Slovensku končí nouzový stav i čeští lékaři. Zachránili 91 pacientů

 • Hlas ľudu:

  Pani Vierka ja nemám nič spoločné s odborárom Kollárom a nemám záujem ho obhajovať a komentovať jeho výroky, ktoré povedal pre médiá. Za tie si zodpovedá SÁM. Kollár ale slovenské zdravotníctvo NERIADI. Riadi (či skôr DORIADIL) ho Uhliarik, lebo ON je minister a preto ON ZODPOVEDÁ za stav zdravotníctva. No a tie rozhodnutia, ktoré v tejto funkcii robí sú SMRTEĽNE nebezpečné !!!

  Vyhláška, ktorú kritizovali v časopise ŽIVOT bola vytvorená nezávisle na štrajku lekárov. Polyoxidónium a tiež Detralex (ktorý bol tiež vylúčený z financovania štátom) patria medzi nenávykové lieky v podstate zdraviu NEŠKODNÉ. Polyoxidónium posilňuje imunitu a tým predchádza chorobám a v prípade chorých ľudí znižuje spotrebu iných DRAHÝCH liekov. No a farmaceutická MAFIA priam NENÁVIDÍ lieky, ktoré by znižovali spotrebu ICH liekov a tým IM ZNIŽOVALI zisky. O TO TU IDE !!!
  A nie ako vy ste napísali, že racionalizácia v liekovej politike je robená kvôli zvyšovaniu platov lekárov !!!

  Racionalizáciu v liekovej politike treba urobiť, ale smerom ZNÍŽENIA spotreby NEPOTREBNÝCH zdraviu ŠKODLIVÝCH a NÁVYKOVÝCH liekov, ktorými sú zamorené naše lekárne a ktoré predpisujú lekári SKORUMPOVANÍ farmamafiou. To však pán Uhliarik NEROBÍ !!!

  Pentliarikom ho volajú preto, že do všetkých významných funkcií od DOHĽADU cez VšZP až po vedúce funkcie ne ministerstve dosadil ľudí z PENTY a aj zmenu nemocníc na akciové spoločnosti robí na OBJEDNÁVKU PENTY !!!

  A je pravda bez ohľadu na to čo hovorí pán Kollár. A ako sa komu páčilo čo nemocniční lekári robili.

  K týmto faktom ste mi doteraz nič nenapísali.

 • Hlas ľudu:

  Dovoľte ešte jeden citát z článku Juraja Mesíka, ktorý sa týka jedného z racionalizačných opatrení pána Uhliarika, ktoré tiež urobil bez súvislosti s tzv. zvyšovaním miezd nemocničných lekárov lekárov:

  “Zruinovanie slovenského zdravotníctva je jednou z najtragickejších kapitol vývoja po roku 1989. Jedným z mnohých ukazovateľov jeho úpadku je likvidácia nemocničných lôžok. Nielenže za 20 rokov štát nepostavil jedinú nemocnicu, ale po tom, čo v lete vláda zlikvidovala 150 oddelení a v nich zhruba 3000 lôžok, je dnes v slovenských nemocniciach toľko lôžok, ako ich bolo v roku 1975 – 6,6 na 1000 obyvateľov. Ibaže v roku 1975 nás bolo 4.7 milióna – dnes nás je viac ako 5.4 milióna. V roku 1975 bol stredný vek obyvateľstva 32.5 roka – dnes je to 39 rokov, sme teda v priemere o 6.5 roka starší. Ľudí nad 60 rokov bolo u nás vtedy 650 000. Dnes je ich 980 000, vrátane 305 000 sedemdesiatnikov, 140 000 osemdesiatnikov a asi 12 000 starších.
  Výrazne staršia populácia znamená zásadne väčšiu potrebu dlhodobej starostlivosti a samozrejme aj lôžok. Tie štát v rámci šetrenia likviduje. Treba povedať, že tým – úplne cynicky, ale veľmi ekonomicky – ušetrí aj na dôchodkoch”

 • Viera:

  Milý Hlas ľudu, čo sa týka vládnutia p. Uhlárika a Vašej výzvy ku mne vo vete: “K týmto faktom ste mi doteraz nič nenapísali”, ja len toľko. Nevyjadrujem sa k niekomu, koho som nevolila a ani k politickej strane, ktorá ho na tento post nominovala. Teda nemám ani žiadne výčitky svedomia a nenesiem za to zodpovednosť, Tú si musia niesť tí, ktorí takýmto politikom dávajú šancu. A netýka sa to len súčasného ministra za KDH, ale všetkých, čo boli pred ním. Preto každý by si mal dať pozor, ako sa v najbližších voľbách rozhodne, lebo toho, koho bude voliť, za toho bude niesť aj svoju zodpovednosť. Ja som vždy dala svoj hlas na správnu kandidátku, ale ten, koho som volila, sa do parlamentu a ani do vlády nedostal. Ak by sa bol dostal, mohla by som posúdiť v súlade so svojím svedomím, či som sa rozhodla správne. A tak sa k p. Uhliarikovi a jeho kompetenciám, resp. kritike na jeho adresu ani nemám právo vyjadriť.

 • Jaro:

  Mesík aj Vy splietate hrušky s jablkami. Spájať tému znižovania počtu lôžok s priamej úmere k počtu obyvateľov staršej populácie je tak diletantské zjednodušenie témy, že k tomu snáď ani niet čo dodať.

  Počet lôžok je v zdravotníckej štatistike skôr doplnkový údaj a k ich znižovaniu viedol aj rad zásadných faktorov, ktoré v 1975 neexistovali – jeden z nich – jednodňová chirurgia 🙂 samozrejme je ich viacero…..

 • Hlas ľudu:

  Premierka ohlásila ďalšie znižovanie počtu lôžok (myslím že 4000) a rušenie nielen oddelení ale aj niektorých nemocníc.
  Myslíte milý Jaro, že bez SKUTOČNÝCH systémových opatrení je to GENIÁLNE riešenie ?? Iste, že jednodňová chirurgia a pod. niečo ovplyvňuje, ale aj starnutie obyvateľstva má URČITÝ vplyv.

  Čo poviete na takúto štatistiku :
  V období roku 2006 – 2010 došlo k zvýšeniu nákladov na lieky o vyše 30 percent, čiže v súčasnosti dosahujú hodnotu v korunách 33 miliárd slovenských korún. A na Slovensku bolo spotrebovaných 158,6 milióna balení liekov. Už to vyzerá tak, že niekde sa celé rodiny liekmi stravujú. Alebo tie čísla odhaľujú časť pravdy, ktorá je niekde skrytá.

  A to, že FARMOMAFIE vykrádajú slovenské zdravotníctvo tak drasticky, že VRAŽDIA ťažko chorých ľudí, ktorí nemajú dosť peňazí na svoje liečenie !!!

  Iste tých grázlov VYKRÁDAJÚCICH slovenské zdravotníctvo je VIAC druhov (majitelia a manažéri poisťovní, manažéri nemocníc berúci úplatky atď)!

  Každý kvalifikovaný odborník poznajúci stav v zdravotníctve to musí VEĽMI DOBRE vedieť. A preto ak sa stane ministrom a nerieši to je rovnaký GRÁZEL ako tí čo VYKRADAJÚ zdravotnícky roypočet a tým VRAŽDIA chorých ľudí !!!

 • Jaro:

  Ja som už k tejto téme poznamenal, že problém je dlhodobý a systémový. Nesúvisí s Uhlarikom, riešenie tohto problému ďaleko presahuje rozmer jeho kompetencií a časovosť životnosti každého ministra. Svoj diel viny na stave nesú všetky zložky od platiteľov krížom až po pacienta. Kričať teraz na jedného konkrétneho ministra, že nekonal podľa predstáv iných je krátkozraké. Iste mohol konať, len skúste uvažovať ako sa v tejto krajine dá zaviesť kontinuálne fungujúci systém, keď sa tu každé 4 roky (v najlepšom prípade to vydrží 4 roky) mení vždy strategický prístup ku koncepčným veciam?

 • Hlas ľudu:

  Aby ste si ozrejmili komu slúži Uhliarik skúste si pozrieť nasledovne linky:

  http://www.chelemendik.sk/Penta_vyuziva_mozgy_StB_743501796.html
  alebo
  http://necenzurovane.ueuo.com/06/statne3.html

  platia ho, alebo niečo na neho vedia ?

 • Jaro:

  Vy ste si proste našli univerzálneho vinníka – šťastný to človek. Jednoduché rovnoce zmýšľania, žiadne vetvenia vývojových diagramov proste rovnica typu SLOVENSKE ZDRAVOTNICTVO – MINISTER – FINACNA SKUPINA + STASTNY LEKAR = DOKONALE ZDRAVOTNICTVO + STASTNY PACIENT

  Ach jaj keby boli veci tak jednoduche ako ich vidite Vy, boli by riesenia rychle a elegantne. Skoda len ze to v tomto okamihu (citajuc Vase prispevky spatne) vypada uz ako nenavist voci osobe nez ako vecne a odborne argumenty k predmetu jeho prace.

 • Jaro:

  prepacte preklep “rovnice”

Pridaj komentár