• 11Nov

  blazej_strbaBlažej Štrba pochádza z Novej Bane a je kňazom Banskobystrickej diecézy. Základnú teológiu študoval v Banskej Bystrici a Ríme, kde ho poslal na štúdia banskobystrický biskup Mons. Rudolf Baláž. Po základnej teológii pokračoval v štúdiu biblistiky (biblickej exegézy) na Biblickom inštitúte Pápežskej Gregorovej univerzity v Ríme. Štúdium ukončil doktorátom z biblickej exegézy v Ríme. Absolvoval študijné pobyty v USA, Izraeli a inde. Vyučuje biblické vedy na Teologickom inštitúte v Badíne. Chodieva prednášať aj do zahraničia, napríklad tento semester bol pozvaný a prednáša na Biblickom inštitúte v Jeruzaleme. Na Slovensku je pravdepodobne jediným katolíckym kňazom, ktorý má doktorát nie z biblickej teológie, ale z biblickej exegézy (biblistiky). Požiadali sme ho o rozhovor.

  Čítať ďalej »

 • 07Oct

  Knižnica KUMinister školstva Slovenskej republiky spolu s predsedom Akreditačnej komisie na tlačovej konferencii 27.8.2015 povedali, že existujú štyri univerzity, ktorým hrozí strata titulu „univerzita“ a ostanú iba „vysokými školami“. Medzi ohrozenými univerzitami sa ocitla aj Katolícka univerzita v Ružomberku. To určite vyvolá v spoločnosti i na pôde samotnej univerzity primeranú a patričnú diskusiu s otázkou: má alebo nemá Katolícka cirkev na Slovensku personálne kapacity, ktoré by dokázali udržať jedinú „katolícku univerzitu“ medzi elitou slovenskej vedy? Nad touto otázkou sa budú zamýšľať kompetentní. My chceme skôr upriamiť pozornosť na prejav dnes už bývalého prefekta Kongregácie pre katolícku výchovu kardinála Zenona Grocholewského, ktorý zaznel na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku 25. septembra 2013 pri preberaní titulu „čestný doktor“, „doctor honoris causa“.

  Čítať ďalej »

 • 25Sep

  vranovBAkadémia kánonického práva v Brne usporiadala v dňoch 21.-22. septembra 2015 sympózium kánonického práva vo Vranove pri Brne. Sympózium bolo zaujímavé tým, že sa konalo po vydaní Motu proprio Mitis Iudex a Mitis et Misericors (8.9.2015) pápeža Františka o reforme procesu manželskej nulity, hoci prednášky a prednášajúci boli pozvaní dávno vopred. Každé takéto podujatie treba vyhodnotiť z hľadiska jeho posolstva. Základné nastolenie témy považujeme za zásadné a aktuálne: vplyv absencie viery na (ne)platnosť manželstva.

  Čítať ďalej »

 • 10Sep
 • 19Aug

  kormidloFrantišek Trstenský je prorektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku pre zahraničné vzťahy. S nami sa podelil so svojimi názormi. Keďže je biblickým teológom i katolíckym kňazom, rozhovor prebiehal vo viacerých rovinách, ale vždy to malo súvis so Svätým písmom a s pastoráciou na akademickej pôde i mimo nej. Rozhovor si môžete prečítať v plnom znení.

  Čítať ďalej »

« Prechádzajúca strana